Hoonete restaureerimine-renoveerimine

[pealkirja vaade|avatud vaade]
[uuemad enne|vanemad enne]
[10|20|30]

Küsimus: Kas alt tuulduva põranda ehitamisel on vaja panna ka aurutõke?20.12.2016

Tere, kuidas on kõige õigem teha alt tuulduvat põrandat. Vundamendil on olema tuulutusavad, liivpõhi, ca 40cm õhuruumi. Plaan panna 50*200 talad, talade alla liist ja vahele osb, 200 mm mineraalvill, 22 osb ja viimistlus. Küsimus, kas vaja panna nii alla kui üles ka kile või aurutõke? Erinevaid arvamusi on siit ja sealt.

Vastus: Kalle Pilt, diplomeeritud ehitusinsener, hoonete biokahjustuste spetsialist, SA Eesti Mükoloogiauuringute Keskus, http://mycology.ee, www.majavamm.ee

Tere,
Kui teil on põranda kohal kuiv küttega ruum, siis aurutõket ei soovita üldse. Juhul kui on tegemist niiske ruumiga, siis tuleb üles viimistluskihi alla panna veetõke. Talade alumisele poolele sobib tuuletõkkeplaat (VKL) paremini kui OSB plaat. Tuuletõkke toestamiseks on hea panna iga 15-20 cm tagant hõre laudis (risti taladega).
Parimate soovidega,
Kalle Pilt
 

Küsimus: Kas vee ja kanalisatsioonitorud võib jätta põranda alla tuulduva osa sisse või peaks soojustuskihi sisse peitma?12.12.2016

Käsil maja renoveerimine ja uute põrandate meisterdamine. Nüüd olen jõudnud etappi, et ära paigaldada köögi uued veetorud ja kanalisatsiooni toru. Kuna köök nihkus mitme meetri võrra uude kohta, siis tekkis küsimus, et kuidas uude kohta saavad veetorud, et vältida külmumist. Põrand on alt tuulduv puitpõrand, mis saab soojustatud. Ja siin ongi mõtte koht: Kas uus veetoru paigaldada põrand soojustuse sisse või kuhu? Kas köögi kanalka toru võib jääda tuulduvasse alasse või ka soojustuse sisse? Kas kanalka torus võib ka mingi külmumine toimuda, kui ta jääks nö. välisõhu kätte? Või ongi nende torude puhul võimalik külmumise vältimiseks ainult küttekaabli kasutamine?

Vastus: Kalle Pilt, diplomeeritud ehitusinsener, hoonete biokahjustuste spetsialist, SA Eesti Mükoloogiauuringute Keskus, http://mycology.ee, www.majavamm.ee

Tere,
Põrandaalune temperatuur on pisut soojem välistemperatuurist ja enamasti kanalisatsioonitorud seal reeglina ära ei külmu. Kindlustunde saamiseks võite panna kanalisatsioonitorule soojustusmuhvi ümber.
Veetoruga on natuke keerulisem. On kaks võimalust, kas tuua veetoru kohe tuppa ja viia mööda põranda äärt või siis jätta põranda alla ja soojustada korralikult (paks muhv ümber). On ka võimalus viia toru kohe põrandalaua alt, kuid siis on vaja see panna spetsiaalse kõri sisse ning ei soovita põranda all liiteid teha. Põrandasisene variant on kõige riskantsem.
Parimate soovidega,
Kalle Pilt
 

Küsimus: Kas põranda võib tõsta kõrgemale, ehk siis esimese ja teise palgi vahele?12.12.2016

Tere!

Plaanis alt mittetuulduv põrand vahetada alt tuulduva põranda vastu. Hetkel mitte tuulduv põrand pealt poolt soojustatud penoplasti ja villaga, alt niiske. Kuna osaliselt on maja renoveeritud siis sooviks põranda samale kõrgusele paigaldada ehk siis esimese ja teise palgi reavahele. Kas see on tekitab tulevikus probleeme?
Mõte pildi kujul: http://imgur.com/a/4ULUh

Vastus: Kalle Pilt, diplomeeritud ehitusinsener, hoonete biokahjustuste spetsialist, SA Eesti Mükoloogiauuringute Keskus, http://mycology.ee, www.majavamm.ee

Tere,
Joonisel kirjeldatud põrand on igati nõetekohane. Probleemiks on ehk ainult see nurk, kus soojustus puutub kokku vundamendiga, sest seal tekib külmasild. Selle vältimiseks võiks tuuletõkke panna ka horisontaalsest tuuletõkkest palgini (nurga all). Veel soovitaks panna aluspinnale pigem liiva 150 mm kui kergkruusa.
Parimete soovidega,
Kalle Pilt
 

Küsimus: Kuidas ehitada põrandat puitmajas, kas betoonpõrand või puitpõrand?06.12.2016

Milline oleks parem põrandakonstruktsioon? Korter kahekordses palkmajas 1 korrusel, maakivivundament, tänavapinnast kõrgemal 80 cm ja täidetud liivaga triiki. Liiva sees vanad talad 250x250. Kas selle peale võimalik puitkonstruktsioonil põrand: laagid 150, kivivill, osb, parkett või peaks valama kile, peno 100, betoon 80.

Vastus: Kalle Pilt, diplomeeritud ehitusinsener, hoonete biokahjustuste spetsialist, SA Eesti Mükoloogiauuringute Keskus, http://mycology.ee, www.majavamm.ee

Tere,
Ideaalne lahendus oleks välisõhuga alt tuulduv põrand. Selleks tuleks liiva välja vedada ja vundamenti tuulutusavad (läbimõõt min 80 mm) puurida. Põrand on siis tuulutusavadest kõrgemal ning soojustatud on põrandatalade vahelt. Soojustus vähemalt 200 mm+tuuletõke. Õhuvahe peaks olema vähemalt 150 mm.
Parimate soovidega,
Kalle Pilt
www.kallepilt.ee
 

Küsimus: Kuidas soojustada puittaladega põrandat keldri, ehk siis altpoolt?06.12.2016

Tere. Kelder külm ja muldpõrandaga. Kuidas saada soojaks 1 korruse põrand? Võimalus ainult keldri poolt ehitamiseks. Vahelagi palk 200, savitäidis.

Vastus: Kalle Pilt, diplomeeritud ehitusinsener, hoonete biokahjustuste spetsialist, SA Eesti Mükoloogiauuringute Keskus, http://mycology.ee, www.majavamm.ee

Tere,
Võtke põrand keldri poolt lahti kuini põrandalaudadeni (talade vahelt kõik välja) ja täitke taladevahe soojustusega (mineraalvill). Kõige alla läheb aga tuuletõkkeplaat.
Parimate soovidega,
Kalle Pilt
 

Küsimus: Kas tasub soojustada kortermaja väljast 150 mm penoplastiga, vaatamata sellele, et seestpoolt on soojustatud 50 mm villaga?06.12.2016

Neljakorruselise kortermaja korterite välisseinad on projektijärgselt seestpoolt soojustatud 50 mm kivivilla kihiga ja kaetud güprokiga. Kas on mõistlik ja kasulik soojustada maja ka väljast 150 mm penoplasti kihiga?

Vastus: Kalle Pilt, diplomeeritud ehitusinsener, hoonete biokahjustuste spetsialist, SA Eesti Mükoloogiauuringute Keskus, http://mycology.ee, www.majavamm.ee

Tere,
Ehitusfüüsikas on reegel, et materjalide veeauruläbilaskvus peaks vähenema seestpool väljapoole ehk sissepoole kõige vähem veeauru läbilaskev materjal ja väljapoole kõige suurema läbilaskvusega materjal. Soojustades väljastpoolt vahtpolüsterooliga (EPS ehk peno) on seda reeglit rikutud, sellepärast soovitan soojustada ka väljastpoolt kivivillaga (+tuuletõke).
Parimate soovidega,
Kalle Pilt
 

Küsimus: Millised oleksid alternatiivsed lahendused sisemise palkseina katmiseks?28.11.2016

Plaanis on 1920-ndatel ehitatud palkmaja soojustada väljastpoolt 10 cm villaga, millele tuleb väljapoole peale tuuletõke, õhutusvahe ja laudis. Esimeseks küsimuseks on, millise villaga oleks mõistlik soojustada palkseina väljastpoolt selliselt, et kõik palgivahed oleksid täidetud ning palgivahedesse ei tekiks liigniiskust?
Teine probleemküsimus on välisseinte sisemise poolega. Soov oleks saada sein seest poolt sirgeks ning vedada seina äärest elektrijuhtmed. Millega on võimalik katta toa sisesed palkseinad selliselt, et ei tekiks kuhugi liigniiskust ega hallitust? Kas on mõistlik paigaldada seina metallkarkass, kuhu vahele 5 cm kivivilla, selle peale osb plaat ning seejärel kipsplaat? Või on kõige parem lahendus savikrohv? Millised oleksid alternatiivsed lahendused sisemise palkseina katmiseks?

Vastus: Kalle Pilt, diplomeeritud ehitusinsener, hoonete biokahjustuste spetsialist, SA Eesti Mükoloogiauuringute Keskus, http://mycology.ee, www.majavamm.ee

Tere,
Palgivahed, avade ümbrused ja nurgatapid tuleks kõigepealt tihendada (toppida takuga) ning alles seejärel jätkata hoone soojustamisega. Pärast tihendamist võib soojustada kivivillaga (100 mm) ning selle peale paigaldada tuuletõkkeplaat, seejärel õhuvahe ning voodrilaud.
Seestpoolt soojustada pole soovitatav. Kui panete seina plaadid, siis nende taha peaks jätma õhuvahe. Palkseina savikrohv on andnud väga häid tulemusi, soovitan.
Parimate soovidega,
Kalle Pilt
www.kallepilt.ee
 

Küsimus: Kas keramsiitkruusaga täidetud põrand peab vastu?28.11.2016

Tere!
1930-ndatel ehitatud majas põrandad alt märjad/ osaliselt mädad. Algne põrand koosnes taladest/ ümarpalkidest, mis asetsevad raudkividel, õhuvahe, mustpõrand, saepurulaadne soojustus 100mm ning 50 mm laudpõrand. Endine omanik paigaldas ca 10 aastat tagasi vanale laudpõrandale 50mm penoplasti ning sellele omakorda 50mm villa ning peale laminaatparketi. Vundamendis puuduvad tuulutusavad.
Nüüd on plaanis põrand välja vahetada. Olemasoleva pinnase asendaks ca 30 cm ulatuselt liivaga, immutatud põrandalaagid toetaks keramsiitplokkidele, mis asetseksid vundamendi ülemise piirini keramsiitkruusaga(4-8mm) täidetud soojustuskihis. Keramsiitkruusa ja laagide vahele õhuvahe. Laagidele paigaldaks OSB, millele siis vastavalt kas puitparketi või põrandalauad. Kas selline lahendus (kasutatud info: http://vanaajamaja.ee/download/Raport.pdf , lk 103) peab vastu või tuleks mõelda muudele lahendustele?
Maja asub kõrgel kohal, kogu õu on langusega (kalle ligi 10%) majast eemale, maja ümbrusest on puud ja põõsad eemaldatud, maja äärest lillepeenrad likvideeritud; heina asemel kasvab muru. Vihmavesi on juhitud majast eemale. Maja asub liivasel pinnasel. Talvel külm otseselt ei ole (ainult laminaat on külm), kui arvestada seda, et välisseinad on soojustatud ning pööningu soojenduseks on 10-15 cm lubjatatud liiva. Toimiv ventilatsioon olemas.

Vastus: Kalle Pilt, diplomeeritud ehitusinsener, hoonete biokahjustuste spetsialist, SA Eesti Mükoloogiauuringute Keskus, http://mycology.ee, www.majavamm.ee

Tere,
Hoonete puhul, kus vundamendi kõrgus võimaldab paigaldada alt tuulduvaid põrandaid, soovitame kasutada ainult seda lahendust. Sellisel juhul on konstruktsioon alt üles: liiv 150 mm, keramsiitplokid põrandatalade (laagide) toestamiseks (ümber plokkide õhuvahe), hüdroisolatsioon, puitlaagid (50x200 mm), laagide vahel all tuuletõkkeplaat (VKL) ja soojustus (kivivill min 200 mm), peal OSB + parkett või laudis.
Keramsiitkruus (FIBO kruus) laagide vahel takistab põranda tuuldumist ning soodustab seenkahjustuste arengut.
Parimate soovidega,
Kalle Pilt
 

Küsimus: Kas esimese korruse betoonpõrandal olevate laagide vahe võib täita kergkruusaga, sellega soojustaks ju ka keldri lae?24.11.2016

Tere.
Kas esimese korruse betoonpõrandal olevate laagide vahe võib täita kergkruusaga?

Vastus: Kalle Pilt, diplomeeritud ehitusinsener, hoonete biokahjustuste spetsialist, SA Eesti Mükoloogiauuringute Keskus, http://mycology.ee, www.majavamm.ee

Tere,
Ei soovita. See vähendab õhu liikumist laagide vahel ning suurendab oluliselt seenkahjustuste tekke võimalust. Samuti ei soovita tihendada põrandaääri vuugitäitega, et tagada põrandaause tuuldumine siseõhuga.
Parimate soovidega,
Kalle Pilt
 

Küsimus: Millist villa (klaas-, kivi- või tselluvilla) kasutada saepuru peal pööningu vahelae soojustamisel?24.11.2016

Tere,
ostsime viilkatusega puitmaja, kus teisel korrusel on suviseks elamiseks ehitatud toad. Talvel on seal suht jahe. Nüüd soojustame pööningut. Vahelael on vaid ca 15..20cm saepuru. Millist villa (klaas-, kivi- või tselluvilla) ja kui palju kasutada? Kas mingil juhul on vaja paigutada aurutõke saepuru ja paigaldatava villa vahele? Katusealune tuulutus on korras. Katus ise on (sarikate vahel) soojustatud kivivillaga.
Tänades

Vastus: Kalle Pilt, diplomeeritud ehitusinsener, hoonete biokahjustuste spetsialist, SA Eesti Mükoloogiauuringute Keskus, http://mycology.ee, www.majavamm.ee

Tere,
Soovitan soojustada vahelagi puistevillaga. Sobivad kõik teie poolt nimetatud materjalid, me ise kasutame enamasti sellistel puhkudel kivivilla puistevilla. Soojustuskihi paksus peaks olema vähemalt 150 mm (arvestades, et saepuru jääb) ning aurutõket sinna vahele ei tohi paigaldada.
Parimate soovidega,
Kalle Pilt