Hoonete restaureerimine-renoveerimine


Küsimus: Kas selline põrand on õige teha, et kergkruusa sisse panna immutatud talad?06.11.2012

Avastasin oma maamajas majavammi - tundub seda olevat. On siis võimust võtnud köögi ja koridori ning ka juba elutoa põrandas. Lauad on juba sisuliselt läbi. Tahangi küsida, mida mis järjekorras tegema ma peaksin. Ise mõtlesin, et viin kõik puidu majast välja ja põletan ära ning ka pinnase kaevan välja. Tegemist nimelt siis muidu lintvundamendiga ja täidetud kruusa ja liivaga ning siis lihtsalt talade peale (talad toetuvad kruusale) pandud lauad. Vundamendil aga puudub õhutus. Et kui ma teen maja seest täielikult tühjaks nii seinad (maja muidu tehtud tuhaplokist ja silikaadist) kui ka põrandad ja seejärel kuumutan ja immutan nii vundamendi kui ka seinad Boracoliga, et kas sellest piisab? Plaan on jätta ka hiljem maja mõneks ajaks tühja karbina seisma, et jälgida mis saab. Üks aga on selle maja juures muidugi veel, nimelt on see uuem maja tuhaplokist ehitatud juurde vanale palkmajale ja st et üks palgist sein on neil kahe vahel. Võtsin ka palkseina lahti, silmaga nähtavat seent praegu ei avastanud. Ja ka palkmaja poole peal ei paista praegu midagi olevat, seal käib ka praegu elu. Aga kindluse mõttes peaksin vist ka palkseina üle mürgitama. Muidugi üritan ka leida üles kohad, kust võib niiskus majja sisse tulla. Hiljem oli plaan teha uued põrandad kergkruusa täitega, panna sügavimmutatud talad sisse ja osb plaat peale. Talad kinnitada vundamendi külge. Talade peale aurukile ja siis distantsliist plaadi alla. Vundamendile õhuauke siis ei teeks. Kuna kergkruus ei hallita, siis juhul kui tekib niiskus, peaks saama see ära pinnasesse minna. Aurutõket soovitatakse ülemise materjali kaitseks. Küsimus on vast ainult talades, mis jäävad kergkruusa sisse. Plaan on muidugi teha seda tööd järk-järgult ja lasta kruusal enne kinnipanemist ära kuivada loomuliku õhutuse teel. Iseenesest fibo kodulehelt võib sellist konstruktsiooni leida. Tahangi nüüd teada, et kas see mõte on kõik õige.
Ette tänades.

Vastus: Kalle Pilt, diplomeeritud ehitusinsener, hoonete biokahjustuste spetsialist, SA Eesti Mükoloogiauuringute Keskus, http://mycology.ee, www.majavamm.ee

Tänan väga põhjaliku olukorra kirjelduse ja küsimuste eest.
Põranda teisaldamine ja põrandaaluse pinnase väljavedu on vajalikud uue, seene arenguks ebasobiva põranda projekteerimiseks ja ehitamiseks. Pinnast on soovitatav välja viia vähemalt 40 cm planeeritavast põrandapinnast.

Vundament ja pinnas on soovitatav esmalt töödelda termiliselt (kuumutamine) ja seejärel pinnas boorax pulbriga (200-300 g/m2) ning vundament Puleium Special´i vesilahusega. Erilist tähelepanu vundamendis pöörata pragudele ja vundamendi-seina ühenduskohale.

Tagasitäide liiva või kergkruusaga (4-8 mm) teostada minimaalselt 15 cm (NB! tagasitäite alla KILET MITTE PAIGALDADA!!). Põrandatalad (laagid) toetada vahepostidele, arvestusega tala alumise ääre ja tagasitäite vahele peaks jääma õhuvahe minimaalselt 10 cm (NB! Laage kergkruusa ja/või liiva sisse mitte paigaldada! Olen praktikas korduvalt näinud, kuidas seeneniidistik levib mööda kergkruusa). Talade vahele paigaldada tuuletõkkeplaat ja soojustus, mis toetuvad hõredale laudisele (risti taladega). Vundamenti teha tuulutusavad läbimõõduga min. 100 mm iga 2 m järel, kuid kindlasti vahevundamentide kohale ja nurgast 1 m kaugusele. Avade alumine äär peab olema kõrgemal tagasitäite pinnast ja ülemine äär madalamal laagide alumisest servast. Aurutõket põrandakonstruktsiooni pole vajalik paigaldada.

Palkidest vaheseina alumise palgi võib üle töödelda kemikaaliga DeepKill. Nimetatud kemikaal kantakse peale pintsliga otse puidupinnale ja ta tagab puidu kestvuse nii putuka- kui seenkahjustuste vastu.

Loodan, et saite vastused oma küsimustele.

Parimate soovidega,
Kalle Pilt