Kahju- ja elukindlustus


Küsimus: Kas kindlustusandja saab sisse nõuda tasumata kaskokindlustuse maksed?26.06.2014

Tere,
Kas kindlustusandja saab minult sisse nõuda tasumata kaskokindlustuse maksed (seitse kuud tasumata kasko)?

Vastus: Lauri Potsepp, juhatuse liige, Eesti Liikluskindlustuse Fond; Eesti Kindlustusseltside Liit, www.lkf.ee, www.eksl.ee

Kindlustusmakse tasumine on kindlustusvõtja põhikohustus. Kui kindlustusandja on kindlustusriski kandnud, sh ei ole kindlustuslepingut makse mittetasumise tõttu lõpetanud, siis on kindlustusandjal õigus kindlustusmaksele. Kindlustusandja saab nõuda sisse tasumata kindlustusmakseid.