Kahju- ja elukindlustus


Küsimus: Kui kaua ja mis protsendi töövõimetuse ulatuses on kindlustusfirma kohustatud kindlustushüvitist maksma?05.09.2014

Tere,
Elasin üle avarii, mille põhjustajaks ei olnud. Nüüd olen töövõimetuspensionil (80%) avariist tekitatud vigastuste tõttu. Paranen aeglaselt ja ravi veel ees. Küsimus oleks:
Kaua ja mis protsendi töövõimetuse ulatuses on kindlustusfirma kohustatud kindlustushüvitist maksma?

Vastus: Lauri Potsepp, juhatuse liige, Eesti Liikluskindlustuse Fond; Eesti Kindlustusseltside Liit, www.lkf.ee, www.eksl.ee

Kindlustusandjal on kohustus maksta töövõimetushüvitist. Hüvitatakse kindlustusjuhtumist tingitud töövõime püsiva kaotuse või vähenemise tõttu saamata jääv sotsiaalmaksuga maksustatava tulu.

Hüvitist tuleb maksta seni kuni isiku töövõime taastub või isiku tulu saab võrdseks kindlustusjuhtumi eelse ajaga. Isiku jõudmisel pensioniikka arvutatakse hüvitis ümber.

Hüvitise arvutamisel arvestatakse kindlustusjuhtumi tõttu tekkinud töövõime kaotuse ulatust.

Üksikasjalikumalt püsiva töövõimetuse hüvitisest vt siit http://www.lkf.ee/images/files/Pysiva_toovoimetus_hyvitis_veebitekst3.pdf