Kahju- ja elukindlustus


Küsimus: Kuidas käib juriidilisele isikule kuuluva sõiduki kahjude korvamine?27.03.2015

Kuidas käib juriidilisele isikule kuuluva sõiduki kahjude korvamine? Kõnealuseks olev sõiduk ei olnud õnnetuse põhjustaja. Kas on õige, et kindlustusselts väljastab garantiikirja auto omanikule, mitte remondikojale ja tasuma peab remondiarve auto omanik? Hiljem maksab kindlustusselts auto omanikule maksekorralduse ja arve alusel raha tagasi. Millise aja jooksul tuleb kindlustusel raha tagasi maksta?

Vastus: Lauri Potsepp, juhatuse liige, Eesti Liikluskindlustuse Fond; Eesti Kindlustusseltside Liit, www.lkf.ee, www.eksl.ee

Liikluskindlustuse lepingu alusel sõiduki kahjustumise kahju hüvitamisel ei ole protsessis vahet, kas tegu on füüsilise või juriidilise isikuga.

Kui sõiduk taastatakse, siis on tavaline, et
1. Kahjustatud isik korraldab sõiduki remondi, st tellib remonditöö ja sõlmib sõiduki remontijaga lepingu sõiduki remontimiseks.
2. Kindlustusandja väljastab taastusremondi teostajale garantiikirja taastusremondi maksumuse tasumise kohta kahjustatud isiku eest.
3. Kui remont on teostatud, saab kahjustatud isik sõiduki remondifirmast kätte ja kindlustusandja maksab remondi maksumuse remondi teostajale.

Kui tegu on juriidilise isikuga, siis rakendatakse ka liikluskindlustuse seaduses toodud remondi väärtusele lisanduva käibemaksuga seotud täpsustusi, vt http://www.lkf.ee/images/files/Liiklus_km_veebitekst4.pdf

Liikluskindlustuse kindlustusandjal ei ole õigust nõuda, et kahjustatud isik kannaks esmalt ise kahjustuse kõrvaldamise kulu ja hiljem kindlustusandja hüvitab selle.

Kui nõuate kahju hüvitamist sõidukikindlustuse lepingu alusel, siis on täpsed reeglid kokku lepitud selles sõidukikindlustuse lepingus.