Kahju- ja elukindlustus


Küsimus: Millist teavet on kindlustusvõtjal kindlustusjuhtumi korral kindlustusandjalt saada?08.04.2013

Tere!

Palun infot, kas kindlustusjuhtumi korral on kindlustusvõtjal õigus saada igakülgset teavet kindlustusandjalt? Pean silmas tegevusi kahju hüvitamise suuruse määramise protsessist.
Nt kolmandate isikute pakkumised, hinnangud.

Vastus: Lauri Potsepp, juhatuse liige, Eesti Liikluskindlustuse Fond; Eesti Kindlustusseltside Liit, www.lkf.ee, www.eksl.ee

Kindlustusvõtjal on õigus saada kindlustusandjalt teavet, millega kindlustusandja põhjendab oma otsust, kas tegu on kindlustusjuhtumiga või mitte ja kui suur on kindlustusjuhtumi läbi tekkinud kahju.