Kahju- ja elukindlustus


Küsimus: Kas avariis kahjukannataja osaühing peab oma auto remondiarve käibemaksu ise kinni maksma kuna kindlustus keeldub?14.06.2013

Tere,
Küsimus on seoses sõidukikahju hüvitamisega juriidilisele isikule (käibemaksukohuslane) liiklusõnnetuse korral. Sõiduautole, mis kuulub OÜ-le, sõideti tagant otsa. Otsasõitja tunnistas süüd ning sõiduk viidi nädal hiljem remonditöökotta. Kindlustusseltsi poolt väljastatud garantiikiri ütleb, et liikluskahju eest vastutab 100%-liselt õnnetuse põhjustaja ehk siis sõiduk, mis sõitis tagant otsa.
Remondiettevõte koostas sõiduki taastamisremondi kalkulatsiooni kindlas summas, millele lisandus käibemaks, kuna remondiettevõte on käibemaksukohuslane.

OÜ, kelle sõidukile otsa sõideti ja on kahjukannataja, sai vastavalt kindlustusseltsi ettekirjutusele remondiettevõttelt arve taastamisremondi summas (mille hüvitamise kiitis heaks kindlustus) pluss käibemaks. Autoremonditöökoja arvel olevat käibemaksu keeldub kindlustusselts maksmast.

Nimelt toob kindlustusselts garantiikirjas esile käibemaksuseaduse paragrahv 29 lõige 1. Ühesõnaga keeldub kindlustusselts maksma remonditöökoja arvele lisatud käibemaksu ning soovitab ning nõuab seda käibemaksu sisse kahjusaajalt, kes siis peaks selle sisendkäibemaksuna maha arvama järgmisel kuul.

Kas selline käitumine kindlustusseltsi poolt on seaduslik ning mida teha arvega, mille esitas OÜ-le autoremonditöökoda? Liikluskindlustusseadust lugedes tundub, et kohustuslik liikluskindlustus ongi selleks, et kahjukannataja ei peaks midagi maksma.

Sama kindlustusseltsiga ning sama autoremonditöökojaga on ka teine kogemus - OÜ autoga, mis ei olnud käibemaksukohuslane juhtus liiklusõnnetus, kuid siis oli kindlustusselts nõus remonditöökoja esitatud arvel käibemaksu tasuma ning mingeid sekeldusi ei esinenud.

Kas OÜ-dele, kes on käibemaksukohuslased, kehtivad liikluskahju hüvitamisel teised nõuded, kui eraisikutele ning mitte käibemaksukohuslastele? Kas kahju kannatajad peavad enda vahenditest hakkama tasuma remondiarveid ning hiljem riigilt käibemaksu tagasi küsima?

Garantiikiri mainib ka, et nad on nõus autoremonditöökojale hüvitama taastamisremondi summa ilma käibemaksuta ning ütlevad, et käibemaks tuleks tasuda auto valdajal (kahju kannatajal).

Tekkinud olukord on väga ebameeldiv, sest OÜ on tehtud võlglaseks autoremonditöökoja ees.

Tänan Teid!

Vastus: Lauri Potsepp, juhatuse liige, Eesti Liikluskindlustuse Fond; Eesti Kindlustusseltside Liit, www.lkf.ee, www.eksl.ee

Kahju hüvitamisel tuleb kindlustusandjal järgida küsimuses toodud asjaolude osas kaht põhimõtet:

a. kindlustuslepingu eesmärk, kahjustatud isiku asetamine olukorda, mis on võimalikult lähedane olukorrale, milles ta oleks olnud, kui kindlustusjuhtumit ei oleks toimunud, peab saama täidetud;
b. ei tohi tekkida olukorda, kus kahjustatud isik saab kindlustusjuhtumi toimumisest ja kahju hüvitamisest kasu.

Kui kahjustatud isik on õigustatud riigilt tasutud käibemaksu tagasi saama, siis on kahjustatud isikul kohustus teha tegevusi käibemaksu tagasisaamiseks (kahju vähendamise kohustus). Tasutud käibemaksu riigilt tagasi saades ei ole selles osas tegu kahjuga. Kui kindlustusandja loeks kahju hulka ka remondiarvelt tasumisele kuuluva käibemaksu, mille kahjustatud isik hiljem riigilt tagasi saab, tekib olukord, kus kahjustatud isik saab kindlustusjuhtumist kasu.

Teisalt ei saa kindlustusandja nõuda, et kahjustatud isik finantseeriks ise remondiarve käibemaksu osa selle tasumisest remondiettevõttele kuni riigilt tagasisaamiseni. Kui kahjustatud isik soovib, siis tasub kindlustusandja ka käibemaksu osa ja kahjustatud isik peab selle hiljem kindlustusandjale tagasi maksma.

Üksikasjalikumalt vt siit http://www.lkf.ee/images/files/Hyvitis_km_liiklus(1).pdf