Kahju- ja elukindlustus


Küsimus: Kas kindlustus hüvitab ka kaudsed kulud, nagu puksiirikulud ja asendus rendiauto kulu?05.11.2013

Tere
kui olen kannataja pool, kas siis süüdlase kindlustusselts on kohustatud hüvitama ka kõik kõrvalkulud muuhulgas puksiirikulud ja nt auto remondis oleku ajaks võetud rendiauto maksumuse?

Vastus: Lauri Potsepp, juhatuse liige, Eesti Liikluskindlustuse Fond; Eesti Kindlustusseltside Liit, www.lkf.ee, www.eksl.ee

Kahju, mille hüvitamise kohustus on kindlustusandjal, on määratud liikluskindlustuse seaduses. Kindlustusandjal tuleb seaduses sätestatud mahus hüvitada:
- kannatanu töövõimetusest tulenev kahju;
- kannatanu ravikulud;
- surmaga lõppenud liiklusõnnetuse korral kannatanu ülalpeetava elatise vähenemine või kaotus, samuti matusekulu;
- liiklusõnnetusega seotud mittevaraline kahju.
- asja kahjustamise või hävimise kahju. Sõiduki hävimise või vigastustega seotud kahjuks loetakse ka mõistlikud kulutused selle sõiduki äraveole liiklusõnnetuse toimumise kohast ja parkimisele;
- mõistlikud ja vajalikud kulud õigusabile ja ekspertiisile.

Seaduses on toodud ka kahju, mille hüvitamise kohustust kindlustusandjal ei ole. Näiteks ei hüvita kindlustusandja kahju, mis tekib seoses sellega, et liiklusõnnetuses kahjustatud või hävinud sõidukit või muud vara ei saa kasutada.