Kahju- ja elukindlustus


Küsimus: Kui pean kindlustusele tasuma tanklale tekitatud kahju eest, kas siis saan viga saanud ukse endale nõuda?28.11.2013

1.7.2011.a. toimus mul liiklusõnnetus bensiinijaama pesulast väljudes. Mulle kuulunud sõiduauto kahjustas pesula fotosilma ja uksi.
Kindlustusest tuli korduv liikluskahju nõue summas 4000.- eurot. Õnnetuse momendil oli liikluskindlustus maksmata ja kindlustus hüvitas kahjud tanklale. Kindlustusfirma nõuab nüüd minult kahju korvamist neile (LKindlS § 48 lg 2 p 6 ja § 48 lg 3).
Kas olen kohustatud tasuma selle võlgnevuse või on see aegunud, kuna õnnetus toimus 1.7.2011? Kui pean tasuma, kas saan nõuda, et mulle antakse see natukene viga saanud bensiinijaama uks?

Vastus: Lauri Potsepp, juhatuse liige, Eesti Liikluskindlustuse Fond; Eesti Kindlustusseltside Liit, www.lkf.ee, www.eksl.ee

Küsimuses kirjeldatud kindlustusandja nõue ei ole aegunud.

Kui kahjustada saanud uks taastati, siis ei ole Teil õigust nõuda ust endale. Kui uks asendati, siis võite nõuda nõude vähendamist hävinud ukse väärtuse võrra kahel eeldusel: a) hävinud uksel oli väärtus, b) kindlustusandja ei ole oma nõudes hävinud ukse väärtusega arvestanud.