Korteriomandiõigus


Küsimus: Mis võimalused on meil maja remontida, kui ühegi rahastuse viisi jaoks ei saavutata konsensust?27.10.2018

Tere

9 korteriga majas on hädasti vaja alustada remondiga, et selle seisukorra halvenemine peatada (maja fassaad laguneb, katus laseb läbi, osad korstnalõõrid on tuleohtlikud), aga korteriühistu arvel pole tööde teostamiseks piisavalt raha. Kõik korteriomanikud peale ühe on nõus rahastuse saamiseks tegema keldrpinnale projekti, muutma osade pindade sihtotstarvet ja panema need müüki. Sama korteriomanik ei ole nõus ka panagalaenu võtmisega ja väidab, et pole sellel majal häda midagi. Majal on ühistu, aga ühistul ei ole juhatust.
Mis võimalused meil on kui ühegi rahastuse viisi jaoks ei saavutata konsensust? Mida me saame teha häälteenamusega?

Vastus: Andry Krass, Õigusteaduse magister, Eesti Omanike Keskliit, juhatuse liige; Kvatro Kinnisvarahalduse OÜ, juhatuse liige, www.kvatro.ee

Tere, uue korteriomandi moodustamist olemasoleva kaasomandi arvelt, reguleerib korteriomandi- ja korteriühistuseaduse § 9, mille kohaselt saab luua uue korteriomandi korteriomanike kokkuleppel.
Kui korteriomanik ei ole uue korteriomandi loomisega nõus, siis võib iga korteriomanik või ka korteriühistu nõuda temalt uue korteriomandi moodustamiseks vajalike tahteavalduste andmist, kui:
1) olemasoleva olukorra säilitamine oleks kõiki asjaolusid arvestades vastuolus hea usu põhimõttega;
2) muudatusega ei kahjustata ülemääraselt ühegi korteriomaniku õigustatud huve.
Viimati nimetatud olukorra esinemist eeldatakse, kui vastavasisulise korteriomanike üldkoosoleku otsuse poolt on antud üle poole kõigist häältest nende korteriomanike poolt, kellele kuulub üle poole kaasomandi osadest.

Kokkuvõttes: uue korteriomandi moodustamiseks tuleb sõlmida kokkulepe. Kui kõik korteriomanikud ei ole sellega nõus, siis on võimalik nõuda temalt tahteavaldust kohtu kaudu.

Tervitades,
Andry Krass
Kvatro Kinnisvarahalduse OÜ