Korteriomandiõigus


Küsimus: Kas see on seadusega kooskõlas, et kogu arvel olev lõppsumma jaotatakse nende vahel kes sooja vett kasutavad?09.11.2022

Tere,

Pöördun Teie poole küsimusega meie KÜ soojavee arvete jagamise osas.
Algul pean veidi selgitama mis hetke olukord on. Ehk meil on 3 maja KÜ’s, kes ostavad teenust ühelt soojusenergia pakkujalt. Meil on ka olemas haldusfirma kellega on soojuusenergia firmaga leping (mitte otse KÜ’l, ehk KÜ ei saa arveid vaidlustada teenuse pakkujaga).
Teenuse pakkuja arvetel pole korrektset jaotust majade vahel ehk vastavalt maja tarbimisele, selle asemel on kaks rida identse koguse ja hinnaga, lisaks on veel üks rida mis on nö hooldus ja see summa on kirjas EUR’s (just selle summa kohta sooviksin saada selgitust).
Kuna arved on ebakorrektsed ja ei vasta majade tarbimisele, siis KÜ juhatus otsustas, et nad teevad oma kalkulatsiooni võttes arvesse kogu arve lõppsumma ja jaotavad seda protsentuaalselt kõikide majade vahel ehk mitte ainult tarbitud kogus/hind vaid ka võtavad kalkulatsiooni sisse eraldi seisva summa mis on märgitud EUR’s.
Küsimus, kas see on seadusega kooskõlas, et kogu arvel olev lõppsumma jaotatakse nende vahel kes sooja vett kasutavad, ehk nö tekitatakse oma m3 hind sellest mitte vastavalt seadus punktile § 40.  Kohustuste jaotus korteriomanike vahel majandamiskulude kandmisel ega ka mitte arvestades „Soojusvarustuse kulude arvestamise ja jaotamise metoodika“ punkt 3.4.3 (meil pole midagi ka eraldi kirjas põhikirjas ja pole korteri omanike kokkulepet, et see uus arvestus on aktsepteeritav ja et kõik on nõus sellega).
Kas summa mis on EUR’s teenuse pakkuja poolt välja toodud ei peaks tegelikult jaotatud olema kõikide korteri omanike vahel vastavalt m2?
Kuna juhatus ei võta meid ka kuulda ja muudatusi ei tee, siis kuidas peaksime käituma ja kelle poole pöörduma? Kas peaksime üldse neid arveid maksma ja kas peaksime nõudma ka vanade arvete ümber arvestust?

Vastus: Andry Krass, Õigusteaduse magister, Eesti Omanike Keskliit, juhatuse liige; Kvatro Kinnisvarahalduse OÜ, juhatuse liige, www.omanikud.ee/

Tere, esmalt soovin märkida, et KrtS kohaselt on KÜ-l kohustus omada korteriomandite majandamiseks otselepingut kõigi teenuste osutajatega. Seega antud juhul ei mõjuta olukord, kus KÜ ei saa soojusenergia teenust osutava ettevõtja arvet vaidlustada, korteriomaniku ja KÜ vahelisi õiguseid.
Majanduskulude jagamisel on üldreegliks, et kõik korteriomandi majanduskulud (sh korteris tarbitud elekter ja vesi) jagunevad korteriomanike vahel vastavalt kaasomandi eseme suurusele. Muud asjaolud, nagu eraldi asuvad kortermajad, korteri osalemine kulu kandmisel, vms ajaolud, arvesse ei lähe. Sellest põhimõttest tohib kõrvale kalduda põhikirja alusel, kuid Riigikohus on asunud seisukohale, et teatud majanduskulude (antud kaasuses oli vaidluse all korteris tarbitud elektrikulu jagamine) jagamise õiguslikud alused võivad välja kujuneda ka pikaajalise tegevuspraktika tulemusel.
Seega antud olukord, kus KÜ juhatus jagab soojusenergia kulu proportsionaalselt kõigile korteriomanikele, sõltumata korteri asukohast, on põhimõtteliselt seadusega kooskõlas. Kui aga korteriomanik leiab, et see nii ei ole, siis võib ta keelduda kandmast vaid selle kulu tasumisest, mille kandmise nõudmine temalt oleks vastuolus hea usu põhimõttega.
Saan aru, et soojusenergia kulu endale korteriomanikud vastu ei vaidle, vaid küsimus on, kas korteriühistu jagab seda kulu õigesti. Seega kulu kandmise täielik keeldumine oleks õigusvastane. Minu soovitus Teile on võtta teema arutlusele korteriomanike üldkoosolekul.

Tervitades, Andry Krass
Kvatro Kinnisvarahalduse OÜ