Liiklusõigus


Küsimus: Kuidas nõuda hüvitust, kui puksiirauto kahjustas sõidukit, kuid see ei kuulu kindlustuskaitse alla?08.02.2013

Tere
Käesoleva aasta alguses tekkis vajadus kasutada auto tehnilise rikke tõttu puksiirabi. Sõiduki mahalaadimisel põhjustas aga puksiirsõiduki juht sõiduautole tõsiseid kahjustusi. Sündmuskohal on koostatud käsikirjaline juhtumi kirjeldus, puksiiri juht on kinnitanud tema poolt pukseeritavale sõidukile kahju tekitamist ning juhtumis osalenud mõlema sõiduki juhid on selle kirjelduse ka allkirjastanud. Pärast sõiduauto ebaõnnestunud mahalaadimist puksiirilt nõudis puksiirijuht teenustasu maksmist, kuid raha saamise kohta dokumenti ei andnud, vaid lahkus kiirustades sündmuskohalt.
Vigastatud sõiduki juht teavitas juhtunust politseid. Kuivõrd tegemist oli liiklusvälise sündmusega, politseil alus sündmuskohale välja sõita ja uurimist alustada puudus. Autole tekitatud kahju hüvitamise võimaluse väljaselgitamiseks on pöördutud ka puksiirauto kohustusliku liikluskindlustuse kindlustusandja poole. Kindlustusandja otsuse kohaselt sõiduautole tekitatud kahjustust kindlustus ei korva (ei ole käsitletav liikluskahjuna LKindlS § 26 lg 2 mõttes). Sündmustele järgnevalt ei ole puksiiri juht sõiduauto omanikuga ühendust võtnud ega väljendanud valmisolekut auto remondikulusid kanda. Kahjustatud sõiduki taastamiskulude tuvastamiseks on sõiduauto omanik pöördunud autoteeninduse poole ning saanud hinnapakkumise remonttöödele maksumusega enam kui 2500 euro väärtuses.
Puksiirsõiduki juhile on saadetud kirjalik teatis (e-postiga ja tähitult postiga) nõudega hüvitada kahju vastavalt hinnapakkumises esitatud summale ning antud tähtaeg selle summa kandmiseks sõiduauto omaniku kontole.
Juhul kui teatises toodud tähtaja saabudes ei ole puksiirsõiduki juht (ühtlasi teenust osutava ettevõtte omanik) ühendust võtnud ega remondikulude korvamiseks muul viisil valmisolekut väljendanud, kuidas peaks edasi toimima? Kas võib remonttöödega alustada, kas saab nõuda lisaks kahjusummale ka viivist ja moraalse kahju hüvitamist? Millest sõltuvalt valida menetlusviis (maksekäsu kiirmenetlus, hagimenetlus) ja mida on nõude koostamisel oluline silmas pidada?
Vastuse eest eelnevalt tänades.

Vastus: Maano Saareväli, vandeadvokaat, Advokaadibüroo Sirk ja Saareväli, www.sirk.ee

Autot võib remontida ning kahjuhüvitise suurust tõendavad remondiarved. Kui kahju tekitaja ei hüvita kahju vabatahtlikult, võib nõude tema vastu esitada kohtusse. Maksekäsu kiirmenetluse võimalikkus selles asjas sõltub sellest, kuidas käsitleda kahju tekitaja ja kahju saaja vahelist allkirjastatud dokumenti - kui tegemist on võlatunnistusega, siis võib maksekäsu kiirmenetlus olla võimalik. Kui dokument ei ole käsitletav võlatunnistusena, siis tuleb nõue esitada hagimenetluse korras. Küsimusele, mis on nõude koostamisel oluline veel silmas pidada, on raske vastata analüüsimata juhtumiga seotud asjaolusid ja üksikasju. Kindlasti tuleb silmas pidada tsiviilkohtumenetluses kehtivat põhimõtet, mille kohaselt peab menetlusosaline tõendama kõiki asjaolusid, millel tema väited põhinevad.