Mittetulundusühinguõigus


Küsimus: Mida ma saaksin enda kaitseks teha, et ma lõpuks korteriühistu juhatusest ära saaksin?14.08.2018

Tere,
müüsin aasta alguses enda korteri. Sellest tulenevalt avaldasin soovi ja ka kirjutasin avalduse korteriühistu juhatusest välja astuda. Sellele aga ei järgnenud midagi ning põhjenduseks oli see, et enne ei muuda midagi kui uus liige leitud ei ole. Kuna põhikiri näeb ette minimaalselt kolme liiget.
Seni ei ole leitud uut liiget ning mina olen ikka juhatuses. Mida ma saaksin enda kaitseks teha, et ma lõpuks sealt juhatusest ära saaksin? Hetkel on seis, kus ma ei tea mis tegelikult majas toimub, kuna ei ela seal. Samas ei vahetata mind ka välja. Kuidas saan ma ennast kaitsta sellises olukorras, kus ülejäänud 2 juhatuse liiget, tehes näiteks ebasobivaid otsuseid, ka minule probleeme ei tekita.
Tean et seaduse järgi võib juhatuse liige olla ka mitteühistu liige. Kuid siiski ei soovi ma vastutada juhatuse eest, mille tegemistest ma midagi ei tea.
Lisaks lõpevad põhikirja järgi juhatuse volitused selle aasta septembris. Kas selle lõppemist kuidagi ka äriregister kontrollib ja kas võib siis olla olukord, kus kogu juhatus äriregistrist eemaldatakse?

Vastus: Liina Karlson, Õigus- ja maksunõustaja, Themis Õigusbüroo OÜ, http://www.themis.ee/

Mittetulundusühingute seaduse § 28 lg 3 p 1 sätestab, et juhatuse liige võib juhatusest tagasi astuda sõltumata põhjusest, teatades sellest enda määranud organile. Kuna juhatuse liikme määrab KÜ üldkoosolek, tuleb tagasiastumise avaldus saata kõikidele KÜ liikmetele.

Seega Teie juhatuse volitused lõppesid päevast mis Te avaldusse märkisite. Kuid Te peate sealjuures suutma tõendada, et olete avalduse KÜ-le üle andnud.

Asjaolu, et olete märgitud juhatuse liikmeks ka äriregistris, ei oma sisulist tähendust, kuna kanne ei lõpeta ega alusta suhet KÜ-ga. Kustutamiseks tuleb äriregistrit teavitada registris olevate ebaõigetest andmetest. Registripidajal on kohustus andmed ise ära parandada.

Kaasabi vajadusel või täiendavate küsimuste korral kirjutage liina.karlson@themis.ee

Liina Karlson
Themis Õigusbüroo OÜ
jurist/partner
www.themis.ee