Pärimisõigus


Küsimus: Pärimine abikaasa surma korral05.09.2011

Tere!
Meie maja on ühiselt ostetud, kuid abikaasa nimel.
Kui abikaasa sureb ja ma loobun tema pärandusest, kas siis loobun kogu majast või on pool maja automaatselt minu oma? Majal on ka laen, mida pean nagunii edasi maksma, sest laen on meil minu käendusega.

Vastus: Kairi Pobbul, advokaat, Taivo Saks & Partnerid Advokaadibüroo, www.tsp.ee

Tere,
Vastan teie küsimusele eeldades, et kinnistu on ostetud abielu kestel ning kuulub abikaasade ühisomandisse.
Pärandvara jagamisele ei saa kohaldada perekonnaseaduses sisalduvaid ühisvara jagamise sätteid. Pärandvara jagatakse kaaspärijate vahel pärimisseaduse sätete järgi. Küll tuleb aga pärandvara koosseisu määramisel surnud abikaasa pärand kindlaks määrata, sest pärida saab üksnes surnud abikaasale pärandi avanemise ajal kuulunud vara.
Kui Teie abikaasa peaks siit ilmast lahkuma ja tegemist on ühisomandisse kuuluva kinnistuga, muutub abikaasade ühisomand ühe abikaasa surma korral abikaasade kaasomandiks võrdsetes mõttelistes osades. Seega muutub abikaasade ühisomand abikaasa surma järel üleelanud abikaasa ja pärijate kaasomandiks.
Juhul, kui tegemist on ühisvaraga, siis olenemata sellest, et kinnistusraamatusse on omanikuna kantud ainult teie abikaasa, kuulub ½ ühisomandist ehk kinnistust teile, seega pärandist loobumisel ei saa ½ majast automaatselt teile, vaid see on teil juba hetkel olemas. Pärandist loobumisel loobute enda, kui pärija (kas seadus- või testamendi järgse), pärija osast.