Pärimisõigus


Küsimus: Pärijate vahel keerulised suhted21.04.2011

Tere, matsime mõned aastad tagasi ema. Pool maja läks jagamisele isa ja viie lapse vahel (teine 1/2 kuulub isale). Majas elas vanematega nende poeg, kes on vägivadne ja armastab alkohooli. Isa soov on, et poeg lahkuks majast, kuid tema tahab välja visata hoopis isa. Praegu ei saa seal keegi isal külas käija ega teda hooldada, sest poeg seda ei luba. Talle pakuti, et makstakse temale kuuluv (osa) välja, kuid tema nõuab, et kõik õed loobuks pärandist, kuna tema on maja remontinud (remondi kulud maksid siiski vanemad). Loobuksime loomulikult pärandist, kuid isa, mitte joodikust venna (ta on üksik ja lapsi ei ole) kasuks. Vaimne vägivald on läinud juba väljakannatamatuks ja selline ähvardamine pärsib kõigi elu.
Küsimus oleks selline, et kas oleks võimalik pöörduda kohtusse ja taodelda tema väljatõstmist, kui isal on pojaga suhted sassis, kas ta peab andma pojale seal elamise õiguse?

Vastus: Kairi Pobbul, advokaat, Taivo Saks & Partnerid Advokaadibüroo, www.tsp.ee

Tere,
Kui olete pärandi vastu võtnud, ei ole teil enam võimalik pärandist loobuda (PärS 116 lg 2). Võimalik on pärimise teel saadud vara kinkida või võõrandada. Teie kirjast loen välja, et olete pärandi vastu võtnud. Pärandvaraks oli kinnistu, millest 1/2 kuulub teie isale ja 1/2 oli pärandvara, mille pärijad on vastu võtnud. Kui pärandi on vastu võtnud mitu pärijat, kuulub pärandvara neile ühiselt ja moodustub pärandvara ühisus. Pärandvara ühisusele ja kaaspärijate suhetele kohaldatakse kaasomandi sätteid (PärS § 147). Seega on hetkel kinnistu omanike ringis 5 isikut. Kaasomanikud valdavad ja kasutavad ühist asja (maja) kokkuleppe või kaasomanike enamuse otsuse kohaselt, kui sellele enamusele kuulub suurem osa ühises asjas (AÕS § 72 lg 1). Kaasomanikul on õigus nõuda teistelt kaasomanikelt (nt poeg antud asjas), et kaasomandis oleva asja valdamine ja kasutamine toimuks vastavalt kõigi kaasomanike huvidele. Kaasomanikud peavad üksteise suhtes käituma nii, et kaasomanikud ei rikuks üksteise õigusi. Kaasomanikud võivad teha teistele kaasomanikele ettepaneku kaasomand lõpetada, mida te olete ka teinud, kuid kui kaasomanikud ei saavuta kohtuväliselt kaasomandi lõpetamise kokkulepet, on võimalik pöörduda kohtusse ja nõuda kohtus kaasomandi lõpetamist.
Kui poeg, kes küll on kaasomanik, rikub oluliselt teise kaasomaniku õigusi saab sellise õiguste rikkumise lõpetamist nõuda kohtus. Kui pärija käitumine ohustab teie isa elu- või tervist, peaksite pöörduma avaldusega politseisse.