Tööõigus


Küsimus: Kas puhkusetasu makstakse ka nädalavahetuste eest, mis ei ole tegelikult minu jaoks tööpäevad?28.09.2017

Kui mul on kindel kuupalk ja võtan välja kaks nädalat puhkust, kas siis saan palka koos puhkusetasuga sama palju nagu igal kuul või makstakse puhkusetasu ka nädalavahetuste eest, mis ei ole tegelikult minu jaoks tööpäevad?

Vastus: Kaire Saarep, nõustamisjurist, Tööinspektsioon, www.ti.ee

Lugupeetud pöörduja

Töölepingu seaduse (edaspidi TLS) § 55 kohaselt antakse põhipuhkust kalendripäevades. TLS § 70 lg 1 alusel arvutatakse puhkusetasu TLS § 29 lg 8 sätestatud korras. See on viitenorm määrusele nr 91 “Keskmise töötasu maksmise tingimused ja kord” (edaspidi määrus nr 91). Kuna põhipuhkust antakse kalendripäevades, siis selle eest makstakse kalendripäevapõhist tasu (määrus nr 91 § 4 lg 1).

Määruse nr 91 § 4 lg 3 kohaselt liidetakse esmalt kuue kuu töötasud. Kui töötaja on sellel perioodil viibinud puhkusel (põhi-, õppe-, lapsepuhkusel vm) või töövõimetuslehel (hooldusleht, haigusleht), siis nende eest saadud hüvitisi töötasude hulka ei arvata. Seejärel jagatakse saadud summa sama ajavahemiku kalendripäevade arvuga. Kalendripäevade arvu vähendatakse nende kalendripäevade võrra, millal töötajale ei arvestatud töötasu puhkusel ja töövõimetuslehel oldud aja tõttu. Kalendripäevade hulka ei arvata rahvuspüha ja riigipühi (määrus nr 91 § 4 lg 2).

Määruse nr 91 lg 1(1) kohaselt makstakse töötajale muutumatu suurusega töötasu ning puhkusetasu maksmiseks keskmist töötasu ei arvutata kui töötajale maksti keskmise töötasu arvutamise vajaduse tekke (eelviimane tööpäev enne põhipuhkuse algust) kuule eelnenud kuue kalendrikuu eest ainult muutumatu suurusega töötasu. Seega kui töötaja on saanud kuus kuud muutumatu suurusega töötasu, siis keskmist töötasu ei arvestata ja talle makstakse jätkuvalt muutumatu suurusega töötasu ka puhkuse ajal.

Kokkuvõttes võib öelda, et põhipuhkust kasutatakse kalendripäevades, mistõttu makstakse ka tasu kalendripäeva põhiselt (arvutatakse ühe kalendripäeva keskmine tasu). Kalendripäevad on E-P, riigipühi põhipuhkuse tasu arvestamisel arvesse ei võeta. Seega saate Te puhkusetasu iga kalendripäeva eest, sh laupäeva ja pühapäeva eest, kuid ühe kalendripäeva tasu on väiksem kui ühe kalendaarse tööpäeva tasu. Töötasu makstakse tööpäeva põhiselt. Nt kui on tarvis arvutada keskmine tööpäeva tasu, siis võetakse arvesse samuti kuue kuu töötasud, kuid see jagatakse sama ajavahemiku kalendaarsete tööpäevadega (E-R). Seetõttu on keskmine kalendaarne tööpäevatasu suurem kui keskmine kalendripäevatasu. Põhipuhkusetasu maksmise eesmärk ei ole töötasu suurendamine, vaid töötasu säilitamine puhkuse ajal. 

Vastus on antud olemasolevate andmete põhjal. Kui Teil tekib täiendavaid küsimusi, siis võite kirjutada Tööinspektsiooni juristi e-posti aadressile jurist@ti.ee või helistada infotelefonil 640 6000 (E-R 9.00-16.30).