Tööõigus


Küsimus: Kas tööandjana võin taganeda oma esialgsest nõusolekust, kui töötaja ikkagi ei põhjenda ülesütlemist?03.01.2012

Tere!

0,5 töökoormusega töötav töötaja teatas meilitsi soovist tööleping erakorraliselt üles öelda, kuid ammendavat põhjendust keeldub andmast. Vastasin tema meilile ennatlikult, et olgu, lõpetame paari päevase etteteatamisega, kuid paar tundi hiljem sain teada, et ma ei ole kohustatud tema soovi rahuldama kui tal puudub mõjuv põhjus. Avalduses (mis on teatamisest paar päeva varasema kuupäevaga) kirjutas ta põhjenduseks elukoha muutus (Tallinnast Pärnusse), enne seda rääkis, et töögraafik ei sobi ülkooliga (õpib kaugõppes) kokku ja veel, et on perekondlikud põhjused. Nimelt vallandati tema ema, kes maksis töötaja korteri üüri Tallinnas ja töötaja ei saa endale olemasolevat eluaset enam lubada. Ise imestan, et miks ta ei tahaks siis töökoormust nt. juurde küsida. Siis väitis ta, et peab minema emale appi väikest venda hoidma, sest vennal ei ole lasteaia kohta. Veel kuulsin, temalt endalt, et tal on teises linnas töövestlus juba kokku lepitud.
Sooviksin minna töövaidluskomisjoni, kuid kas otsustavaks võib saada meil milles nõustusin lepingu erakorralise lõpetamisega. Peale nõustumist saatsin ka meili selgitusega, et sooviksin sellest kokkuleppest taganeda ja palusin täpsemat selgitust lahkumise põhjuse kohta ning korrektset avaldust.

Palun nõu kuidas toimida ja millised õigused on minul kui tööandjal nõuda korralist lepingu lõpetamist.

Ette tänades,

Tööandja M

Vastus: Merike Michelson, info- ja personalitöö, METI personaliabi OÜ, www.metiabi.eu; www.facebook.com/METIabi

Tere.

Töötaja võib töölepingu erakorraliselt üles öelda mõjuval põhjusel, eelkõige kui kõiki asjaolusid ja mõlemapoolset huvi arvestades ei või mõistlikult nõuda lepingu jätkamist (TLS § 92 lg 1).

Avaldus töösuhte alustamise või lõpetamise kohta tuleb vormistada kirjalikult, taasesitavas vormis. Erakorralise töölepingu ülesütlemise avalduses on avaldaja kohustatud seda erakorralisust ka põhjendama.
Kui e-kirjaga saadetud dokument (avaldus) on digitaalselt allkirjastatud, on see aktsepteeritud. Muul juhul saab e-kirja lugeda teavitamiseks või ettepanekuks, kuid kokkuleppeks sellest ei piisa. Kokkulepe on mitmepoolne tehing, mille saavutamiseks on vajalik lisaks töötaja tahteavaldusele ka tööandja nõustumus.

Seadusest tuleneva aluseta või seaduse nõuetele mittevastav töölepingu ülesütlemine on tühine (TLS §104 lg 1).

Esmalt tuleb töösuhe lõpetada. Seejärel esitada vajadusel vaie 30 kalendripäeva jooksul töövaidluskomisjonile.
Kirjeldatud moel on tööleping jõus, mistõttu oleks mõistlik saavutada mõlemaid pooli rahuldav kokkulepe ning tööleping õiguslikel alustel lõpetada.

Tulemuslikke läbirääkimisi:

Merike Michelson

www.metiabi.eu
info@metiabi.eu