Tööõigus


Küsimus: Kuidas on reguleeritud töö tasustamine streigi ajal?01.03.2012

Olen õpetaja ja töötan koolis osalise koormusega. Sellel päeval, kui mul ei ole koolis tunde, kavatsevad meie kooli õpetajad streikida. Kui ma liitun streikijatega, kas direktoril on õigus mulle mitte maksta palka selle päeva eest?
Tänan vastuse eest!

Vastus: Merike Michelson, info- ja personalitöö, METI personaliabi OÜ, www.metiabi.eu; www.facebook.com/METIabi

Tere.

Töölepingu seadusest tulenevalt on töötajal õigus tööst keelduda osaledes streigis.
Kollektiivse töötüli lahendamise seaduse § 25 reguleerib töötasu maksmist ja selle eritingimusi. Streigi või töösulu aja eest töötajatele töötasu ei maksta.

Töötajale, kes streigist osa ei võta, kuid kes seetõttu ei saa oma tööd teha, maksab tööandja keskmist töötasu, sest tööandjal ei ole õigust keelata töö tegemist inimestel, kes streigis ei osale (TLS § 35).

Õigeid valikuid:


Merike Michelson

www.metiabi.eu
info@metiabi.eu