Tööõigus


Küsimus: Kui olen puhkuse ajal haige, kas siis pikeneb puhkus või millal saan haige oldud aja n-ö tagasi?13.07.2012

Tere!

Kui jään puhkuse ajal haigeks (ja võtan arstilt haiguslehe), siis kas mul on õigus puhkuse ajal haige oldud päevade eest uuesti puhkust saada?

Kui jah, siis kas mu puhkus pikeneb automaatselt haige oldud päevade ulatuses või kuidas ja millal need päevad välja võtta saab?

Kui jään puhkuse ajal haigeks, siis millal pean tööandjat sellest teavitama?

Ette tänades,

Vastus: Tiit Kruusalu, juhatuse liige, METI personaliabi OÜ, www.metiabi.eu; www.facebook.com/METIabi

Tere,
Vastuse Teie küsimusele annab TLS § 69 lg 6: Töötajal on õigus puhkus katkestada, edasi lükata või enneaegselt lõpetada töötaja isikust tulenevatel olulistel põhjustel, eelkõige ajutise töövõimetuse, rasedus- ja sünnituspuhkuse või streigis osalemise tõttu. Töötajal on õigus nõuda kasutamata jäänud puhkuseosa vahetult pärast puhkuse kasutamist takistava asjaolu äralangemist või poolte kokkuleppel muul ajal. Töötaja on kohustatud tööandjale teatama puhkuse kasutamist takistavast asjaolust esimesel võimalusel.

Praktikas on tööinspektorid asunud seisukohale, et haigestumise fakt ja töövõimetuslehe võtmine ei katkesta puhkust automaatselt - töötaja peab tööandjale oma puhkuse katkestamise soovist ikka ise teada andma ja seda esimesel võimalusel.
Soovides õigeaegset infovahetust tööandjaga:

Tiit Kruusalu
tiit@metiabi.eu
www.metiabi.eu