Politsei


Küsimus: Kas kutseline juht on kohustatud teda kontrollivale politseiametnikule esitama töölepingu?19.12.2018

Tervist.
Kas kutseline juht on kohustatud teda kontrollivale politseiametnikule esitama töölepingu? Kui on siis palun viidet seadusepunktile.

Vastus: Andero Sepp, veebikonstaabel, Politsei- ja Piirivalveamet, www.politsei.ee

Tere
2018 aasta lõpuni peab kutselisel juhil olema kaasas ka tööleping. Alus tuleneb autoveoseaduse § 29 lg 2 p 2

Tõsi, et § 30 lg 3 on toodud vastupidine kuid seejuures on oluline vaadata ka autoveoseaduse § 74 lg:
§ 74. Üleminekusätted
(1) Käesoleva seaduse § 30 lõiget 3 kohaldatakse alates 2019. aasta 1. jaanuarist.