Politsei


Nõuandja on valitud!

Maarja Punak

Maarja Punak

veebikonstaabel www.politsei.ee Politsei- ja Piirivalveameti teabehaldus- ja menetlusosakond http://politsei.ee/et/nouanded/veebikonstaabel/
maarja.punak@politsei.ee
Haridus:
2007a - Sisekaitseakadeemia politseikolledžis kriminaalpolitseiniku eriala
2009a - Tartu Ülikooli sotsiaalteaduse magister haldusjuhtimise erialal

Küsimuse pealkiri

Küsimuse sisu

Portaal ei käsitle küsimusi, kus tuleb ennustada võimalikke karistusi või kohtuotsuseid.

 

Küsimuse esitamine