Kontakt


Portaali haldab Ideemus OÜ, registrikood 11941197.

Töötame virtuaalkontorina ning eelistatud suhtlusvahendiks on e-post: info@vastused.ee

vastused.ee meeskond:

Ain Raudsepp Ain on vastused.ee toimetaja ning korraldab portaali igapäevast tegevust.

ain@vastused.ee
Janek koordineerib vastused.ee arendustegevust.

janek@vastused.ee
Janek Jõeluht
Janar Sööt Janar on vastused.ee portaali arhitekt/arendaja.

janar@vastused.ee