Politsei

[pealkirja vaade|avatud vaade]
[uuemad enne|vanemad enne]
[10|20|30]

Küsimus: Kas selline filmimine on lubatud, kus eramaja kaamera jälgib tänaval majast mööda liikujaid?15.02.2024

Tere.
Olen märganud, et osadel eramajadel on liikuvad kaamerad, mis filmivad inimesi tänaval liikudes kogu selle aja kui majast mööduda. Kas selline tegevus on lubatud?

Ette tänades

Vastus: Andero Sepp, veebipolitseinik, Politsei- ja Piirivalveamet, www.politsei.ee

Tere

See ei ole otseselt PPA tegevusvaldkond. Parima ülevaate saate Andmekaitse Inspektsiooni juhenditest: https://www.aki.ee/isikuandmed/juhendid/juhend-kaamerate-kasutamise-kohta
Kui kahtlustate, et kaamera rikub isikuandmete käitlemise nõudeid, võite pöörduda kaebusega AKI poole
 

Küsimus: Kas alkoholi tarbimine on 18-aastaseks saamise päeval juba lubatud?06.02.2024

Tere
Saan kohe 18-aastaseks. Kas alkoholi tarbimine on keelatud täpselt oma sünnipäeva kuupäeval? Ise saan 9.veebruar 18 ja tahtsin küsida, et kas mul on lubatud tarvitada alkoholi 9.veebruaril?

Vastus: Andero Sepp, veebipolitseinik, Politsei- ja Piirivalveamet, www.politsei.ee

Tere

Puhtalt seadusel põhinev vastus on, et vatsavalt Tsiviilseadustiku üldosa seaduse § 135 lg 1 loetakse Teid täisealiseks 10.02 kel l00:01


TsÜS § 135. Tähtaja algus ja lõpp
(1) Tähtaja kulgemine algab järgmisel päeval pärast selle kalendripäeva või sündmuse saabumist, millega määrati kindlaks tähtaja algus, kui seadusest või lepingust ei tulene teisiti.

Analoogne arutelu siin http://juura.ee/board/topic/view/id/21874 kuigi siin on seaduse viited vananenud.
 

Küsimus: Kas selline asi on lubatud, et numbrimärgi järgi küsiti politseilt minu nime ja numbrit?24.01.2024

Tere,
Tekkis selline olukord, et numbrimärgi järgi küsiti politseilt minu nime ja numbrit. Kas selline asi on lubatud?
Kas kõnet ei oleks pidanud politsei ise tegema?

Vastus: Andero Sepp, veebipolitseinik, Politsei- ja Piirivalveamet, www.politsei.ee

Tere
Siin on nüüd jäänud puudu see info, et kes küsis seda numbrit. Aga suvalisele eraisikule ei või me andmebaasist infot väljastada. Seega kui tegemist on sellise olukorraga, siis soovitan Teil esitada kirjalikult kaebus aadressile skb.vihje@politsei.ee - see võiks olla siis võimalikult põhjalik, kunas, kes, kellele, mis infot edastas.
 

Küsimus: Miks ei tee politsei reide autotulede kontrollimiseks, paljudel sõidukitel on liiga eredad tuled?16.01.2024

Tere
Miks ei tee politsei suuri reide autotulede kontrollimiseks?
Kas politseil on selleks üldse tehniline võimekus olemas?

Probleem seisneb siis selles, et päris paljudel autodel on esituled liiga eredad, variandid saavad olla kas liiga üles reguleeritud või illegaalsed pirnid tuledes ja seda lähituledega.

Eriti terav on see probleem linnamaasturitel ja kaubikutel.
Mõne puhul on olukord veel nõnda hull, et ta sõidab minu taga, pimestab mind päris korralikult sedasi, et minu salong on valge.
Sedasi on äärmiselt ebameeldiv sõita ja selgelt ka suurendatud ohuga.
Ülevaatuse ajaks nad reguleerivad oma tuled korda või panevad õiged pirnid sisse, pärast muudavad jälle tagasi illegaalseks.

Vastus: Andero Sepp, veebipolitseinik, Politsei- ja Piirivalveamet, www.politsei.ee

Tere

Tegemist on asjaga, millele saame tähelepanu juhtida muude tegevuse sh muude reidide ajal, kui vaatlusel paistab tuledega midagi olevat valesti. Eraldi seadmeid meil selleks kaasas ei ole.

Tuled reguleeritakse paika tegelikult ka ülevaatuspunktis, ülevaatuse ajal. Arvesse tuleb võtta siin ka seda, et tulede kõrgust võivad mõjutada muud tegurid - raskem last näiteks või haagis, kui sõidukil ei ole automaatset tulede kõrgust reguleerimist või see ei tööta (õigesti).
Tänapäevaste autode juures tunduvad tuled ka eredamad tänu LED tehnoloogiale ja LED-matrix lahendustele.

Minu soovitus oleks tegelikult kasutada võimalust tahavaatepeegel tumendada, kui see automaatselt ei toimu siis lükata käsitsi vastavat kagi, see aitab omajagu ja võimalusel lasta sõidukil endast mööduda.
 

Küsimus: Kas mind lastakse eksami laskekatsetele, kui nõutud vanus pole veel täis?16.01.2024

Tere!

Teen hetkel relvaluba ja tekkis küsimus. Olen politsei relvaloa iseteeninduslehel ja täitsin ära sealse ankeedi, kuid seal tuleb valida relvaliigid ja sihtotstarve. Kas on probleem kui märgin seal ära relva mida seaduse järgi veel soetada, omada ja vallata ei tohi kuna vanus ei ole täis. Kas lubatakse ikkagi eksamil soovitud relvaliikide laskekatsed ära teha?

Vastus: Andero Sepp, veebipolitseinik, Politsei- ja Piirivalveamet, www.politsei.ee

Tere

Teie relvaloa taotust ei saa võtta menetlusse enne, kui olete saanud piisavalt vanaks, et relva lubada. Seega ei ole mõistlik hetkel antud taotlust isegi täita, vaid oodata ära vanuse täitumine.
 

Küsimus: Kas mulle peab olema otsene füüsiline oht et, oma eksmehe vastu pipragaasi kasutada, kui ta mind tänaval peaks ohustama?14.12.2023

Tere!

Läksin mehest lahku vaimse ja füüsilise terrori tõttu, mees elab samas linnas ning ilmselt tüütab mind varsti jälle kui ma lähen lapsega näiteks jalutama või peab mind kinni kuskil. Kas ma võin pipragaasi enesekaitseks kasutada kui ta ligineb mulle pahatahtlikult või ei lase mul näiteks koju minna? Kas minule peab olema otsene füüsiline oht et, ma tohiks pipragaasi aktiveerida ja lasta?

Vastus: Andero Sepp, veebipolitseinik, Politsei- ja Piirivalveamet, www.politsei.ee

Tere

Pipragaas on relvaseaduse alusel relv. Selle kasutamine on lubatud üksnes ohu tõrjumiseks. Ehk siis Te peate olema valmis selleks, et peate põhjendama, miks hindasite ohu selliseks, et tuli kasutada gaasi. Ühtseid reegleid siin ei ole, et olukorras X võib ja olukorras Y ei või. Rünnaku tõrjumiseks on gaasi kasutamine õigustatud. Kindlasti tasuks ka läbi mõelda gaasi kandmine, haaramine - et päris olukorras ei oleks gaas näiteks käekoti põhjas.
 

Küsimus: Kas politsei võib koolis õpilase koti läbi otsida, kui õpetajad on politsei kutsunud?22.11.2023

Tere!
Kuna õpetajad ei tohi koolis kotti läbi otsida, siis kui nad kutsuvad politsei, kas neil on õigus seda teha või neil peab selle jaoks kohtu luba olema?

Vastus: Andero Sepp, veebipolitseinik, Politsei- ja Piirivalveamet, www.politsei.ee

Tere
Lühike vastus on, et PPA ametnikud võivad Teie koti läbi vaadata ilma kohtu loata. Aga selleks on kindlad olukorrad, millal selline õigus tekib, seda vastavalt Korrakaitseseaduse § 49le.
§ 49. Vallasasja läbivaatus

(1) Politsei või seaduses sätestatud juhul muu korrakaitseorgan võib valdaja nõusolekuta kontrollida meeleliselt või tehnilise vahendi või teenistuslooma abil vallasasja, sealhulgas avada uksi ja kõrvaldada muid takistusi, kui:
4) on alust arvata, et selles on asju, mida võib käesoleva seaduse või muu seaduse alusel võtta hoiule, hõivata või konfiskeerida;
7) see on vajalik seadusega või seaduse alusel kehtestatud nõuete täitmise tagamisel ohu ennetamiseks, väljaselgitamiseks või tõrjumiseks või korrarikkumise kõrvaldamiseks, ning selliste nõuete täitmise kontrollimine on vallasasja läbi vaatava korrakaitseorgani pädevuses.
 

Küsimus: Kas pean autoga kõrvalteelt, parklast ja koduaiast välja sõitmisel kõnniteel liiklejale teed andma?06.11.2023

Tere
Huvitaks autoga kõrvalteelt, parklast ja koduaiast välja sõitmisel teeandmise kohustus.

Kui puudub ülekäigurada, kas ma pean otse sõites andma teed jalakäiale või jalgratturile, kes tuleb mööda kõnniteed ja ka ületab minu eest sõidutee mööda sama joont, nagu ta tuli kõnniteelt.
Pean silmas olukorda, kus ma tulen kõrvalteelt otse peateele, või koduaiast peateele või parklast peateele, mitte vastupidi.
Seni olen ma teadnud, et kõnnitee suhtes ma ei pea sellises olukorras otse liigeldes teed andma mitte kellelegi.

Vastus: Andero Sepp, veebipolitseinik, Politsei- ja Piirivalveamet, www.politsei.ee

Tere

Teie kirjeldatud olukord on kirja pandud Liiklusseaduses (https://www.riigiteataja.ee/akt/130062023034?leiaKehtiv) §17 lg 3 järgnevalt:
Parklast, õuealalt, puhkekohast, teega külgnevalt alalt või nende juurdesõiduteelt teele sõites peab juht andma teed igale teel liiklejale, kui teeandmise kohustus pole liikluskorraldusvahenditega reguleeritud teisiti.

- üldiselt hoovist välja sõitmist ei ole reguleeritud teisiti.
 

Küsimus: Kas selline toiming on karistav kui maja haldur on levitanud infot minu korteri ostu asjaolude kohta?16.10.2023

Tere
Ostsin korteri ja selle maja haldur lekitas selle tehingu kohta täieliku info. Isegi minu lähedased said ostust teada nn. "küla pealt". Kui juba liinibussis arutatakse minu elukoha uue aadressi ja isegi korteri numbri üle, siis leian, et see on halduri poolne konfidentsiaalsuse nõude täielik eiramine. Ei tunne ka ennast turvaliselt. Kas selline toiming on karistatav?

Vastus: Andero Sepp, veebipolitseinik, Politsei- ja Piirivalveamet, www.politsei.ee

Tere
Antud küsimusega soovitan Teil pöörduda pigem www.ttja.ee poole. Isikuandmete käitlemise õiguspärasuse ja sellega seotud rikkumiste osas teostavad järelevalvet nemad.
 

Küsimus: Kuhu peaksin teatama lubadeta autojuhist ning kas saan ka seda teha vaid ees-ja perekonnanime teades?06.10.2023

Kuhu peaksin teatama lubadeta autojuhist ning kas saan ka seda teha vaid ees-ja perekonnanime teades. Juht sõidab ringi tööautoga.

Vastus: Andero Sepp, veebipolitseinik, Politsei- ja Piirivalveamet, www.politsei.ee

Tere
Sellise info võite saata otse mulle: andero.sepp@politsei.ee või vastava piirkonna veebipolitseinikule, kelle kontakti leiate siit kaardilt: https://www.politsei.ee/et/piirkonnapolitsei