Politsei

[pealkirja vaade|avatud vaade]
[uuemad enne|vanemad enne]
[10|20|30]

Küsimus: Mis erinevus on hädakaitsel ja hädaseisundil, palun näiteid?26.05.2023

Tere,
Karistusseadustiku paragrahv 28 ja 29 - hädakaitse ja hädaseisund. Näidetena - mis erinevus nendel kahel on?

Vastus: Andero Sepp, veebipolitseinik, Politsei- ja Piirivalveamet, www.politsei.ee

Tere

Vastan lakooniliselt, kuid ma loodan, et arusaadavate näidetega:

Hädakaitse - Keegi ründab Teid, vaja on ennast kaitsta
Hädaseisund - näiteks loodus ründab, vaja on vara kaitseks karjäärist liiva võtta, liivakottide tegemiseks, et rajada veetõke.
 

Küsimus: Kas registreeritud ATV-ga võib tänavatel sõita või üksnes konkreetsesse sihtkohta jõudmiseks?26.05.2023

Sain teada, et mootorrattana või väiketraktorina registreeritud ATV-ga tohib avalikel teedel sõita. Kas sellest tuleb välja, et niimoodi saab aleviku tänavatel teha lõbusõite niipalju kui soovid? Või ikka peab seda masinat mõistlikult kasutama, et vajalikku kohta jõuda?

Vastus: Andero Sepp, veebipolitseinik, Politsei- ja Piirivalveamet, www.politsei.ee

Tere

Kui sõiduk on arvel traktorina või mootorrattana siis võib sellega avalikel teedel sõita vastavalt sellele, mis liiki masinana see arvele võetud on. Seadus ei keela ei traktori ega mootorrattaga lõbusõitu kui sellega järgitakse liiklusreegleid.
 

Küsimus: Kuidas kodanikuna peaksin reageerima kui minu kõrvaltänaval sõidetakse pidevalt keelatud vastassuunas?16.05.2023

Tere!
Palun Teie abi. Tartu linnas meie ridaelamu boksi kõrvaltänaval on üles pandud vastassuunalist sõitu keelav märk. Kuidas me peame selles olukorras käituma nähes regulaarselt seesugust liiklusreeglite rikkumist - eriti viimasel ajal autod nahaalselt sõidavad vastassuunas?
Ette tänades

Vastus: Andero Sepp, veebipolitseinik, Politsei- ja Piirivalveamet, www.politsei.ee

Tere

Ma soovitan Teil selle murega pöörduda oma kolleegi poole ja anda talle juba täpsem info asukohta kohta, kus rikkumine pidev on. Tartumaa veebipolitseiniku leiate siit: https://www.facebook.com/Tartu.veebipolitseinik
 

Küsimus: Kas politsei tegeleb varastatud telefoni otsimisega, kui on esitatud avaldus koos telefoni kirjeldusega ning IMEI koodiga?16.05.2023

Kas politsei tegeleb varastatud telefonide otsimisega, kui selle kohta on esitatud politseile vastav avaldus koos telefoni täpse kirjeldusega ning IMEI koodiga?
Politseis avaldust esitades öeldi talle, et eesti politsei ei otsi varastatud ega kadunud telefone, et kui telefon kuskilt ilmub välja, siis antakse sellest teada aga rohkem nad ei tee midagi.

Vastus: Andero Sepp, veebipolitseinik, Politsei- ja Piirivalveamet, www.politsei.ee

Tere

Teile öeldu vastab üldiselt tõele kuna positsioneerimine on jälitustoiming mille läbiviimiseks on kindlad reeglid. Täna on telefoni omanikul endal päris palju võimalusi oma telefoni asukoht ise tuvastada.
Samal teemal ka 2 allikat, millega soovitan tutvuda:

https://www.err.ee/325210/politsei-varastatud-telefoni-positsioneerimine-riivab-varga-oigusi

https://tarbija.postimees.ee/3835951/mida-teha-telefoni-kadumise-voi-varguse-korral
 

Küsimus: Mis võiks olla maksimaalne lsd kogus, et see veel väärteo alla läheks?24.04.2023

Tere,

mis võiks olla maksimaalne lsd kogus, et see veel väärteo alla läheks?

Vastus: Andero Sepp, veebipolitseinik, Politsei- ja Piirivalveamet, www.politsei.ee

Tere
Vastavalt NPALS § 3prim lg 3 - suur on narkootilise või psühhotroopse aine, taime või seene kogus, millest piisab narkojoobe tekitamiseks vähemalt kümnele inimesele.
 

Küsimus: Mida peaksin tegema kui sain trahvi aga trahviotsust ei ole saanud ja maksta ei saa, ei taha et tekiks mittemaksmisest probleeme?05.04.2023

Tervist!

Kirjutan põhjusega sain 4 päeva tagasi trahvi 20 eurot kuid kiirmenetluse meil pole saabunud meilile kui ka füüsilises vormis postkasti. Ma olen kindel, et mu email pandi valesti kirja ja ametnikud ei hoolinud ka üle küsida. Mida ma peaksin tegema, ma ei taha, et mu konto arestitakse sellise tühise asja pärast, kuhu pöörduma peaks ja mida tegema?

Vastus: Andero Sepp, veebipolitseinik, Politsei- ja Piirivalveamet, www.politsei.ee

Tere
Saatke palun endale teadaolev info koostatud otsuse kohta ppa@politsei.ee peale. Seal võiks kirjas olla kes, kus ja kunas otsuse koostas.
 

Küsimus: Kes konkreetselt tohivad ilma omaniku loata eraterritooriumile siseneda? 05.04.2023

Tere.
Ajalehes selline pealkiri: " Juhtivprokurör: "Loomakaitseseltsid ei oma õigust siseneda eraterritooriumile ja võõrast looma ära võtta".
Kes konkreetselt tohivad ilma omaniku loata eraterritooriumile siseneda?
Sama küsimus ka autode peatamise ja kontrollimise kohta.
Internetist ma otsest vastust ei leidnud. On ainult ümmargune jutt: nii üht kui teist tohivad teha selleks volitatud isikud. Aga kes need isikud on?
Aitäh.

Vastus: Andero Sepp, veebipolitseinik, Politsei- ja Piirivalveamet, www.politsei.ee

Tere

Sellele küsimusele saabki vastata ümmarguselt, sest sellist loetelu, kes tohib ja kes ei tohi, ei eksisteeri. Elu ise on palju keerulisem kui seda on seadus ja kõike ei saa lihtsalt seadusesse kirja panna. Kui püüda keerulist elu lihtsustada siis üldiselt, omaniku loata saavad tegevusi teha riigiasutused, kellele on antud seadusega selline võimalus vastavalt nende ülesannetele (ehk siis volitatud isikud) või kui näiteks riigiastusu volitab eraettevõtte/-isiku ennast esindama (näide all). Eraisikute puhul võib kõne alla tulla hulga erandjuhte, näiteks hädaseisund või hädakaitse olukorrad.

Mõned näited: Sõiduki võib näiteks peatada ka teetööde teostamise käigus liiklusreguleerija (Teeomanik, on tellinud eraettevõtelt teenuse ja volitanud ta selle raames liiklust korraldama), või tehnoabi ostutamisel näiteks puksiirauto juht peatab liikluse, kui tema hinnangul võib tema tegevus teel tuua kaasa ohu teistele liiklejatele (volitus kui selline puudub, kuid isik tõrjub ohtu kaaskodanike varale). Olen ise saanud peatatud näiteks kaasjuhi poolt, kes peatas liikluse, et pardipere saaks tervelt sõidutee ületada. Liikluse puhul üldiselt kontrollimise õigus siiski ainult riigiametitel, sama eravalduse puhul, kontrollimise õigus on riigiametitel.
 

Küsimus: Kas on üldse võimalik PPA-s tööle asuda, kui mul on maksehäiretest tulenevalt inkassofirma kaelas?05.04.2023

Tahtsin küsida, kas on üldse võimalik PPA-s tööle asuda, kui mul on maksehäiretest tulenevalt inkassofirma kaelas?
Olen sisekaitseakadeemia lõpetanud, küll vanglateenistuse eriala ja 3 a seal töötanud. Kuna kolisin ära siis ei olnud enam paslik sõita iga päevaselt tööle ja tagasi 120km. Ei Hakka enne avaldust isegi tegema kui saan mingi vastuse.

Lugupidamisega

Vastus: Andero Sepp, veebipolitseinik, Politsei- ja Piirivalveamet, www.politsei.ee

Tere

PPVS § 40. Sätestab järgnevad piirangud: Isikud, keda ei võeta politseiteenistusse
Teenistusse ei võeta isikut:
1) keda on karistatud tahtlikult toimepandud kuriteo eest, olenemata karistusandmete kustutamisest;
2) keda on karistatud vangistusega, olenemata karistusandmete kustutamisest;
3) kes on kriminaalmenetluses kahtlustatav või süüdistatav;
[RT I, 13.04.2021, 10 - jõust. 12.04.2021 - Riigikohtu põhiseaduslikkuse järelevalve kolleegiumi otsus tunnistab avaliku teenistuse seaduse § 95 lõike 1 ja § 15 punkti 5 ning politsei ja piirivalve seaduse § 40 punkti 3 põhiseadusega vastuolus olevaks ja kehtetuks osas, milles need koostoimes kohustavad politseiametniku teenistusest vabastama, kui ta on kriminaalmenetluses kahtlustatav.]
4) kes on distsiplinaarsüüteo toimepanemise eest avalikust teenistusest vabastatud ja teenistusest vabastamisest on möödas vähem kui aasta;
5) kes saab pensioni, töötasu või muud regulaarset tasu riigilt, mis ei ole Euroopa Majanduspiirkonna liikmesriik või Šveitsi Konföderatsioon või mis ei kuulu Põhja-Atlandi Lepingu Organisatsiooni;
6) keda on karistatud süüteo eest, millel on korruptsioonivastases seaduses toodud korruptiivse teo tunnused;
7) kes on piiratud teovõimega;
8) kelle terviseseisund ei vasta käesoleva seaduse § 71 alusel kehtestatud nõuetele;
9) kes esitas isikuankeedis teadlikult valeandmeid või varjas olulist informatsiooni.

Maksehäireid selles loendis ei ole. Siiski tuleb arvestada, et kindlasti selle võlgnevuse kohta küsitakse ja Teil peaks siis olemas olema ka vastused. Hea oleks, kui on olemas ka plaan, mida esitada, kuidas kavatsete probleemi lahendada.
 

Küsimus: Mis õppesuuna ma valima peaksin Sisekaitseakadeemias, kui siht on saada kiirreageerijaks?16.02.2023

Tervist!
Kaalun hakata politseinikuks ja tekkis paar küsimust. Mu siht on saada kiirreageerijaks ja tahaksin teada, mis õppesuuna ma valima peaksin Sisekaitseakadeemias, et seda ellu viia?

Vastus: Andero Sepp, veebipolitseinik, Politsei- ja Piirivalveamet, www.politsei.ee

Tere
See võimalus on mõlema õppesuuna lõpetanutel. Kuid mõistlik on eelistada politseiteenistuse eriala - hilisemad valikud on laiemad.
 

Küsimus: Mida peaks tegema kui ahistatakse messengeris - saadetakse sõnumeid, edastatakse vägivaldseid videosid ja ähvardatakse? 16.02.2023

Mida peaks inimene tegema kui teda ahistatakse messengeris - saadetakse sõnumeid, edastatakse vägivaldseid videosid ja ähvardatakse? Kontode blokeerimine pole aidanud kuna tehakse uute nimedega kontod ja saadetakse sisu edasi.

Vastus: Andero Sepp, veebipolitseinik, Politsei- ja Piirivalveamet, www.politsei.ee

Tere
Siin on väga palju aspekte mida hinnata. Seega asjaolude täpsemaks väljaselgitamiseks soovitan Teil pöörduda enda piirkonna veebipolitseiniku poole, otsige kaardil oma aadressiga ja leiate vajaliku kontakti: https://www.politsei.ee/et/piirkonnapolitsei