Politsei

[pealkirja vaade|avatud vaade]
[uuemad enne|vanemad enne]
[10|20|30]

Küsimus: Kas ajateenistuses olles võib taotleda relvaluba?14.01.2022

Kas 18+ aastane isik, kellel pole olemas relvaluba, võib omada relva salvesi ehk näiteks 20 padrunilisi püstoli salvesi ilma relvaloata? Kas selline isik võib seaduslikult müüa ka neid salvesi?

Kas isik kes läheb/on ajateenistusse/ajateenistuses võib taotleda relvaloa jaoks? Kas taotlemine käiks sama moodi kui selline isik ei oleks/läheks ajateenistuses/ajateenistusse?

Vastus: Andero Sepp, veebipolitseinik, Politsei- ja Piirivalveamet, www.politsei.ee

Tere

Antud küsimuse osas võiksite salve kohta täpsemad andmed ja foto saata mulle andero.sepp@politsei.ee peale.

Tsiviilrelvaloa taotlmine on sarnane, sõltumata sellest, kas isik on ajateenistuses või mitte.
 

Küsimus: Kuidas ikkagi aru saada seaduses keelatud relvade määratlemisest?13.01.2022

Palun täpsustust keelatud relvade kohta
§20 ütleb
3) vedru- või raskusjõul väljaviskuva ja seejärel jäigalt kinnituva teraga nuga, mille tera pikkus on üle 8,5 cm või mille tera on kahelt poolt teritatud.
Kas kogu tekst käib selle vedru- või raskusjõul väljaviskuva ja seejärel jäigalt kinnituva teraga nuga noa kohta või on see kuidagi teistmoodi lahti mõtestatud. Loogika järgi võiks ju käia, tegemist siis noaga, mille kohta käivad antud tingimused või on tegemist lihtsalt segaduse tekitamisega, et tingimuste esimene pool on vedrunoa teine kõikide nugade kohta?
Olen lihtsalt sel teemal kuulnud vastakaid arvamusi.

Vastus: Andero Sepp, veebipolitseinik, Politsei- ja Piirivalveamet, www.politsei.ee

Tere

Kogu see tekst käib vedru- või raskusjõul väljaviskuva ja seejärel jäigalt kinnituva teraga noa kohta.
 

Küsimus: Kas saan ka mingi teate menetluse alustamise kohta kui olen esitanud süüteo teate?13.01.2022

Esitasin PPA iseteeninduses vandaalitsemise kohta süüteo teate, sellest möödas juba poolteist kuud aga pole kuskilt teadet saanud kas asja menetletakse või mitte? Kuidas saab selle kohta infot või kui kaua on vastamise aeg üldse?

Vastus: Andero Sepp, veebipolitseinik, Politsei- ja Piirivalveamet, www.politsei.ee

Tere

Reeglina vastatakse 10-30 tööpäeva jooksul. Kui Teile ei ole vastatud siis oleks mõistlik pöörduda ppa@politsei.ee ja esitada täiendav järelepärimine, saamaks teavet, mis seisus on Teie esitatud süüteoteate menetlemine.
 

Küsimus: Kas politseinik peab nõudmise korral maski eemaldama, et saaksin veenduda, kas tegemist töötõendil oleva isikuga?13.01.2022

Kui politseinik mis iganes põhjusel minuga tegelema peaks on mul õigus küsida temalt töötõendit. Praegusel koroona ajal on inimestel kombeks kanda maski. Kas mul on õigus nõuda et politseinik maski eemaldaks et ma saaks võrrelda tema nägu töötõendil oleva pildiga ja kas politseinikul on õigus nõuda minult maski eemaldamist kohas kus mask on kohustuslik et saaks võrrelda nägu ja dokumendi pilti?

Vastus: Andero Sepp, veebipolitseinik, Politsei- ja Piirivalveamet, www.politsei.ee

Isiku tuvastamiseks on politseiametnikul õigus nõuda maski lühiajalist eemaldamist kuna oht viiruse levikuks on minimaalne.
Põhjendatud kahtluse korral on ka kontrollitaval õigus paluda politseiametnikul mask eemaldada isikusamasuse tuvastamiseks.
 

Küsimus: Kas tik-toki video kaudu võib müüa keelatud e-sigarette?26.11.2021

Tere!

Avastasin noorte seas populaarselt lehelt nimege TikTok inimese, kes müüb Maskking e-sigarette. Videos on nimi kirjas ja ütleb et võtke minuga ühendust. Kas see on lubatud? Ja kõigil on sellele sisule ligipääs nii et usun et ta müüb ka alaealistele.

Vastus: Andero Sepp, veebipolitseinik, Politsei- ja Piirivalveamet, www.politsei.ee

Tere

Teie küsimuses kahjuks ei kajastu müüja andmed. Soovitan Teil anda müüja kohta vihje Maksu- ja Tolliametile: vihje@emta.ee
 

Küsimus: Kas tohib sõita autoga, mille omanik on surnud?16.11.2021

Tere
Kas ma tohin sõita oma isa autoga, kui isa on kahjuks meie hulgast lahkunud?
Pärandi ajamine võtab aega, enne, kui jõuab auto pärida ja omanikuvahetuse vormistada.
Olen passis kasutaja, kas ma tohin selle autoga praegu sõita?

Vastus: Andero Sepp, veebipolitseinik, Politsei- ja Piirivalveamet, www.politsei.ee

Tere

Sisuiliselt, olles passis kasutaja, on Teil õigus autot kasutada. Siiski võiksite veenduda, et see tegevus on aktsepteeritav ka teiste pärijate poolt.
 

Küsimus: Kui relvaluba saada ja osta üks relv, kas siis peab kohe olema kapp ka kuhu panna?08.11.2021

Kui relvaluba saada ja osta üks relv, kas siis peab kohe olema kapp ka kuhu panna? Kuulsin sõbralt, et alates kahest tulirelvast peab kapp olemas olema, ja kas relvakappe võib hoida korteris mida rendid?

Vastus: Andero Sepp, veebipolitseinik, Politsei- ja Piirivalveamet, www.politsei.ee

Tere

Relvaseaduse § 46 lg 8 kohaselt ei ole ÜHE relva hoidmiseks vajalik relvakapp. § 46 lg 1 kohaselt peab hoidma relva omaniku elukohas, muud hoiukohad tuleb kooskõlastada PPA-ga

§ 46. Füüsilise ja juriidilise isiku relva ja laskemoona hoidmine

(1) Füüsiline isik peab hoidma relva hoiukohas, mis asub isiku elukohas või tema määratud aadressil asuvas hoiukohas, mis on kooskõlastatud Politsei- ja Piirivalveametiga.
(8) Relvakapp, lukustatav sahtel ega laegas ei ole nõutav ühe relva ja selle laskemoona puhul. Sel juhul tuleb relva ja selle laskemoona hoida hoiukohas, mis on kõrvalisele isikule raskesti avastatav ja kättesaadav. Ühte piiratud käibega padrunisalvega tulirelva ja selle laskemoona tuleb hoida käesoleva paragrahvi lõigetes 3–6 sätestatud korras.
 

Küsimus: Millal hakatakse karistama neid, kes poes maski ei kanna?22.10.2021

Ma näen juba pikemat aega, et minu kodukoha poodides ei kanna 30-40% inimestest maske. Poetöötajad ei tee mitte midagi, teenindavad neid inimesi edasi, kedagi ukse pealt tagasi ei saadeta, samuti pole näha kuskil politseid seal poes.
Pole ka kuulda, et neid inimesi trahvitaks, kes maski ei kanna.
Millal selline jama lõppeb?
Milleks üldse maskikohustus, kui tegelikult ei juhtu mitte midagi, kui seda ei kanna?
Miks pean mina olema see loll, kes maski kannab, aga minu kõrval poe sabas ridamisi inimesi seda ei tee ja pääsevad täiesti karistamatult?
Miks riik poputab neid inimesi?
Ammu oleks juba aeg aru saada, et hoiatamine ei mõju ja trahv tuleks määrata esimese korraga kõigile, kes ei kanna maski.

Vastus: Andero Sepp, veebipolitseinik, Politsei- ja Piirivalveamet, www.politsei.ee

Tere

Just äsja avaldas kaupmeeste liit ühise kokkuleppe, et maskita inimesi enam ei teenindata ja turvatöötajad pannakse sisuliselt ustele maskikohustust jälgima. Ka PPA on välja öelnud, et edaspidi suhtume korralduste eirajatesse oluliselt rangemalt.
 

Küsimus: Kas on võimalik ise teha lasketiir enda maale?13.10.2021

Mul tekkis selline küsimus, et kas oleks võimalik ise teha lasketiiru enda territooriumil või on vaja mingit spetsiifilist luba/sertifikaati? Mu teine küsimus on, et kui ma tahaksin ennast ja enda vara kaitsta sileraudse relvaga, mitu padrunit võin ma seaduslikult hoida selles relvas? Ma lugesin relvaseadusest et vintpüssil
võib olla 10 padrunit, kas see on tõsi?

Vastus: Andero Sepp, veebipolitseinik, Politsei- ja Piirivalveamet, www.politsei.ee

Tere

Teie küsimusele vastab sisuliselt Relvaseadus:
https://www.riigiteataja.ee/akt/RelvS

§ 84. Lasketiir ja laskepaik
(3) Lasketiiru või laskepaiga rajamiseks peab olema selle kohaliku omavalitsuse kirjalik nõusolek, kelle territooriumile see tahetakse rajada, ning Politsei- ja Piirivalveameti kirjalik nõusolek.

Seega oma lasketiiru rajamise esimene samm peab olema pöördumine KOV ja PPA poole vastava sooviga.

Mitte ühtegi tulirelva ei või hoida laetuna
§ 45. Relva ja laskemoona hoidmise üldnõuded
(3) Tulirelva hoitakse ainult tühjaks laetuna.

Maksimaalsed kogused on toodud siin
§ 46. Füüsilise ja juriidilise isiku relva ja laskemoona hoidmine
(5) Füüsiline isik võib hoida laskemoona järgmistes kogustes:
1) kuni 200 padrunit isiku omandis või valduses olevate turvalisuse tagamise otstarbega tulirelvade kohta;
3) kuni 300 padrunit iga vintraudse jahitulirelva kohta;
4) kuni 300 padrunit iga sileraudse jahitulirelva kohta;
 

Küsimus: Kas on võimalik vahele võtta petuskeemil rahateenijaid?05.10.2021

Kas on võimalik vahele võtta petuskeemil rahateenijaid? Internetis
helistavad ühelt telefoni numbrilt korra. Mulle on helistatud paarikümnelt erinevalt numbrilt ja eri riikidest. Esineb ka eranumbreid.

Vastus: Andero Sepp, veebipolitseinik, Politsei- ja Piirivalveamet, www.politsei.ee

Tere

See kas on, sõltub paljudest asjaoludest. Kui keegi on saanud kahju ja esitab süüteoteate, alustatakse meneetlust. Aga nagu ka ise viitate - erinevad riigid, siis menetlus on väga pikk ja aeganõudev. Kiireid lahendust rahvusvaheliste juhtumite puhul ei ole. Siiski viimasel ajal on mitu sellist kõnekeskust läbi otsitud ja isikud kinni peetud. Hiljuti näiteks https://www.eurojust.europa.eu/coordinated-action-against-international-investment-fraud-network