Kasutustingimused


Internetikeskkonnas www.vastused.ee (edaspidiselt nimetatud «vastused.ee») viibimisega ja selle vahendusel pakutavate teenuste kasutamisega annate nõusoleku täita kõiki alljärgnevaid kasutustingimusi:


Autoriõigused
vastused.ee keskkonnas asuvad materjalid (küsimused, vastused, kommentaarid, artiklid, fotod, videod jms) on autoriõiguse seaduse tähenduses kaitstavad teosed, mille kasutamisõigused kuuluvad vastused.ee haldajale (Ideemus OÜ, registrikood 11941197).

vastused.ee keskkonda informatsiooni (küsimus, kommentaar vms) ja materjalide (foto, tekstidokument vms) lisamisel annab nende autor ühtlasi üle informatsiooni ja materjalide kasutamisõigused (autori varalised õigused) vastused.ee haldajale. Kasutajate ja vastajate sisestatud informatsioon ja materjalid ei kuulu tasustamisele, v.a kui pooled ei lepi kokku teisiti.

Materjalide kopeerimine ja levitamine
vastused.ee keskkonnas avaldatud materjalide kopeerimine ja levitamine ilma Ideemus OÜ kirjaliku nõusolekuta on lubatud üksnes allpool nimetatud ulatuses. Kirjaliku nõusoleku saamiseks palume pöörduda e-posti aadressil info@vastused.ee.

vastused.ee keskkonnas avaldatud küsimust-vastust on lubatud ilma vastused.ee nõusolekuta refereerida küsimuse ja ühe kolmandiku vastuse ulatuses. Sellisel juhul tuleb veebikeskkonnas refereerimisel lisada hüperlink (klikitav otseviide) refereeritavale materjalile sõnadega: «terviktekst www.vastused.ee veebilehel». Väljaspool veebikeskkonda (paberväljaandes, raadios, televisioonis vm) refereerimisel tuleb avaldada refereeritava teksti avaldamise koht ja autor.

Isikuandmete kaitse
vastused.ee keskkonnas on küsimuse esitamine anonüümne. Nime, vanuse, kontaktandmete jm isikuandmete avaldamine küsimuse tekstis on vabatahtlik.

Küsija e-posti aadressi kasutatakse üksnes küsimuse-vastuse teadete edastamiseks. Küsimuse esitamisel ei ole e-posti aadressi sisestamine kohustuslik.

Ideemus OÜ garanteerib isikuandmete salastatuse. Isikuandmete salastatust ei garanteerita üksnes seaduses sätestatud juhtudel või erikokkulepete korral (näiteks võimalike auhindade kohaletoimetamiseks).

Küsimuse esitamise tingimused
Kõik vastused.ee keskkonnas esitatud küsimused vaatab enne nõuandjale edastamist üle portaali toimetaja. Toimetaja ülesandeks on:

  • kustutada mitteasjakohased, ebakorrektsed ja korduvad küsimused;
  • teha parema loetavuse tagamiseks vajadusel küsimuse tekstis keelelisi parandusi, järgides seejuures küsimuse kui terviku mõtte õige edasiandmise kohustust;
  • hajutada küsimusi sama valdkonna nõuandjate vahel, et suurendada vastamise jõudlust ja kiirust (igale nõuandjale saab ühes ööpäevas esitada piiratud arvu küsimusi).

Kõikidele vastused.ee keskkonnas esitatud küsimustele ei ole vastus garanteeritud! Küsimuse võib esmasel ülevaatamisel sulgeda portaali toimetaja ning vastamistähtaja ületanud küsimus suletakse kontrollaja möödumisel automaatselt. Küsimuse esitajat teavitatakse vastuseta jäänud küsimusest portaali vahendusel ja e-posti teel (juhul, kui e-posti aadress on küsimuse esitamisel sisestatud).

Portaali vahendusel edastatud vastused on üldise iseloomu ja soovitusliku sisuga. Küsimuse esitamist ja sellele vastamist ei loeta konsultatsiooniteenuse osutamiseks. vastused.ee haldaja ja nõuandja ei vastuta vastustes toodud informatsiooni täpsuse ning selle kasutamisest tulenevate tagajärgede eest.