Kasutustingimused


Internetikeskkonnas www.vastused.ee (edaspidiselt nimetatud «vastused.ee») viibimisega ja selle vahendusel pakutavate teenuste kasutamisega annate nõusoleku täita kõiki alljärgnevaid kasutustingimusi:


Autoriõigused
vastused.ee keskkonnas asuvad materjalid (küsimused, vastused, kommentaarid, artiklid, fotod, videod jms) on autoriõiguse seaduse tähenduses kaitstavad teosed, mille kasutamisõigused kuuluvad vastused.ee haldajale (Ideemus OÜ, registrikood 11941197).

vastused.ee keskkonda informatsiooni (küsimus, kommentaar vms) ja materjalide (foto, tekstidokument vms) lisamisel annab nende autor ühtlasi üle informatsiooni ja materjalide kasutamisõigused (autori varalised õigused) vastused.ee haldajale. Kasutajate ja vastajate sisestatud informatsioon ja materjalid ei kuulu tasustamisele, v.a kui pooled ei lepi kokku teisiti.

Materjalide kopeerimine ja levitamine
vastused.ee keskkonnas avaldatud materjalide kopeerimine ja levitamine ilma Ideemus OÜ kirjaliku nõusolekuta on lubatud üksnes allpool nimetatud ulatuses. Kirjaliku nõusoleku saamiseks palume pöörduda e-posti aadressil info@vastused.ee.

vastused.ee keskkonnas avaldatud küsimust-vastust on lubatud ilma vastused.ee nõusolekuta refereerida küsimuse ja ühe kolmandiku vastuse ulatuses. Sellisel juhul tuleb veebikeskkonnas refereerimisel lisada hüperlink (klikitav otseviide) refereeritavale materjalile sõnadega: «terviktekst vastused.ee portaalis». Väljaspool veebikeskkonda (paberväljaandes, raadios, televisioonis vm) refereerimisel tuleb avaldada refereeritava teksti avaldamise koht ja autor.

Isikuandmete kaitse
vastused.ee portaalis küsimuse esitamiseks on e-posti aadressi sisestamine kohustuslik. Nime, vanuse, kontaktandmete jm isikuandmete avaldamine küsimuse tekstis on vabatahtlik.

Küsija e-posti aadress on nähtav portaali haldajale/toimetajale ja nõuandajale. Küsija e-posti aadressi kasutatakse üksnes portaaliga/küsimusega seotud teadete edastamiseks.

Ideemus OÜ garanteerib isikuandmete salastatuse. Isikuandmete salastatust ei garanteerita üksnes seaduses sätestatud juhtudel või erikokkulepete korral (näiteks võimalike auhindade kohaletoimetamiseks).

Küsimuse esitamise tingimused
Küsimuse esitamine vastused.ee keskkonnas on, portaali haldaja valikul, kas tasuta või tasuline. Tasu küsib portaali haldaja küsimuse toimetamise eest, nõuandjad vastavad tasuta.

Kõik vastused.ee keskkonnas esitatud küsimused toimetab enne nõuandjale edastamist portaali toimetaja, mille sisuks on:

  • küsimuse teemale vastavuse hindamine;
  • teemale mittevastava küsimuse suunamine küsimuse teemale kohasele nõuandjale; kui sel teemal nõuandja puudub, jääb küsimus sisulise vastuseta ja kustutatakse;
  • mitteasjakohaste, ebakorrektsete ja korduvate küsimuste kustutamine;
  • parema loetavuse tagamiseks vajaduse korral küsimuse tekstis keeleliste paranduste tegemine, järgides seejuures küsimuse kui terviku mõtte õige edasiandmise kohustust;
  • sama valdkonna nõuandjate vahel küsimuste ümbersuunamine/hajutamine, et suurendada vastamise jõudlust ja kiirust.

Kõikidele vastused.ee keskkonnas esitatud küsimustele ei ole sisuline vastus garanteeritud! Küsimuse esitajat teavitatakse nii vastusest kui vastuseta jäänud küsimusest portaali vahendusel ja e-posti teel. Küsimust-vastust saab küsija lugeda portaalis, otse küsija e-postile portaal vastuseid ei saada.

Küsimuse esitamiseks on e-posti aadressi sisestamine kohustuslik. Küsija e-posti kasutatakse üksnes portaaliga/küsimustega seotud teadete edastamiseks.

Portaali vahendusel edastatud vastused on üldise iseloomu ja soovitusliku sisuga. Küsimuse esitamist ja sellele vastamist ei loeta konsultatsiooniteenuse osutamiseks. vastused.ee haldaja ja nõuandja ei vastuta vastustes toodud informatsiooni täpsuse ning selle kasutamisest tulenevate tagajärgede eest.

Kõik küsimused-vastused on avalikud ja portaalis kõigile loetavad.
Küsimusi-vastuseid võivad portaali nõusolekul avaldada ka partnerid.

Maksed toimuvad läbi Maksekeskus AS teenuse, maksed toimuvad eurodes.

Raha tagastamine toimub küsija sooviavalduse alusel 3 tööpäeva jooksul, juhul kui:

  • küsimus on jäänud toimetaja poolt toimetamata (kusjuures toimetamine on ka mitteasjakohase küsimuse kustutamine);
  • teemakohane ja nõuandjale suunatud küsimus on tähtajaks nõuandja poolt vastamata.

Portaali haldaja Ideemus OÜ on isikuandmete vastutav töötleja ja edastab maksete teostamiseks vajalikud isikuandmed volitatud töötleja Maksekeskus AS-ile.