Privaatsustingimused


vastused.ee portaalis küsimuse esitamiseks on e-posti aadressi sisestamine kohustuslik. Nime, vanuse, kontaktandmete jm isikuandmete avaldamine küsimuse tekstis on vabatahtlik.

Küsija e-posti aadress on nähtav portaali haldajale/toimetajale ja nõuandajale.
E-posti kasutatakse üksnes küsimustega seotud teadete edastamiseks/suhtluseks.

Ideemus OÜ garanteerib maksetega seotud isikuandmete salastatuse. Isikuandmete salastatust ei garanteerita üksnes seaduses sätestatud juhtudel.