Asjaõigus

[pealkirja vaade|avatud vaade]
[uuemad enne|vanemad enne]
[10|20|30]

Küsimus: Kas vald saab projekteerimistingimuste korraldusega kohustada maaomanikku sõlmima teeservituuti?15.03.2018

Tere!
Kas vald saab projekteerimistingimuste korraldusega kohustada maaomanikku sõlmima teeservituuti?

Tänan!

Vastus: Meelis Pirn, vandeadvokaat, Advokaadibüroo Barrister, http://barrister.ee/

Ehitusseadustiku § 26 lg 3 p 2 kohaselt peab kohalik omavalitsus projekteerimistingimuste andmisel mh arvestama sellega, et see ei oleks vastuolus teiste isikute õiguste või avaliku huviga. Kui teie naabril puudub muu juurdepääs avalikult kasutatavale teele, kui ainult üle teie kinnistu, siis peab vallavalitsus projekteerimistingimuste väljastamisel arvestama mh ka sellega, et projekteeritav-ehitatav hoone ei sulgeks naabri juurdepääsu avalikult kasutatavale teele. Sellise olukorra vältimiseks võib vallavalitsus tõesti keelduda projekteerimistingimuste väljastamisest seni, kuni te pole taganud, et naaber pääseb ka pärast uue hoone valmimist oma kinnistule üle teie kinnistu.
 

Küsimus: Kas KÜ juhatuse liige võib ilma omaniku nõusolekuta korterisse astuda ja seal tegutsema hakata?13.03.2018

Tere.
Olemas korter tüüpilises paneelelamus Tallinnas, milles elab üksik vanaema. Korteri omanikuks on lapselaps. Vanaema on sellesse korterisse ametlikult sisse kirjutatud, elab üksinda. Majas, kus asub korter, on olemas KÜ. KÜ juhatusel on vanaemale mitmeid etteheiteid, üks neist on näiteks see, et vanaema hoiab omas korteris aknaid kaua lahti ja soojus tuleb välja (tegemist on tavalise keskküttega, radiaatoritel ei ole individuaalmõõtureid). Kõik kommunaalteenuste arved on vanaemal makstud. Mõned päevad tagasi juhtus aga selline lugu, et KÜ juhatuse liige koputas vanaema uksele, ta tegi uksed lahti, ja KÜ juhatuse liige astus omavoliliselt korterisse ja ilma luba küsimata sammus edasi tuppa ja pani ise aknad kinni.
Küsimus - kas KÜ juhatuse liige võib ilma omaniku (või sissekirjutatud vanaema) nõusolekuta korterisse astuda ja seal tegutsema hakata? KÜ juhatuse liige ise arvab, et saab küll, kuna KÜ kodukorras on nii kirjas, kuid omanikuna leian, et selline tegutsemine on seadusega vastuolus.
Kas saaksite palun aidata, kes ja millisetel alustel saab korterisse siseneda ilma omaniku loata?
Kas ilma loata sisenemine KÜ juhatusel oleks võimalik juhul, kui oleks veeavarii või muu naabreid ja nende vara ohustav juhtum?

Tänan vastuse eest.

Vastus: Meelis Pirn, vandeadvokaat, Advokaadibüroo Barrister, http://barrister.ee/

Tere,

ilma omaniku või valdaja (nt. üürnik) loata võib korterisse siseneda ainult politsei ja päästeamet ja sedagi vaid seaduses (korrakaitseseaduse § 50) sätestatud juhtudel. Veeavarii puhul saabki KÜ juhatus kohale kutsuda politsei; politseil on õigus vajadusel ka nö uks maha murda.
 

Küsimus: Kui laen on tagasi makstud, kas teine inimene saab veel maha võtmata hüpoteeki kasutada uue laenu võtmiseks?12.03.2018

Laenu lisatagatiseks olnud majal on peal hüpoteek. Laen on reaalselt tasutud ja hüpoteeki pole maha võetud. Kas on võimalik sama hüpoteeki kasutada nüüd teisel inimesel laenu võtmise tagatiseks või tuleb eelmine hüpoteek enne maha võtta ja siis tuleb uuesti uue inimese jaoks hüpoteek peale panna? Tegu on juriidiliselt sama pangaga, kelle kasuks on hüpoteek praegusel hetkel.

Vastus: Meelis Pirn, vandeadvokaat, Advokaadibüroo Barrister, http://barrister.ee/

Tere. Kui hüpoteegipidajaks jääb sama pank ja hüpoteegisumma ei muutu, siis pole vaja hüpoteeki kustutada. Sama hüpoteek jääb nüüd tagama teist nõuet; uue nõude sisu märgitakse notariaalses lepingus.
 

Küsimus: Kas korteriühistu kinnistule maagaasi trassi ehitamiseks on vajalik kõigi korteriomanike nõusolek?08.03.2018

Tere,
Küsime teisiti (K18796) ja 1 küsimuse kaupa!!!

Korteriühistu kinnistul puudub täna maagaasi trass. Korteriühistu juhatus soovib ehitada kinnistule maagaasi trassi. Kas on vajalik kõigi korteriomanike nõusolek?

Tänan

Vastus: Meelis Pirn, vandeadvokaat, Advokaadibüroo Barrister, http://barrister.ee/

Asjaõigusseaduse § 72 lg 1 sätestab, et kaasomanikud valdavad ja kasutavad ühist asja kokkuleppel või kaasomanike enamuse otsuse kohaselt, kui sellele enamusele kuulub suurem osa ühises asjas.

Seadus sätestab ka, et millisel juhul on vajalik kõigi kaasomanike nõusolek, ehk kaasomanike kokkulepe (AÕS § 72 lg 2; § 74 lg 1; 76 lg 2).

Teie poolt kirjeldatud juhul oleks vajalik kaasomanike enamuse otsust. St. mitte korteriomanike enamust, vaid kaasomandi mõtteliste osade matemaatilist enamust. Iga korteri juurde kuulub teatud protsent mõttelist osa. Poolthääletajate mõtteliste osade suurus peaks olema kokku üle 50 protsendi.
 

Küsimus: Mida peab tegema, et panna võõrandamiskeeld teise isiku majale võla katteks?07.03.2018

Mida peab selleks tegema, et panna võõrandamiskeeld teise isiku majale võla katteks? Maja on ostetud minu poolt, kuid on oht, et seda võidakse müüa või pantida.

Vastus: Meelis Pirn, vandeadvokaat, Advokaadibüroo Barrister, http://barrister.ee/

Küsimus jääb mõnevõrra arusaamatuks. Kui maja on ostetud Teie poolt, siis on see ju Teie oma ja keegi teine seda müüa ega pantida ei saa.

Aga kui olete andnud kellelegi laenu selleks, et ta endale maja saaks osta, siis ei ole maja Teie oma. Siis on maja selle inimese oma, kellele laenu andsite. Sellisel juhul on Teil võimalik kokkuleppel kinnistu tänase omanikuga seada kinnistule hüpoteek, mis tagab Teie nõuet.

Kui laenusaaja hüpoteegi seadmisega nõus ei ole, siis saate kohtu kaudu hüpoteegi seadmist nõuda alates hetkest, mil laenusaaja on jäänud Teile laenumaksete tasumisega võlgu.
 

Küsimus: Kas naabril on õigus nõuda, et me oma maal olevat hekki madalamaks pügaks, kuna piirab tema vaadet veekogule?05.03.2018

Tere,
Meie elupuu hekk segab naabri vaadet veekogule. Kas tal on õigus nõuda, et me seda madalamaks pügame? Täpsustan, et tema krundile need laiupidi ei kasva, just kõrgus segab naabrit.

Vastus: Meelis Pirn, vandeadvokaat, Advokaadibüroo Barrister, http://barrister.ee/

Tere,

Ei, ükski seadus naabrile sellist õigust ei anna.
 

Küsimus: Millised õigused mul on, kui olen kaaslaenaja, aga korter kuulub endisele elukaaslasele ja mina mingit hüve ei saa?05.03.2018

Olen võtnud koos endise elukaaslasega eluasemelaenu. Mina olen kaaslaenaja, aga korteriomand kuulub 100% elukaaslasele. Ma ei ole enam nõus olema kaaslaenaja, sest ma ei ela enam ise selles korteris. Minu silmis olen hetkel pandud olukorda, kus võib toimuda endise elukaaslase alusetu rikastumine minu arvelt - kui tema laenu tagasi ei ole võimeline maksma, siis nõutakse kohustus sisse minult, aga mingit hüve või õigust ma selle vastu ei saa. Milliseid õiguskaitsevahendeid saan oma õiguste kaitseks antud olukorras kasutada?

Vastus: Meelis Pirn, vandeadvokaat, Advokaadibüroo Barrister, http://barrister.ee/

Tere,

leping on osapoolte vahel sõlmitud dokument ja seda muuta on võimalik ainult osapoolte nõusolekul. Te ei saa nõuda, et pank laenuandjana muudaks lepingut nii, et Teie ei oleks enam kaaslaenajaks. Kui Teie endine elukaaslane laenumakseid ei tasu, siis võib laenuandja nõuda makseid Teilt, kui kaaslaenajalt. Kuid sellisel juhul tekib Teil võimalus nõuda need maksed tagasi oma endiselt elukaaslaselt alusetu rikastumise sätete alusel.

Eluasemelaenu puhul seatakse ostetavale eluasemele panga kasuks hüpoteek. Kui pangal ei ole võimalik ka Teie kontot debiteerida (konto on tühi või Teil polegi selles pangas kontot), siis algatab pank hüpoteegi realiseerimise ehk korteri või maja müügi täitemenetluse korras.
 

Küsimus: Kas maja müümisel saab juurdeehituse osa eest raha selle ehitaja või kõik majaomanikud?28.11.2016

Tere!
Tekkis probleem maja mõtteliste osade reaalosadeks vormistamisega, kuna üks omanikke on teinud juurdeehituse (ühe toa), mis suurendaks veidi tema reaalosa ja vähendaks naabri oma. Mingist kompensatsioonist ta ei taha kuulda. Sel juhul, kui asi lahendataks kohtus, pandaks maja sundmüüki. Kas aga sundmüügiga jaguneb juurdeehituse müügist saadav tulu proportsionaalselt kõigi omanike vahel või saab selle ikkagi see omanik, kes rahastas ja kel on olemas seda tõendavad dokumendid?

Vastus: Piret Pallo, vandeadvokaat, Advokaadibüroo LMP, www.lmp.ee

Kaasomandi arvelt tehtud juurdeehituse eest on õigus nõuda teistel korteriomanikel hüvitist vastavalt kaotatud kaasomandi osale.

Kui juurdeehituse teinud korteriomanik ei ole nõus hüvitist maksma, on võimalik seda välja nõuda kohtu kaudu. Korteri müügist saadavat tulu, mis tuleneb juurdeehitusest, ei ole võimalik jaotada teiste korteriomanike vahel.

Juhul, kui vajate antud küsimuse lahendamiseks täiendavalt nõu või tekib täiendavaid küsimusi, pöörduge julgelt Advokaadibüroo LMP poole kas telefoni teel 7 300 400 või e-posti aadressil: info@lmp.ee.

Lugupidamisega

Piret Pallo
Advokaadibüroo LMP
vandeadvokaat

Tallinn | Tartu | Valga
Tel: 7 300 400
E-post: info@lmp.ee
www.lmp.ee
 

Küsimus: Kas omanikuna on mul õigus lukud lahti murda ja korterisse pääseda, kui kasutusõiguse omanik ei lase mind enam sisse?15.11.2016

Tere,
pärisin korteri ja siis tegin ema mehe kasuks isikliku kasutusõiguse, mis kanti ka kinnisturaamatusse. Nüüd asjad nii kaugel, et ema mees on kõik lukud korteril ära vahetanud ilma minu loata ja mind sinna sisse ei lase, isegi kontrollima, kas korterit kasutatakse heaperemehelikult. Kuigi enne pärimist on mul olnud seal oma tuba koos kõigi oma asjadega ja olen seal alati käinud siis kui ise aga tahtsin, kasvõi öösel. Nüüd on kätte jõudnud talv, mul on kõik talveriided seal, aga minul juurdepääs puudub sinna ja mul on veel palju asju seal mida on vaja aegajalt kasutada ja siis tagasi sinna viia. Enne isikliku kasutusõiguse seadmist toimus kõik asjad sama moodi ja notaris sai kokku lepitud, et korterit kasutatakse täpselt sama moodi edasi nagu varem. Kas on isikliku kasutusõiguse omanikul õigus seda teha ja mind mitte sinna sisse lasta? Kui ma kutsun politsei või lukueksperdi ja lasen ukse avada, kas mul on need õigused kui olen korteriomanik?

Vastus: Piret Pallo, vandeadvokaat, Advokaadibüroo LMP, www.lmp.ee

Olukord oleneb eelkõige sellest, mis täpselt on pandud isiklikku kasutuskorda kirja. Kui selles on kokku lepitud, et ka Teie võite korteris viibida ja seda edasi kasutada samaaegselt ema mehega, siis on Teil õigus ka korterisse pääseda.

Teie poolt kirjeldatud juhtumid on keerulised ja kaitsevad pigem isikut, kes asja isikliku kasutusõiguse alusel valdab. Põhiseaduse järgi on kodu puutumatu, kuid puutumatuse põhimõttest kõrvalekaldumine on lubatud teiste inimeste õiguste ja vabaduste kaitseks. Käesoleval juhul on Teilt võetud ära Teie korteris olevate asjade valdus omavoliliselt, seega on nende asjade puhul tegemist valduse kaotamisega ning AÕS § 80 järgi on omanikul nõudeõigus igaühe vastu, kes õigusliku aluseta tema asja valdab. Kui isikliku kasutuskorra järgi ei ole Teil õigust asja vallata, siis asjaõigusseaduse § 89 alusel on omanikul õigus nõuda omandiõiguse rikkumise kõrvaldamist, isegi kui rikkumine ei ole seotud valduse kaotusega.

Võimalused nö terroriseeriva elaniku vastu politsei abi otsida on suhteliselt piiratud, kuna tegemist tsiviilvaidlusega, mille lahendamisega politsei tegeleda ei saa. Tsiviilvaidlus eeldab, et korteri vabastamist või asjade väljaandmist tuleb nõuda kohtus. Samuti võib omakohus kaasa tuua kriminaalkaristuse tagajärjed hoopis korteri omanikule endale.

Seega, kui pooled ei suuda olukorda lahendada läbirääkimiste teel, on kõige kindlam viis pöörduda kohtu poole. Selleks, et isikliku kasutusõiguse lõpetamist nõuda, tuleb lähtuda taaskord kokkulepitud isikliku kasutusõiguse tingimustest.

Juhul, kui vajate antud küsimuse lahendamiseks täiendavalt nõu või tekib täiendavaid küsimusi, pöörduge julgelt Advokaadibüroo LMP poole kas telefoni teel 7 300 400 või e-posti aadressil: info@lmp.ee.

Lugupidamisega

Piret Pallo
Advokaadibüroo LMP
vandeadvokaat

Tallinn | Tartu | Valga
Tel: 7 300 400
E-post: info@lmp.ee
www.lmp.ee
 

Küsimus: Kas linnas võib tõepoolest trasse ilma eramaa omaniku loata tema maalt läbi vedada?14.11.2016

Lugupeetud Piret Pallo,

Tegemist on eramajaga Pelgulinnas, millel tänava poole ulatub ca 5m aiaga piiramata muru ala. Ca 10 aastat tagasi hommikul avastasime, et keegi on oma suva järgi kopa maasse löönud ja soovinud oma trassi meie maja eest läbi vedada. Maja esine oli rikutud ja palusime, et nad ajaks kohe kraavi kinni ja mingeid kaableid vms asju eramaalt läbi ei veetaks. Ise ei saanud kahjuks kõrvale kontrollima jääda. Nüüd ca 10 aastat hiljem oli meil vaja tellida brigaad, kes vahetaks kanalisatsiooni ja nemad pidid omakorda kohale kutsuma Telia (Elioni), Eesti Gaasi (ja veel kellegi), kes vaataks oma joonistelt järgi ega mingeid kaableid ei läheks kuskilt. Selgub, et eramaad läbivad erinevad kaablid ja trassid, mis ei ole kuidagi (vähemalt kõikide) majaomanikega kooskõlastatud.
Tänu sellele, kui keegi tuleb meie maa peale kaevama, peab iga kord tasuma kolmandatele ettevõtetele tasu selle eest, et tullakse näitama, kus kaablid läbivad. Kas selliseid trasse ei peaks mitte läbi linnatänava planeerima või võib vabalt eramaad läbida ilma loata?

Tänades,

Vastus: Piret Pallo, vandeadvokaat, Advokaadibüroo LMP, www.lmp.ee

AÕS § 1581 lg 1 järgi on kinnisasja omanik kohustatud taluma oma kinnisasjal tehnovõrku või -rajatist ja lubama selle ehitamist kinnisasjale, kui tehnovõrk või -rajatis on vajalik avalikes huvides ja puudub muu tehniliselt ning majanduslikult otstarbekam võimalus tehnovõrguga või -rajatisega liituda sooviva isiku tarbimiskoha ühendamiseks tehnovõrguga või -rajatisega või tehnovõrgu või -rajatise arendamiseks.

Kui universaalteenuse osutamise leping lõpeb, siis ei lõpe talumiskohustus juhul, kui vastava tehnorajatise kaudu kõikidele isikutele pakutavat teenust üldistel alustel edasi osutatakse. Eelnimetatud talumiskohustus tekib kinnisasja sundvõõrandamise seaduses sätestatud korras sundvalduse seadmisega.

AÕS § 158 lg 1 järgi kuuluvad tehnovõrkude ja –rajatiste hulka kütte-, veevarustus- või kanalisatsioonitorustik, elektroonilise side või elektrivõrk, nõrkvoolu-, küttegaasi- või elektripaigaldis või surveseadmestik ja nende teenindamiseks vajalikud ehitised.

AÕS § 1582 lg 1 järgi on kinnisasja omanikul õigus nõuda tasu AÕS § 1581 lõikes 1 sätestatud tehnovõrgu või -rajatise talumise eest. Tasu saamiseks tuleb esitada AÕS § 1582 lg 2 järgi taotlus tehnovõrgu- või rajatise omanikule. Korteriomanditeks jagatud kinnisasja puhul võib AÕS § 1582 lõikes 2 sätestatud taotluse esitada korteriühistu või korteriomandite valitseja. Sellisel juhul makstakse hüvitis korteriühistule või korteriomandite valitsejale, kes on kohustatud vastava hüvitise maksma korteriomanikele või tasaarvestama selle majandamiskulude nõudega.

Juhul, kui vajate antud küsimuse lahendamiseks täiendavalt nõu või tekib täiendavaid küsimusi, pöörduge julgelt Advokaadibüroo LMP poole kas telefoni teel 7 300 400 või e-posti aadressil: info@lmp.ee.

Lugupidamisega

Piret Pallo
Advokaadibüroo LMP
vandeadvokaat

Tallinn | Tartu | Valga
Tel: 7 300 400
E-post: info@lmp.ee
www.lmp.ee