Liiklusõigus

[pealkirja vaade|avatud vaade]
[uuemad enne|vanemad enne]
[10|20|30]

Küsimus: Kuhu pöörduda, et rahatrahv asendada ühiskondliku kasuliku tööga?23.03.2017

Tervist
Sain rahatrahvi, maksmiseks anti aega 3 kuud. Nüüd tähtaeg tulemas ja pole vaba raha, et seda tasuda. Kelle poole pean pöörduma ja kas/kuidas on mul võimalik rahatrahv asendada ühiskondliku kasuliku tööga?

Tänud!

Vastus: Maano Saareväli, vandeadvokaat, Advokaadibüroo Sirk ja Saareväli, www.sirk.ee

Väärteomenetluse seadustiku § 209 lg 2 näeb ette, et kui on asjaolusid, mille tõttu ei ole võimalik täita väärteo eest kohaldatud rahatrahvi, võib kohtuväline menetleja süüdlase avalduse alusel oma määrusega rahatrahvi täitmise tähtaja edasi lükata.

Põhimõtteliselt ei välista seadus võimalust taotleda trahvi tasumiseks täiendavat tähtaega ka siis, kui selline tähtaeg on juba varasemalt määratud, kuid trahvi pole olnud võimalik tasuda. Igal juhul peab menetleja taotluse lahendama ning taotlust lahendavast määrusest saab teada, kas taotlus rahuldati või mitte. Taotlust esitades tuleb oma maksevõimetust tõendada e. esitada ka tõendid selle kohta, miks trahvi ei ole määratud tähtajaks olnud võimalik tasuda.

Rahatrahv asendatakse sissenõudja avalduse alusel kohtu poolt väärteomenetluse seadustiku § 211 lg 1 kohaselt juhul, kui määratud trahv on jäänud ettenähtud tähtajaks tasumata. Tasumata rahatrahv asendatakse arestiga. Süüdlase taotlusel võib trahvi arestiga asendav kohus asendada aresti omakorda üldkasuliku tööga (ÜKT). Seega tasumata trahvi puhul automaatset asendamist ÜKT-ga ei toimu, vaid selleks peab tegema sissenõudja vastavasisulise avalduse kohtule. Eelkirjeldatud asendamismenetlus leiab aset juhul, kui tasumata trahv on täitmiseks saadetud kohtutäiturile ning kohtutäitur on tuvastanud, et süüdlasel puudub vara, millele sisenõuet pöörata, st kõik muud täitmisviisid (sissetuleku ja pangaarvete arest jms) ei ole andnud tulemust. Üldjuhul leiab asendamismenetlus aset veidi enne trahvi sundtäitmise tähtaja aegumist. Aegumistähtajaks on 4 aastat arvates otsuse jõustumisest.
 

Küsimus: Kuidas vaidlustada lubadeta sõidu karistust eesmärgiga venitada ja teha vahepeal load ära?14.03.2017

Tere,
Sain ilma lubadeta sõitmise eest trahvi. Sellest pole veel möödunud 15 päeva. Kui sooviksin väärteomenetlust vaidlustada põhjusel, et viivitada otsuse jõustumise kuupäeva, et vahepeal load ära teha. Küsimus on, mis ma peaksin taotluse põhjuseks kirjutama?

Vastus: Maano Saareväli, vandeadvokaat, Advokaadibüroo Sirk ja Saareväli, www.sirk.ee

Sisuliselt puudutab küsimus olukorrale vastava kaitsetaktika valimist. Seetõttu ei ole juhtumit puudutava, samuti Teie vajadusi puudutava info puudumise tõttu võimalik Teile asjakohast nõu jagada.

Kui aga rääkida üksnes menetlusdokumentide pealkirjadest, siis üldjuhul taotlus pealkirjastatakse taotlusena, kaebus kaebusena ning vastulause vastulausena. Konkreetse pealkirja valik sõltub koostatava dokumendi sisust ja selle esitamise eesmärgist.
 

Küsimus: Kas siduripedaalita autoga on käsipiduri rakendamine sõidueksamil parkides kohustuslik?14.03.2017

Olen peagi automaatkäigukastiga (siduripedaalita) autoga ARK-i eksamile minemas ja seega tekki küsimus käsipiduri rakendamise osas. Kas on kohustuslik lisaks käigukangi asetamise "parking" rakendada ka käsipidurit?
Küsimus tuleneb seetõttu, et olen tegelikult õppesõitu teinud siduripedaaliga autoga, kuid eksamile sooviksin minna automaatkäigukastiga autoga, kuna tunnen manuaalkastiga sõites ennast ebakindlamalt. Olen teadlik, et automaatkäigukastiga eksamit sooritades pole mul võimalik pärast manuaalkastiga autot juhtida.

Vastus: Maano Saareväli, vandeadvokaat, Advokaadibüroo Sirk ja Saareväli, www.sirk.ee

Jään vastuse võlgu osas, mis puudutab automaatkäigukasti "parking" asendis käiguvalitsaga käsipiduri (seisupiduri) kasutamise ettekirjutust ja koolitusnõudeid. Selles osas saate täpsema informatsiooni oma autokoolist. Õigusnormide tasandil kohustab liiklusseadus juhti enne sõiduki juurest lahkumist veenduma, et oleks välistatud selle iseeneselik liikumahakkamine (LS § 20 lg 9). Ma ei tunne automaatkäigukasti hingeelu ning ei tea, kas käiguvalitsa jätmine "parking" asendisse välistab 100% sõiduki liikuma hakkamise (näiteks kallakul). Seetõttu kasutan ise igaks juhuks lisaks seisupidurit. Vastuollu seadusega või ohutusnõuetega ma sellega ei lähe. Seetõttu usun, et seisupiduri kasutamist automaatkastiga sõiduki puhul selle parkimisel ei saa lugeda veaks.
 

Küsimus: Kas õuealal kehtib ka parklast välja sõidul parema käe reegel?09.03.2017

Küsimus tuleneb sellest, et meie tänav on üks õueala, kus peale õueala pole ühtegi seletavat märki. Seega kui auto sõidab mööda tänavat, kas ta peab andma paremalt maja parklast väljuvale autole teed?

Vastus: Maano Saareväli, vandeadvokaat, Advokaadibüroo Sirk ja Saareväli, www.sirk.ee

Liiklusseaduse § 17 lg 3 kohaselt peab parklast teele sõites andma teed igale teel liikujale, kui teeandmise kohustus ei ole liikluskorraldusvahenditega reguleeritud teisiti. Asjaolu, et tegemist on õuealaga, ei muuda sellel kulgevaid teid mitteteedeks ega parklat mitteparklaks. Seega kohaldub eelmärgitud regulatsioon ka õuealal.

Raskusi võib tekkida parkla määranguga. Parkla on LS § 2 p 50 kohaselt sõidukite parkimiseks ettenähtud ehituslikult või liikluskorralduslikult kujundatud ala, mille moodustavad parkimiskohad ja neid ühendavad teeosad. Seega on alati asjaolude ja ala tunnuste hindamise küsimus, kas tegemist on parklaga või mitte. Kui sõiduk sõidab välja alalt, mis vastab parkla tunnustele, peab ta teed andma teel liikuvale sõidukile (sh õuealal).
 

Küsimus: Kas takso võib eirata märki 331 koos lisatahvliga "ainult ... firma loal", et võtta klient peale, teadmata kas klient on firmaga seotud?01.03.2017

Tere,
Kas ühistransport (takso) võib eirata märki 331 koos lisatahvliga "ainult nn firma loal", et võtta klient peale või paha panna (korraks petumine)? Teadmata kas klient on nn firmaga seost (haigla, bussijaam jne).

Ühistranspordiseadus
§ 3. Bussivedu ja taksovedu
(2) Taksovedu on teeliikluses sõitjate vedu tellija soovitud sihtkohta või sõitjale tellitud kohta järele sõitmine taksoveoks kohandatud ühissõidukiga, samuti selle sõidukiga taksopeatuses või sõitjaga kokkulepitud kohas sõitja ootamine.
Kas politseil on alust sellises olukorras teha trahv või hoiatada.

Vastus: Maano Saareväli, vandeadvokaat, Advokaadibüroo Sirk ja Saareväli, www.sirk.ee

Kui LM 331 on kehtestatud tingimuslikult ja märgi alt edasi sõitmine on lubatud lisatahvlil näidatud sõidukitele, siis peab ka juht olema suuteline tõendama erandis näidatud tingimuse esinemist e. antud näite puhul loa olemasolu. Kui lisatahvlil ei ole nõutud kirjalikku luba, siis võib luba olla mistahes vormis sh ka suuline, näiteks pädeva isiku poolt tehtud väljakutse taksole. Loa puudumisel on tegemist liiklusmärgi nõude eiramisega, mis on vaadeldav väärteona.
 

Küsimus: Kuidas pean linnaametile tõestama, et kukkusin ja lõhkusin telefoni hooldamata libeda linnatänava tõttu?01.03.2017

Tere
Laupäev kell 11.50 kõndis koos enda sõbraga läbi linnapargi teel, kus oli tee lumine, jalajälgi polnud. Järsku libisesin, kuna õrna lume all oli väga libe jää ja kukkusin, lõin ära enda sabakondi ja telefoni ekraan mõranes. Pargi teed olid lumest ajamata ja liivatamata-soolatamata. Pöördusi linnahooldusametisse, kus vastati mulle, et pean kõike tõestama jne. Olin teinud pildid ka, kuidas on seal tee libe, lumine, liivata ja enda kukkumisjäljest ja ikka öeldi, et nemad ei tea, kas telefon läks seal katki, öeldi isegi, et äkki ma kaklesin kellegiga seal ja selle käigus lõhkusin telefoni ära. Peale seda käisin fikseerisin politseis sündmuse ära ja öeldi, et kohtupoole pöörduda. Kuidas peaksin edasi käituma, kuidas saan tõestada veel, et see sündmus toimus ja selle käigus soovin kahjunõuet linnalt? Telefoniks on Iphone 6. Kuidas ma saan panna linnahooldusameti siis fakti ette, et teed olid ometigi hoolitsemata ja selle tõttu vigastasin ennast ja ka lõhkusin telefoni.

Vastus: Maano Saareväli, vandeadvokaat, Advokaadibüroo Sirk ja Saareväli, www.sirk.ee

Lisaks tehtud fotodele võivad abiks olla tunnistajate ütlused (kui kukkumisele oli pealtnägijaid), samuti oleks kasuks tulnud kukkumiskohast kukkumisest teatamine hädaabinumbril (kiirabi väljakutse, politsei väljakutse kahju põhjustamise faktis). Kui tõenditeks on üksnes enda ütlused ja fotod, siis võib ka neist piisata, kuid lõpliku hinnangu sündmuse tõendatusele annab vaidluse korral kohus ja kuidas kohus tõendeid hindab, on üsna keeruline ette prognoosida. Võlaõigusseaduse § 1050 kohaselt ei vastuta kahju tekitaja tekitatud kahju eest, kui ta tõendab, et ta ei ole kahju tekitamises süüdi. Eelöeldu tähendab seda, et kahju saanud isik peab tõendama kahju tekitanud sündmuse toimumist, teeomanik peab tõendama kahjunõudest vabanemiseks lisaks neile vastuväidetele, mis tal võivad olla seoses sündmuse endaga ka seda, et ta ei ole kahju tekitamise süüdi (tee polnud libe, telefon oli enne katki, isik kukkus oma hooletuse tõttu jms võimalikud vastuväited).
 

Küsimus: Kui kaua võib politsei menetleda, kes on liiklusõnnetuses süüdi?23.02.2017

Toimus liiklusõnnetus detsembris. Kohal käis ka politsei. Kohapeal osapooled süüdlase osas kokkuleppele ei saanud. Küsimus siis sellest tulenevalt, kui kaua võib sellise õnnetuse menetlemisele aega minna?

Vastus: Maano Saareväli, vandeadvokaat, Advokaadibüroo Sirk ja Saareväli, www.sirk.ee

Eeldades, et tegemist oli liiklusõnnetusega, kus inimesed raskeid tervisekahjustusi ei saanud ja kahju piirdus varakahjuga, toimub liiklusõnnetuse menetlemine väärteomenetluse korras. Väärteomenetlust võib toimetada kuni väärteo aegumistähtaja saabumiseni. Väärtegu aegub, kui selle lõpuleviimisest (liiklusõnnetuse toimumisest) on möödunud 2 aastat. Üldjuhul jõuab menetleja otsuse tegemiseni siiski varem. Eriti keerukate ja ebaselgete juhtumite korral või juhul, kui mõni osaleja on sündmuskohal lahkunud, võib sündmuse menetlemine kesta ka eelimetatud 2 aastat täis. Kahe aasta möödumisel lõpetatakse väärteomenetlus aegumise tõttu.
 

Küsimus: Kuidas selgust saada, miks määrati ootamatult hoiatustrahv kus seni ei ole probleeme olnud?23.02.2017

Tere,
paluks Teie arvamust, kas hoiatustrahv määrati õigustatult.
Kasutan Google Maps-i näitena: https://www.google.com/maps/@59.3986659,24.6853074,3a,75y,90t/data=!3m6!1e1!3m4!1s5xXd4athhJauaXShI4-JWw!2e0!7i13312!8i6656?hl=et

Minu valduses olev sõiduk parkis kohas, kus pildil asub rohelist värvi Citroen (kõige eespoolsem sõiduk).
Süüks märgiti, et olen rikkunud LS §21 lg 4 p 4 ning LS § 20 lg 3-e. Täpsustan, et tegu õuealaga.
Küsimus tekkis sellepärast, et antud kohas mitmed aastaid korduvalt pargitud ning probleeme ei ole siiani tekkinud.
Lugupidamisega

Vastus: Maano Saareväli, vandeadvokaat, Advokaadibüroo Sirk ja Saareväli, www.sirk.ee

LS § 21 lg 4 p 4 kohaselt ei tohi parkida teekattele märgitud parkimiskohtade kõrval. Fotolt nähaolevalt on roheline sõiduk just selliselt pargitud. Kui ka Teie sõiduk oli niimoodi pargitud, siis on tegemist LS õ 21 lg 4 p 4 keelu rikkumisega ja trahv on õigustatud.

Viide LS § 20 lg-le 3 ei ole asjakohane.

Asjaolu, et varem ei ole kedagi nimetatud kohas trahvitud, ei tähenda, et senine käitumine oleks olnud õige või et järelevalveametnikud jäävadki sellest kohast alatiseks eemale.
 

Küsimus: Mida teha, kui autokool, mille läbisin, on pankrotis ja ma ei saa omale vajalikke tõendeid?23.02.2017

Tere,
Autokool, milles läbisin teooriakursuse ning kümned sõidutunnid, on pankrotistunud. Kuidas peaksin käituma, kui mul pole võimalik autokooliga ühendust saada?
Soovin, et autokool väljastaks tõendi läbitud teooriakursuse ja sõidutundide kohta ning tagastaks mu tervisetõendi.

Aitäh

Vastus: Maano Saareväli, vandeadvokaat, Advokaadibüroo Sirk ja Saareväli, www.sirk.ee

Pankrotimenetlust viib läbi pankrotihaldur. Seega võite proovida pankrotihalduriga kontakteeruda ja tema kaudu leida murele lahendus.
 

Küsimus: Kas võib teha vasak- ja parempööret, ületades jalakäijate foori keelava tule korral stoppjoone?23.02.2017

Pealkirjas kirjeldatud situatsioonist näide: https://www.youtube.com/watch?v=qteMHLkwqPg.

Küsimuseks on kas võib teha antud ja ka analoogsetes kohtades vasak ja parempööret, ületades jalakäijate foori keelava tule korral stopjoone/stoppmärgi.
LS § 35 lg10 kohustab antud situatsioonis peatuma märgi/joone/foori ees kui soovitav sõidusuund on üle ülekäiguraja.
Kas pöörded, vasakule-paremale on lubatud, seaduse järgi ju keelatud pole? Sooviks vastust jah-ei ja ka kommentaari.

Vastus: Maano Saareväli, vandeadvokaat, Advokaadibüroo Sirk ja Saareväli, www.sirk.ee

Minu tõlgendus LS § 35 lg-le 10 on selline, et stoppjoonest tuleb lähtuda, kui foor keelab sõita ülekäigurajale. St, kui enne ülekäiguraa on võimalik sooritada kõrvalepööre ja liikluskorraldusvahendid sellist pööret iseenesest ei keela, ei pea stoppjoone ees seisma, vaid võib pöörde sooritada analoogiliselt videos näidatuga. Kui pööramiseks tuleb aga ületada ülekäigurada, siis on stoppjoonest edasi sõitmine foori keelava tule korral keelatud.