Liiklusõigus

[pealkirja vaade|avatud vaade]
[uuemad enne|vanemad enne]
[10|20|30]

Küsimus: Kuidas vaidlustada kiiruskaamera trahv, kui see tehtud Bolt rendiautole aga minu konto on seal blokeeritud ja samal ajal olin välismaal?26.01.2023

Tere !
Rikkumine on toime pandud Eestis Bolt rendiautoga ja väidetavalt oli auto rikkumise ajal renditud minu konto alt. Bolt on minu konto blokeerinud ja ka täpsustavatele küsimustele ei ole vastanud.
Kas ma saan trahviteate tulemuslikult vaidlustada, kui mina tõendatult auto roolis ei viibinud ja rikkumist toime ei ole pannud. Samal ajal ei viibinud ma üldse Eestis ja tõendina saan esitada lennukipiletid ja vajadusel ka muid tõendeid, mis kinnitavad minu mitteviibimist Eestis. Ka politsei poolt esitatud kiiruskaamera fotol ei ole aru saada, kes roolis istub.

Vastus: Maano Saareväli, vandeadvokaat, Advokaadibüroo Sirk ja Saareväli, www.sirk.ee

Esmase sammu trahviteate vaidlustamisel peab astuma BOLT. Nimelt tuleb Bolt'il vaidlustada trahviteade väärteomenetluse seadustiku (VTMS) §s 54'5 sätestatud korras, edastades kaebuses ka Teie, kui Bolt'i andmete järgi sõidukit kasutanud isiku andmed. Seejärel adresseeritakse trahviteade Teile, misjärel on Teil õigus vaidlustada trahviteade, millele järgneb väärteomenetluse uuendamine ja edasine menetlemine üld- või kiirmenetluse korras. Neis menetlusliikides saate esitada enda tõendid ja tõendada, et ei ole isikuks, kes sõidukit juhtis ja väärteo toime pani. Millised on selle õigusvaidluse väljavaated, ei oska ma tõendeid ja asjaolusid sisuliselt analüüsimata öelda, kuid kui eeldada info tõele vastavust, siis võib menetlust lõpetava lahendi saamine olla võimalik.
 

Küsimus: Kuidas teha B kategooriat kui C on juba olemas, väidetavalt ei saa C-d olla kui B-d ei ole?23.01.2023

tere
Autokool põhjendab, et ei saa olla C lubasid kui ei ole B load tehtud, seega oleks nagu seadusega vastuolus, võibolla oleks siis võimalik mingi sõidueksami sooritamisega siiski ka see B lubadele saada, väga imelik, et suurte masinatega tohib aga väikesega ei tohi. kurb.

Vastus: Maano Saareväli, vandeadvokaat, Advokaadibüroo Sirk ja Saareväli, www.sirk.ee

Ma ei oska küsimusele vastata, kuna ei oma ülevaadet konkreetse autokooli poolt esitatud põhjendustest. Minu teadmiste kohaselt ei peaks olema takistusi B-kategooria mootorsõiduki juhtimisõiguse omandamiseks ja vastava koolituskursuse läbimiseks juhul, kui isikul on eelnevalt olemas C-kategooria mootorsõiduki juhtimise õigus ja juhiluba. LS § 107 lg 5 ütleb: Kui B-kategooria või üheaegselt B-kategooria ja C1-alamkategooria mootorsõiduki juhtimisõiguse taotlejale on eelnevalt väljastatud C- või D-kategooria mootorsõiduki juhtimisõigus, siis väljastatakse talle juhiluba. Seega näeb ka seadus ette olukorra, kus B-kategooria mootorsõiduki juhtimisõigust võib ja saab taotleda isik, kellel on varasemalt juba C-kategooria mootorsõiduki juhtimisõigus olemas. Kaaluge pöördumist mõne teise autokooli poole.
 

Küsimus: Mida teha, kui B kategooria saamiseks peab minema autokooli aga autokool ei võta vastu kuna C kategooria olemas juba?20.01.2023

tere Abikaasal veoauto load vanast nõukaajas saadik, töötas kolhoosis autojuhina, load C ja C1, nüüd oleks soov sõiduautoga sõita aga pole B lubasid. Omal ajal oleks pidanud sellekohase templi lubadele sisse lööma aga kuna sõiduautot polnud, ei pidanud seda vajalikuks. Nüüd mure. Autoregistrist öeldi, et vaja autokooli minna, autokoolid ei võta vastu kuna C on juba olemas, no nii kurvaks teeb, kas nüüd pensionil olles peab suure veoauto ostma, et poes leiva järel käia. Aitäh ja suur tänu vastamast.

Vastus: Maano Saareväli, vandeadvokaat, Advokaadibüroo Sirk ja Saareväli, www.sirk.ee

Minu teadmiste kohaselt ei tohiks esineda takistust B-kategooria mootorsõiduki juhtimisõiguse omandamiseks, kui varasemast on olemas C-kategooria mootorsõiduki juhtimise õigus ja juhiluba. Sätestab ka liiklusseaduse § 107 lg 5, et kui B-kategooria või üheaegselt B-kategooria ja C1-alamkategooria mootorsõiduki juhtimisõiguse taotlejale on eelnevalt väljastatud C- või D-kategooria mootorsõiduki juhtimisõigus, siis väljastatakse talle juhiluba. Autokoolide keeldumise hindamiseks oleks vaja teada, millega nad põhjendavad inimese koolituskursusele mitte vastuvõtmist.
 

Küsimus: Kas see on taksoteenus kui võtan 3 võõrast inimest väikese tasu eest auto peale, kes lähevad samale kontserdile kuhu minagi?20.01.2023

Tere!

Mul on küsimus reisijate vedamise kohta. Toon näite: Kui mina olen autojuht ning plaanin minna Rakverest Saaremaale kontserdile. Pealt kuuleb mind 3 inimest, kes tahavad minna samuti Saaremaale samale kontserdile ning küsivad minult, kas sa meid saad ka kaasa võtta? Ma küsin igalt inimeselt 15 eurot pangakontole, et katta enda kütusekulu ning sealt jääb mulle kasumina 5 eurot.
Saan aru, et sellisel juhul teostan ma taksosõitu ning seda nii ei tohiks tegelikult teha?
Kas on võimalusi kuidas selline olukord ei läheks taksosõiduna arvesse vaid tavasõiduna, kuna ma ei otsi mingisugust otsest kasumit vaid tahan enda kütusekulusid katta, et soodsamalt kontserdil käia.

Vastus: Maano Saareväli, vandeadvokaat, Advokaadibüroo Sirk ja Saareväli, www.sirk.ee

Ühistranspordiseaduse (ÜTS) § 3 kohaselt on taksovedu teeliikluses sõitjate vedu tellija soovitud sihtkohta või sõitjale tellitud kohta järele sõitmine, samuti taksopeatuses või sõitjaga kokkulepitud kohas sõitja ootamine. Taksoveoks ei loeta sõitjate vedu sõiduautoga, kui veo teostaja teeb seda isiklikul otstarbel planeeritud marsruudil ja kui selle eesmärk ei ole tulu saamine.

See, kas inimeste sõidutamist saab pidada taksoveoks või mitte, sõltub asjaoludest, mh sellest, millisena käsitleda sõitjate veo eesmärki. Üheltpoolt võib ka kütusekulu kompenseerimise soov olla vaadeldav tulu teenimise soovina, kuna säästate sõitjate arvelt enda kulu kütusele. Teiselt poolt omab tähtsust see, kas tegemist on ühekordse või süstemaatilise tegevusega. Esimesel juhul ei pruugi veo käsitlemine taksoveona olla korrektne.
 

Küsimus: Kui muudan oma elukohaks Eesti aadressi, kas Soome juhiluba jääb kehtima (Eestis ei saa ma karistuse tõttu 3 aastat lube)?09.01.2023

Olen varasemalt karistatud joobes sõitmise eest ja sain 3-aastase juhilubade keelu (eksamile ei saa registreerida enne, kui karistus on arhiivis ehk 3 aastat). Seega tegin endale juhiload Soomes, kuid nüüd elan jälle Eestis. Küsimus siis selline, kui ma muudan oma elukoha Eesti aadressile, kas Soome juhiluba jääb kehtima? Kas mul üldse on võimalik see Eesti oma vastu vahetada arvestades, et karistus ei ole arhiveeritud?

Vastus: Maano Saareväli, vandeadvokaat, Advokaadibüroo Sirk ja Saareväli, www.sirk.ee

Küsimuses esitatud andmed ei ole ammendava vastuse andmiseks piisavad. Soomes (aga ka mistahes teises EL liikmesriigis) välja antud juhiloa kehtivuse eelduseks on, et juhiloa omaniku alaline elukoht juhiloa saamise ajal asus juhiloa väljastanud riigis. Liiklusseadus sätestab võimaluse, et Transpordiamet võib EL liikmesriigis välja antud juhiloa tunnustamisest keelduda, kui teise Euroopa majanduspiirkonna liikmesriigi või Šveitsi Konföderatsiooni pädeva ametiasutuse poolt juhiloale kantud märgetest tulenevate andmete põhjal või selle ametiasutuse väljastatud muu vaieldamatu teabe põhjal on tõendatud, et juhiloa väljastamise ajal ei elanud isik alaliselt juhiloa väljastanud riigis. Sellisel juhul saab juhiloa vahetada Eesti juhiloa vastu pärast juhtimisõiguse saamiseks nõutava liiklusteooria- ja sõidueksami edukat sooritamist.

Alalise elukohana liiklusseaduse tähenduses käsitletakse kohta, kus isik tavaliselt elab iga kalendriaasta jooksul vähemalt 185 päeva isiklike või tööalaste sidemete tõttu, või kui tööalased sidemed puuduvad, seoses isiklike sidemetega, millest ilmneb nimetatud isiku märkimisväärne seos tema elukohaga. Kui isiku tööalased ja isiklikud sidemed on eri kohtades ja ta elab seetõttu järgemööda kahes või enamas Euroopa Liidu liikmesriigis asuvas eri kohas, loetakse tema alaliseks elukohaks tema isiklike sidemetega seotud koht, kui ta sinna korrapäraselt tagasi pöördub. Alalist elukohta tõendavad rahvastikuregistri andmed. Isik on kohustatud tõendama oma alalist elamist Eestis.

Kui on tõendatav, et alaline elukoht oli juhiloa saamise ajal Soomes, siis kehtib selline juhiluba Eestis kuni juhiloale märgitud kehtivusaja lõpuni või 18.jaanuarini, 2033.a, kui juhiloa kehtivusaeg on pikem, kui 15 aastat (LS § 99 lg 5). Seega ei ole sisuliselt kiiret vajadust Soome juhiloa vahetamiseks Eesti juhiloa vastu. Seda siis eelpoolmärgitust siiski tingimusel, et alaline elukoht oli juhiloa saamise hetkel Soomes LS § 100 lg 2 tähenduses.
 

Küsimus: Mida pean tegema, et minu auto kasutamine vastutava kasutaja käes lõpeks?21.12.2022

Tere.
Olen sõiduauto omanik auto tehnilises passis. Autot kasutab tehnilisse passi märgitud vastutav kasutaja. Soovin oma auto kasutamise tema poolt peatada ja auto tagasi saada. Mida ma selleks tegema peaksin? Ta ignoreerib igasuguseid minu poolseid nõudmisi. Peale selle kasutab ta minu traktorit ja vaatamata minu nõudmistele traktor tagastada, pole ta seda aasta jooksul teinud. Traktoril ei ole dokumente kuna see on ostetud varuosadeks teisele traktorile vanaraua hinnaga aastal 1990. Seepärast soovin ka oma auto kasutamise peatamist.
Ette tänades

Vastus: Maano Saareväli, vandeadvokaat, Advokaadibüroo Sirk ja Saareväli, www.sirk.ee

Liiklusregistris sõiduki kasutaja andmete muutmine on võimalik liiklusregistri iseteeninduses. Ühtlasi tuleb sõiduki ja traktori valdajale kätte toimetada selge tahteavaldus, mille sisuks on kasutusõiguse lõpetamine ja nõue asja valduse üleandmiseks asja omanikule. Sellise tahteavalduse ignoreerimisel faktilise valdaja poolt on alust pöörduda KarS § 215 kohase kuriteo teatega politsei poole või esitada tsiviilkorras valduse taastamise nõue (hagi) kohtusse.

Sõltuvalt auto ja traktori teise isiku valdusesse andmise kokkulepete sisust ei saa välistada, et kasutusõiguse lõpetamise nõude üle võib tekkida vaidlusi, näiteks selle üle, et mis tingimustel ja mis perioodiks sõiduki kasutusõigus teisele isikule anti. Neid arenguid ei ole võimalik siinkohal ilma täiendava info ja analüüsita lahata.
 

Küsimus: Kas tõesti on ristmikul sõitmisel nii, et tagant otsa sõitjal jääb õigus?21.12.2022

Tere! Pojale määrati väärteo protokoll. Tundub ebaõiglane. 25.okt sõitis V tänava poolt K tänavat pidi R tn. suunas. V tn risti valgusfoorist alustas sõitu paremas reas esimese autona. Ületas risti, pani suuna vasakule, esimese kahe auto järel enne kolmandat oli piisav vahe ohutuks ümber reastumiseks. 4-5 sek pärast peale reastumist pidurdas eesmine auto järsult kuna tema ees olev auto alustas vasakpööret K põik tänavasse. Ka poeg pidurdas vältimaks otsasõitu. Aga tagant sõitev ei jõudnud reageerida ja sõitis tagant sisse poja autole. Sai tagumiselt auto juhilt venekeelset sõimu ja käskis süüdi tunnistada. Poeg ei olnud nõus sellega. Tuli kohale politsei fikseeris olukorra. Politseinik kuulas tagumise juhi selgitust vene keeles millest mul poeg aru ei saanud. Täna anti politseist väärteo protokoll ja soovitati süüd tunnistada. Ta ei olnud nõus kuna lühikirjelduses olid faktivead. Märgitud rikkumine. LS33 lg2 lg8,
§ 50 lg3 p1. VT kvalifikatsioon, (LS) 223 lg1. Kas nüüd jääda ootama trahvi ning maksta see ära sekelduste vältimiseks ja minna eluga edasi. Autodel said kannatada põrkeraud plastik keskosast minimaalselt, (mõrad ja kriimud).

Vastus: Maano Saareväli, vandeadvokaat, Advokaadibüroo Sirk ja Saareväli, www.sirk.ee

Kuivõrd liiklusõnnetust menetleb politsei, sisalduvad asjas kogutud tõendid politsei valduses olevas väärteotoimikus. Liiklusõnnetuse süülisuse analüüs ilma neid tõendeid hindamata on poolik ja mõttetu. Menetlusalusel isikul on õigus nõuda endale väärteotoimikust koopiat, misjärel saab hinnata toimikus olevaid tõendeid ja nende pinnalt teha juba edasine otsus, kas politsei süüdistuse vaidlustamine on perspektiivne või mitte. Sealt edasi saab valida asjakohase kaitsetaktika. Väärteoprotokollist menetlusalusele isikule koopia andmisest 15 päeva jooksul on menetlusalusel isikul õigus esitada kohtuvälisele menetlejale vastulause. vastulause sisuks võib olla kas politsei süüdistusele vastu vaidlemine, omapoolne versioon juhtunust, tõendid või ka lihtsalt selgituse jagamine.
 

Küsimus: Kas 15-aastane noor, kes on kätte saanud AM kategooria juhiloa, peab kasutama vahtralehte?21.12.2022

Tere
Kas 15-aastane noor, kes on kätte saanud AM kategooria
juhiloa, peab kasutama vahtralehte?

Vastus: Maano Saareväli, vandeadvokaat, Advokaadibüroo Sirk ja Saareväli, www.sirk.ee

Esmalt vabandan vastuse viibimise pärast.
Vahtralehte e. seaduskeeles algaja juhi tunnusmärki tuleb kasutada autol (LS § 95 lg 4 ja § 106 lg 3). Mopeedi ei loeta autoks (LS § 2 p 3). AM-kategooria juhtimisõigus annab õiguse juhtida mopeedi, aga mitte autot. Nn mopeedauto on ikkagi üksnes mopeed liiklusseaduse tähenduses ja seetõttu algaja juhi tunnusmärgi kasutamine sellisel sõidukil ei ole kohustuslik.
 

Küsimus: Kuidas mõista liiklusseadust selles osas mis tuled peavad haagisega sõites põlema?24.11.2022

tere
LS § 40 lg 1 seletab /.. Haagisel peavad sõidu ajal põlema ääre- ja numbrituled.../
lg 2 Valge ajal võib lähitulede asemel kasutada päevatulesid. Päevatuled võivad põleda ilma ääre- ja numbrituledeta.
Jääb segaseks, kas lg 2 välja toodud erisus kehtib ka haagisele (haagise ääretulede mõttes) või ainult mootorsõidukile (autole).
nt olukord, kus päevasel ajal on haagis autol taga, autol päevatuled peal ja seega haagis "pime". olukord, mis eriti uuemate autode puhul, kus lõõmavad ainult esimesed valgusallikad. Kas see teguviis võib korravalvuri silmis olla rikkumine või saab hakata seadust väänama ja tõlgendama?

Vastus: Maano Saareväli, vandeadvokaat, Advokaadibüroo Sirk ja Saareväli, www.sirk.ee

Minu hinnangul, kuna LS § 40 lg 2 ei erista mootorsõidukit ja haagist, siis võib jõuda tõlgenduseni, et norm kehtib kogu autorongi suhtes. Sisulise külje pealt pole samuti vahet, kas "pime" on mootorsõiduki enda tagaosa või haagise tagaosa. Samuti on haagiste elektriühendus täna juba valmistaja poolt konstrueeritud selliselt, et veduki valgustuse lülitamisel päevatuledele, kustuvad tagumised ääretuled nii vedukuil kui ka haagisel.
 

Küsimus: Kuhu pöörduda, kui politsei ei suuda mulle kindlalt väita, kas lubade tegemise keeld on mul 1 või 3 aastat?11.11.2022

Tere
Olen jäänud korduvalt vahele ilma lubadeta sõiduga. Nüüdseks on autokool peaaegu lõpuni viidud, kuid politsei ei suuda mulle öelda kas minu piirang lubadele on 1 aasta või 3 aastat. Kuhu peaksin pöörduma, et see info saada või ongi see vaid katse-eksituse meetod, kas saan eksamile registreeruda või ei saa. Viimati oli karistuseks tingimisi vangistus mis lõppes eelmine aasta detsembris.

Vastus: Maano Saareväli, vandeadvokaat, Advokaadibüroo Sirk ja Saareväli, www.sirk.ee

Tere, oma karistusandmeid saate kontrollida karistusregistrist (www.e-toimik.ee). Kui viimane karistus oli tingimisi vangistus, siis räägime kuriteost ning II astme kuriteo eest mõistetud karistus kustub karistusregistrist 3 aasta möödumisel karistuse ärakandmisest e. käesoleval juhul katseaja möödumisest. Seega, kui katseaeg lõppes 2021.a detsembris, kustutatakse karistus karistusregistrist 3 aasta möödudes e. 2024.a detsembris.