Perekonnaõigus

[pealkirja vaade|avatud vaade]
[uuemad enne|vanemad enne]
[10|20|30]

Küsimus: Kui kaua tuleb maksta elatst, kui laps on 20-aastane ja õpib täiskavanute gümnaasiumis?22.09.2014

Kas tuleb maksta elatst kui laps on 20-aastane ja õpib mitte statsionaarses gümnaasiumis (täiskavanute gümnaasium)?

Vastus: Hanna Kivirand, jurist, Õigusbüroo Puurits & Partnerid, www.puurits.ee

Tere!

Kui laps sai gümnaasiumis õppides 18-aastaseks ja jätkab õpinguid keskhariduse omandamiseks, tuleb elatist maksta kuni gümnaasiumi lõpetamiseni või kuni lapse 21-aastaseks saamiseni.

Parimate soovidega,
Hanna Kivirand
 

Küsimus: Kas ema peab samamoodi maksma elatisraha, kui laps on kolm kuud suvel isa juures?19.09.2014

Vanemad läksid lahku ning laps elab emaga. Isa maksab emale elatisraha. Nüüd, suvevaheajaks toob ema lapse isa juurde 3 kuuks elama. Küsimus: kas isal on õigus emalt elatisraha küsida/saada nende kolme kuu jooksul/ kolme kuu eest, mil laps oli isa juures? Kas ema peab sama moodi maksma elatisraha või mitte?

Vastus: Grete Lüüs, jurist, Advokaadibüroo LMP, www.lmp.ee

Tere! PKS § 96 ja § 97 p 1 koostoimes on vanemal kohustus ülal pidada oma alaealist last. Rõhutada tuleb seda, et ülalpidamiskohustus on mõlemal vanemal. Elatist maksab lapsele üldjuhul see vanem, kes ei ela temaga koos või kes ei osale lapse kasvatamises (PKS § 100 lg 2). Praegu saab öelda, et Te osalete lapse kasvatamises ning 3 kuud aastast elab laps Teie juures. Kui laps on suvevaheajal Teie juures, siis on sel hetkel ka tema alaline elukoht seal. Seega on lapse emal tõesti kohustus maksta elatist lapse isa juures viibimise perioodil.

Juhul, kui vajate antud küsimuse lahendamiseks täiendavalt nõu või tekib täiendavaid küsimusi, pöörduge julgelt Advokaadibüroo LMP poole kas telefoni teel 7 300 400 või e-posti aadressil: info@lmp.ee.

Grete Lüüs
Advokaadibüroo LMP
jurist

Tallinn & Tartu & Valga
Tel: 7 300 400
E-post: info@lmp.ee
www.lmp.ee
 

Küsimus: Kas laps saab täisealisena peale gümnaasiumi lõpetamist (19a) nõuda mult elatist, kui ta asub õppima kutsekooli?19.09.2014

Kas lapsel on õigus täisealisena peale gümnaasiumi lõpetamist (19a) nõuda mult elatisraha, kui ta asub uuesti õppima kutsekooli?
Maksin korrektselt kuni gümnaasiumi lõpetamiseni.

Vastus: Hanna Kivirand, jurist, Õigusbüroo Puurits & Partnerid, www.puurits.ee

Tere!

Kui täisealiseks saanud laps omandab põhi- või keskhariduse, lõppeb vanemal lapse suhtes PkS § 97 punktist 2 tulenev ülalpidamiskohustus. Seega antud juhul lapse õppima asumisel kutseõppeasutusse Teil lapsele enam elatist maksta ei tule, loomulikult võite seda teha vabatahtlikult.

Parimate soovidega,
Hanna Kivirand
 

Küsimus: Kui palju peaks lahus elav isa oma lapsega kalendriaastas aega veetma?19.09.2014

Tere!
Kui lapse emal ja isal on ühine hooldusõigus, kuid nad elavad lahus ja lapse põhiline elukoht on ema juures, siis kui palju peaks isa oma aega ühes kalendriaastas lapsega veetma?

Ette tänades

Vastus: Hanna Kivirand, jurist, Õigusbüroo Puurits & Partnerid, www.puurits.ee

Tere!

Suhtlemiskord lapse ja lahus elava vanema vahel oleneb konkreetsetest asjaoludest, nagu näiteks lapse vanus, vanemate elukohtade vaheline kaugus ja vanemate tööaeg. Seega ei ole võimalik öelda konkreetset päevade arvu, palju peaks lahus elav isa lapsega aastas aega veetma – ka seadus ei ole lapsega suhtlemise korda detailselt reguleerinud, kuivõrd iga olukord on väga erinev.

Kui tegemist on vanematega, kes elavad üsna üksteisese lähedal, laps käib juba lasteaias või koolis ja mõlemad vanemad töötavad tööpäeviti 8-5-ni, lepivad vanemad reeglina kokku (või määrab kohus, kui kokkuleppele ei saada), et lahus elav vanem suhtleb lapsega üle nädala nädalavahetustel reedest pühapäevani ja veedab täiendavalt aega ka nädalasiseselt.

Parimate soovidega,
Hanna Kivirand
 

Küsimus: Kas kohus võtab arvesse, et meil on 2 last, kui mehe eksnaine esitab oma 18-aastasele lapsele elatusraha nõude?18.09.2014

Mul on mehega 2 ühist last. Kas eesti kohus võtab neid arvesse, kui mehe eksnaine esitab oma 18-aastasele lapsele elatusraha nõude?

Vastus: Hanna Kivirand, jurist, Õigusbüroo Puurits & Partnerid, www.puurits.ee

Tere!

Kui laps on saanud täisealiseks ja omandanud juba keskhariduse, siis ei tule Teil PkS § 97 punkti 2 alusel lapse kutseõppeasutusse õppima asumisel enam elatist edasi maksta.

Parimate soovidega,
Hanna Kivirand
 

Küsimus: Kuidas saaksin abielludes lastele teise perekonnanime panna?18.09.2014

Olen saanud kohtu kaudu osalise hooldusõiguse. Kui plaaniksin uuesti abielluda, mis oleks kõige targem otsus laste perekonnanimega? Ma ei taha, et lapsed oleksid oma bioloogilise isa nimega, kuna nende isa pole nendest huvitatud. Elatis on kohtu poolt välja mõistetud, ka kohtutäiturile täitmisele antud, neli aastat ta ei maksnud. Järgmiseks sammuks tegin nii, et pöörasin otsuse ta ema nimele, peale mida hakkas selle aasta veebruarist laekuma elatist. Ise ta tunnistas, et see hakkas laekuma, kuna ei taha emale probleeme. Pidevalt ringi sõitmisteks ja joomisteks tal raha on, aga elatise summat vähendab, väites, et pole raha. Nüüd pole ta lastega kolm kuud järjest suhelnud jälle.
Tahaksin teada, kas oleks võimalik kuidagi laste perekonna nime vahetamine? Oleksin nõus kasvõi tasuliselt seda tegema kui see vaid oleks võimalik, kuna isa oma põikpäisuse tõttu pole sellega nõus.
Laste bioloogiline isa ka varjab oma sissetulekuid, käib mustalt tööl jne.
Mis oleks Teie poolne soovitus ja nõuanne?
Kõike kaunist soovides!

Vastus: Hanna Kivirand, jurist, Õigusbüroo Puurits & Partnerid, www.puurits.ee

Tere!

Eeldan, et Teile kuulub ainuotsustusõigus laste viibimiskoha osas ja muus osas jagate laste isaga ühist hooldusõigust – sellisel juhul on laste perekonnanime muutmiseks vajalik laste isa nõusolek.

Kui laste isa keeldub nõusolekut andmast, kuid peate laste perekonnanime vahetamist põhjendatuks ja laste huvidest lähtuvaks, on Teil võimalik esitada kohtule nõue laste perekonnanimede muutmise osas ainuotsustusõiguse saamiseks. Kui kohus peab Teie nõuet põhjendatuks ja rahuldab Teie avalduse, on Teil õigus muuta laste perekonnanime laste isa nõusolekuta (muidugi eeldusel, et täidetud on nimeseadusest tulenevad nõuded perekonnanime vahetamiseks).

Parimate soovidega,
Hanna Kivirand
 

Küsimus: Kuidas saada elatisraha kätte, kui kohtuotsus olemas, kuid mehega kontakti ei saa?17.09.2014

Tere,
Olemas kaks kohtuotsust, senini ei ole kahjuks abi saanud.
Kas need aeguvad ja kuhu ma pean pöörduma, mida tegema et reaalselt kohtuga väljamõistetud raha kätte saada?
1. Lapse elatise nõue alates 2007, makstud on üksikud summad aastate jooksul, tänaseks on tasumata summa ületanud 10000 €, mis on märkimisväärne summa üksi kasvatavale emale.
2. Kohtuotsus olemas, tagaseljaotsus, ühisvarajagamise nõudes 2009a. Siiani pole tasutud.
Lapse isaga ei ole võimalik ühedust saada, tema ema sõnul on ta väga haige, teo- ja otsusevõimetu.

Tänan

Vastus: Hanna Kivirand, jurist, Õigusbüroo Puurits & Partnerid, www.puurits.ee

Tere!

Kui lapse isa vabatahtlikult kohtuotsuseid ei täida, tuleb pöörduda täitemenetluse algatamiseks kohtutäituri poole.

Kuivõrd Teie poolt nimetatud kohtuotsustele kohaldub aegumine, soovitan kohtutäituri poole pöörduda kiiremas korras.

Parimate soovidega,
Hanna Kivirand
 

Küsimus: Kuidas kindlustada, et tulevikus laps ei peaks isa eest hoolitsema, sest isa ei hooli praegu lapsest?17.09.2014

Kui isa ei hooli lapsest (eirab lapse psüühikaprobleeme, mis ise tekitanud), ei maksa elatist (kohtumäärus poole miinimumpalga ulatuses elatise maksmiseks olemas, korduvalt viidud nõue ka kohtutäiturile) ja käitub ka pärast kooselu laialiminekut vägivaldselt ning terroriseerivalt, siis kas ja kuidas saaks teha määruse, et laps pärast isa eest hoolitsema ei peaks (mees on alkohoolik - seega suurenenud risk, et invaliidistub ja jääbki vaese lapse kaela), kuna isa ise ka ei ole lapse eest mingil moel hoolitsenud.

Vastus: Hanna Kivirand, jurist, Õigusbüroo Puurits & Partnerid, www.puurits.ee

Tere!

Laps vabaneb oma vanema ülalpidamiskohustusest (või kohustust piiratakse) eelkõige juhul, kui vanem on kunagi rikkunud jämedalt oma ülalpidamiskohustust lapse vastu. Seega tasub Teil alles hoida tõendeid selle kohta, et lapse isa ei ole lapsele elatist maksnud, samuti tasub mõelda kriminaalmenetluse algatamise peale elatise maksmisest kõrvalehoidumise tõttu.

Parimate soovidega,
Hanna Kivirand
 

Küsimus: Kust alustada, et taotleda lapse hooldusõigust?16.09.2014

Tere!
Mul tekkis selline küsimus, et kas ja kuidas oleks minul võimalus taotleda lapsele hooldusõigust? Ei julge last emaga jätta sellepärast, et ema ainult närvitseb minuga koos olles. Ei tea kuidas ta käitub lapsega kui ta temaga kahekesi on. Ema ise elab sõbrannaga koos ja nii kui last ei ole või kui laps magama pannakse siis joovad. Ise elan üksi 2-toalises korteris. Ema käib nüüd ametlikult tööl, 600 eurot on palk. Sellest 350 eurot on korteri üür plus kommunaalid. Aga on juhtunud nii, et ema ei jõua õigeks ajaks tööle ja on alkohaisud juures. Ma ei oska enam ise midagi teha.

Vastus: Hanna Kivirand, jurist, Õigusbüroo Puurits & Partnerid, www.puurits.ee

Tere!

Kui soovite taotleda lapse ühise hooldusõiguse osalist/täielikku lõpetamist, peaksite kohtule esitama vastava avalduse ja tasuma riigilõivu 10 eurot. Avalduses peaksid sisalduma andmed menetlusosaliste kohta, avalduse aluseks olevate asjaolude kirjeldus ja Teie selgelt väljendatud (ja põhjendatud) nõue.

Parimate soovidega,
Hanna Kivirand
 

Küsimus: Kui kohtuga on määratud 160 eurot alimente, siis ka eksnaisel on õigus nõuda veel 100 eurot juurde?16.09.2014

Tere,
Sündis laps, kui olime veel eksnaisega noored, mõlemad 16-aastased, nüüdseks on meie eluteed lahku läinud kuid maksan eksnaisele alimente 160 eurot kuus. See summa on pandud paika 7 aastat tagasi ja kohtu poolt kinnitatud. Nüüd aga eksnaine sooviks saada juurde sellele 160 eurole veel sada eurot kuus ehk siis kokku 260, mina leian, et see summa on liiga suur, ise olen lihttööline ning teenin kuus kuni 700-800 eurot. Seega kui tema annaks minu alimendid kohtule ülevaatamiseks, siis kui suur tõenäosus on, et ta ka saab alimentidele juurde 100 eurot, olen nõus ise juurde maksma aga mitte 100 eurot.
Kuidas arvutatakse üldse seda alimentide maksmismäära?
Ette tänades vastuse eest

Vastus: Hanna Kivirand, jurist, Õigusbüroo Puurits & Partnerid, www.puurits.ee

Tere!

Elatis ühele lapsele ei tohiks olla väiksem kui pool alampalka – hetkel on alampalga suuruseks 355 eurot, seega ei tohiks elatis olla väiksem kui 177,5 eurot ühes kalendrikuus. Seda summat on lapse emal igal juhul õigus nõuda ja selleks ei pea lapse ema kohtule esitama tõendeid lapse ülalpidamiskulude kohta. Kui aga lapse ema soovib elatist rohkem kui miinimummääras, peab ta kohtule lapse ülalpidamiskulusid tõendama – kui lapse ema soovib Teilt elatist 260 eurot, peaks ta olema võimeline tõendama, et lapse igakuised ülalpidamiskulud on 520 eurot.

Seega oleks Teie poolt mõistlik suurendada lapse emale makstavat elatist poole kehtiva miinimumpalgani, kuid suurema summa elatise maksmiseks küsida lapse emalt vastavaid tõendeid. Kui lapse ema Teile tõendeid ei esita ja/või Teil ei ole võimalust elatist sellises ulatuses üleüldse maksta, võite keelduda elatise suurendamisest lapse ema poolt soovitud suuruseni. Sellisel juhul võib lapse ema pöörduda elatise suurendamise nõudega kohtu poole.

Parimate soovidega,
Hanna Kivirand