Perekonnaõigus

[pealkirja vaade|avatud vaade]
[uuemad enne|vanemad enne]
[10|20|30]

Küsimus: Mis õigused on minul elamule, mille jaoks võtsime laenu, aga ehitasime mehe sugulaste maale ja mees sai selle kingitusena omale?22.04.2014

Tere. Olukord: abielus, 2 last, vara leping puudub. Plaanis lahutus.
Esiteks: abikaasale on kingitud kinnisvara enne meie abielu sõlmimist. Eeldan, et sellele mul igasugune õigus puudub?
Teiseks: võttis abikaasa meie abielu ajal pangalaenu ja ehitas selle eest elamu oma sugulaste krundile. Hiljem kingiti see (meie abielu ajal) talle. Mis õigused on minul sellele elamule? Kas asjaolu muudab see, et lahutus tuleb minu algatusel? Tänud vastuse eest.

Vastus: Hanna Kivirand, jurist, Õigusbüroo Puurits & Partnerid, www.puurits.ee

Tere!

Kõigepealt märgin ära, et lahutuse asjaolud, sh see, kumb abikaasa teeb ettepaneku abielu lahutamiseks, ei mõjuta kuidaga ühisvara jagamist.

Kinkelepingu teel omandatud esemed on teadaolevalt kingisaajast abikaasa lahusvara, kuid siiski võib Teie olukorras kõne alla tulla nende kulutuste väärtuse arvamine ühisvara hulka, mis on abikaasa lahusvarale abielu ajal tehtud. Konkreetsemate seisukohtade võtmine eeldab siiski detailsemat ülevaadet kõnealustest asjaoludest.

Parimate soovidega,
Hanna Kivirand
 

Küsimus: Kas peaksin pöörduma kohe kohtutäituri poole, kui isa pidi maksma elatisraha 160 eurot, kuid maksis üksnes 100?22.04.2014

Tere,
Kohus määras isale 160 eurot kuus elatist. Isa maksis üks kuu 100 eurot ja järgmisel siis jälle 160, nagu ette nähtud. Küsimuse peale, millal maksab eelmise kuu puuduoleva 60 eurot, vastati, küll saad selle kui mul raha on. Kas peaksin pöörduma kohtutäituri poole, sest kohtumäärust ta ju ei täitnud?

Vastus: Hanna Kivirand, jurist, Õigusbüroo Puurits & Partnerid, www.puurits.ee

Tere!

Kui isa maksab elatist vähem kui kontumäärusega määratud, on tegemist kohtuotsuse rikkumisega ja Teil on õigus pöörduda elatisraha kättesaamiseks kohtutäituri poole. Kindlasti ei ole see Teie kohustus – võite lapse isale anda täiendava tähtaja puuduoleva elatisraha maksmiseks, võibolla nappis tal tõesti ühel kuul vajalikke vahendeid, kuid peatselt saab ta oma võla ikkagi tasuda.

Parimate soovidega,
Hanna Kivirand
 

Küsimus: Kas elatise miinimum on pool alampalka ühe lapse korral või on mitme lapse korral elatisraha väiksem?21.04.2014

Elatise miinimum on nagu ma aru olen saanud pool miinimumpalka. Olen oma lapse isalt saanud elatist mitteametlikult ja viimasel ajal on summa tema meelest liiga suur. Kuna tal on peale meie lapse uues peres veel 2 last, siis ta väidab, et ei pea maksma poolt miinimumpalka kuna tal on veel lapsi. Mina pole kusagilt välja lugenud seost muude laste arvuga.

Vastus: Hanna Kivirand, jurist, Õigusbüroo Puurits & Partnerid, www.puurits.ee

Tere!

Reeglina tuleb igale lapsele elatist maksta minimaalselt poole alampalga ulatuses, kuid erandlikult on võimalik elatisraha vähendamine alla miinimummäära. Üheks vähendamise aluseks on PkS § 102 lõikes 2 nimetatud olukord, mil vanemal on teine laps (lapsed), kes jääks elatise väljamõistmisel poole alampalga ulatuses varaliselt vähem kindlustatuks kui elatist saav laps.

Siiski tuleb eelpool nimetatud elatise vähendamise alus kõne alla erandkorras, kuivõrd vanem on kohustatud hankima nii enda kui ka oma laste ülalpidamiseks vajalikud vahendid.

Parimate soovidega,
Hanna Kivirand
 

Küsimus: Kas peab riigilõivu maksma kui soovin elatist suurendada?21.04.2014

2011.a on määratud alimendid ja sain riigilõivu maksmises soodustust ehk ma ei maksnud riigilõivu. Ma sooviks uuesti kohtusse anda ja elatist suurendada, kuna miinimumpalk tõuseb ja kas ma pean riigilõivu maksma?
Kunagi kuulsin, et sama asja eest ei nõuta riigilõivu aga kas on mingi uus seadus, et ma pean seda nüüd maksma?

Vastus: Hanna Kivirand, jurist, Õigusbüroo Puurits & Partnerid, www.puurits.ee

Tere!

Elatise väljamõistmine on riigilõivuvaba, kuid elatise suurendamise hagi esitamisel tuleb maksta riigilõivu. Riigilõivu arvutatakse vastavalt TsMS § 129 lõikele 2 – hagihinna arvutamiseks tuleb korrutada üheksaga see summa, mille võrra soovite elatist igakuiselt suurendada. Kui olete leidnud hagihinna, saate RLS lisa nr 1 järgi teada, kui palju tuleb tasuda hagilt riigilõivu.

Riigilõivu maksmisest vabanete siis, kui olete esitanud kohtule vastava taotluse ja kohus on taotluse rahuldanud.

Parimate soovidega,
Hanna Kivirand
 

Küsimus: Kuidas peaks jagunema maksmine, kui isa saab miinimumpalka ja tal on lisaks elatisrahale vaja ka võlgu maksta?15.04.2014

Tere! Kohtu poolt on isalt välja nõutud elatis. Isa töötab miinimumpalgal. Milline summa peaks miinimumpalgalt kuuluma lapsele? Ja kui isal on veel maksuvõlgu, mis moodi käib siis elatise maksmine ja võla maksmine?

Vastus: Hanna Kivirand, jurist, Õigusbüroo Puurits & Partnerid, www.puurits.ee

Tere!

Elatis ei tohiks olla väiksem, kui pool Vabariigi Valitsuse kehtestatud kuupalga alammäära – sellel aastal on alampalga suuruseks 355 eurot, seega ei tohiks igakuine elatis ühele lapsele olla väiksem kui 177,5 eurot.

Reeglina mõistavad kohtud miinimumsuuruses elatise välja ka siis, kui vanem saab vaid alampalka. Kohtud on asunud seisukohale, et vanem on kohustatud hankima vajalikud vahendid nii enda kui ka oma lapse/laste ülalpidamiseks.

Parimate soovidega,
Hanna Kivirand
 

Küsimus: Kas kohus saab reaalse vanglakaristuse määrata kui ma ei jõua maksta kohtu ettenähtud elatisraha 3 lapsele?15.04.2014

Läksin oma laste emast lahku ja tema pani mulle alimendid peale (kolm last). Käin küll tööl, aga palk väike, suudan ise kuidagi ära elada. Nüüd on asi siis nii kaugel, et käisin uuesti prokuröri juures, kus oli ka riigi poolt määratud kaitsja juures ja pakkus siis kokkulepet poole aastase katseajaga, et maksan kokku 300 eurot või lähen reaalselt kinni kui kohtunik nii otsustab. Ma ei ole mingi kurjategija ja mul ei ole tõesti seda raha mitte kuskilt võtta aga neid see ei huvita. Küsimus siis: Kas kohus saab reaalse vanglakaristuse määrata?
Palun vastake

Vastus: Hanna Kivirand, jurist, Õigusbüroo Puurits & Partnerid, www.puurits.ee

Tere!

Karistusseadustiku § 169 näeb lapse ülalpidamiskohustuse rikkumise eest karistusena tõepoolest ette kas rahalise karistuse või kuni üheaastase vangistuse.

Nimetatud paragrahvi kohaldamiseks peab vanema kõrvalehoidumine elatise maksmisest olema kuritahtlik, iseasi, kas Teie olukorras kuritegelik käitumine esineb.

Kui elatise maksmisest kõrvalehoidumise eest määratakse karistusena vangistus, jäetakse see reeglina tingimisi kohaldamata, st reaalset vangistust ei toimu.

Parimate soovidega,
Hanna Kivirand
 

Küsimus: Mida teha, kui ema nõuab elatisraha 500 eurot enne kui laseb mul lapsega kohtuda?14.04.2014

Tere. Mis õigused mul on? Lapse ema kolis koos lapsega kolm aastat tagasi Hollandisse ja nüüd keelab lapsega kohtuda, enne kui ma hakkan talle maksma 500 eurot iga kuu alimente. Kolisin ka ise Rootsi elama, aga see summa on isegi minu jaoks suur, sest sellist summat ei suuda isegi Rootsis töötades maksta. Kas mul oleks õigus ise kohtusse pöörduda ja taotleda suhtlemisõigus pluss mõlemaid osapooli rahuldav lapsele mõeldud elatusraha! Ja kas peaksin seda tegema Eestis või Rootsis või hoopis Hollandis? Ette tänades vastuse eest.

Vastus: Hanna Kivirand, jurist, Õigusbüroo Puurits & Partnerid, www.puurits.ee

Tere!

Elatise maksmist ei saa seada eelduseks lapsega kohtumisele, millest tulenevalt on Teil lapsega suhtlemise õigus ka siis, kui Te ei maksa lapse emale ebamõistlikult suures ulatuses elatist.

Eestis aitab vanemaid, kelle lapsed elavad väliriigis, suhtlusõiguse tagamisel Justiitsministeerium. Usun, et Rootsis toimib süsteem samamoodi, seega kõigepealt soovitaksin Teil oma murega pöörduda Rootsi Justiitsministeeriumi poole.

Kui tekib vajadus lapsega suhtlemise korraldamise osas kohtusse pöörduda, peab seda tegema lapse elukohariigis ehk siis antud juhul Hollandis.

Parimate soovidega,
Hanna Kivirand
 

Küsimus: Kui olen nüüd uuesti abiellunud, kas mul on maja müügi korral siis endiselt mehelt õigus ka mingit summat küsida?14.04.2014

Tere.
Lahutasin oma laste isast 2 aastat tagasi ja abiellusin nüüd uue mehega. Laste isaga oli meil ühisvara pangalaenuga maja. Kui nüüd laste isa maja müüma hakkab, kas minul on õigust maja müügist midagi endale küsida või peale minu uut abiellumist pole see maja meil ühisvara kui mina olin kaastaotleja?

Vastus: Hanna Kivirand, jurist, Õigusbüroo Puurits & Partnerid, www.puurits.ee

Tere!

Kui maja oli soetatud abielu ajal, on tegemist Teie ja endise abikaasa ühisvaraga – seda ei mõjuta kuidagi asjaolu, et olete uuesti abiellunud.

Kui laste isa soovib ühisvaraks olevat maja müüa, on kindlasti vajalik Teie nõusolek, mistõttu ei ole maja müük Teie teadmata võimalik. Kui pangalaen on tasutud, on Teil õigus poolele maja võõrandamisest saadud müügitulule ja kui pangalaen ei ole tasutud, siis poolele sellest, mis on järele jäänud peale laenukohustuse tasumist.

Samuti on Teil õigus praegu nõuda ühisvara jagamist, näiteks selliselt, et endine abikaasa saab maja enda ainuomandisse ja maksab Teile hüvitist omandi kaotamise eest.

Parimate soovidega,
Hanna Kivirand
 

Küsimus: Kas abielus olles, aga eraldi elades, saab kohtu kaudu nõuda elatise maksmist?10.04.2014

Tere! Kas abielus olles, aga eraldi elades, saab kohtu kaudu nõuda elatise maksmist? Ja kas on vaja põhjendada laste vajadusi kui tahan saada miinimumelatist, seda siis 3-le lapsele, kellest üks on 18-aastane.

Vastus: Hanna Kivirand, jurist, Õigusbüroo Puurits & Partnerid, www.puurits.ee

Tere!

Asjaolu, et olete laste isaga endiselt abielus, ei välista kuidagi elatise nõudmise õigust. Kui laste isa elab lastest eraldi ja laste suhtes vabatahtlikult ülalpidamiskohustust ei täida, on Teil õigus laste seadusliku esindajana esitada elatise väljamõistmiseks elatishagi.

Kui taotlete elatise väljamõistmist miinimummääras, ei tule lastele tehtavaid kulutusi tõendada.

Parimate soovidega,
Hanna Kivirand
 

Küsimus: Kas peame mingi loa vormistama, kui oleme nõus, et vanaema võtab lapsed suvel kaheks kuuks enda juurde välismaale?09.04.2014

tervist,
Meie elame Eestis, laste vanaema elab Riias, ta tahab võtta kaheks kuuks lapsed enda juurde elama. Mina ja laste isa oleme nõus sellega, aga kas ma pean vormistama mingi kirja, et meie (lapsevanemad) lubame lapsed tema juurde? Kas peab olema notariaalselt allkirjastatud või võib olla lihtsalt käsikirjaline meie allkirjadega? Või siis võib ka niisama, ilma millegita?

Vastus: Hanna Kivirand, jurist, Õigusbüroo Puurits & Partnerid, www.puurits.ee

Tere!

Mõistlik oleks tõesti igaks juhuks vormistada lihtkirjalik kokkuleppe, millega lubate lastel viibida kaks kuud nende vanaema juures, kuid notariaalne vorm ei ole kohustuslik.

Parimate soovidega,
Hanna Kivirand