Perekonnaõigus

[pealkirja vaade|avatud vaade]
[uuemad enne|vanemad enne]
[10|20|30]

Küsimus: Kas mul on õigus ja võimalus kuidagi hooldusõigust poolitada ja alimentidest loobuda, et laps oleks isaga pool aeaga?18.09.2018

Tere, mul on 6-aastane laps ja minu sooviks on hooldusõiguse jagamine 50/50 lapse isaga, aga lapse isa keeldub sellest. Alimente maksab miinimumi ulatuses korralikult. Lapsega aega veedab samuti paar korda nädalas. Kas mul on mingi õigus ja võimalus, kuidagi seda hooldusõigust poolitada ja alimentidest loobuda? Alimendid pole notari poolt kinnitatud. Soov on nii, et ühes kuus on laps 2 nädalat isaga ja 2 nädalat minuga.

Vastus: Hanna Kivirand, jurist, Õigusbüroo Puurits & Partnerid, www.puurits.ee

Tere!

Kui vanemad ei saa lapsega suhtlemise korras omavahel kokkuleppele, tuleks esimeses järjekorras pöörduda elukohajärgse lastekaitsespetsialisti vastuvõtule. Kui tema vahendusel kokkulepet saavutada ei õnnestu, on võimalik taotleda kohtu kaudu lapsega suhtlemiskorra kindlaksmääramist.
Reeglina ei poolda kohtud ega lastekaitsespetsialistid lapsele vahelduvat elukohta. Üldlevinud seisukoht on see, et lapsel peaks olema üks kindel elukoht ja võimalus lahus elava vanemaga regulaarselt piisavas mahus suhelda. Seega ei pea ma väga tõenäoliseks, et kohus määraks Teie poolt soovitud suhtlemiskorra, seda enam, et lapse isa sellele vastu on.

Parimate soovidega,
Hanna Kivirand
 

Küsimus: Kas mul on õigus majas edasi elada, kui eluasemelaenu on pangale maksnud abikaasa (varasuhteks vara juurdekasvu tasaarvestus)?18.09.2018

Tere.
Soovin teada, millised on minu õigused ja kohustused. Soetasime kinnisvara enne abielu. (Kaasomandis, olen eluasemelaenu kaastaotleja). Soovin vabaneda kaastaotleja staatusest. Eluasemelaenu on pangale maksnud abikaasa, kas mul on õigus majas edasi elada?
Abielludes valisime varasuhteks vara juurdekasvu tasaarvestus.
Meil on 2 last.

Vastus: Hanna Kivirand, jurist, Õigusbüroo Puurits & Partnerid, www.puurits.ee

Tere!

Kui maja on Teie ja abikaasa kaasomandis, on teil mõlemal õigus maja oma elukohana kasutada, seda õigust ei mõjuta asjaolu, et abikaasa tasub laenumakseid. Kas pank on nõus lõpetama laenulepingut selliselt, et abikaasa jääb üksinda laenutaotlejaks, on panga otsus, tuginedes vastavatele asjaoludele.

Parimate soovidega,
Hanna Kivirand
 

Küsimus: Kas saan teda kelmuses süüdistada, kui kirjutasin alla, et kogu võlgnevus sai tasutud aga tegelikult ta ikkagi ei tasunud?18.09.2018

Lapse isale määrati kohtuotsusega elatise maksmine, kuid kuna ta seda vabatahtlikult ei olnud nõus maksma, siis läks see koos elatise võlgnevusega kohtutäituri menetleda. Mingil hetkel soovis lapse isa, et ma võtaksin tal kohtutäituri maha ja teeksime omavahel kokkuleppe, et ta on tasunud kogu võlgnevuse. See kokkulepe sai sõlmitud, kuid seda võlgnevust tasutud ei ole. Kokkuleppe paberil on kirjas et kogu võlgnevus sai tasutud ja selle kinnitasin heausklikult ka oma allkirjaga. Kas ma saan sellise teguviisiga pöörduda kelmusega politsei poole?

Vastus: Hanna Kivirand, jurist, Õigusbüroo Puurits & Partnerid, www.puurits.ee

Tere!

Tegemist võib tõepoolest olla kelmuse koosseisuga.

Parimate soovidega,
Hanna Kivirand
 

Küsimus: Kas KOV saab teha ilma isa nõusolekuta lapsele sissekirjutuse kui mul on kirjalikult olemas lapse isa mittenõusolek?17.09.2018

Tere. Kolisin hiljuti oma eelmisest elukohast ära ning tahaks sissekirjutust. Aga kuna meil on ühine hooldusõigus ning lapseisa ei ole nõus sissekirjutusega, kas oleks mingi muu variant? Kas KOV saab teha ilma isa nõusolekuta selle sissekirjutuse kui mul on kirjalikult olemas lapseisa mitte nõusolek? Lapse isa takistab ju lapse lasteaeda panemist kui ta sissekirjutust ei anna?

Lugupidamisega,

Vastus: Hanna Kivirand, jurist, Õigusbüroo Puurits & Partnerid, www.puurits.ee

Tere!

Kui Teil ja lapse isal on lapse suhtes ühine hooldusõigus, on elukoha ümberregistreerimiseks vajalik mõlema vanema nõusolek. Kui lapse isa ei ole nõus seda vabatahtlikult andma, pöörduge kõigepealt elukohajärgse lastekaitsespetsialisti poole, äkki õnnestub Teil tema vahendusel kokkuleppele jõuda. Kui mitte, on võimalik taotleda kohtult vastavat otsustusõigust/vastavas osas hooldusõiguse üleandmist – kui kohus Teie avalduse rahuldab, ei ole lapse isa nõusolek selleks toiminguks enam nõutav.

Parimate soovidega,
Hanna Kivirand
 

Küsimus: Kuidas saaks isa otse maksta elatist 16-aastase lapse arvele?17.09.2018

Tere! 16-aastane laps läks õppima teise Eesti otsa gümnaasiumisse. Isa kannab elatise lapse ema arvele. Ema ja lapse suhted on vahel täiesti olematud. Suvel viskas lapse välja ja laps elas üle kuu sõbra juures. Ema käest ta raha ei saanud - isegi mitte söögiks. Õnneks käis laps tööl ja sai hakkama. Praegu on suhted enam-vähem. Aga teades ema, ei kesta see kaua. Nüüd elab laps õpilaskodus ja kuna see kool asub kaugel, siis on kulusid omajagu. Laps tahab, et isa oleks nagu tema eeskostja ja saaks elatise oma arvele (vähemalt isa oma). Ema põhjendab, et raha on vähe ja tal on laenud ja liisingud maksta. Mida teha selles olukorras?

Vastus: Hanna Kivirand, jurist, Õigusbüroo Puurits & Partnerid, www.puurits.ee

Tere!

Saan Teie kirjeldusest aru, et elatist ei ole kohtuotsusega isalt välja mõistetud. Kui lapse ema ei ole nõus vabatahtlikult last toetama, ei omapoolse panusega ega ka isa poolt makstava elatisega, soovitaksin isal lapse seadusliku esindajana elatise väljamõistmiseks kohtusse pöörduda (kuni lapse täisealiseks saamiseni esindab last kohtumenetluses vanem, täisealisena saab laps ennast ise esindada). Kui kohus lapse emalt isa kasuks elatise välja mõistab, saab isa toetada last nii enda poolt antud ülalpidamisega kui ka ema poolt makstava elatisrahaga.

Parimate soovidega,
Hanna Kivirand
 

Küsimus: Kas mul on võimalik nõuda, et laps oleks üle ühe nädalavahetuse isa juures?13.09.2018

Tere,
Lapse isa maksab enamuse ajast elatist, kuid laps ei tohi ööseks tema juurde jääda. Põhjenduseks toob ta oma uue naise kehva tervise, kitsad elutingimused ja oma töögraafiku. Lapsega kohtub paar tundi nädalas. Laps tahaks väga rohkem temaga olla. Mulle sobiks, kui ta oleks üle ühe nädalavahetuse isa juures. Kas mul on võimalik seda nõuda? Kuhu peaksin pöörduma?
Ette tänades.

Vastus: Hanna Kivirand, jurist, Õigusbüroo Puurits & Partnerid, www.puurits.ee

Tere!

Kui lapse isaga ei õnnestu suhtlemiskorras kokkuleppele saada, on võimalik nõuda suhtlemiskorra kindlaksmääramist kohtu kaudu. Iseasi, kas isa hakkab vabatahtlikult kohtumäärust täitma, kui ta ilma kohtulahendita väldib lapsega pikemat koosolemist.

Enne kohtusse pöördumist võiksite oma murega ka lastekaitsespetsialisti poole pöörduda, võibolla õnnestub kokkuleppele jõuda tema vahendusel.

Parimate soovidega,
Hanna Kivirand
 

Küsimus: Kas lapsevanem peab maksma oma lapsele alimente, kui tal on ära võetud vanemlikud õigused?13.09.2018

Tere,

Kas lapsevanem peab maksma oma lapsele alimente, kui tal on ära võetud vanemlikud õigused?

Vastus: Hanna Kivirand, jurist, Õigusbüroo Puurits & Partnerid, www.puurits.ee

Tere!

Vanemlike õiguste äravõtmine ei mõjuta vanema kohustust oma last ülal pidada ehk ka vanemlike õigusteta vanemal tuleb oma lapsele elatist maksta.

Parimate soovidega,
Hanna Kivirand
 

Küsimus: Kas dna testiga saab tuvastada lapse isa ja kui ei ole isa, kas siis saab elatisraha maksmisest vabaneda?12.09.2018

Tere, olen koos mehega, kellel on eelnevast suhtest 2 last, kellest üks ei pruugi olla elukaaslase oma. Kuna eelmine naine on nagu filmist-jube raha nõudmine, valetamine jne siis sooviksin, et elukaaslane võtaks julguse kokku ja läheks kohtusse selle teemaga, et teha esimese lapsega dna test ja jagada ära see rahaline olukord ja laste isa ja emaga olemise aeg, sest hetkel ei näe me ka lapsi ja laste ema väidab, et lapsed ei taha olla siin, kuid noorem tüdruk on alati rõõmuga siin. Neil on eelnevad aastad olnud oma kokkulepped seoses elatisrahaga, seega sellega kõik korras, aga kuna nüüd on ka meil ühine laps siis on see kõik väga häiriv. Seega soovikski teada, millised on isa võimalused?

Vastus: Hanna Kivirand, jurist, Õigusbüroo Puurits & Partnerid, www.puurits.ee

Tere!

Kui mehel on kahtlus lapse põlvnemise osas, on isal õigus kohtu kaudu isadus vaidlustada. Isaduse võib kohtus vaidlustada ühe aasta jooksul arvates päevast, millal isadust vaidlustama õigustatud isikule on vaidlustamise aluseks olevad asjaolud teatavaks saanud.

Kui kohus tuvastab, et mees ei ole lapse isa, kustutakse lapse sünniaktist isa nimi ja lõppeb ka mehe ülalpidamiskohustus lapse suhtes.

Parimate soovidega,
Hanna Kivirand
 

Küsimus: Kas kohustus ema hooldekodu arvete tasumisel ei peaks jagunema meie õdede vahel võrdselt või on erisusi?11.09.2018

Oleme sunnitud hooldekodusse elama panema oma 85-aastase ema. Oleme kaks õde, kes peaksid maksekohustust täitma. Mina olen töötav pensionär ja kavatsen peatselt ka pensionile jääda. Õde on noorem, kuid pole ca 15 aastat enam tööl käinud. Soovin teada, kuidas meie maksekohustused jagunevad?
Õde peab üleval mees ja nad omavad mitut korterit ja ka ema vara on õe nimele kirjutatud. Mina olen üksik pensionär ja oman enda korterit.
Õde aga soovib kavalusega nüüd pääseda ema hooldekodu tasumisest ja ütleb, et maksma peamegi meie koos minu lastega (tütar ja poeg täisealised). Tema aga oma tütrega midagi maksma ei hakka. Sest tema tütar on küll 18-aastane aga käib koolis ja tema ise ju töötu.
Kas tõesti on võimalik tal sellest maksekohustusest pääseda?
Lapselapsed tuuakse ju mängu alles siis kui lapsed on surnud? Kas kohustus ei peaks jagunema meie õdede vahel võrdselt?

Tänan vastamast!

Vastus: Hanna Kivirand, jurist, Õigusbüroo Puurits & Partnerid, www.puurits.ee

Tere!

Praeguses situatsioonis lasub eaka ema ülalpidamiskohustus tema lastel ehk Teil ja Teie õel. Reeglina jaguneb ülalpidamiskohustus võrdsetes osades, kuid väga suurte majanduslike olukordade erinevuse korral võib ülalpidamiskohustus kohustatud isikute vahel jaguneda ka ebavõrdselt. Lisaks igakuisele sissetulekule hinnatakse ülalpidamiseks kohustatud isiku varanduslikku seisundit ka talle kuuluva vallas- ja kinnisvara järgi.

Parimate soovidega,
Hanna Kivirand
 

Küsimus: Kui mul on abielludes võlgnevus inkassofirma ees, kas neil on õigus hakata nõudma summat tagasi ka minu tulevaselt abikaasalt?10.09.2018

Tere!

Kui mul on abielludes võlgnevust inkassofirma ees, kas neil on õigus hakata nõudma summat tagasi ka minu tulevaselt abikaasalt? Laenuks on SMS-laen, ja sai sõlmitud ühisvaraleping.

Vastus: Hanna Kivirand, jurist, Õigusbüroo Puurits & Partnerid, www.puurits.ee

Tere!

Kuivõrd tegemist on Teie isikliku kohustusega, ei vastuta Teie abikaasa kuidagi kohustuse täitmise eest.

Parimate soovidega,
Hanna Kivirand