Perekonnaõigus

[pealkirja vaade|avatud vaade]
[uuemad enne|vanemad enne]
[10|20|30]

Küsimus: Kuidas lahendada olukord, kus soovin last enda juurde Soome külla kaheks nädalaks, kuid isa lubab ainult üheks?07.07.2015

Tere!
Mul on poeg 13-aastane ja elab Eestis isa juures, mina Soomes, lapse elukoht määratud isa juurde. Nüüd aga soovin poega saada endale külla vaheajal 2,5 nädalaks ja selle peale võttis isa ühendust nende elukoha vallavalitsusega ja küsis luba, et kas laps võib Soome tulla ning sain vastuseks, et vaid nädalaks võib. Ja kirja lõppu oli lisatud, et vald ei sekku meie lapsega kohtumistesse, ning täna sain vallast kirja, kus oldi kodu külastatud ning lapse käest küsitud, et kas soovib ema juurde tulla külla millele saadi jaatav vastus. Aga siiski vald oli ka isalt küsinud ja isa oli vastanud, et tema ei pea õigeks ning sellest lähtuvalt võib laps Soome tulla vaid nädalaks. Siinkohal mainin ära, et isa ei ole huvi minu ja poja suhtluse vastu kunagi, pigem seda takistanud. Mis õigusega vald määrab kas laps võib tulla ema juurde ja kui kauaks? Kas minul emana ei olegi muud võimalust kui pöörduda kohtusse, kuna eesti riigis pigem seistakse lapse isa poolt mitte aga selle poolt, et saaksin lapsega koos olla?

Vastus: Hanna Kivirand, jurist, Õigusbüroo Puurits & Partnerid, www.puurits.ee

Tere!

Kui lapse elukoha osas kuulub otsustusõigus lapse isale ja lapsega suhtlemise korda kindlaks määratud ei ole, on tõepoolest lapse isal õigus otsustada Teie ja lapse suhtlemise üle. Kui Teil ei õnnestu lapse isaga kokkuleppele saada, tuleb suhtlemiskorra kindlaksmääramise nõudega pöörduda kohtu poole.

Parimate soovidega,
Hanna Kivirand
 

Küsimus: Kuidas lahutada, kas enne notaris vara jagada või üheaegselt lahutamisega see vormistada?06.07.2015

Tere
Soovime oma abielu lahutada. Mees soovib perekonnaseisuametis. Maksejõuetus. Kas on mõttekas enne lahutada ja kõik pärast notariaalselt kinnitada (ühisvara, laste alimendid)? Või ikkagi kõik enne juba notariaalselt kinnitada, lisaks lahutus?

Vastus: Hanna Kivirand, jurist, Õigusbüroo Puurits & Partnerid, www.puurits.ee

Tere!

Kõiki Teie poolt nimetatud toiminguid on võimalik notari juures üheaegselt teha, see on tõenäoliselt ka kõige mõttekam variant.

Parimate soovidega,
Hanna Kivirand
 

Küsimus: Kas kõrgkoolis õppijal on õigus saad elatisraha?06.07.2015

Lõpetasin keskkooli ja lähen kohe edasi õppima ülikooli. Siiani on isa maksnud igakuiselt elatisraha. Kas ta on kohustatud elatisraha edasi maksma kui lähen ülikoolis päevasesse õppesse?

Vastus: Grete Lüüs, advokaat, Advokaadibüroo LMP, www.lmp.ee

Tere!

Ülalpidamist tuleb maksta lapse täisealiseks saamiseni. Tulenevalt PKS §-st 97 p 2 peab juhul, kui laps jätkab õpinguid täisealiseks saanuna põhi-, kesk- või kutsekoolis, maksma talle elatist kuni 21 a saamiseni. Seega praegu ei ole elatise maksmise kohustust.

Juhul, kui vajate antud küsimuse lahendamiseks täiendavalt nõu või tekib täiendavaid küsimusi, pöörduge julgelt Advokaadibüroo LMP poole kas telefoni teel 7 300 400 või e-posti aadressil: info@lmp.ee.

Grete Lüüs
Advokaadibüroo LMP
advokaat

Tallinn & Tartu & Valga
Tel: 7 300 400
E-post: info@lmp.ee
www.lmp.ee
 

Küsimus: Kas elatist saab tagasiulatuvalt nõuda aja eest, kui laps reaalselt elatise nõudja juures ei elanud?03.07.2015

Tere,
Kas elatist saab tagasiulatuvalt nõuda perioodi eest, see siis aasta tagasi, kui laps reaalselt elatise nõudja juures ei elanud, ega maksnud ka mingit raha lapse nn kasvatajale! Millestki sõltub üldse see summa mida saab nõuda?

Vastus: Hanna Kivirand, jurist, Õigusbüroo Puurits & Partnerid, www.puurits.ee

Tere!

Elatist, sealhulgas tagasiulatuvalt, on reeglina õigus nõuda sellel vanemal, kelle juures on lapse alaline elukoht. Iseenesest ei ole perekonnaseadusega kuidagi vastuolus olukord, mil last kasvatav vanem usaldab lapse teatud ajaks mõne teise isiku hoolde, kui selline korraldus vastab lapse huvidele. Samuti ei välista see asjaolu lahus elavalt vanemalt elatise nõudmist, kuivõrd lapse ülalpidamiseks tehakse ju kulutusi.

Elatise suurus määratakse kindlaks vastavalt lapse vajadustele, kuid elatis ei tohi olla 2015. aastal väiksem kui 195 eurot kuus. Tagasiulatuvalt on võimalik elatist nõuda kuni 1 aasta eest.

Parimate soovidega,
Hanna Kivirand
 

Küsimus: Kui suur võiks olla elatis lapsele, kui isa palk on üle 3000 euro?19.06.2015

Tere!
Lapse isa saab palka keskmiselt 3200 eurot kuus. Kui suur võiks olla siis elatise maksimum, mille saan kohtu kaudu taotleda?
Ette tänades!

Vastus: Hanna Kivirand, jurist, Õigusbüroo Puurits & Partnerid, www.puurits.ee

Tere,

Elatise suurus oleneb eeskätt lapse vajadustest ehk teisisõnu lapse ülalpidamiseks tehtavate kulutuste suurusest. Elatise suuruse kindlaksmääramisel võetakse arvesse kulutusi lapse eluasemele, söögile-joogile, riietele-jalanõudele, huviringidele ja muudele vajalikele lapse ülalpidamisega seonduvatele kuludele.

Reeglina tuleb mõlemal vanemal kanda lapse ülalpidamiskuludest võrdne osa, kuid kui vanemate sissetulekute vahe on väga suur, võib olla põhjendatud ka see, et suurema sissetulekuga vanema kanda jääb suurem osa lapse ülalpidamiskuludest.

Elatise ülempiiri kindlaks määratud ei ole.

Pariamate soovidega,
Hanna Kivirand
 

Küsimus: Kas mul on alust kohtus nõuda suuremat elatist, et soetada uus elamine?18.06.2015

Tere,
Laps saab isalt igakuiselt miinimum 195.- eurot elatist. Tuleme toime, aga probleem on tekkinud liiga väikese elamisega. Hetkel mulle pangalaenu ei anta, kuna on liiga väike sissetulek. Kui lapse isa hakkab ülekannet tegema lisades selgituste lahtrisse lapse nime, kas pean tulumaksu siis selle pealt hakkama tasuma? Mis juhul tekib tulumaksu kohustus? Kas lapse isa peab deklareerima tulude deklaratsioonis, et ta maksab elatist? Pank antud ajahetkel ei arvesta elatist, kuna puudub ülekannetele selgitus.
Teine küsimus, kas mul on alust kohtus nõuda suuremat elatist, et soetada uus elamine?

Vastus: Hanna Kivirand, jurist, Õigusbüroo Puurits & Partnerid, www.puurits.ee

Tere!

Elatist (enam) tulumaksuga ei maksustata, seega ei tule Teil tulumaksu elatise pealt maksta ja lapse isa ei pea ka midagi deklareerima.

Elatise suurendamise aluseks on lapse ülalpidamiskulude suurenemine. Seega ei saa kohtusse pöördumise põhjuseks olla soov soetada uus ja kallim elamispind – kui olete oma sissetulekuga võimeline ise endale uue elamispinna soetama ja sellega seoses lapse kulud eluasemele kasvavad, võib elatise suurendamine põhjendatud olla.

Parimate soovidega,
Hanna Kivirand
 

Küsimus: Kui palju peab ema mulle elatisraha maksma, kui olen 17-aastane. õpin gümnaasiumis ja ei ela emaga enam koos?18.06.2015

Tere!
Kui ma ei ela enda emaga koos, siis kas ja kui palju ta peaks mulle igakuiselt raha andma? Olen 17 ja õpin gümnaasiumis.

Vastus: Hanna Kivirand, jurist, Õigusbüroo Puurits & Partnerid, www.puurits.ee

Tere!

Alaealisele lapsele peab lapsest lahus elav vanem elatisraha maksma olenevalt lapse vajaduste suurusest (mõlema vanema kanda on võrdne osa lapse ülalpidamiskuludest), kuid mitte vähem kui pool alampalka ehk siis elatisraha ei tohiks 2015. aastal olla väiksem kui 195 eurot kuus.

Parimate soovidega,
Hanna Kivirand
 

Küsimus: Kas elukaaslasel lasus kohustus ka mulle elatist maksta ja mis ajani?18.06.2015

Olen üksikema. Minu elukaaslane jättis mind koos meie ühise pojaga maha. augustis 2014 olin sunnitud kolima kooli ühiselamusse, sest õpingud olid ülikoolis veel pooleli. Lapse viisin vanemate juurde maale, kus külastan teda 1-2 nädala tagant. Meie poeg sai 3-aastaseks oktoobris 2014 ja mina lõpetasin kooli jaanuaris 2015. Tööle asusin veebruaris.
Alates meie lahkuminekust on lapse isa lapse jaoks kandnud iga kuu ca 150.- (suuline kokkulepe).
1. Kas elukaaslasel lasus kohustus ka mulle elatist maksta? Kui jah, siis kas selle ajani kui laps sai kolme aastaseks või selle ajani kui mina kooli lõpetasin?
2. Kas mul on õigus tagantjärgi see elatisraha välja nõuda?
Lugupidamisega

Vastus: Hanna Kivirand, jurist, Õigusbüroo Puurits & Partnerid, www.puurits.ee

Tere!

Last kasvataval vanemal on õigus teiselt vanemalt kuni lapse 3-aastaseks saamiseni endale ülapidamist nõuda olukorras, mil ta ei saa endale sissetulekut teenida tervislikel põhjustel või lapse eest hoolitsemise tõttu.

Teie kirjeldusest nähtub, et eeltoodud põhjusi sissetuleku mitteteenimiseks ei esinenud (st Teid ei takistanud sissetuleku teenimisel tervislikud põhjused, ega asjaolu, et hoolitsesite lapse eest), mistõttu minu hinnangul Teil kuni lapse 3-aastaseks saamiseni õigust lapse isalt endale elatist nõuda ei olnud.

Märgin ära, et lapsele tuleb üldjuhul elatisraha maksta minimaalselt poole alampalga ulatuses – 2015. aastal on alampalga suurus 390 eurot ja sellest tulenevalt minimaalne igakuine elatisraha 195 eurot.

Parimate soovidega,
Hanna Kivirand
 

Küsimus: Kui palju peab maksma elatist isa, kes on invaliidsuspensionil? 16.06.2015

Tere
Kui mu lapse isa on invaliidsuspensionil, kas siis summa mis ta igakuselt peab maksma, on ikka see miinimum või võib ta maksta vähem?

Vastus: Grete Lüüs, advokaat, Advokaadibüroo LMP, www.lmp.ee

Tere!

Reeglina ei või olla igakuine elatis olla väiksem kui pool Vabariigi Valitsuse poolt kehtestatud palga alammäära. Perekonnaseaduse § 102 lg 2 annab kohtule võimaluse mõjuva põhjuse olemasolul siiski makstavat summat vähendada. Mõjuvaks põhjuseks võib olla nt töövõimetus. Isik vabaneb maksmisest siiski ulatuses, milles ta kahjustab enda ülalpidamist.

Juhul, kui vajate antud küsimuse lahendamiseks täiendavalt nõu või tekib täiendavaid küsimusi, pöörduge julgelt Advokaadibüroo LMP poole kas telefoni teel 7 300 400 või e-posti aadressil: grete.lyys@lmp.ee.

Grete Lüüs
Advokaadibüroo LMP
advokaat

Tallinn & Tartu & Valga
Tel: 7 300 400
E-post: info@lmp.ee
www.lmp.ee
 

Küsimus: Kas ma saan lapsele elatisaha nõuda, kui elame veel koos aga mees ei panusta pere kuludesse oma rahaga?16.06.2015

Tere! Elame kolmekesi: mees, mina ja 4-aastane laps. Pere rahaasjad (üür, toit, riided, meelelahutus) on minu õlul. Mees maksab igakuiselt lasteaia ~80 eurot. Palka saab ta ligi 1000, mina 600 kätte. Olen arvamusel, et mees peaks osalema ka muudes kuludes, kuid kokkuleppele me kuidagi ei jõua ja suure tüli tulemusel siis näpuotsaga annab (70 eurot). Mida teha? Kas ma saan lapsele elatisaha nõuda, kui elame veel koos (ilmselt mitte kauaks)?
Tänan!

Vastus: Hanna Kivirand, jurist, Õigusbüroo Puurits & Partnerid, www.puurits.ee

Tere!

Kui lapse isa lapse ülalpidamiskulude kandmises ei osale või teeb seda ebapiisavalt, nagu antud juhul, on Teil õigus lapse isalt lapsele elatist nõuda – seda ka siis, kui elate (veel) samal elamispinnal.

Kui lapse isa ei ole nõus vabatahtlikult elatist maksma, tuleb elatise väljamõistmiseks kohtu poole pöörduda.

Parimate soovidega,
Hanna Kivirand