Perekonnaõigus

[pealkirja vaade|avatud vaade]
[uuemad enne|vanemad enne]
[10|20|30]

Küsimus: Kas võin minu makstavast elatisrahast maha arvata ekskaasa poolt maksmata üüriraha?20.10.2016

Tere
Peale lahutust on eksabikaasa elanud minu üürikorteris (väga hea üürihind), mina ise ostsin omale korteri. Nüüd kolib ta sealt välja 01.11.2016 ja teavitas mind, et tema ei maksa viimase 2 kuu üüri ega ka kommunaalmakseid. Kuna korter on minu nimega üürilepingus, siis võlg jääks mulle. Kas minul on õigust vähendada lapse elatisraha kuni võlg on tasa?
Praegu maksan 215 eurot emale ning pojale lisan taskuraha, maksan poja tahvlit ja internetti ja muu selline, ca 100 euro eest kuus. Ehk siis vähendaksin emale makstavat raha?

Vastus: Hanna Kivirand, jurist, Õigusbüroo Puurits & Partnerid, www.puurits.ee

Tere!

Reeglina elatist maksev vanem elatisrahast eelneva kokkuleppeta mahaarvamisi teha ei tohi, sest elatisnõude tasaarvestus teiste nõuetega ei ole lubatud. Ühest küljest võiks mahaarvestus olla põhjendatud, sest olete üüri tasumisega teinud vahetult kulutusi lapse ülalpidamiseks – kandnud lapse eluasemekulusid – kuid võimalike vaidluste vältimiseks soovitaksin pigem kaks nõuet lahus hoida ehk maksta elatist tavapärases suuruses ja nõuda lapse emalt üüriraha.

Parimate soovidega,
Hanna Kivirand
 

Küsimus: Kas pean hoidma eestkostetava raha eraldi kontol, kui tema sissetulek ei kulu ära tema ülalpidamiseks?20.10.2016

Tere!
Kuidas tõlgendada perekonnaseaduse § 183. Eestkostja kohustus valitseda eestkostetava vara l 3 "Eestkostja peab hoidma enda ja eestkostetava vara eraldatuna ega tohi kasutada eestkostetava vara oma huvides." ja
§ 186. Eestkostetava raha paigutamine l 1 "Kui eestkostetava raha ei ole vaja tema ülalpidamiseks, vara valitsemiseks või muude jooksvate kulude katmiseks, peab eestkostja selle paigutama Eesti või mõne teise lepinguriigi krediidiasutuses oma varast eraldi."?
Kas ma eksin, kui olen aru saanud, et kui eestkostetava sissetulek ei kulu ära tema ülalpidamiseks, siis pean seda raha hoidma eraldi pangakontol, aga kui kulub, siis ei pea eraldi kontot olema? § 183. ju ütleb, et tuleb hoida eraldi ja ei tohi kasutada oma tarbeks, aga ei täpsusta, et jutt käib kontodest, mitte nt. sularahast.

Vastus: Hanna Kivirand, jurist, Õigusbüroo Puurits & Partnerid, www.puurits.ee

Tere!

Olukorras, kus eestkostetava raha ei kulu tema ülalpidamiseks, tema vara valitsemiseks või muude jooksvate kulude katmiseks, tuleks see tõepoolest paigutada eraldi pangakontole.

Parimate soovidega,
Hanna Kivirand
 

Küsimus: Kuidas lahutada abielu välismaalasega, kui mõlemad oleme nõus, kuid abikaasa on Hispaanias?19.10.2016

Soovin lahutada oma abielu välismaalasega, sest pole enam abielulisi suhteid. Lahutusega on mees nõus. Sissekirjutus on tal ikka minu juures Eestis, aga ise ta on Hispaanias. Kas meil on võimalus lahutada abielu notaris või perekonnaseisuametis? Loodame, et saab. Või pean ma ikkagi kohtusse pöörduma. Kui kohtusse, kui palju see kõik maksma võib minna, kui ta ei saa selleks ajaks kohale tulla ja kas sel juhul ikka saab lahutada, kui teda kohal ennast pole? Kas paberid allkirjastamiseks saadetakse siis talle sinna? Tänan.

Vastus: Hanna Kivirand, jurist, Õigusbüroo Puurits & Partnerid, www.puurits.ee

Tere!

Perekonnaseisuasutuses on võimalik abielu lahutada juhul, kui mõlema abikaasa elukoht on Eestis. Kui abikaasad elavad erinevates riikides, tuleb abielu lahutamiseks kohtu poole pöörduda.

Kohtule tuleb selleks esitada hagiavaldus ja tasuda riigilõivu 100 eurot. Üldjuhul soovib kohus abieluasjas mõlemad abikaasad kohtuistungil ära kuulata, kuid erandkorras võib kohus lahendada asja ka ühe poole kohalolekuta – selleks peavad asjaolud olema kohtu jaoks piisavalt väljaselgitatud (kohtule peab olema esitatud põhjalik hagiavaldus ja teise poole poolt vastus, millega ta avaldab selget nõustumust abielu lahutamise osas).

Parimate soovidega,
Hanna Kivirand
 

Küsimus: Kuidas näeb seadus ette elatisraha maksmise kolme lapse korral, kas osa kulutusi kattub?19.10.2016

Tere
Kuidas näeb seadus ette elatisraha maksmise kolme lapse korral? Laste isa väidab mulle, et elatisraha mõistmine käib põhimõttel, et mõlemad vanemad panustavad võrdselt. Kui lastele kulub 1000 eurot, siis mõlema vanema kohustus on 500 eurot. Alla kolme lapse lähtutakse elatise miinimumist, kuid rohkemate laste puhul, kuna nende kulud kattuvad, vaadatakse kulusid lastele. Kas siis kõik lapsed ei olegi võrdsed? Isa laste kasvatamises ei osale. Kas sellisel juhul ei olegi õigust saada lastel 2016 ette nähtud miinimum elatist, milleks on 215*3=645 eurot.
Ette tänades!

Vastus: Hanna Kivirand, jurist, Õigusbüroo Puurits & Partnerid, www.puurits.ee

Tere!

Vanematel tuleb laste ülalpidamisse tõepoolest (üldjuhul) võrdselt panustada – lisaks lahus elava vanema poolt makstavale elatisele tuleb lapsi kasvataval vanemal panustada laste kulude katmisse samasuguses ulatuses.

Üldjuhul on igal lapsel õigus saada lahus elavalt vanemalt elatist vähemalt kehtivas miinimumulatuses – reeglit, et see kehtib kuni kolme lapse puhul, kindlasti ei ole. Kui lahus elava vanema majanduslik olukord seda võimaldab, tuleb tal kõikidele oma lastele tasuda elatist vähemalt kehtivas miinimummääras. Kohtud armastavad rõhutada, et vanemal lasub kohustus hankida vahendid nii enda kui ka oma laste ülalpidamiseks.

Parimate soovidega,
Hanna Kivirand
 

Küsimus: Kuidas endiselt abikaasalt välja nõuda ühisvaraks olnud mootorratta avarii tagajärjel kindlustuselt saadud osa hüvitisest?19.10.2016

Abielu on lahutatud kuid ühisvara jäi jagamata (sõiduauto ja mootorratas jäid endise abikaasa kasutusse). Enne lahutust tegin Maanteeametis avalduse, et ilma minu nõusolekuta ühisvara mitte realiseerida. Mootorratas sattus liiklusõnnetusse kevadel ja läks mahakandmisele. Kindlustusfirma hüvitas 100% ja väljamakse on endisele abikaasale tehtud 31 august. Kas minul on õigust sellele hüvitisele poole summa ulatuses? Kui "jah", siis kuidas ja kellelt seda välja nõuda?

Vastus: Hanna Kivirand, jurist, Õigusbüroo Puurits & Partnerid, www.puurits.ee

Tere!

Kui mootorratas oli Teie ja abikaasa ühisvara, kuulub minu hinnangul ka mootorratta hävimise eest makstud hüvitis Teie ja abikaasa ühisvara hulka. Ühisvara jagamisel on Teil õigus poolele ühisvarast, sealhulgas kõnealuse hüvitise osas.

Kui abikaasaga ühisvara jagamise osas kokkuleppele saada ei õnnestu, tuleb vastava nõudega pöörduda kohtu poole.

Parimate soovidega,
Hanna Kivirand
 

Küsimus: Kui kaua peale lahutust on aega nõuda ühisvara jagamist?17.10.2016

Kui kaua peale lahutust on aega nõuda ühisvara jagamist?

Vastus: Hanna Kivirand, jurist, Õigusbüroo Puurits & Partnerid, www.puurits.ee

Tere!

Tsiviilseadustiku üldosa seaduse § 155 lõike 1 kohaselt on perekonnaõigusest tuleneva nõude aegumistähtaeg 30 aastat nõude sissenõutavaks muutumisest – teisisõnu ühisvara jagamist võib nõuda kuni 30 aastat peale abielu lahutamist.

Parimate soovidega,
Hanna Kivirand
 

Küsimus: Kuidas 18-aastasel pojal pöörduda kohtupoole, et nõuda Soomes elavalt isalt elatis välja?17.10.2016

Ma 12. klassi õpilane. Kuidas oma isalt uuesti välja mõista elatis. Mu isalt on alatest 1998. aastast välja mõistetud 64 eurot kuus ja mu ema on ka mitu korda uuesti kohtuse läinud, et ei maksa elatist ja on välja mõistetud karistus. Kuid siia maani ei ole ta maksnud elatist. Viimati ta maksis 2013.a veebruaris. Mu isa kolis peale viimast otsust välismaale Soome ja ema ei teadnud kuidas asju ajada välismaal. Kuna ma olen 18-aastane ja saan detsembris juba 19-aastaseks, siis soovin ise oma isa uuesti kohtusse anda elatise väljamõistmiseks. Aga ma ei tea kuidas seda teha, kust peale hakata.
Isa elab ikka Soomes ja tal on seal töökoht olemas.
Kust otsast alustada?

Vastus: Hanna Kivirand, jurist, Õigusbüroo Puurits & Partnerid, www.puurits.ee

Tere!

Kui elatise maksmiseks kohustatud isik elab välismaal, aitab Teid elatise taotlemisel Justiitsministeerium. Elatise taotlemiseks välisriigis peate edastama Justiitsministeeriumi Rahvusvahelise justiitskoostöö talitusele järgnevad dokumendid:

• taotlus Justiitsministeeriumile elatisasja algatamiseks;
• taotlus välisriigi pädevale asutusele;
• koopia lapse sünnitunnistusest või isaduse tuvastamise kohtuotsuses.

Rohkem informatsiooni leiate järgmisel veebiaadressilt: http://www.juristaitab.ee/et/elatis-lapsele/kuidas-elatist-taotleda-teises-euroopa-liidu-liikmesriigis

Parimate soovidega,
Hanna Kivirand
 

Küsimus: Kas on õigus isal, kes maksab elatist 215 eurot kuus lapsele, nõuda sealt 100 eurot tagasi korteri üüri eest maksmiseks?17.10.2016

Tere,
Minu 17 a tütar asus õppima. Kuna ta ühiselamus ei taha elada, läks isa juurde, kes üüris toohetk 3-toalist korterit. Tänaseks on lapse isa tagasi kolinud oma elukaaslase juurde. Meie ühine laps jäi üksi 3-toalisesse üürikorterisse, mille üüri maksab isa. Paar kuud tagasi käskis isa hakata lapsel ka panust andma üürirahasse. Maksime lapsele mõlemad kuus 215 eur arvele+riided ja muud tarvikud ostan lisaks mina.
Nüüd laps maksab isale tagasi igakuu 100 eurot. Samas tegi laps ettepaneku isale, et ta nõus ka tema perega koos elama, et kulusi kokku hoida. Isa keeldus (märgin, et isa heal järjel kolme firma omanik).
Kas on õigus isal, kes maksab elatist 215 eurot kuus lapsele, nõuda sealt 100 eurot tagasi üürirahaks.

Ette tänades

Vastus: Hanna Kivirand, jurist, Õigusbüroo Puurits & Partnerid, www.puurits.ee

Tere!

Üldjuhul tuleb vanematel lapse ülalpidamisse võrdselt panustada, kuid seejuures võib vanem ülalpidamiskohustust täita nii vahetult kulutusi kandes kui ka elatist makstes. Kui lapse isa tagab lapsele elamispinna, teeb ta lapse ülalpidamiseks vahetult kulutusi ja kehtivast elatismiinimumist vastas ulatuse vähem elatise maksmine võib olla põhjendatud (miinimumist väiksemas summas elatise maksmine on sisuliselt analoogne sellega, kui isa soovib lapse käest peale elatise maksmist üürikulude katmist).

Kindlasti tuleks aga tähelepanu pöörata lapse soovile elada vanemaga koos. 17-aastane on siiski alaealine ja alaealise lapse vanematel on nii õigus kui ka kohustus hoolitseda lapse eest – kui laps soovib vanemaga koos elada, tuleks talle seda kindlasti võimaldada.

Parimate soovidega,
Hanna Kivirand
 

Küsimus: Kui töötult ja töövõimetult elatise nõudmise hagisse kirjutada kohe ka, et mittemaksmisel võtta ära hooldusõigus?13.10.2016

Kui esitan hagi töötu ja töövõimetu kostja vastu, kas võiksin kirjutada kohe hagisse, et mittemaksmise korral ära võtta hooldusõigus või pean selleks uue avalduse tegema või mitte maksmisel võetakse see ära?

Vastus: Hanna Kivirand, jurist, Õigusbüroo Puurits & Partnerid, www.puurits.ee

Tere!

Lapse ülalpidamine ja hooldusõiguse kuuluvus on üksteisest eraldiseisvad asjad ja reeglina lahendatakse need erinevates menetlustes (elatise väljamõistmine toimub hagimenetluses ja hooldusõigusasju lahendatakse hagita menetluses). Seega tuleks kohtule esitada kaks eraldi menetlusdokumenti.

Märgin ära, et lapse ülalpidamiskohustuse rikkumine ei anna automaatselt alust vanema hooldusõiguse piiramiseks, see oleneb ikkagi konkreetse juhtumi asjaoludest.

Parimate soovidega,
Hanna Kivirand
 

Küsimus: Kas täisealine poeg saab muuta oma perekonnanime, kuna ei taha kanda isa perekonnanime?12.10.2016

Tere. Kas täisealine poeg saab muuta oma perekonnanime, kuna ei taha kanda isa perekonnanime?

Vastus: Hanna Kivirand, jurist, Õigusbüroo Puurits & Partnerid, www.puurits.ee

Tere!

Nimeseaduse kohaselt on perekonnanime muutmine põhjendatud mõjuval põhjusel. Usun, et antud juhul võiks nimemuutmise põhjus olla piisavalt mõjuv, kuid soovitan täpsema informatsiooni saamiseks pöörduda Perekonnaseisuameti poole.

Parimate soovidega,
Hanna Kivirand