Perekonnaõigus

[pealkirja vaade|avatud vaade]
[uuemad enne|vanemad enne]
[10|20|30]

Küsimus: Kas saan pöörduda kohtusse alimentide vähendamiseks ja võlgnevuse tühistamiseks, kuna palgaga ei suuda kuidagi ära maksta?26.09.2016

Tere,
Elan soomes, siin on ka mul uus pere jube seitse aastas ja abikaasaga on meil peres kasvamas ühine tütar, kes kannab ka minu nime. Abikaasal on ka varasematest kooseludest kasvamas veel kaks last. Eestis on mul varasematest suhetest kokku kaks bioloogilist last ja üks laps kellele vaid andsin enda nime. Kahele lapsele on välja mõistud alimendid 250 e aga ei arvestatud sellega, et soomes pean maksma elamiskulud, lisaks pean ka enda eestis elavat kolmandat poega toetama ja samas ei saa enda soomes elavat perekonda panna olukorda, kus perekonnas läheb suurem osa summast ära alimentidele. Hetkel on kahele lapsele välja mõistetud alimendid aga sellega seoses, et elan soomes, siis on mul jäetud kohtutäituri kaudu nn kaitstud summa kätte ja alimendi võlgnevus on kogunenud juba üle 6000 e. Kahjuks ei suuda maksta eestis elavale kolmandale pojale alimente vabatahtlikult rohkem kui 50 eurot. Teised kaks poega elavad emaga ja tema uue elukaaslasega enda majas ja on varaliselt rohkem kindlustatud kui minu eestis elav kolmas poeg. Kas mul on võimalus esitada kohtusse hagi alimentide vähendamiseks ja võlgnevuse tühistamiseks, kuna enda palgaga ma ei suuda seda kuidagi ära maksta ja ise pean ka elama? Mul on määratud ka suhtlemiskord kahe pojaga aga kahjuks seoses rahalise raske olukorraga ei suuda ma ka seda täita.
Palju maksab kohtusse alimentide vähendamise hagi andmine ja kas mul on võimalik eesti kodanikuna, kes elab soomes, saada riiklikku advokaati, kuna kahjuks ei ole advokaadi jaoks raha. Alimente olen maksnud läbi kohtutäituri peaaegu igakuiselt sellise summa, mis ületab kaitstud summa.
Tean, et olen olnud loll ja oleksin võinud kasutada kaitsevahendeid aga kahjuks ei olnud need kolm last eestis ka planeeritud ja naised valetasid, et võtavad beebipille ning kui juba mindi lahku, siis on lapsed sünnitatud ja mehena ma olen neile andnud isa nimed.

Vastus: Hanna Kivirand, jurist, Õigusbüroo Puurits & Partnerid, www.puurits.ee

Tere!

Kui ülalpeetavaid on mitu ja Teie majanduslik olukord ei võimalda lastele väljamõistetud ulatuses elatist maksta, võib elatise vähendamine olla põhjendatud. Küll aga ei ole võimalik väljamõistetud elatist muuta tagasiulatuvalt ehk tühistada juba kogunenud elatisvõlga.

Elatise vähendamiseks tuleb kohtusse esitada hagi, riigilõivu sellelt hagilt tasuda ei tule. Kehva majandusliku olukorra korral on võimalik saada riigilt tasuta õigusabi, rohkem informatsiooni leiate selle kohta järgmiselt veebiaadressilt: http://www.riigioigusabi.ee/

Parimate soovidega,
Hanna Kivirand
 

Küsimus: Kas üksikema saab perekonnanime muuta lastega samaks?26.09.2016

Tere,
Kas üksikema saab perekonnanime muuta lastega samaks? Elukaaslasega on teed lahku läinud, alaealised lapsed elavad koos emaga.

Tänan!

Vastus: Hanna Kivirand, jurist, Õigusbüroo Puurits & Partnerid, www.puurits.ee

Tere!

Nimeseaduse kohaselt peab perekonnanime vahetamiseks olema mõjuv põhjus – paraku ei peeta mõjuvaks põhjuseks seda, et isik soovib kanda lastega (või elukaaslasega) sama perekonnanime. Seda eelkõige põhjusel, et selline võimalus on/oli vanemal nii lapsele oma perekonnanime andmisel kui ka laste teise vanemaga abielludes.

Parimate soovidega,
Hanna Kivirand
 

Küsimus: Kas kohtutäituril on õigus ainult 215 eurot alles jätta, sellest ilmselgelt ei jätku kolme lapse ülalpidamiseks?22.09.2016

Kunagi jäi endisele abikaasale mingi osa elatisest maksmata ja ta andis nõude kohtutäiturile. Nüüd siis on mul jälle töökoht aga mul peab kohtutäitur kinni enamuse palgast ehk siis saan kätte ainult 215.- . Mul on praegusest abielust kolm alaealist last (eelmisest abielust laps on juba ammu täisealine ja käib ise tööl). Kas kohtutäituril on õigus mulle nii vähe palgast alles jätta? Sellest ilmselgelt ei jätku kolme alaealise lapse ülalpidamiseks. Millised võimalused mul on?

Vastus: Hanna Kivirand, jurist, Õigusbüroo Puurits & Partnerid, www.puurits.ee

Tere!

Kui sundtäidetakse lapse elatisnõuet, võib kohtutäitur arestida Teie sissetuleku selliselt, et alles jääb pool alampalka.

Parimate soovidega,
Hanna Kivirand
 

Küsimus: Kui vana peaks laps olema, et isale üldse hooldusõigust antakse?22.09.2016

Kui vanalt antakse lapse hooldusõigus isale? Kui laps on imiku staatuses? Kas isal on üldse võimalik saada lapse hooldusõigust juba varases lapse eas või kuidas on lood sellega? Või mida ma peaksin üldse tegema, et saada lapse hooldusõigust endale?
Aitäh

Vastus: Hanna Kivirand, jurist, Õigusbüroo Puurits & Partnerid, www.puurits.ee

Tere!

Hooldusõiguse ühele vanemale üleandmise põhjendatus sõltub paljudest asjaoludest. Väikelapse hooldusõiguse üleandmine isale võib olla põhjendatud, kui asjaolud seda toetavad, kuid üldjuhul peavad kohtud põhjendatuks, et imiku igapäevaseks hooldajaks on lapse ema. Kui laps toitub rinnapiimast, ei oleks teistsugune lahendus mõeldav.

Kui lapse ema ei saa imiku hooldamisega hakkama ja lapse isa on seisukohal, et lapsel oleks tema hoole all parem, tuleks isal kõigepealt pöörduda elukohajärgse sotsiaaltöötaja poole. Kui sotsiaaltöötaja vahendusel ei õnnestu vanematel kokkuleppele jõuda, tuleb lapse isal pöörduda vastava avaldusega kohtu poole.

Parimate soovidega,
Hanna Kivirand
 

Küsimus: Kas vanemad saavad 16-aastast tütart, kes saab emaks, keelata mehega kokku kolimast?22.09.2016

Kas vanemad saavad 16-aastast tütart, kes saab emaks, keelata mehega kokku kolimast?

Vastus: Hanna Kivirand, jurist, Õigusbüroo Puurits & Partnerid, www.puurits.ee

Tere!

Alaealise lapse vanematele kuulub lapse hooldusõigus, mistõttu neil on nii õigus kui ka kohustus lapse eest hoolitseda. Kui vanemate hinnangul ei ole lapse kodust väljakolimine tema huvides, on juriidiliselt vanematel õigus last takistada, kuid kas see on ka faktiliselt teostatav, on juba iseasi.

Soovitan Teil pöörduda oma murega elukohajärgse lastekaitsetöötaja poole, äkki õnnestub tema vahendusel jõuda üheskoos kõiki osapooli rahuldavale tulemusele.

Parimate soovidega,
Hanna Kivirand
 

Küsimus: Kuidas laienevad kohustused kolme lapse isale, kes näitab vajadusel minimaalset sissetulekut?21.09.2016

Kuidas laienevad kohustused kolme lapse isale, kes näitab vajadusel minimaalset sissetulekut? Millised on summad lapse kohta, kas miinimumpalga suhtes kehtib kolme lapse kohta ikka 215 eurot kogu summas või on see summa lapse kohta? Kuidas toimub vara jaotus kui kinnisvara on soetatud mõlema nimel, kuid mees on suurema osa selle eest tasunud vabaabielu osas ja kas vabaabielu osas toimub varajaotus?

Vastus: Grete Kirsimaa, advokaat, Advokaadibüroo LMP, www.lmp.ee

Tere,

Üldreegli järgi tuleb ühele lapsele elatist tasuda minimaalselt poole kuupalga alammäära ulatuses, milleks 2016. aastal on 215 eurot. Erandjuhtudel on võimalik elatisraha vähendada alla miinimummäära – seda näiteks juhul, kui vanemal on teised lapsed, kes jääksid elatise väljamõistmisel varaliselt vähem kindlustatuks kui elatist saav laps. Sellisel juhul tuleb lapse isal põhjendada oma sissetulekut tõenditega, miks tal ei ole võimalik nõutud ulatuses elatist tasuda.

Vastuseks teisele küsimusele, siis vabaabielu perekonnaseaduse mõttes ei käsitleta, seega reguleerib kooselu võlaõigusseaduse seltsingulepingu sätted. Kui mõlemad isikud on kantud omanikena Kinnistusraamatusse, on mõlemad partnerid kinnisvara omanikud ning võivad oma osa igal ajal müüa. Küsija ei ole täpsustanud, milline on tema omandiosa suurus nendevahelise kokkuleppe alusel, seetõttu ei saa praegu ka öelda, kui suurele osale on küsijal õigus peale kooselu lõppemist. Siiski tuleks kooselu lõppedes püüda teise poolega läbi rääkida ning leida mõlemat poolt rahuldav kompromiss, kuidas ja mis vormis kumbki pool kinnisvara edasi kasutab.

Juhul, kui vajate antud küsimuse lahendamiseks täiendavalt nõu või tekib täiendavaid küsimusi, pöörduge julgelt Advokaadibüroo LMP poole kas telefoni teel 7 300 400 või e-posti aadressil: info@lmp.ee.

Grete Kirsimaa
Advokaadibüroo LMP
advokaat

Tallinn & Tartu & Valga
Tel: 7 300 400
E-post: info@lmp.ee
www.lmp.ee
 

Küsimus: Kas ma pean kohtule esitama tõendeid lastele tehtavate kulutuste kohta, kui soovin elatisraha suurendamist?21.09.2016

Tere!
Tekkis küsimus seoses elatusraha summa suurendamisega. Nimelt 2014.a. kohtuistungil sai kompromissi sõlmimise teel minu kahele lapsele summaks 250 eurot kuus, ehk ´a 125 eurot lapse kohta. Kohtunik ütles kohe, et mul on alati õigus tulla seda summat suurendama, kuna lapsed ei saa kaugeltki miinimumsummat. Nüüd soovikski summat suurendada. Kas ma pean kohtule esitama tõendeid lastele tehtavate kulutuste kohta? Kuidas siis enam ei piisa 250 eurost kuus? Pean esitama tšekke, jne? Kuna sooviksin kummalegi lapsele hetkel kehtivat miinimumsummat, ´a 215 eurot. Kulutused on kasvanud, mõlemale lapsele on ehitatud teisele korrusele tuba, kuid see vajab ka sisustamist, mis hetkel ongi käsil. Mitte kuidagi ei saa hakkama 250 eurose summaga.

Ette tänades,

Vastus: Hanna Kivirand, jurist, Õigusbüroo Puurits & Partnerid, www.puurits.ee

Tere!

Lapsele miinimummääras elatist nõudes ei tule vanemal lapse vajadusi tõendada, sama põhimõte kehtib ka juhul, kui vanem soovib elatist suurendada kehtiva miinimumini.

Parimate soovidega,
Hanna Kivirand
 

Küsimus: Kas isa võib lapse 18-aastaseks saamisel hakata maksma elatist otse lapse kontole?20.09.2016

Tere

Kohtuotsusega on välja mõistetud lapsele elatis, mida maksti isa poolt lapse ema kontole. Kui laps sai 18a. teavitas isa, et edaspidi kannab ta elatise lapse arvele. Laps alles omandab keskharidust ja elab ema juures. Nüüd tuleb välja, et isa on maksnud lapse kontole vaid 90 eurot iga kuu, mitte pool min. palgast nagu seadus ette näeb. Kas konkreetse summa (mis kohus välja mõistis) maksmise kohustus lõppes kui laps sai 18a või kehtib sama summa ikka edasi vähemalt lapse 21a saamiseni kuni ta õpib?

Vastus: Hanna Kivirand, jurist, Õigusbüroo Puurits & Partnerid, www.puurits.ee

Tere!

Kui kohtuotsusega mõisteti elatis välja kuni lapse täisealiseks saamiseni, võib isa täisealisele, kuid haridust omandavale lapsele ülalpidamist anda otse tema pangakontole elatist makstes. Elatise suurus oleneb omavahelisest kokkuleppest ja kui kokkuleppele ei jõuta, tuleb täisealisel lapsel ise kohtu poole pöörduda. Täisealise lapse puhul ei kehti enam elatise miinimummäär, vaid elatise suurus oleneb lapse vajadustest.

Kui kohtuotsusega on on elatis välja mõistetud ka lapse õpingute ajaks, kohustusega maksta seda lapse ema kontole, tuleb lapse isal kanda elatis lapse ema pangakontole.

Parimate soovidega,
Hanna Kivirand
 

Küsimus: Kust seadusest tuleneb vajaduspõhine elatise määramine?20.09.2016

Tere!
Mul sarnane olukord, mis siit läbi käinud, kuid vajan ka seadust, mis seda toetab.
Teie lause siit portaalist: Märgin ära, et elatise miinimummäära kohaldatakse vaid alaealise lapse puhul ja täisealise lapse elatis on vajaduspõhine – lapsel tuleb oma vajaduste kohta esitada tõendid ja kohus mõistab elatise välja vastavalt tõendatud vajaduste suurusele (mõlema vanema kanda peaks reeglina jääma võrdne osa ülalpidamiskuludest).
Millele te siin tuginete? Millisele seadusele?

Ette tänades

Vastus: Hanna Kivirand, jurist, Õigusbüroo Puurits & Partnerid, www.puurits.ee

Tere!

PKS § 101 lõikes 1 sätestatud elatise alampiir, milline on pool Vabariigi Valitsuse kehtestatud kuupalga alammäära, reguleerib alaealise lapse elatise minimaalset ulatust, mistõttu ei ole seda võimalik ega ka põhjendatud laiendada täisealise lapse elatisele. Eelnimetatu tuleneb juba PKS § 101 pealkirjast "Elatis alaealisele lapsele". Seda küsimust on põhjalikumalt käsitlenud Riigikohus oma lahendis tsiviilasjas nr 3-2-1-119-15 punktis 10, mille leiate järgmisel veebiaadressilt: http://www.nc.ee/?id=11&tekst=222579252

Parimate soovidega,
Hanna Kivirand
 

Küsimus: Kas nii ongi, et nüüd pean hakkama maksma 1000 eurosest palgast kolmele lapsele 700 eurot, millest ma siis ise elan?20.09.2016

Tere, läksime elukaaslasega lahku, oleme siiani abielus. Meil on kolm ühist last (8a, 15a ja okt lõpus täisealiseks saav). Laste ema andis kohtusse avalduse, kus nõuab miinimumelatisraha. Siiani olen maksnud kokkuleppena 300 eurot. Ise teenin kuus u.1000 eurot ja peaksin nüüd hakkama maksma siis ligi 700. Kuidas ma sel juhul ise oma elamis- ja töölkäigu kuludega hakkama peaksin saama?
Avaldusse on kirjutanu 1.lapse kulud 270, 2.lapse kulud 250 ja kolmanda lapse kulud 222. Kas need kulud ei peaks pooleks minema, et pool panustab ema ja pool isa. Kuidas peaksin edasi käituma, et saaksin ka ise edaspidi normaalselt ennast elatada?
Ette tänades

Vastus: Grete Kirsimaa, advokaat, Advokaadibüroo LMP, www.lmp.ee

Mõlemad vanemad peavad lapse kasvatamisse võrdselt panustama, seetõttu peavad üldjuhul vanemad ka võrdsetes osades lapsi ülal pidama. Üldreegli järgi tuleb ühele lapsele elatist tasuda minimaalselt poole kuupalga alammäära ulatuses, milleks 2016. aastal on 215 eurot. erandjuhtudel on võimalik elatisraha vähendada alla miinimummäära – seda näiteks juhul, kui vanemal on teised lapsed, kes jääksid elatise väljamõistmisel varaliselt vähem kindlustatuks kui elatist saav laps. Praeguses olukorras saate anda endapoolse seisukoha avaldusele ning põhjendada seda tõenditega (näiteks sissetulekuga), miks Teil ei ole võimalik nõutud ulatuses elatist tasuda.

Juhul, kui vajate antud küsimuse lahendamiseks täiendavalt nõu või tekib täiendavaid küsimusi, pöörduge julgelt Advokaadibüroo LMP poole kas telefoni teel 7 300 400 või e-posti aadressil: info@lmp.ee.

Grete Kirsimaa
Advokaadibüroo LMP
advokaat

Tallinn & Tartu & Valga
Tel: 7 300 400
E-post: info@lmp.ee
www.lmp.ee