Perekonnaõigus

[pealkirja vaade|avatud vaade]
[uuemad enne|vanemad enne]
[10|20|30]

Küsimus: Kas 18a laps kes õpib keskoolis, on seaduse järgi ülalpeetav?13.11.2018

Kas 18a laps kes õpib keskoolis, kuulub seaduse järgi ülalpeetavaks? Milline seadus seda reguleerib?

Vastus: Hanna Kivirand, jurist, Õigusbüroo Puurits & Partnerid, www.puurits.ee

Tere!

Perekonnaseaduse § 97 punkti 2 kohaselt on muuhulgas ülalpidamist õigustatud saama laps, kes täisealisena omandab keskharidust, kuid mitte kauem kui 21-aastaseks saamiseni.

Parimate soovidega,
Hanna Kivirand
 

Küsimus: Kas mul on õigus nõuda väiksemat elatise summat, kui käin lapsi hoidmas ja nad on ka nädalavahetustel minuga?13.11.2018

Tere,
Läksime nainsega lahku ja kolm last (1.5; 3 ja 10) jäid elama emaga. Laste ema nõuab, et maksan iga kuu 600 eurot ja käin graafiku järgi lapsi hoidmas. St ülepäeva (peale tööd, 18.00-22.00) ja kaks nädalavahetust on nad minuga. Ja ta tahab, et lapsed hakkaks veelgi rohkem minuga olema.
Kas mul on õigus nõuda väiksemat elatise summat, arvestades, et minu palk on 1100 mille eest pean maksma enda elamispinna üüri 200+ kommunaalid pluss mõned maksud veel 100 eurot.

Vastus: Hanna Kivirand, jurist, Õigusbüroo Puurits & Partnerid, www.puurits.ee

Tere!

Vastus Teie küsimusele sõltub eelkõige sellest, kui suured on laste igakuised vajadused. Arvestades seda, et osalete vahetult laste kasvatuses ja teete laste ülalpidamiseks ka vahetult kulutusi, tuleb seda elatise suuruse kindlaksmääramisel kindlasti arvesse võtta. Seega kõigepealt tuleb kokku arvestada mõlema vanema poolt tehtavad ülalpidamiskulud ja seejärel arvestada elatise suurus (ülalpidamiskohustus peaks üldjuhul vanemate vahel võrdselt jaotatud olema).

Parimate soovidega,
Hanna Kivirand
 

Küsimus: Kellel lasub tõendamiskohustus alimentide mittemaksmisest ning mis vabastaks meid vennaga isa hooldamiskohustusest?13.11.2018

Tere
Tean, et kohus mõistis isale kunagi välja minu ja venna elatisrahade maksmise. Minu teada pole ta aga kordagi maksnud. Kuna isa on vanemaks jäämas ja tulevikus võib esile kerkida vanuri hooldamise kohustus, siis kas mina ja mu vend oleme sellest kohustusest vabastatud, kui tema oma omadest viilinud on?
Kellel lasub tõendamiskohustus alimentide mittemaksmisest ning kas mul ja vennal on tulevikutarbeks vaja mingit tõendit, mis vabastab meid tema ülalpidamisest?
Parimat!

Vastus: Hanna Kivirand, jurist, Õigusbüroo Puurits & Partnerid, www.puurits.ee

Tere!

Kui peate põhjendatuks enda vabastamist isa ülalpidamiskohustuse täitmisest, lasub Teil vastav tõendamiskoormus. Võimalusel tuleks Teil selleks hankida tõendid, mille kohaselt on isalt elatis välja mõistetud (kohtulahend) ja ka tõendid, et isa ei ole kohtulahendit täitnud – selleks sobivad täitemenetlusega seotud dokumendid. Abi võib olla ka tunnistajate kirjalikest ja suulistest tunnistustest.

Parimate soovidega,
Hanna Kivirand
 

Küsimus: Kas teovõimetuks tunnistatud vaimuhaiguse tõttu lapsevanemal on kohustus alimente maksta, kui ta ise on hooldatav?12.11.2018

Tere! Kas teovõimetuks tunnistatud vaimuhaiguse tõttu lapsevanemal on kohustus alimente maksta, kui ta ise on hooldatav?

Vastus: Hanna Kivirand, jurist, Õigusbüroo Puurits & Partnerid, www.puurits.ee

Tere!

Lapsevanema ülalpidamiskohustus eeltoodud asjaolude tõttu automaatselt ei lõppe, kuid kindlasti mõjutab see ülalpidamise suurust.

Parimate soovidega,
Hanna Kivirand
 

Küsimus: Mida teha, kui leppisime ära, aga naine ei ole maksekäsku tagasi võtnud?12.11.2018

Esitati makseettepanek elatise maksmiseks. Lapse isa vastuväidet ei esitanud, kuna laps ja lapse vanemad leppisid ära ja elasid juba jälle koos sel ajal. Lapse ema lubas elatise nõude tagasi võtta. Nüüd aga tuli ikkagi maksekäsk, kuna lapse ema ei olnud seda tagasi võtnud. Lapse ema väidab, et sellest ei ole midagi, kuna ta ei ole seda ju kohtutäiturile andnud täitmiseks. Mida peaks tegema, et juhul kui siiski kooselu ei laabu ja mõne aasta pärast ei tuleks uus üllatus, kus nõutakse võlga selle aja eest kui elati koos ühises majapidamises ja elatise nõudmiseks tegelikult alust ei oleks olnud?

Vastus: Hanna Kivirand, jurist, Õigusbüroo Puurits & Partnerid, www.puurits.ee

Tere!

Ühest küljest oleks ilmselt võimalik tõendada, et elasite ühe perekonnana ja täitsite oma ülalpidamiskohustust vahetult, kuid kõige parem variant oleks pöörduda kohtusse kohtumääruse muutmiseks.

Parimate soovidega,
Hanna Kivirand
 

Küsimus: Kui üks abikaasadest on abielu ajal omandanud kinnistu, kas siis müües on abikaasa nõusolekut vaja?08.11.2018

Abielu on sõlmitud eelmisel sajandil, abieluvaralepingut vmt lepingut ei ole. Üks abikaasadest on abielu ajal omandanud kinnistu, mis ei ole kummalegi abikaasadest koduks (näiteks mets, põld, vmt). Kinnistusraamatus on ainsa omanikuna sisse kantud see sama abikaasa. Kui ta nüüd soovib kinnistut müüa, kas on tarvis teise abikaasa nõusolek? Kui ja, siis millisel kujul see peab olema (kas notariaalne või piisab lihtkirjalikust)?

Vastus: Hanna Kivirand, jurist, Õigusbüroo Puurits & Partnerid, www.puurits.ee

Tere!

Kui abikaasadel on varasuhteks varaühisus, on kõik abielu ajal ostutehingu alusel omandatu abikaasade ühisvara ja ühisvara võõrandamisel tuleb mõlemal abikaasal viibida notariaalse tehingu juures.

Parimate soovidega,
Hanna Kivirand
 

Küsimus: Kas lapse eostaja saab notariaalse kokkuleppe teha, kus ta kinnitab, et mitte kunagi välja ei ilmu ja meie elu segama ei tule?07.11.2018

Tere, mul on alla aasta vanune laps. Lapse eostajaga puudub kontakt alates 02.2017 (tema soov kuna mina ei tahtnud temaga suhtes olla). Laps minu nimel ja isadust tõestada ega alimente lapse eostajalt ma ei soovi. Ma soovin, et ta mitte kunagi meie ellu ei tuleks tagasi.
Kas lapse eostaja saab kuidagi nt mingi notariaalse paberi teha vms - kus ta kinnitab, et mitte kunagi välja ei ilmu ja meie elu segama ei tule?

Vastus: Hanna Kivirand, jurist, Õigusbüroo Puurits & Partnerid, www.puurits.ee

Tere!

Sellise sisuga kokkulepe on paraku õigustühine. Kui lapse bioloogiline isa soovib oma nime kandmist lapse sünniakti ja Teie sellega ei nõustu, on tal õigus nõuda isaduse tuvastamist kohtu kaudu.

Parimate soovidega,
Hanna Kivirand
 

Küsimus: Kas mul on õigus kahtluse korral naiselt uurida millele minu makstav elatis kulub?06.11.2018

Tere !
Olen kahe lapse isa kes oli sunnitud välja kolima naise soovil, maksan iga kuu vabatahtlikult oma lastele 500 EUR. Kas mul on õigus kahtluse korral naiselt uurida millele see raha täpselt kulub kui ta ei käi tööl ja on pangakonto miinuses?

Vastus: Hanna Kivirand, jurist, Õigusbüroo Puurits & Partnerid, www.puurits.ee

Tere!

Kahjuks puudub Perekonnaseaduses õigusnorm, mis kohustaks elatist saavat vanemat esitama elatist maksvale vanemale tagasisidet/tõendeid elatise kasutamise kohta. Seaduses on vaid säte, mis kohustab vanemat kasutama elatist vaid lapse huvides, sellele saate rõhuda, kui palute ülevaadet elatise kasutamise kohta.

Parimate soovidega,
Hanna Kivirand
 

Küsimus: Kuidas on õige ja õiglane elatisraha maksta, kui mehe juures on 20-aastane täisealine meie laps ja minu juures 12-aastane?05.11.2018

Tere.
Lahutasime ja jagasime lapsed ära - 20a tütar jäi isa juurde ja 12a tütar jäi minu juurde. Vanem tütar käib ülikoolis ja mees ütles, et kuna lapsed jagatud, pole vaja meil üksteisele alimente maksta aga nüüd tema avastas, et temal kulud nii suured ja nõuab minult vanema lapse jaoks raha, kusjuures mina olen selle aasta jooksul vanemale lapsele raha andnud aga tema noorema lapse jaoks mitte midagi. Kuidas oleks õiglane ja õige edasi tegutseda. Tänud

Vastus: Hanna Kivirand, jurist, Õigusbüroo Puurits & Partnerid, www.puurits.ee

Tere!

Vastus Teie küsimusele sõltub sellest, kui suured on kummagi lapse ülalpidamiskulud. Kui lastele tehtavad kulutused on võrdsed, ei ole tõepoolest alust kummaltki vanemalt elatise nõudmiseks. Kui aga ühe vanema kulutused on suuremad, tuleks teisel vanemal siiski elatist maksta, vastavalt siis poole ulatuses, milles tema ülalpidamiskulud on väiksemad.

Parimate soovidega,
Hanna Kivirand
 

Küsimus: Kas ja kuidas arvestatakse abielulahutuse korral laste elupinna kulusid nagu laen, üür, kommunaalkulud?05.11.2018

Küsimus lihtne: kas ja kuidas arvestatakse abielulahutuse korral laste elupinna kulusid nagu laen, üür, kommunaalkulud jne jne? Kui lapsed jäävad elama ema juurde, siis kas minu kui isa kohustus on arvestada, et pool nendest kuludest tuleb arvestada elatisraha sisse?
Täpsuse huvides lisan, et mul pole laste parema heaolu nimel rahast kahju, aga samas: ühtlasi katan ju sel juhul ka laste ema elamispinna kulusid (mis pole põrmugi väikesed), lisaks pean toime tulema enda uue elamispinna soetamise, ülalpidamise jms-ga. Et sel juhul saab üks pool võimaluse jääda kokku lastega (lahutus pole tingitud vägivaldsusest vms-st), lisaks kaasnevad teisele poolele ka suuremad kulud.
Milline on sellistel puhkudel praktika ning kummagi poole kohustused ja õigused?

Vastus: Hanna Kivirand, jurist, Õigusbüroo Puurits & Partnerid, www.puurits.ee

Tere!

Kui toimub lahkuminek/lahutus ja üks vanematest jääb igapäevaselt lapsi kasvatama, peaks lahus elav vanem täitma laste suhtes ülalpidamiskohustust eelkõige elatise maksmise teel. Laste eluasemekulud kuuluvad samuti elatise sisse, ühe lapse osa arvestatakse välja proportsionaalselt eluruumis elavate isikute arvuga ehk kui eluruumis elab nt ema koos kahe lapsega, on ühe lapse osa 1/3 eluasemekuludest ja lahus elaval vanemal tuleb kahe lapse pealt kanda pool sellest 2/3-st eluasemekulude kogusummast. Teine pool 2/3-st tuleb kanda lapsi kasvataval vanemal, samuti oma isiklik eluasemekulu (1/3).

Elatise suuruse väljaarvutamiseks tuleb kokku liita kõik laste igakuised ülalpidamiskulud (sealhulgas siis nende osa eluasemekuludest) ja jagada (üldjuhul) pooleks, ühe poole maksab lahus elav vanem elatisena ja teise poole annab lapsi kasvatav vanem vahetult kulutusi tehes.

Parimate soovidega,
Hanna Kivirand