Perekonnaõigus

[pealkirja vaade|avatud vaade]
[uuemad enne|vanemad enne]
[10|20|30]

Küsimus: Kuidas alustada lahutust, kui abikaasa ei soovi lahutada?26.11.2015

Abikaasa ei ole nõus lahutama, mina enam koos elada ei suuda. Kuidas ja kus peab vormistama avaldust, et saaks lahutust ametlikult lõpetada?
Ette tänades

Vastus: Hanna Kivirand, jurist, Õigusbüroo Puurits & Partnerid, www.puurits.ee

Tere!

Kui abikaasaga ei õnnestu abielu lahutamise osas kokkuleppele saada, tuleb abielu lahutamiseks pöörduda kohtu poole. Selleks peate kohtule esitama hagiavalduse ja tasuma hagiavalduselt riigilõivu 100 eurot. Hagiavalduse blanketi leiate järgmiselt veebiaadressilt: http://www.kohus.ee/et/hagiavaldus-abielu-lahutamiseks

Parimate soovidega,
Hanna Kivirand
 

Küsimus: Kas lisaks poolele kinnisvara rahast saan nõuda ka lisa, kuna mina maksin korteriliisingut oma palgast ja kontolt?26.11.2015

Tere,
lahutasime mehega abielu ja müüsime abielu ajal ostetud kinnisvara. Saadud raha jagas notar pooleks. Küsimus on aga selles, kas ma saaksin veel mehelt mingit hüvitist nõuda, kuna tegelikult korteriliising oli võetud minu peale ja aastaid olen seda ka ise maksnud (oma pangakontolt ja palgast).

Vastus: Hanna Kivirand, jurist, Õigusbüroo Puurits & Partnerid, www.puurits.ee

Tere!

Ühisvara jagatakse abikaasade vahel võrdsetes osades – seejuures ei ole oluline, et abikaasad abielus olles kohustusi võrdsetes osades kannaks. Ilmselgelt võivad (endised) abikaasad võrdsuse põhimõttest kokkuleppel kõrvale kalduda, kuid kohtu kauda Te seda nõuda ei saa.

Parimate soovidega,
Hanna Kivirand
 

Küsimus: Kas see on tõsi, et alla 3-aastast last ei antagi isa juurde vaid saab lapsega kohtuda üksnes lapse ja ema elukohas?26.11.2015

Tere!
Läksime oma elukaaslasega ja meie ühise lapse emaga umbes aasta tagasi lahku ning ta kolis oma vanemate juurde Ida-Virumaale koos meie ühise peagi (veebruar 2016) 3-aastaseks saava tütrega.
Nagu enamusel on ka meie suhted peale lahkuminekut väga keerulised, kuid saavutasime algselt kokkuleppe, et sõidan iga paari kuu tagant lapsele järgi ja olen temaga koos Tallinnas kahekesi alati umbes paar nädalat, et võtta ka osa lapse kasvatamisest, mille tulemusel olen sedasi lapsega kahekesi koos ka palju kordi Tallinnas viibinud.
Nüüd väidab lapse ema järsku, et alla 3-aastast last ei tohtivat üldse isale anda, et seadus ei lubavat seda ning et sama seadus ütlevat veel, et lapse isa saab last näha ainult juhul, kui ta sõidab ise Ida-Virumaale kohale ja viibib, kohtub ja näeb last ainult seal kohapeal.
Kas on olemas selline seadusesäte ning kas tema poolt esitatud väited vastavad tõele või on tegemist lihtsalt tavalise kiusuga?
P.S. Kas kohaliku omavalitsuse lastekaitse saab ka mind kuidagi aidata selliste probleemide lahendamisel?

Lugupidamisega

Vastus: Hanna Kivirand, jurist, Õigusbüroo Puurits & Partnerid, www.puurits.ee

Tere!

Sellist seadust, mis toetaks lapse ema väiteid, tõepoolest olemas ei ole. Minu hinnangul ei vastaks selline korraldus ka lapse huvidele, sest lapsel on õigus suhelda mõlema vanemaga isiklikult, mitte ainult lapse enda elukohas ja ema nö järelvalve all.

Kindlasti tasub antud vaidlusega lastekaitsetöötaja poole pöörduda - see peakski olema järgmine samm, kui vanemad omavahel kokkuleppele ei jõua.

Parimate soovidega,
Hanna Kivirand
 

Küsimus: Kas abielu ajal abikaasa tekitatud võlad lähevad lahutuse korral pooleks?25.11.2015

Mure siis selline, et tuleb ette võtta lahutus. Peres 2 last. Kaasa on tekitanud mulle vanast ajast võlgnevused, mis on kohtutäiturite käes. Kas lahutuse korral lähevad need pooleks? Kui palju on õigus laste isalt lastele elatisraha nõuda kui ma ise alles tööotsingul? Laste isa tegi hiljuti firma. Kas mul on ka sellele mingi õigus kui tuleb lahutus? Abielu eelset varalepinud meil pole tehtud.

Vastus: Hanna Kivirand, jurist, Õigusbüroo Puurits & Partnerid, www.puurits.ee

Tere!

Abikaasad vastutavad ühiselt vaid ühiste kohustuste eest, kui tegemist on vaid abikaasa kohustustega (võlgadega), vastutab ta nende eest oma lahusvaraga ja pooles väärtuses ühisvaraga.

Kui ettevõte on registreeritud abielu ajal, kuulub ka ettevõte abikaasade ühisvara hulka.

Elatisraha suurus oleneb lapse vajadustest, kuid ei tohiks olla väiksem kui pool kehtivat alampalka – hetkel on alampalga suurus 390 eurot, seega ei tohiks igakuine elatis olla väiksem kui 195 eurot ühe lapse kohta.

Parimate soovidega,
Hanna Kivirand
 

Küsimus: Kas lapse ema peaks tõendama lastele tehtud kulutusi?25.11.2015

Tere. Küsimus oleks kulude tõendamise kohta. Elasime vabaabielus ja kooselust on kaks last. Peale lahkuminekut olen täitnud ülalpidamiskohustust vastavalt kokkulepitule (kokku 390 eurot kuus). Vastavalt Perekonnaseadusele peavad vanemad panustama laste ülalpidamisse võrdselt. Kui nüüd minul on õigustatud kahtlus selles osas, et minu poolt makstud elatisraha ei kasutata sihipäraselt, siis kas last kasvataval vanemal on mingi kohustus või kas minul on õigus küsida või nõuda andmeid selle kohta, mille peale raha kulutati.
2. Kas elatisraha väljamõistmisel saab arvestada ka näiteks seda, et kooselu ajal soetatud vara jätsin kõik endisesse elukohta (ehk siis lastele) ja alustasin uut elu nii-öelda nullist.

Ette tänades

Vastus: Hanna Kivirand, jurist, Õigusbüroo Puurits & Partnerid, www.puurits.ee

Tere!

Perekonnaseadus küll kohustab vanemat kasutama elatist lapse huvides, kuid samas ei pane seadus elatist saavale vanemale mingisugust kohustust tõendada, et ta seda ka teeb. Vanemal, kellele laste ülalpidamiskulude katmiseks elatist makstakse, ei ole kohustust anda teisele vanemale aru elatisraha kasutamise kohta.

Elatisraha suuruse kindlaksmääramisel arvestatakse peaasjalikult lapse igakuiseid ülalpidamiskulusid – selle eesmärgiks on tagada lapsele regulaarne elatisraha temaga seotud püsikulude katmiseks. Vanematevahelised kokkulepped varajaotuse osas ei välista last kasvatava vanema õigust pöörduda lapse nimel elatise nõudmiseks kohtusse.

Parimate soovidega,
Hanna Kivirand
 

Küsimus: Kui laste isa ei maksa elatisraha, kas siis emal on õigus mitte lasta lapsi isa juurde?25.11.2015

Tere. Kui laste isa ei maksa elatisraha laste eest, kas siis on emal õigus mitte lasta lapsi isa juurde?

Vastus: Hanna Kivirand, jurist, Õigusbüroo Puurits & Partnerid, www.puurits.ee

Tere!

Elatisraha mittemaksmine ei anna alust isa ja laste suhtlemise piiramiseks.

Kui laste isa ei maksa elatisraha, tuleb elatise väljamõistmiseks pöörduda kohtu poole. Kui kohtuotsus on juba olemas, saab pöörduda elatisraha kättesaamiseks otse kohtutäituri poole.

Parimate soovidega,
Hanna Kivirand
 

Küsimus: Kas kohtutäituril on õigus sisse nõuda elatisraha võlga või pärast lapse täisealiseks saamist enam ei saa nõuda?24.11.2015

Tere!
Mehel on eelnevast kooselust laps, kes nüüdseks on juba 20.a. Tal on üleval elatisraha võlg. Kas kohtutäituril on õigus seda ikka veel sisse nõuda või peale lapse täisealiseks saamist ei ole kohustust seda maksta?
Tänan vastamast!

Vastus: Hanna Kivirand, jurist, Õigusbüroo Puurits & Partnerid, www.puurits.ee

Tere!

Lapse ülalpidamiskohustuse täitmise nõude aegumistähtaeg on kümme aastat iga üksiku kohustuse jaoks. Kuivõrd vanemate ja laste vaheliste nõuete aegumine on peatunud kuni lapse täisealiseks saamiseni, ei saa elatisvõlg käesolevaks hetkeks aegunud olla.

Parimate soovidega,
Hanna Kivirand
 

Küsimus: Kas on võimalik ametlikult loobuda isast, kuna ta ei ole mind ülal pidanud ja ma ei soovi teda tulevikus ka ülal pidada?24.11.2015

Tere
Kas on võimalik ametlikult loobuda isast? Olen 28-aastane ja minu isa ei ole mind alates 15-aastaselt ülal pidanud, ta on asotsiaal ja tal on palju võlgu ja ma ei soovi teda tulevikus ülal pidada, kuna tema ei ole seda teinud minu suhtes. Millised on variandid.

Austusega

Vastus: Hanna Kivirand, jurist, Õigusbüroo Puurits & Partnerid, www.puurits.ee

Tere!

Teie sünnitunnistuselt isa kannet kustutada ei ole võimalik, kuid kui isa on Teie suhtes ülalpidamiskohustust jämedalt rikkunud, võib olla alus Teie ülalpidamiskohustusest vabastamiseks või ülalpidamiskohustuse piiramiseks, mis lasub isa suhtes.

Parimate soovidega,
Hanna Kivirand
 

Küsimus: Kas lahutamiseks võib kohus seada tingimusi laste hooldusõiguse või elatise kohta?24.11.2015

Tere! Oleme abikaasaga elanud lahus 4 aastat. Meie 2 last (8 ja 14) elavad abikaasaga, minuga on nad 1-2 päeva nädalas. Tahan lahutust, kuid abikaasa seab tingimuseks, et teeksime notaris paberi laste hooldusõiguse ja elatise kohta. Siiani (4 a) oleme need lahendanud kokkulepetega. Ma ei taha alla kirjutada, et "lapsed on minuga 1 päev nädalas + nädalavahetused vastavalt kokkuleppele". Kui mu elamistingimused laienevad, siis tahan neid rohkem näha.
Kui esitan hagi abielu lahutamiseks, kas kohus võib seada samu tingimusi: et kas teil on kokkulepe laste hooldusõiguse ja elatise kohta?
Või see ei puutu abielu lahutamise kohtuasja?

Vastus: Hanna Kivirand, jurist, Õigusbüroo Puurits & Partnerid, www.puurits.ee

Tere!

Kui esitada kohtule hagi abielu lahutamiseks, menetlebki kohus ainult abielu lahutamise asja. Laste hooldusõigust ja suhtlemiskorda arutab kohus vaid siis, kui vanem esitab kohtule vastava avalduse, omaalgatuslikult kohus seda ei aruta.

Parimate soovidega,
Hanna Kivirand
 

Küsimus: Kas pean ikka maksma mõlemale lapsele miinimumelatise, kui mul endale jääb siis söögiraha vaid 100 eurot?24.11.2015

Mul on 2 last erinevate naistega ja minu sissetulek on vaid 800 eurot neto, aga mul on ka koduliising pluss kommunaalmaksud. Kas sel juhul pean ma maksma mõlemale lapsele miinimumpalgast pool, kui sel juhul mulle endale jääb elamiseks raha vaid maksimaalselt 100 eurot? Palk 800 -elatised 380, -liising 140, -maksed u.200 eurot.

Vastus: Hanna Kivirand, jurist, Õigusbüroo Puurits & Partnerid, www.puurits.ee

Tere!

Reeglina mõistab kohus miinimummääras elatise vanemalt välja ja seda ka siis, kui ülalpeetavaid on mitu. Minu hinnangul kirjeldatud asjaoludele tuginedes kohus antud juhul elatist alla kehtiva miinimumi ei vähenda – kohtupraktikas on üsna kinnistunud seisukoht, et vanem on kohustatud hankima vahendid nii enda kui ka oma laste ülalpidamiseks.

Parimate soovidega,
Hanna Kivirand