Maksud ja raamatupidamine

[pealkirja vaade|avatud vaade]
[uuemad enne|vanemad enne]
[10|20|30]

Küsimus: Kuidas maksta palka ja makse Eestis eesti kodanikust töötajale, kuna venemaa päritolu kasusaajale ei avata kontot?02.12.2019

Venemaa kodanik avas Eestis ettevõtte, mille juhatuse liige ja töötaja on Eesti kodanik. Kuna pangad ei ava ettevõttele pangakontot, sest firma omanik ja kasusaaja on venemaa kodanik, siis kuidas saab maksta palka ja makse Eestis, Eesti kodanikule, kes töötab antud firmas?

Vastus: Liina Karlson, Õigus- ja maksunõustaja, Themis Õigusbüroo OÜ, http://www.themis.ee/

Töölepingu seadus sätestab, et tööandja peab kandma töötaja töötasu ja muu tasu töötaja määratud pangakontole, kui ei ole kokku lepitud teisiti (TLS § 33 lg 4). Seega kokkuleppel töötajaga ei ole keelatud palga maksmine sularahas.

Vastavalt rahandusministri 19.12.2008 määruse nr 51 "Riiklike maksude maksuhalduri poolt hallatavate nõuete ja kohustuste arvestusse kandmise, tasumise ja tagastamise kord" § 7 lõikele 2 on Maksu- ja Tolliameti peadirektor määranud kohad, kus maksuhaldur kassa teenust pakub. Sularaha võtavad vastu Maksu-ja Tolliameti Lennujaama teeninduskoht, Narva maantee piiripunkt, Luhamaa piiripunkt ja Koidula maantee piiripunt.

Info tollipunktide asukohtade ja lahtiolekuaegade kohta on leitav Maksu-ja Tolliameti kodulehel https://www.emta.ee/et/teenindusburood-ja-tollipunktid#!lennujaam

Kaasabi vajadusel või täiendavate küsimuste korral kirjutage liina.karlson@themis.ee

Liina Karlson
Themis Õigusbüroo OÜ
jurist/partner
www.themis.ee
 

Küsimus: Kas osaühingu osa sissemakset võib kohe kasutama hakata?24.11.2019

Tere
Tean, et samalaadseid teemasi on läbi käinud, aga küsiks täpsustuseks üle veelkord:
Nimelt asutasima OÜ ja saan aru, et riigilõivu saan kirjutada kuludesse majandusaasta aruandes ja saan selle raha tagasi?
Teiseks ma tegin ettevõtte osakapitali sissemaksmata, kui ma maksan nüüd 1/3 kogusummast, kas ma saan selle väärtpaberitesse edasi investeerida koheselt? Selleks ajaks, kui mul on 2500€ sisse maksnud ja väärtpaberitesse vms investeerimise vahenditesse viidud, saan ma ka kandeavalduse registriosakonnale edastada?

Tänud!

Vastus: Liina Karlson, Õigus- ja maksunõustaja, Themis Õigusbüroo OÜ, http://www.themis.ee/

Kui valida „asutamiskulud kannab ettevõte“, siis saab asutamiskulud endale maksuvabalt tagasi kanda.

Teine küsimus jääb ebaselgeks. Kui ettevõte on asutatud sissemaksuta, siis sissemakse tegemisel, tuleb vastav maksekorraldus esitada registriosakonnale. Sellega tõendate, et sissemakse on tehtud.

Kaasabi vajadusel või täiendavate küsimuste korral kirjutage liina.karlson@themis.ee

Liina Karlson
Themis Õigusbüroo OÜ
jurist/partner
www.themis.ee
 

Küsimus: Kas ma võin osaühingule raha tekkimisel asutamiskulud endale tagasi kanda ja sõiduauto kasutamise eest hüvitist maksta?24.11.2019

Osaühing asutati osakapitali sissemakseta. Asutamiskulud kannab ettevõte. Kas ma võin raha tekkimisel selle summa endale tagasi kanda ja isikliku sõiduauto kasutamise eest hüvitist maksta (kuni 335 eurot)?

Vastus: Liina Karlson, Õigus- ja maksunõustaja, Themis Õigusbüroo OÜ, http://www.themis.ee/

Kui valida „asutamiskulud kannab ettevõte“, siis saab asutamiskulud endale maksuvabalt tagasi kanda.

Isikliku sõiduauto kasutamise hüvitis on eraldiseisev võimalus väljamakse tegemiseks, mida on eelduste täitumisel võimalik ka endale maksta.

Kaasabi vajadusel või täiendavate küsimuste korral kirjutage liina.karlson@themis.ee

Liina Karlson
Themis Õigusbüroo OÜ
jurist/partner
www.themis.ee
 

Küsimus: Kus saab muuta oma tulumaksuvaba miinimumi?24.11.2019

Tervist, võtsin ennast oma firmasse tööle ja sooviks muuta oma tulumksuvaba miinimumi, sest maksan endale miinimumpalka, aga kus kohas ma saan seda teha?
Ette tänades,

Vastus: Liina Karlson, Õigus- ja maksunõustaja, Themis Õigusbüroo OÜ, http://www.themis.ee/

Üldjuhul esitatakse vastava avaldus raamatupidajale, kes siis selle TSD peal deklareerib. Kui raamatupidajat ei ole, siis tuleb seda teha ise samas kohas.

Kaasabi vajadusel või täiendavate küsimuste korral kirjutage liina.karlson@themis.ee

Liina Karlson
Themis Õigusbüroo OÜ
jurist/partner
www.themis.ee
 

Küsimus: Kas tekib tulumaksukohustus, kui olen 2 aastat sees elanud, aga maksnud järelmaksuga, mis on ostu/tehingu aeg?24.10.2019

Tere, on tehtud kinnisvara järelmaksuga ostuks notariaalne leping üle kahe aasta tagasi. On tehtud ka eelmärge kinnisturegistrisse. Nüüd soovime aga järelmaksu ennetähtaegselt ära maksta ja omanik on ka sellega nõus. Küsimus on, kui soovin nüüd seda kinnisvara müüa pärast ostu vormistamist notaris, kas ma saan seda teha tulumaksuvabalt? Olen ju seal sees elanud üle kahe aasta.

Vastus: Liina Karlson, Õigus- ja maksunõustaja, Themis Õigusbüroo OÜ, http://www.themis.ee/

Tulumaksuseadus sätestab, et tulumaksuvaba on maksumaksja omandis üle kahe aasta olnud kinnisasi. Seega kui asi sai Teie omandisse üle kahe aasta tagasi, siis on müügist saadud tulu maksuvaba. Eeldan, et omand läks siis üle ja pidite tasuma üksnes osamakseid.

Kaasabi vajadusel või täiendavate küsimuste korral kirjutage liina.karlson@themis.ee

Liina Karlson
Themis Õigusbüroo OÜ
jurist/partner
www.themis.ee
 

Küsimus: Kas KÜ peab esitama arved kinnistusregistri andmete ruutmeetrite järgi?14.10.2019

Korteri m2 arv kinnistusregistris on erinev, kui tegelikult projekti järgi. Samas olen näinud 3 erinevat projekti, kus kõikides on minu korteri m2 arv erinev. Milline neist on just see õige, ma hetkel ei teagi. Ostulepingus on mul sama m2 arv, mis on ka kinnistusregistris. Majal ei ole veel kasutusluba ja asja pidi korda saama peale kasutusloa tegemist. Kas sel juhul on õigus mulle esitada ühistu kommunaalide arved tagantjärgi suurema m2 eest? Täpsustuseks, et praegu on kinnistusregistris väiksem m2 arv, kui tegelikult peaks projekti järgi olema. Väidetavalt on tehtud viga kinnistusregistrisse kandmisel. Teadaolevalt on esitatud joonis korteri kohta ja eplikatsioon erinevad. Arveid on esitatud praegu kinnistusregistri järgi.

Vastus: Liina Karlson, Õigus- ja maksunõustaja, Themis Õigusbüroo OÜ, http://www.themis.ee/

Tänan pöördumise eest!
Vastavalt korteriomandi- ja korteriühistuseaduse (KrtS) § 40 lg 1 teevad korteriomanikud majanduskava alusel perioodilisi ettemakseid vastavalt oma kaasomandi osa suurusele. Antud juhul lähtub korteriühistu arvete esitamisel kinnistusraamatusse kantud üldpinnast. Tegemist on korrektse lähenemisega, kuna õiguslikku tähendust omavad eelkõige andmed, mis on kantud kinnistusraamatusse. Korteriomandi üldpinna muutuse kinnitamine ning sellest kantuna kinnistusraamatu andmete parandamine saab omada tähendust üksnes tulevikus esitamisele kuuluvate arvete seisukohast. Vastasel juhul tekiks vastuolu hea usu põhimõttega.

Kaasabi vajadusel või täiendavate küsimuste korral kirjutage liina.karlson@themis.ee

Liina Karlson
Themis Õigusbüroo OÜ
jurist/partner
www.themis.ee
 

Küsimus: Kas tööandja peab maksma lõpparvega 14 päeva puhkuseraha kui 2019 a puhkust on kasutatud 14 päeva?14.10.2019

Tere,
Sooviks teada, kas tööandjal on kohustus maksta koos lõpparvega puhkuserahad 14 päeva eest kui 2019 aasta puhkust on võetud eelnevalt (juulis) 14 päeva ja selle eest on ära makstud puhkuserahad?

Vastus: Liina Karlson, Õigus- ja maksunõustaja, Themis Õigusbüroo OÜ, http://www.themis.ee/

Töölepingu seaduse § 68 kohaselt antakse töötajale puhkust töötatud aja eest. Sama seaduse § 71 näeb ette tööandja kohustuse hüvitada töötajale töölepingu lõppemisel kasutamata jäänud aegumata põhipuhkuse rahas. Kasutamata põhipuhkus makstakse välja lõpparvega.

Teie pöördumisest selgub, et 2019. aasta puhkusetasu on osaliselt välja makstud. Seega kuulub töölepingu lõpetamisel täiendavalt hüvitamisele puhkusetasu, mis võrdub tegelike puhkusepäevade arvuga (puhkusepäevad, millele töötajal on õigus töölepingu lõpetamise päeva seisuga) ning juba hüvitatud puhkusepäevade vahega.

Täpse hüvitamisele kuuluva puhkusepäevade arvu aitab välja selgitada puhkusetasu kalkulaator: https://www.kalkulaator.ee/et/puhkusekalkulaator

Kaasabi vajadusel või täiendavate küsimuste korral kirjutage liina.karlson@themis.ee

Liina Karlson
Themis Õigusbüroo OÜ
jurist/partner
www.themis.ee
 

Küsimus: Kas erastatud maa jagamise järel ühe kinnistu müümisel pean maksma tulumaksu?20.05.2019

Erastasin 1998. aastal ostueesõigusega talumaja juurde kuuluva maa 36ha. Nüüd soovin jagada selle 3 erinevaks kinnistuks. Kas pean tasuma tulumaksu, kui otsustan ühe kinnistu neist edaspidi ära müüa?

Vastus: Liina Karlson, Õigus- ja maksunõustaja, Themis Õigusbüroo OÜ, http://www.themis.ee/

Kahjuks on küsimusele vastamine keerukam, kui portaali tasuta nõustamine seda võimaldab.

Kaasabi vajadusel või täiendavate küsimuste korral kirjutage liina.karlson@themis.ee

Liina Karlson
Themis Õigusbüroo OÜ
jurist/partner
www.themis.ee
 

Küsimus: Kuidas maksustatakse auto müük, kui auto saadi korteriga vahetuse teel?20.05.2019

Tere

Kui saadakse korter kinkelepinguga ning vahetatakse see korter auto vastu ning hiljem müüakse auto maha, kas siis maksustataks selle auto müügist saadud tulu. Sealjuures ei ole see kinnisvara tehing esimene, mis on müüdud kahe aasta jooksul.

Vastus: Liina Karlson, Õigus- ja maksunõustaja, Themis Õigusbüroo OÜ, http://www.themis.ee/

Kahjuks on küsimusele vastamine keerukam, kui portaali tasuta nõustamine seda võimaldab.

Kaasabi vajadusel või täiendavate küsimuste korral kirjutage liina.karlson@themis.ee

Liina Karlson
Themis Õigusbüroo OÜ
jurist/partner
www.themis.ee
 

Küsimus: Kuidas ühistu raamatupidamist kontrollida, kui raamatupidaja ei soovi seda?20.05.2019

Tere!
Üle 15 aasta on meie ühistu raamatupidaja juhatuses ja ei ole saladuseks, et ta tegeleb ka ühistu juhtimisega. Vastavalt tema nägemisele on ta siis üks, teine või kolmas. Ühistu revisjon täidab formaalselt oma nõudeid, allkirjastab dokumendid. Seda tööd teostavad ühistu liikmed, kellel pahatihti puudub vajalik kompetents. Kui sai tõstatatud koosolekul see küsimus, siis ähvardas raamatupidaja ära minna, ennast juhatusest taandada. Meie ei taha, et ta ära läheks, tahame ainult kas või korra professionaalse revidendi kontrolli. Mida meie, liikmed, saaksime selleks teha? Nagu nõiaring.

Vastus: Liina Karlson, Õigus- ja maksunõustaja, Themis Õigusbüroo OÜ, http://www.themis.ee/

Ei ole keelatud, et raamatupidamist teostab juhatuse liige.

Järelevalvet organite tegevuse üle teostab aga üldkoosolek. Selle ülesande täitmiseks võib üldkoosolek määrata revisjoni või audiitorkontrolli. Seega saate koosolekuga võtta vastu otsuse, et tellite sõltumatu revisjoni.

Ühtlasi saab koosolek valida uue juhatuse liikme ja/või raamatupidaja. Tänapäeval on väga palju erinevaid teenusepakkujaid, kes teostavad teenust ka veebipõhiselt, st kogu raamatupidamine on avalik ning KÜ liikmetele kättesaadav.

Kaasabi vajadusel või täiendavate küsimuste korral kirjutage liina.karlson@themis.ee

Liina Karlson
Themis Õigusbüroo OÜ
jurist/partner
www.themis.ee