Maksud ja raamatupidamine

[pealkirja vaade|avatud vaade]
[uuemad enne|vanemad enne]
[10|20|30]

Küsimus: Kas kauplus võib keelduda tšekile ettevõtte nime panemast?06.12.2022

Tere,

Olen ettevõtte omanik, ostan ettevõtte tarbeks kaupa ehituspoest, maksan firma kaardiga ja soovin saada tšekile firma nime. Miks pood keeldub seda lisamast. Ja mis seadusest see tuleneb, et ei ettevõtte nime panemisest tšekile keeldutakse. Kas neil on õigust küsida lepingu sõlmimist poe ja ettevõtte vahel?

Vastus: Liina Karlson, Õigus- ja maksunõustaja, Themis Õigusbüroo OÜ, http://www.themis.ee/

Müüa on kohustatud lisama tšekile ettevõtte andmed, kui andmeid ei ole, siis ei saa sisendkäibemaksu maha arvata. Ettevõtte andmeid ei pea olema lihtsustatud arvel nagu automaattanklast, parkimisautomaadist jms.

Kaasabi vajadusel või täiendavate küsimuste korral kirjutage liina.karlson@themis.ee

Liina Karlson
Themis Õigusbüroo OÜ
jurist/partner
www.themis.ee
 

Küsimus: Kas raamatupidamise teenust osutaval firmal on õigus kinni hoida kliendi dokumente, kuna klient ei ole tasunud teenuse eest?23.09.2021

Tere, kas raamatupidamise teenust osutaval firmal on õigus kinni hoida kliendi dokumente, kuna klient ei ole tasunud teenuse eest? Omavahelist lepingut ei ole.

Vastus: Liina Karlson, Õigus- ja maksunõustaja, Themis Õigusbüroo OÜ, http://www.themis.ee/

Kui teenuse ostja jätab kokkulepitud kuupäevaks kokkulepitud tasu maksmata, siis on teenuse osutajal õigus seda nõuda. Kui lepingus on kokku lepitud, et teenuse ostja poolseks kohustuseks on tasu maksmine, siis selle tingimuse rikkumise korral võib teenuse osutaja keelduda lepingust tulenevate kohustuste täitmisest senikaua, kuni teenuse ostja on omapoolsed kohustused nõuetekohaselt täitnud (VÕS § 111). Kui teenuse ostja soovib aga samal ajal oma dokumente kätte saada, siis isegi teenuse eest tasumata jätmisel tuleb dokumendid nende omanikule tagastada.

Kaasabi vajadusel või täiendavate küsimuste korral kirjutage liina.karlson@themis.ee

Liina Karlson
Themis Õigusbüroo OÜ
jurist/partner
www.themis.ee
 

Küsimus: Kas 3 aasta majandusaasta aruanded pean esitama eraldi, kuigi tegevust pole toimunud?27.04.2021

Tere.
Minul on niinimetatud riiulifirma. Asutatud on sissemaksega, majandustegevust pole toimunud. Tuli teade, et pean esitama kolme aasta majandusaasta aruande.
Kas pean kõik kolm aastat järjest kasumiaruande ja bilansi nulliga esitama?
Kuidas ja millisel real kajastada sissemakset 2508 eurot, ja kas iga aasta pean samamoodi kajastama seda sissemakset?

Vastus: Liina Karlson, Õigus- ja maksunõustaja, Themis Õigusbüroo OÜ, http://www.themis.ee/

Kui ettevõttel tegevust ei ole, siis tuleb jah kolm aastat esitada nullidega. Kui tegemist on osakapitali sissemaksega, siis Aktiva-pank/kassa 2508 eurot, Passiva- osakapital 2508 eurot. Seda kajastatakse siis igal järgmisel aastal jätkuvalt samamoodi.

Kaasabi vajadusel või täiendavate küsimuste korral kirjutage liina.karlson@themis.ee

Liina Karlson
Themis Õigusbüroo OÜ
jurist/partner
www.themis.ee
 

Küsimus: Kuidas käib tasustamine kui töötaja peab osalema reservõppekogunemisel aprilli kuus 2021?21.04.2021

Tere

Küsimus seoses reservõppekogunemisega.
Kuidas käib tasustamine kui töötaja peab osalema reservõppekogunemisel aprilli kuus 2021? Tööandja soovib taodelda antud kuu kohta ka töötasu hüvitist töötukassalt seoses kehtivate piirangutega.
Tööandjal on kohustus peatada tööleping selleks perioodiks, kui töötaja osaleb reservõppekogunemisel. Kas see mõjutab midagi?
Kas tööandja saab ikka ja mis ulatuses töötajale töötasuhüvitist taodelda?
Lisaks teine töötaja peab mai kuus osalema reservõppekogunemisel. Antud hetkel on lootust piirangute leevenemisele ja töötaja peab jälle tööl käima hakkama. Kuidas käib töötundide tasustamine?

Vastus: Liina Karlson, Õigus- ja maksunõustaja, Themis Õigusbüroo OÜ, http://www.themis.ee/

Reservõppekogunemisel viibimine on ajutine töö tegemise takistus, mis ei eelda töölepingu peatamist. Tööleping säilitab kehtivuse, kuid erisustega. Tasustamise seisukohast on oluline märkida, et reservõppusel viibimise perioodil ei ole tööandja kohustatud maksma töötajale töötasu. Saamata jäänud töötasu kompenseerib töötajale riigi poolt makstav toetust, mille suurus ja maksmise kord on reguleeritud Vabariigi Valitsuse määrusega (leitav lingilt: https://www.riigiteataja.ee/akt/106052020009).

Töötasu hüvitis on ajutine meede, mille saamiseks on ette nähtud kriteeriumid nii töötajale kui tööandjale. Töötaja seisukohast on peamised kriteeriumid kehtiv tööleping hüvitist taotleva tööandjaga, sh tööleping peab olema sõlmitud hiljemalt 01.01.2021.a. Kui tööandja kvalifitseerub hüvitise kõlbulikuks ning ka töötajale esitatavad kriteeriumid on täidetud, võib antud situatsioonis saada hüvitise maksmisel takistuseks üksnes töötaja viibimine õppekogunemisel kogu kalendrikuu ulatuses. Tõenäoliselt see nii ei ole, mistõttu ei tohiks reservõppusel viibimine omada töötasu hüvitise saamisele mõju.

Kaasabi vajadusel või täiendavate küsimuste korral kirjutage liina.karlson@themis.ee

Liina Karlson
Themis Õigusbüroo OÜ
jurist/partner
www.themis.ee
 

Küsimus: Kas garaaži üürilepingu võib teha ka vene keeles, kui üürilevõtja ei oska eesti keelt?04.09.2020

Tere,

Garaaži tahaks üürile anda, olemas ka üürida soovija. Aga see inimene ei oska Eesti keelega midagi teha. Kas võiks koostada siis kirjaliku lepingu vene keeles?
Või on veel variante? Näiteks inimesel, kes ei oska ega saa aru keelest milles kirjalik leping on koostatud
ja millele ta alla kirjutab, kuid tal on olemas oma inimene, kes oskab seda keelt ja keda ta usaldab ja see teine inimene loeb lepingu läbi ja tõlgib allakirjutajale teksti ja sisu ning dokumendi keelt mitte oskav inimene annab siis Eesti keeles koostatud lepingule oma allkirja?
Ja kas vene keeles koostatud lepingul on äkki hiljem mingisuguseid eripärasusi.
Näiteks, kui peaks juhtuma, et peab kuidagi kohtusse asjaga minema?
Tänan teid vastuse eest.

Vastus: Liina Karlson, Õigus- ja maksunõustaja, Themis Õigusbüroo OÜ, http://www.themis.ee/

Lepingu sõlmimisel tuleb arvestada vormivabaduse põhimõttega, mille kohaselt leping võib olla sõlmitud mis tahes vormis, kui seaduses ei ole sätestatud teisiti. Samas tuleb lepingu sõlmimisel ja lepingu vormi valimisel alati mõelda hilisemale tõendamise vajadusele.

Lepingut võib koostada nii eesti kui vene keeles. Samas tuleb märkida, et kui tekib kohtusse pöördumise vajadus, tuleb leping tõlkida kindlasti eesti keelde, kuna menetluskeel on eesti keel. Ehk oleks mõistlik leping koostada kohe kaks-keelsena?

Kaasabi vajadusel või täiendavate küsimuste korral kirjutage liina.karlson@themis.ee

Liina Karlson
Themis Õigusbüroo OÜ
jurist/partner
www.themis.ee
 

Küsimus: Millised maksud kaasnevad sellega Eestis, kui välismaal (mitte EL), teenust pakkuv eraisik teeb programmeerimistööd?21.02.2020

Eesti käibemaksukohustuslasest firma ostab sisse teenust Euroopa Liidu välisest riigist pärit eraisikult. Täpsemalt on teenuse sisuks programmeerimine ja graafiline disain arvutis. Reaalselt osutatakse teenust välisriigis, suhtlus interneti vahendusel. Kas ja millised maksud kaasnevad sellega Eestis (tööjõumaksud, käibemaks)?

Vastus: Liina Karlson, Õigus- ja maksunõustaja, Themis Õigusbüroo OÜ, http://www.themis.ee/

Eesti ettevõttel ei teki tööjõumaksude osas maksukohustusi, sest mitteresidendile välisriigis teenuste osutamise eest makstav tasu ei ole Eestis maksustatav.

Kaasabi vajadusel või täiendavate küsimuste korral kirjutage liina.karlson@themis.ee

Liina Karlson
Themis Õigusbüroo OÜ
jurist/partner
www.themis.ee
 

Küsimus: Kas pean maksma tulumaksu kui müün maja, kus olen elanud ja mille pärisin 20 aastat tagasi?06.02.2020

Tere. Pärisin 20 a.tagasi maamaja ja erastasin sinna juurde põllu- ja metsamaa. Kasutasin maja alalise elukohana. Kui ma nüüd seda müüa soovin, kas pean maksma tulumaksu?

Vastus: Liina Karlson, Õigus- ja maksunõustaja, Themis Õigusbüroo OÜ, http://www.themis.ee/

Elukoha võõrandamine on tulumaksuvaba. Seega ei ole maksuvabastuse rakendamisel tähtis, kuidas eluruum on omandatud – kas päritud, kingitud, ostetud, tagastatud või ostueesõigusega erastatud.

Oluline on, et Te pole viimasel kahel aastal müünud mõnda oma teist elukohta, kuna kui müüakse kaks elukohta vähem kui kahe aasta jooksul, on ajaliselt esimene tehing maksuvaba ning teine tehing maksustatakse.

Kaasabi vajadusel või täiendavate küsimuste korral kirjutage liina.karlson@themis.ee

Liina Karlson
Themis Õigusbüroo OÜ
jurist/partner
www.themis.ee
 

Küsimus: Mis toob maksude osas kaasa konsultatsiooniga teenitud tulu deklareerimine, kui ei ole ettevõtjana registreeritud?02.02.2020

Tere
Olen osutanud konsultatsiooniteenust ehitusvaldkonnas ning saanud selle pealt ka tulu (see on aga põhimõtteliselt ikkagi hobikorras kõrvaltegevus/tuttavate abistamine). Aga tekkis küsimus, mis selle deklareerimine endaga kaasa toob - palju läheb maksudeks, mida täitma peab, kas seal tuleb välja tuua ka iga tulu täpne allikas jne...
Täpsustavalt - ma ei ole FIE ega oma ettevõtet ning ei ole ka tulumaksuvaba miinimumi arvestamist.
Ette tänades!

Vastus: Liina Karlson, Õigus- ja maksunõustaja, Themis Õigusbüroo OÜ, http://www.themis.ee/

Tulumaksuseaduse § 14 lõige 2 kohaselt ettevõtlus on isiku iseseisev majandus- või kutsetegevus, mille eesmärgiks on tulu saamine kauba tootmisest, müümisest või vahendamisest, teenuse osutamisest või muust tegevusest, kaasa arvatud loominguline või teaduslik tegevus.

Seega teenuse osutamisest saadud tulu on ettevõtluse tulu, millelt füüsiline isik peab maksma tulumaksu (20%), sotsiaalmaksu (33%) ja kohustatud isik ka kohustusliku kogumispensionimakse (2%). Tuludeklaratsioonil tuleb see tulu deklareerida ettevõtlustuluna vormil E.

Juhul, kui eraisik osutab teenust juriidilisele isikule, on juriidilisel isikul kohustus tehtud väljamakselt kõik tööjõumaksud tasuda ja andmed Maksu- ja Tolliametile deklareerida. Sel juhul kajastuvad teenuse eest saadud tasu ja maksud tuludeklaratsiooni vormil A.

Kui isik osutab teenuseid edasi (vahel harva, tuttavatele), siis ta peab valima, kas ta registreerib end FIE-na või avab LHV pangas ettevõtluskonto. Ettevõtluskontole laekunud tulu maksustatakse ettevõtlustulu maksuga 20%.

Kaasabi vajadusel või täiendavate küsimuste korral kirjutage liina.karlson@themis.ee

Liina Karlson
Themis Õigusbüroo OÜ
jurist/partner
www.themis.ee
 

Küsimus: Kas Läti ettevõttega leping tuleb Maksuametiga kooskõlastada, kui makstakse tasu, millest 23 % läheb Läti riigile?22.01.2020

Tere!
Tegin lepingu Läti ettevõttega. Ettevõte võtab iga kuu mu palgasummast 23% tulumaksu (tulumaks makstakse Läti riigile, mitte Eestile). Kas selle ettevõttega seotud tasud ja leping tuleb Maksuametiga ka kuidagi kooskõlastada, et aasta alguses korralikult ja õigesti esitada tuludeklaratsiooni? Kas ettevõttega tekib ka ravikindlustus?

Aitäh vastamast!

Vastus: Liina Karlson, Õigus- ja maksunõustaja, Themis Õigusbüroo OÜ, http://www.themis.ee/

Sõltub millise riigi resident Te olete ning kas Teil on deklaratsiooni esitamise kohustus.

Residentsuse määramise ja deklareerimise juhend on leitav siit:https://www.google.ee/search?q=mta+residentsus&spell=1&sa=X&ved=2ahUKEwidju2EiZjnAhXDrIsKHZ-JBzsQBSgAegQIDBAo&biw=1440&bih=789

Kaasabi vajadusel või täiendavate küsimuste korral kirjutage liina.karlson@themis.ee

Liina Karlson
Themis Õigusbüroo OÜ
jurist/partner
www.themis.ee
 

Küsimus: Kas ma ettevõtte omanikuna võin tellida asju Hiinast/USAst ettevõtte tarbeks?22.01.2020

Kas ma ettevõtte omanikuna võin tellida asju Hiinast/USAst ettevõtte jaoks nii et raamatupidaja saab need arvele võtta? Näiteks lastematte või mänguasju mängutoa jaoks?

Vastus: Liina Karlson, Õigus- ja maksunõustaja, Themis Õigusbüroo OÜ, http://www.themis.ee/

Eesti ettevõtted võivad tellida kaupa väljastpoolt Euroopa Liitu ja raamatupidaja saab need ka arvele võtta.

Väljastpoolt Euroopa Liitu kauba soetamisel ehk kauba importimisel tekib kauba tellijal deklareerimise ja maksude tasumise kohustus siis, kui kaupade väärtus saadetises kokku on rohkem kui 22 eurot.
Kui kaupade väärtus on rohkem kui 150 eurot, maksustatakse kaup lisaks käibemaksule ka tollimaksuga, mille maksumäär sõltub konkreetsest kaubast.

Küll peab tähele panema, kas kaup on ettevõtlusega seotud või mitte. Kui on, makse ei lisandu. Kui ei ole, võivad lisanduda nt erisoodustuse maksud.

Kaasabi vajadusel või täiendavate küsimuste korral kirjutage liina.karlson@themis.ee

Liina Karlson
Themis Õigusbüroo OÜ
jurist/partner
www.themis.ee