Maksud ja raamatupidamine

[pealkirja vaade|avatud vaade]
[uuemad enne|vanemad enne]
[10|20|30]

Küsimus: Kas garaaži üürilepingu võib teha ka vene keeles, kui üürilevõtja ei oska eesti keelt?04.09.2020

Tere,

Garaaži tahaks üürile anda, olemas ka üürida soovija. Aga see inimene ei oska Eesti keelega midagi teha. Kas võiks koostada siis kirjaliku lepingu vene keeles?
Või on veel variante? Näiteks inimesel, kes ei oska ega saa aru keelest milles kirjalik leping on koostatud
ja millele ta alla kirjutab, kuid tal on olemas oma inimene, kes oskab seda keelt ja keda ta usaldab ja see teine inimene loeb lepingu läbi ja tõlgib allakirjutajale teksti ja sisu ning dokumendi keelt mitte oskav inimene annab siis Eesti keeles koostatud lepingule oma allkirja?
Ja kas vene keeles koostatud lepingul on äkki hiljem mingisuguseid eripärasusi.
Näiteks, kui peaks juhtuma, et peab kuidagi kohtusse asjaga minema?
Tänan teid vastuse eest.

Vastus: Liina Karlson, Õigus- ja maksunõustaja, Themis Õigusbüroo OÜ, http://www.themis.ee/

Lepingu sõlmimisel tuleb arvestada vormivabaduse põhimõttega, mille kohaselt leping võib olla sõlmitud mis tahes vormis, kui seaduses ei ole sätestatud teisiti. Samas tuleb lepingu sõlmimisel ja lepingu vormi valimisel alati mõelda hilisemale tõendamise vajadusele.

Lepingut võib koostada nii eesti kui vene keeles. Samas tuleb märkida, et kui tekib kohtusse pöördumise vajadus, tuleb leping tõlkida kindlasti eesti keelde, kuna menetluskeel on eesti keel. Ehk oleks mõistlik leping koostada kohe kaks-keelsena?

Kaasabi vajadusel või täiendavate küsimuste korral kirjutage liina.karlson@themis.ee

Liina Karlson
Themis Õigusbüroo OÜ
jurist/partner
www.themis.ee
 

Küsimus: Millised maksud kaasnevad sellega Eestis, kui välismaal (mitte EL), teenust pakkuv eraisik teeb programmeerimistööd?21.02.2020

Eesti käibemaksukohustuslasest firma ostab sisse teenust Euroopa Liidu välisest riigist pärit eraisikult. Täpsemalt on teenuse sisuks programmeerimine ja graafiline disain arvutis. Reaalselt osutatakse teenust välisriigis, suhtlus interneti vahendusel. Kas ja millised maksud kaasnevad sellega Eestis (tööjõumaksud, käibemaks)?

Vastus: Liina Karlson, Õigus- ja maksunõustaja, Themis Õigusbüroo OÜ, http://www.themis.ee/

Eesti ettevõttel ei teki tööjõumaksude osas maksukohustusi, sest mitteresidendile välisriigis teenuste osutamise eest makstav tasu ei ole Eestis maksustatav.

Kaasabi vajadusel või täiendavate küsimuste korral kirjutage liina.karlson@themis.ee

Liina Karlson
Themis Õigusbüroo OÜ
jurist/partner
www.themis.ee
 

Küsimus: Kas pean maksma tulumaksu kui müün maja, kus olen elanud ja mille pärisin 20 aastat tagasi?06.02.2020

Tere. Pärisin 20 a.tagasi maamaja ja erastasin sinna juurde põllu- ja metsamaa. Kasutasin maja alalise elukohana. Kui ma nüüd seda müüa soovin, kas pean maksma tulumaksu?

Vastus: Liina Karlson, Õigus- ja maksunõustaja, Themis Õigusbüroo OÜ, http://www.themis.ee/

Elukoha võõrandamine on tulumaksuvaba. Seega ei ole maksuvabastuse rakendamisel tähtis, kuidas eluruum on omandatud – kas päritud, kingitud, ostetud, tagastatud või ostueesõigusega erastatud.

Oluline on, et Te pole viimasel kahel aastal müünud mõnda oma teist elukohta, kuna kui müüakse kaks elukohta vähem kui kahe aasta jooksul, on ajaliselt esimene tehing maksuvaba ning teine tehing maksustatakse.

Kaasabi vajadusel või täiendavate küsimuste korral kirjutage liina.karlson@themis.ee

Liina Karlson
Themis Õigusbüroo OÜ
jurist/partner
www.themis.ee
 

Küsimus: Mis toob maksude osas kaasa konsultatsiooniga teenitud tulu deklareerimine, kui ei ole ettevõtjana registreeritud?02.02.2020

Tere
Olen osutanud konsultatsiooniteenust ehitusvaldkonnas ning saanud selle pealt ka tulu (see on aga põhimõtteliselt ikkagi hobikorras kõrvaltegevus/tuttavate abistamine). Aga tekkis küsimus, mis selle deklareerimine endaga kaasa toob - palju läheb maksudeks, mida täitma peab, kas seal tuleb välja tuua ka iga tulu täpne allikas jne...
Täpsustavalt - ma ei ole FIE ega oma ettevõtet ning ei ole ka tulumaksuvaba miinimumi arvestamist.
Ette tänades!

Vastus: Liina Karlson, Õigus- ja maksunõustaja, Themis Õigusbüroo OÜ, http://www.themis.ee/

Tulumaksuseaduse § 14 lõige 2 kohaselt ettevõtlus on isiku iseseisev majandus- või kutsetegevus, mille eesmärgiks on tulu saamine kauba tootmisest, müümisest või vahendamisest, teenuse osutamisest või muust tegevusest, kaasa arvatud loominguline või teaduslik tegevus.

Seega teenuse osutamisest saadud tulu on ettevõtluse tulu, millelt füüsiline isik peab maksma tulumaksu (20%), sotsiaalmaksu (33%) ja kohustatud isik ka kohustusliku kogumispensionimakse (2%). Tuludeklaratsioonil tuleb see tulu deklareerida ettevõtlustuluna vormil E.

Juhul, kui eraisik osutab teenust juriidilisele isikule, on juriidilisel isikul kohustus tehtud väljamakselt kõik tööjõumaksud tasuda ja andmed Maksu- ja Tolliametile deklareerida. Sel juhul kajastuvad teenuse eest saadud tasu ja maksud tuludeklaratsiooni vormil A.

Kui isik osutab teenuseid edasi (vahel harva, tuttavatele), siis ta peab valima, kas ta registreerib end FIE-na või avab LHV pangas ettevõtluskonto. Ettevõtluskontole laekunud tulu maksustatakse ettevõtlustulu maksuga 20%.

Kaasabi vajadusel või täiendavate küsimuste korral kirjutage liina.karlson@themis.ee

Liina Karlson
Themis Õigusbüroo OÜ
jurist/partner
www.themis.ee
 

Küsimus: Kas Läti ettevõttega leping tuleb Maksuametiga kooskõlastada, kui makstakse tasu, millest 23 % läheb Läti riigile?22.01.2020

Tere!
Tegin lepingu Läti ettevõttega. Ettevõte võtab iga kuu mu palgasummast 23% tulumaksu (tulumaks makstakse Läti riigile, mitte Eestile). Kas selle ettevõttega seotud tasud ja leping tuleb Maksuametiga ka kuidagi kooskõlastada, et aasta alguses korralikult ja õigesti esitada tuludeklaratsiooni? Kas ettevõttega tekib ka ravikindlustus?

Aitäh vastamast!

Vastus: Liina Karlson, Õigus- ja maksunõustaja, Themis Õigusbüroo OÜ, http://www.themis.ee/

Sõltub millise riigi resident Te olete ning kas Teil on deklaratsiooni esitamise kohustus.

Residentsuse määramise ja deklareerimise juhend on leitav siit:https://www.google.ee/search?q=mta+residentsus&spell=1&sa=X&ved=2ahUKEwidju2EiZjnAhXDrIsKHZ-JBzsQBSgAegQIDBAo&biw=1440&bih=789

Kaasabi vajadusel või täiendavate küsimuste korral kirjutage liina.karlson@themis.ee

Liina Karlson
Themis Õigusbüroo OÜ
jurist/partner
www.themis.ee
 

Küsimus: Kas ma ettevõtte omanikuna võin tellida asju Hiinast/USAst ettevõtte tarbeks?22.01.2020

Kas ma ettevõtte omanikuna võin tellida asju Hiinast/USAst ettevõtte jaoks nii et raamatupidaja saab need arvele võtta? Näiteks lastematte või mänguasju mängutoa jaoks?

Vastus: Liina Karlson, Õigus- ja maksunõustaja, Themis Õigusbüroo OÜ, http://www.themis.ee/

Eesti ettevõtted võivad tellida kaupa väljastpoolt Euroopa Liitu ja raamatupidaja saab need ka arvele võtta.

Väljastpoolt Euroopa Liitu kauba soetamisel ehk kauba importimisel tekib kauba tellijal deklareerimise ja maksude tasumise kohustus siis, kui kaupade väärtus saadetises kokku on rohkem kui 22 eurot.
Kui kaupade väärtus on rohkem kui 150 eurot, maksustatakse kaup lisaks käibemaksule ka tollimaksuga, mille maksumäär sõltub konkreetsest kaubast.

Küll peab tähele panema, kas kaup on ettevõtlusega seotud või mitte. Kui on, makse ei lisandu. Kui ei ole, võivad lisanduda nt erisoodustuse maksud.

Kaasabi vajadusel või täiendavate küsimuste korral kirjutage liina.karlson@themis.ee

Liina Karlson
Themis Õigusbüroo OÜ
jurist/partner
www.themis.ee
 

Küsimus: Kuidas maksta palka ja makse Eestis eesti kodanikust töötajale, kuna venemaa päritolu kasusaajale ei avata kontot?02.12.2019

Venemaa kodanik avas Eestis ettevõtte, mille juhatuse liige ja töötaja on Eesti kodanik. Kuna pangad ei ava ettevõttele pangakontot, sest firma omanik ja kasusaaja on venemaa kodanik, siis kuidas saab maksta palka ja makse Eestis, Eesti kodanikule, kes töötab antud firmas?

Vastus: Liina Karlson, Õigus- ja maksunõustaja, Themis Õigusbüroo OÜ, http://www.themis.ee/

Töölepingu seadus sätestab, et tööandja peab kandma töötaja töötasu ja muu tasu töötaja määratud pangakontole, kui ei ole kokku lepitud teisiti (TLS § 33 lg 4). Seega kokkuleppel töötajaga ei ole keelatud palga maksmine sularahas.

Vastavalt rahandusministri 19.12.2008 määruse nr 51 "Riiklike maksude maksuhalduri poolt hallatavate nõuete ja kohustuste arvestusse kandmise, tasumise ja tagastamise kord" § 7 lõikele 2 on Maksu- ja Tolliameti peadirektor määranud kohad, kus maksuhaldur kassa teenust pakub. Sularaha võtavad vastu Maksu-ja Tolliameti Lennujaama teeninduskoht, Narva maantee piiripunkt, Luhamaa piiripunkt ja Koidula maantee piiripunt.

Info tollipunktide asukohtade ja lahtiolekuaegade kohta on leitav Maksu-ja Tolliameti kodulehel https://www.emta.ee/et/teenindusburood-ja-tollipunktid#!lennujaam

Kaasabi vajadusel või täiendavate küsimuste korral kirjutage liina.karlson@themis.ee

Liina Karlson
Themis Õigusbüroo OÜ
jurist/partner
www.themis.ee
 

Küsimus: Kas osaühingu osa sissemakset võib kohe kasutama hakata?24.11.2019

Tere
Tean, et samalaadseid teemasi on läbi käinud, aga küsiks täpsustuseks üle veelkord:
Nimelt asutasima OÜ ja saan aru, et riigilõivu saan kirjutada kuludesse majandusaasta aruandes ja saan selle raha tagasi?
Teiseks ma tegin ettevõtte osakapitali sissemaksmata, kui ma maksan nüüd 1/3 kogusummast, kas ma saan selle väärtpaberitesse edasi investeerida koheselt? Selleks ajaks, kui mul on 2500€ sisse maksnud ja väärtpaberitesse vms investeerimise vahenditesse viidud, saan ma ka kandeavalduse registriosakonnale edastada?

Tänud!

Vastus: Liina Karlson, Õigus- ja maksunõustaja, Themis Õigusbüroo OÜ, http://www.themis.ee/

Kui valida „asutamiskulud kannab ettevõte“, siis saab asutamiskulud endale maksuvabalt tagasi kanda.

Teine küsimus jääb ebaselgeks. Kui ettevõte on asutatud sissemaksuta, siis sissemakse tegemisel, tuleb vastav maksekorraldus esitada registriosakonnale. Sellega tõendate, et sissemakse on tehtud.

Kaasabi vajadusel või täiendavate küsimuste korral kirjutage liina.karlson@themis.ee

Liina Karlson
Themis Õigusbüroo OÜ
jurist/partner
www.themis.ee
 

Küsimus: Kas ma võin osaühingule raha tekkimisel asutamiskulud endale tagasi kanda ja sõiduauto kasutamise eest hüvitist maksta?24.11.2019

Osaühing asutati osakapitali sissemakseta. Asutamiskulud kannab ettevõte. Kas ma võin raha tekkimisel selle summa endale tagasi kanda ja isikliku sõiduauto kasutamise eest hüvitist maksta (kuni 335 eurot)?

Vastus: Liina Karlson, Õigus- ja maksunõustaja, Themis Õigusbüroo OÜ, http://www.themis.ee/

Kui valida „asutamiskulud kannab ettevõte“, siis saab asutamiskulud endale maksuvabalt tagasi kanda.

Isikliku sõiduauto kasutamise hüvitis on eraldiseisev võimalus väljamakse tegemiseks, mida on eelduste täitumisel võimalik ka endale maksta.

Kaasabi vajadusel või täiendavate küsimuste korral kirjutage liina.karlson@themis.ee

Liina Karlson
Themis Õigusbüroo OÜ
jurist/partner
www.themis.ee
 

Küsimus: Kus saab muuta oma tulumaksuvaba miinimumi?24.11.2019

Tervist, võtsin ennast oma firmasse tööle ja sooviks muuta oma tulumksuvaba miinimumi, sest maksan endale miinimumpalka, aga kus kohas ma saan seda teha?
Ette tänades,

Vastus: Liina Karlson, Õigus- ja maksunõustaja, Themis Õigusbüroo OÜ, http://www.themis.ee/

Üldjuhul esitatakse vastava avaldus raamatupidajale, kes siis selle TSD peal deklareerib. Kui raamatupidajat ei ole, siis tuleb seda teha ise samas kohas.

Kaasabi vajadusel või täiendavate küsimuste korral kirjutage liina.karlson@themis.ee

Liina Karlson
Themis Õigusbüroo OÜ
jurist/partner
www.themis.ee