Sotsiaalne turvalisus

[pealkirja vaade|avatud vaade]
[uuemad enne|vanemad enne]
[10|20|30]

Küsimus: Kas sõidukil võivad olla tehase poolt toonitud või toonitud eu sertifikaadiga tagatuled?16.05.2024

Tere!
Kas sõidukil võivad olla kasutuses tehase poolt toonitud, või aftermarket tagatuled mis on juba toonitud, ja millel on olemas eu sertifikaat ja vajaminevad tähised, ja mainiks ka selle ära, et ülevaatustele siiani on sobinud antud tagatuled?

Vastus: Andero Sepp, veebipolitseinik, Politsei- ja Piirivalveamet, www.politsei.ee

Tere

Kõik tuled peavad vastama valmistaja nõuetele, üldiselt hinnatakse seda ülevaatusel, kas tuled vastavat nõuetele ja seadusele. Kui seal probleemi ei nähtud, siis enama infota ütleks, et toonituna toodetud tulede kasutamine on lubatud kui neil vastavad sertifikaadid olemas, kõik nõutud valguallikad töötavad ja valguse värv ei ole moonutatud.
 

Küsimus: Kas "teenindav personal" võibki õuealal sõita vastassuunas?09.05.2024

Tere.
Maja ees on tee, mille keskel on tilgakujuline muruplats. Vastavalt liiklusmärkidele on see tee ühesuunaline. Järjepidevalt sõidab eravärvides kastiauto vastassuunas, et pöörata kõrvalisele teele. Samale kõrvalisele teele saab pöörata otseloomulikult ka siis, kui sõita õigesti. Olgu ära mainitud ka, et tegemist on õuealaga.
Kui aga härra tähelepanu juhtida keelumärgile ning suunata tähelepanu, et ta vastassuunas sõidab, hakkab ta mölisema, et tema on teenindav personal. Nimelt on ta selle firma, mida ta siis teenindavaks personaliks peab, omanik.

Siit minu küsimus- kas teenindavale personalile ongi kõik lubatud? Või see konkreetne härra ajab mulle lihtsalt kärbseid pähe ja ei viitsi oma teekonda 5 sekundit pikendada.
Ja teine küsimus- oletame, et ma sõidan samal ajal sellel samal teel autoga õiges suunas, kui tema mulle vastu sõidab. Mööda ei mahu, kuna tee on ühe auto laiune. Kumb meist teed peab andma? Kas mina, kuna mul takistus. Või tema, sest olgem ausad, ta sõidab vastassuunas.

Jõudu ja jaksu teile sellel elukutsel ning palju päikest?

Vastus: Andero Sepp, veebipolitseinik, Politsei- ja Piirivalveamet, www.politsei.ee

Tere
Siin on tegelikult nii, et kui härral on töötav kollane vilkur, siis on õigus temal ja kohtus talle teed anda Teil.
Kui härra sõidab lihtsalt autoga, millel on kast ja mida kasutab hooldustööde tegemiseks, siis on õigus Teil ja ta ei või vastassuunas sõita ning talle ei pea teed andma, et ta saaks rikkumise lõpule viia. Sellisel juhul võiksite enda piirkonna veebipolitseinikule täpsemad andmed anda isiku kohta.
§ 17. Tee andmise üldised kohustused
(2) Liikleja peab andma teed sõidukile, millel on sisse lülitatud sinine vilkur või sinine märgutuli koos erilise helisignaaliga või ilma, ja niisuguse sõidukiga saadetavale sõidukile, samuti teel töötavale sisselülitatud kollase vilkuriga sõidukile ja niisuguse sõidukiga saadetavale sõidukile. Vajaduse korral peab liikleja tee andmiseks seisma jääma.
§ 84. Eritalituse sõiduk

(1) Eritalituse sõiduk on:
(2) 2) sõiduk, millega täidetakse teehoiuülesandeid ja teel möödapääsmatuid tööülesandeid (edaspidi hooldussõiduk);
(3) (4) Hooldussõiduki juht, kelle sõidukil on sisse lülitatud kollane vilkur, võib tööülesannete täitmisel kõrvale kalduda käesoleva seaduse § 14 lõikes 1, §-s 20, §-s 45 ja § 48 lõikes 6 sätestatud nõuetest ning liiklusmärkide, välja arvatud eesõigusmärgid ja kiirust piiravad märgid, ja teemärgiste nõuetest.
 

Küsimus: Kas mul on õigus saada töötutoetust kuni mu laps saab 3-aastaseks? 09.04.2024

Tere,
Võtsin end eelmisel aastal töötuna arvele ja sain töötukindlustushüvitist. Nõustaja ütles, et kuna ma kasvatan alla 3-aastast last, on mul õigus saada töötukindlustushüvitise lõppemisel ka töötutoetust. Avalduse esitas minu konsultant, kuid sain negatiivse otsuse, kuna olen eelnevalt töötanud 149 päeva, mitte nõutud 180 päeva.
Laps harjub alles lasteaiaga ja meil läheb see keeruliselt, kuna laps keeldub lasteaias söömast. Seetõttu ei saa ma teda veel terveks päevaks lasteaeda jätta ja tööle minna.
Küsimus on: kas mul on õigus saada töötutoetust kuni mu laps saab 3-aastaseks?

Lugupidamisega

Vastus: Töötukassa infospetsialist, Eesti Töötukassa, www.tootukassa.ee

Tere, tänan Teid küsimuse eest! Töötutoetuse saamiseks peavad olema täidetud järgmised tingimused:
1)Teid on töötuna arvele võetud
2) Teie ühe kuu sissetulek on väiksem töötutoetuse 31-kordsest päevamäärast 362,70 eurot (nt. töövõimetuspension, toitjakaotuspension, vanemahüvitis, renditulu, stipendium vm)
3) olete töötuna arvele võtmisele eelnenud 12 kuu jooksul olnud vähemalt 180 päeva hõivatud tööga, tööga võrdsustatud tegevusega või muu tegevusega, mille puhul ei saa eeldada, et Te töötuna arvele võtmisele eelneva aasta jooksul töötasite https://www.tootukassa.ee/et/teenused/tootutoetus
Erinevaid, mittekattuvaid hõiveid saab liita. Kui Teie avaldusel ei olnud märgitud lisaks töötamisele töötamisega ja töötuna arvelolekuga mittekattuv alla 8 aastase lapse kasvatamise aeg viimase 12 kuu jooksul enne töötuna arvele võtmist, siis saate selle kohta info lisada vaidesse. Lapse kasvatamise alusel saab töötutoetust taotleda üks kord viie aasta jooksul ja on vajalik vanemate kirjalik kokkulepe, sest seda saab teha ainult üks lapsevanem selle, alla 8 aastase lapse alusel viie aasta jooksul.
Peale 180 päevast töötuskindlustushüvitise perioodi on võimalik määrata töötutoetus 90-ks päevaks , peale 210 päevast töötuskindlustushüvitist 60-ks päevaks kui töötutoetuse tingimused on täidetud.
Kui Te ei nõustu Teile tehtud töötutoetuse mittemääramise otsusega, siis saate 30 päeva jooksul peale otsuse kättesaamist esitada vaide, kus põhjendate mittenõustumist, siis vaadatakse avaldus uuesti läbi. Allkirjastatud vaide saate esitada vabas vormis, esitamise kohta leiate info https://www.tootukassa.ee/et/footer/ametlikku/vaide-esitamine
 

Küsimus: Kuidas teha kindlaks auto asukoht, kui tuttav pidi selle Norrast Eestisse tooma, kas politsei saab aidata?03.04.2024

Tere.
Eelmise aasta suvel tuttav pidi sõitma mu autoga Norrast Eesti. Tegi Rootsis avarii ja jättis selle seal kuhugi. Algselt oli kokkulepe et ostab auto välja. Tänaseks pole ei raha ega autot. Olen talle saatnud sõnumeid, et soovin autot tagasi saada kuid ta ei vasta mulle. Nüüd olengi nõutu, ei tea mida teha. Kuna tegu oli hea tuttavaga, siis küsimusi väga ei esitanud ja lootsin, et korralik inimene ja vastutab oma tegude eest. Nüüd mõtlengi, et kas Politsei võib saada aidata mul auto üles leida või on muid viise. Autol on Eesti numbrimärk. Olen ajutiselt registrist ära kustutanud. Pole kindel kas auto on Eestis või Rootsis (mingi aeg tuttav väitis, et on lasknud selle Eesti viia kuid ma ei usu seda). Isik ise elab Norras. Kui auto on treileriga Eesti viidud kas sadamas on vaja autole check in teha ja ehk on võimalik sadamast saada infot kas auto on ületanud piiri?

Aitäh

Vastus: Andero Sepp, veebipolitseinik, Politsei- ja Piirivalveamet, www.politsei.ee

Tere

Teie olukord on kahjuks väga keeruline. Kõige parem allikas oleks see tuttav - kuhu ta Eestis selle viia lasi? Kellelegi pidi ta selle teenuse eest ju tasuma, kellele? Kas ja kes Rootsis liiklusõnnetusele reageeris - politsei?
Võite küll teha ka kirjaliku, digiallkirjaga, päringu, saata selle ppa@politsei.ee, milles palute avaldada meile teadaolevat infot Teile kuuluva sõiduauto kohta, kuid tegemist on Schengeni sisese alaga, seega ei pruugi seda infot olla.
Muus osas tuleb Teil suhelda pigem vedajate ja Rootsi asutustega - check-in jmt tehakse kõik sealpool ju, seega ka andmed on seal. Mulle endale tundub parim lähtepunkt, tuttava järel, Rootsi politsei - kas neil on infot õnnetuse kohta ja mis sai õnnetuses osalenud sõidukitega, kas neil on täiendavat infot Teie sõiduki kohta. Sealt edasi võiks tuttavalt saada info, mis laevaga sõiduk üle toodi, mis sadama kaudu ja siis oleks ehk võimalik neile asutustele päring esitada. Samas, taaskord, kui tuttav lasi selle auto üle tuua siis peaks ta teadma kuhu ta auto maha laadida lasi.
 

Küsimus: Kas politseil on õigus parklas pargitud autot kontrollida ning teha trahvi kehtetu tulekustuti eest?03.04.2024

Tere, kas politseil on õigus parklas pargitud autot kontrollida ning teha trahvi kehtetu tulekustuti eest? Trahvi selgitus on
Täpsustus: Juhtis mootorsõidukit, mille varustuses olev tulekustuti on nõuetekohaselt kontrollimata.
Kontrollimise hetkel auto pole liikunud vaid oli hetkel pargitud avalikus parklas.

Vastus: Andero Sepp, veebipolitseinik, Politsei- ja Piirivalveamet, www.politsei.ee

Tere

"Kontrollimise hetkel auto pole liikunud vaid oli hetkel pargitud avalikus parklas." - Tahaks küsida, kuidas see auto sinna parklasse sai? Kui olete kindel, et Teid kontrollinud ametnikel ei ole võimalik tõendada, et auto osales enne kontrollimist liikluses, soovitan Teil trahv vaidlustada kohtus. Muus osas - auto parkimine, sealhulgas ka koduhoovi, ei vabasta vastutusest liiklusrikkumise eest.
 

Küsimus: Millal minu esimese astme kuritegu aegub ja kas ma saan pärast karistuse kustumist minna ajateenistusse?19.03.2024

Tere, olen hetkel 19-aastane ning mind on karistatud esimese astme kuriteo eest, mille ma panin toime 16-aastasena ning mul lõpeb katseaeg järgmise aasta jaanuaris. Mul tekkis küsimus, et millal see kuritegu aegub ja et kas ma saan pärast karistuse kustumist minna ajateenistusse?

Vastus: Andero Sepp, veebipolitseinik, Politsei- ja Piirivalveamet, www.politsei.ee

Tere
Sellele küsimusele vastamiseks tuleb vaadata Karistusregistri seadust. Täpsemalt § 24 lg 2:
Kui isik oli süüteo toimepanemise ajal alaealine, siis tema karistusandmed kustutatakse registrist ja kantakse üle arhiivi, kui:

5) tähtajalisest vangistusest või rahalisest karistusest tingimisi vabastamise korral määratud katseaja lõppemisest on möödunud kaks aastat;

Edasi järgnev infot
Ajateenistusse asumisest vabastatakse ja arvatakse reservi kutsealune, kes:
• on jõustunud kohtuotsuse alusel saanud karistuseks reaalse vangistuse üle ühe aasta ning karistuse andmed ei ole karistusregistri seaduse kohaselt kantud karistusregistri arhiivi.
• Allikas: https://kra.ee/ajateenistus/ajateenistusest/keda-vabastatakse-voi-ei-kutsuta/

Kõige mõistlikum oleks Teil enda andmeid vaadata siit https://kaitsevaeteenistus.ee/auth/login ja täiendavate küsimuste korral pöörduda Kaitseressursside Ameti poole
 

Küsimus: Kas mul on mõtet suitsevast haisvast diiselautost politseile teada anda ja kas politsei üldse sellega tegeleb?19.03.2024

Kohtan pidevalt meie tänavatel diiselautosid, mis ajavad summutist välja jubedat haisu. Umbes sellist, et pea hakkab valutama ja selline tunne, et sureb ära selle kätte.
Kas see on normaalne ja seaduslik? Kas mul on mõtet sellisest autost politseile teatada, kas politsei saab ja viitsib sellega tegeleda?
Kui diiselauto selgelt haiseb, kas ta saab seaduslikult ülevaatuselt läbi, kui tahmatest korras on, kuid jube hais üleval, mis selgelt on inimeste tervisele kahjulik.
Kohtan kahte sorti jubedalt haisvaid diisleid, ühtedel ei ole erilist suitsu üleval, teiste suits on aga selgelt nähtav.

Vastus: Andero Sepp, veebipolitseinik, Politsei- ja Piirivalveamet, www.politsei.ee

Tere
Politsei teavitamisel on mõtet, kui sõidukil puudub kehtiv ülevaatus, seda saab Transpordiameti lehelt eelnevalt ise kontrollida: https://eteenindus.mnt.ee/public/soidukTaustakontroll.jsf. Meie teedel ja tänavail liigub väga erinevaid diiselmootoriga sõidukeid, on neid, mille heitgaasid sisuliselt mingit puhastamist ei läbi ja on uuemaid, mille heitgaasi läbivad mitmed erinevad etapid, enne kui väljuvad autost atmosfääri. Ainult suits ja hais ei viita sellele, et heitgaasid normile ei vasta. Tean näiteks Euro5 sõidukit, mille mootor läbinud kapitaalremondi ja lisaks tahmafilter on peal uus, heitgaaside retsirkulatsioonisüsteemi klapid jmt vahetatud ning heitgaasidel on ikkagi juures spetsiifiline lõhn, mida ei ole mõistlik väga lähedalt Samas kõrval Euro6 sõiduk tekitab ka teinekord muljetavaldaval „suitsu“ pilve, kui parasjagu tahmafiltri puhastusprotsess on käimas. Toon need näited välja illustreerimaks, et ainult lõhn ja suits ei tähenda, et midagi paigast on. Lõhna ülevaatusel ei mõõdeta, kui tervisele ja loodusele ohtlikud parameetrid on normi piires siis lubatakse sõidukil liikluses osaleda.
 

Küsimus: Kas saan 18-aastaseks saades Transpordiametist lube taotleda, kui trahv aegub enne 18-aastaseks saamist?29.02.2024

Tere. Olen 16-aastane piiratud juhtimisõigusega isik. Kui peaksin sõitma üksinda ning vahele jääma ja saama rahatrahvi. Kas siis saan 18-aastaseks saades Transpordiametist lube taotleda, kui trahv aegub enne 18-aastaseks saamist?

Vastus: Andero Sepp, veebipolitseinik, Politsei- ja Piirivalveamet, www.politsei.ee

Tere
Kui karistuse kandmistest (trahvi maksmisest/arestist vabanemisest) on möödas 2 aastat, siis kantakse karistus karistusregistri arhiivi. Seejärel on võimalik ka Teile juhtimisõigus anda, ehk lube taotleda.
 

Küsimus: Kui pikalt võivad toidupoed koguda tõendeid enne kui poevarguse kohta avalduse teevad ja millise karistusega peaksin arvestama? 29.02.2024

Olen varasemalt karistamata inimene, kes pani toime poevarguse, mille tõttu kutsuti välja politsei. Kauplusel oli kogutud ka tõendeid minu varasemate varguste kohta.
Politsei alustas menetlust.
Kui pikalt võivad koguda toidupoed tõendeid ennem kui avalduse teevad?
Millise karistusega peaksin ma arvestama?
Kas politsei teavitab sellest ka minu tööandjat?
Kui kaua võtab menetlus aega ennem kui minuga ühendust võetakse?
Kas asi läheb edasi kohtusse?

Vastus: Andero Sepp, veebipolitseinik, Politsei- ja Piirivalveamet, www.politsei.ee

Tere

Teadmata, millisel viisil kauplus neid tõendeid varasemate rikkumiste kohta kogus, on raske anda sellele tegevusele hinnangut. Üldiselt ei tegele kauplused tõendite kogumisega ja sellisel viisil kogutud tõendite puhul tuleb hinnata nende tõendikõlbulikust. Teie pöördumisest ei selgu ka kahju suurust ega menetlusliiki. Kui leiate, et kauplus on oma tegevusega rikkunud Teie õigusi, on Teil võimalik väärteo otsus kohtus vaidlustada või kriminaalasja puhul arutada kaitsjaga läbi Teie vastu olevad tõendid. Kaitsja(advokaadi) poole võite muidugi pöörduda ka väärteoasjas ja paluda tema kaasumist menetlusse. Väga üldiselt vastates: Tööandjat me ei teavita, et tema töötajat kahtlustatakse süüteo toimepanemises. Menetluse pikkust ja Teiega ühenduse võtmise aega ei oska ma öelda, reeglina räägime nädalast kuni 1-2 kuud. Samuti ei saa siit prognoosida, kas asi läheb kohtusse, väärteoasjas saab karistuse (trahvi) määrata PPA, kriminaalasjas määrab selle kohtunik.
Karistuste osas, väärteo puhul karistatakse rahatrahviga kuni kolmsada trahviühikut (kuni 1200€) või arestiga (kuni 30p). Kriminaalasjas karistatakse rahalise karistuse või kuni kolmeaastase vangistusega
 

Küsimus: Kas selline filmimine on lubatud, kus eramaja kaamera jälgib tänaval majast mööda liikujaid?15.02.2024

Tere.
Olen märganud, et osadel eramajadel on liikuvad kaamerad, mis filmivad inimesi tänaval liikudes kogu selle aja kui majast mööduda. Kas selline tegevus on lubatud?

Ette tänades

Vastus: Andero Sepp, veebipolitseinik, Politsei- ja Piirivalveamet, www.politsei.ee

Tere

See ei ole otseselt PPA tegevusvaldkond. Parima ülevaate saate Andmekaitse Inspektsiooni juhenditest: https://www.aki.ee/isikuandmed/juhendid/juhend-kaamerate-kasutamise-kohta
Kui kahtlustate, et kaamera rikub isikuandmete käitlemise nõudeid, võite pöörduda kaebusega AKI poole