Sotsiaalne turvalisus

[pealkirja vaade|avatud vaade]
[uuemad enne|vanemad enne]
[10|20|30]

Küsimus: Kas politsei võib koolis õpilase koti läbi otsida, kui õpetajad on politsei kutsunud?22.11.2023

Tere!
Kuna õpetajad ei tohi koolis kotti läbi otsida, siis kui nad kutsuvad politsei, kas neil on õigus seda teha või neil peab selle jaoks kohtu luba olema?

Vastus: Andero Sepp, veebipolitseinik, Politsei- ja Piirivalveamet, www.politsei.ee

Tere
Lühike vastus on, et PPA ametnikud võivad Teie koti läbi vaadata ilma kohtu loata. Aga selleks on kindlad olukorrad, millal selline õigus tekib, seda vastavalt Korrakaitseseaduse § 49le.
§ 49. Vallasasja läbivaatus

(1) Politsei või seaduses sätestatud juhul muu korrakaitseorgan võib valdaja nõusolekuta kontrollida meeleliselt või tehnilise vahendi või teenistuslooma abil vallasasja, sealhulgas avada uksi ja kõrvaldada muid takistusi, kui:
4) on alust arvata, et selles on asju, mida võib käesoleva seaduse või muu seaduse alusel võtta hoiule, hõivata või konfiskeerida;
7) see on vajalik seadusega või seaduse alusel kehtestatud nõuete täitmise tagamisel ohu ennetamiseks, väljaselgitamiseks või tõrjumiseks või korrarikkumise kõrvaldamiseks, ning selliste nõuete täitmise kontrollimine on vallasasja läbi vaatava korrakaitseorgani pädevuses.
 

Küsimus: Kui olen töötu ja lähen tööle, kas siis mõne aja pärast töötuks jäädes saan uuesti arvele võtta?17.11.2023

Tere!

Olen praegu töötuna arvele võetud. Kui lähen nüüd tööle, aga tulen nt. mõne kuu pärast poolte kokkuleppel töölt ära, kas mul on siis uuesti õigus ennast kohe töötuna arvele võtta? Või peab kahe töötuna arvele võtmise vahepeal olema teatud ajavahemik?

Vastus: Töötukassa infospetsialist, Eesti Töötukassa, www.tootukassa.ee

Tere!
Ajalisi piiranguid ei ole, töötuna arvelevõtmise avalduse võite esitada kohe, kui töösuhe lõpeb, - alates järgmisest päevast.
Kui tööleping lõpeb § 79 alusel (poolte kokkuleppel), võib see olla takistuseks töötuna registreerimisel, kui olete äriühingu juhatuse liige või FIE. Keda ei võeta töötuna arvele: https://www.tootukassa.ee/et/teenused/toootsingud/tootuna-registreerimine
 

Küsimus: Kas pean autoga kõrvalteelt, parklast ja koduaiast välja sõitmisel kõnniteel liiklejale teed andma?06.11.2023

Tere
Huvitaks autoga kõrvalteelt, parklast ja koduaiast välja sõitmisel teeandmise kohustus.

Kui puudub ülekäigurada, kas ma pean otse sõites andma teed jalakäiale või jalgratturile, kes tuleb mööda kõnniteed ja ka ületab minu eest sõidutee mööda sama joont, nagu ta tuli kõnniteelt.
Pean silmas olukorda, kus ma tulen kõrvalteelt otse peateele, või koduaiast peateele või parklast peateele, mitte vastupidi.
Seni olen ma teadnud, et kõnnitee suhtes ma ei pea sellises olukorras otse liigeldes teed andma mitte kellelegi.

Vastus: Andero Sepp, veebipolitseinik, Politsei- ja Piirivalveamet, www.politsei.ee

Tere

Teie kirjeldatud olukord on kirja pandud Liiklusseaduses (https://www.riigiteataja.ee/akt/130062023034?leiaKehtiv) §17 lg 3 järgnevalt:
Parklast, õuealalt, puhkekohast, teega külgnevalt alalt või nende juurdesõiduteelt teele sõites peab juht andma teed igale teel liiklejale, kui teeandmise kohustus pole liikluskorraldusvahenditega reguleeritud teisiti.

- üldiselt hoovist välja sõitmist ei ole reguleeritud teisiti.
 

Küsimus: Kas selline toiming on karistav kui maja haldur on levitanud infot minu korteri ostu asjaolude kohta?16.10.2023

Tere
Ostsin korteri ja selle maja haldur lekitas selle tehingu kohta täieliku info. Isegi minu lähedased said ostust teada nn. "küla pealt". Kui juba liinibussis arutatakse minu elukoha uue aadressi ja isegi korteri numbri üle, siis leian, et see on halduri poolne konfidentsiaalsuse nõude täielik eiramine. Ei tunne ka ennast turvaliselt. Kas selline toiming on karistatav?

Vastus: Andero Sepp, veebipolitseinik, Politsei- ja Piirivalveamet, www.politsei.ee

Tere
Antud küsimusega soovitan Teil pöörduda pigem www.ttja.ee poole. Isikuandmete käitlemise õiguspärasuse ja sellega seotud rikkumiste osas teostavad järelevalvet nemad.
 

Küsimus: Kuhu peaksin teatama lubadeta autojuhist ning kas saan ka seda teha vaid ees-ja perekonnanime teades?06.10.2023

Kuhu peaksin teatama lubadeta autojuhist ning kas saan ka seda teha vaid ees-ja perekonnanime teades. Juht sõidab ringi tööautoga.

Vastus: Andero Sepp, veebipolitseinik, Politsei- ja Piirivalveamet, www.politsei.ee

Tere
Sellise info võite saata otse mulle: andero.sepp@politsei.ee või vastava piirkonna veebipolitseinikule, kelle kontakti leiate siit kaardilt: https://www.politsei.ee/et/piirkonnapolitsei
 

Küsimus: Kas 8 aasta tagune karistus KarS § 424 on takistuseks täna abipolitseinikuks hakkamisel?06.10.2023

Tere!

Küsimus selline, on huvi ja soov astuda abipolitseinikuks piirkonda kus täna elan. Kahjuks nooruses täpsemalt kaheksa aastat tagasi olen toime pannud süüteo KarS § 424. Peale seda olen olnud eeskujulik kodanik ning rikkumisi ei ole olnud. Kas sellise paragrahviga on üldse mõtet kandideerida abipolitseinike ritta?

Lugupidamisega

Vastus: Andero Sepp, veebipolitseinik, Politsei- ja Piirivalveamet, www.politsei.ee

Tere
Paraku ei ole see võimalik, ka 8 aastat pärast karistust. Kuriteo toimepanemise eest karistatud isikuid ei saa Abipolitseiniku seaduse alusel võtta abipolitseinikuks.
 

Küsimus: Kas proovipäeval töötamise eest peab ka tasu maksma?15.06.2023

Tere!
Olen töötanud kaks proovipäeva. Poe juhatajaga midagi töötasu maksmise kohta ei rääkinud. Tundub, et proovipäevad on tasuta tal. Kas on õigust küsida proovipäeva eest kokku lepitud tunnitasu, kui töölepingut pole veel sõlmitud (sest soovisime mõlemad proovipäeva).
Head!

Vastus: Nansi Kartanas, infospetsialist, Eesti Töötukassa, www.tootukassa.ee

Lugupeetud küsimuse esitaja

Proovitöö päev on töötuna registreeritud isikule suunatud töötukassa teenus: https://www.tootukassa.ee/et/teenused/toootsingud/proovitoo
Proovitöö kestab ühe päeva ning teenusel osalemine peab kindlasti olema enne proovitöö toimumist töötukassa nõustajaga kokku lepitud.
Töötu annab oma nõustajale proovitööle asumisest teada ning täpsustab, mis ettevõttes ja millal on proovitööl osalemine on kokku lepitud.
Töötukassa nõustaja saadab töötuna registreeritud isikule proovitöö osavõtulehe e-postiga või annab selle kaasa paberkandjal.
Proovitööl osaletud päeva eest on töötul õigus saada sõidu- ja majutustoetust järgmistel tingimustel:
- proovitöö toimumise ajal on töö otsija töötuna arvel;
- elukoht asub proovitöö toimumise kohast kaugemal kui 500 meetrit;
- kandideerimine toimub töötukassale vahendada antud vabale töökohale;
- proovitöö osavõtuleht esitatakse 30 päeva jooksul pärast proovitööl osalemist.

Töölepingu seadus ei sisalda proovitöö päeva mõistet. Töölepinguga tööle asumisel on võimalik kasutada katseaega, mis võib kesta kuni 4 kuud.
Täpsema info saamiseks töölepingu tingimuste ja muude üksikasjade kohta palume Teil pöörduda Tööinspektsiooni poole
- e-posti aadress jurist@ti.ee
- infotelefon 6406000 töötab igal tööpäeval kella 9.00 - 16.30.
 

Küsimus: Mis erinevus on hädakaitsel ja hädaseisundil, palun näiteid?26.05.2023

Tere,
Karistusseadustiku paragrahv 28 ja 29 - hädakaitse ja hädaseisund. Näidetena - mis erinevus nendel kahel on?

Vastus: Andero Sepp, veebipolitseinik, Politsei- ja Piirivalveamet, www.politsei.ee

Tere

Vastan lakooniliselt, kuid ma loodan, et arusaadavate näidetega:

Hädakaitse - Keegi ründab Teid, vaja on ennast kaitsta
Hädaseisund - näiteks loodus ründab, vaja on vara kaitseks karjäärist liiva võtta, liivakottide tegemiseks, et rajada veetõke.
 

Küsimus: Kas registreeritud ATV-ga võib tänavatel sõita või üksnes konkreetsesse sihtkohta jõudmiseks?26.05.2023

Sain teada, et mootorrattana või väiketraktorina registreeritud ATV-ga tohib avalikel teedel sõita. Kas sellest tuleb välja, et niimoodi saab aleviku tänavatel teha lõbusõite niipalju kui soovid? Või ikka peab seda masinat mõistlikult kasutama, et vajalikku kohta jõuda?

Vastus: Andero Sepp, veebipolitseinik, Politsei- ja Piirivalveamet, www.politsei.ee

Tere

Kui sõiduk on arvel traktorina või mootorrattana siis võib sellega avalikel teedel sõita vastavalt sellele, mis liiki masinana see arvele võetud on. Seadus ei keela ei traktori ega mootorrattaga lõbusõitu kui sellega järgitakse liiklusreegleid.
 

Küsimus: Kuidas kodanikuna peaksin reageerima kui minu kõrvaltänaval sõidetakse pidevalt keelatud vastassuunas?16.05.2023

Tere!
Palun Teie abi. Tartu linnas meie ridaelamu boksi kõrvaltänaval on üles pandud vastassuunalist sõitu keelav märk. Kuidas me peame selles olukorras käituma nähes regulaarselt seesugust liiklusreeglite rikkumist - eriti viimasel ajal autod nahaalselt sõidavad vastassuunas?
Ette tänades

Vastus: Andero Sepp, veebipolitseinik, Politsei- ja Piirivalveamet, www.politsei.ee

Tere

Ma soovitan Teil selle murega pöörduda oma kolleegi poole ja anda talle juba täpsem info asukohta kohta, kus rikkumine pidev on. Tartumaa veebipolitseiniku leiate siit: https://www.facebook.com/Tartu.veebipolitseinik