Ravikindlustus

[pealkirja vaade|avatud vaade]
[uuemad enne|vanemad enne]
[10|20|30]

Küsimus: Miks ravikindlustus hakkab kehtima alles peale 14-päevast ooteaega?14.01.2022

Eeldus: inimesel pole kehtivat ravikindlustust.
Miks peale antud inimese töötamise registrisse kandmist on 14-päevane ooteaeg enne kui ta saab endale ravikindlustuse?
Töötamisregistri andmed saadi küll väga hästi up-to-date seisu, kuna Maksuamet tahab makse koguda. Miks ravikindlustuse registris kohe muudatust ära ei tehta, kui andmed töötamisregistrisse tekivad? Ooteaeg 14 päeva on ühe digiriigi jaoks lubamatult pikk. Kas tegeletakse antud ooteaja lühendamisega?

Vastus: Eesti Haigekassa, www.haigekassa.ee

Tere, ravikindlustuse seaduse § 6 lõike 1 kohaselt tekib töölepinguga töötavate isikute kindlustuskaitse maksukorralduse seaduse §-s 251 sätestatud töötamise registrisse kantud töötamise alustamise kuupäevast arvestatava neljateistkümnepäevase ooteaja möödumisel. 1
 

Küsimus: Millal hakkab kehtima ravikindlustus kui tööle asumise päev on 4 jaanuar 2022?12.01.2022

Millal hakkab kehtima ravikindlustus kui tööle asumise päev on 4 jaanuar 2022? Tööleping tähtajatu ja 4 kuulise katseajaga.

Vastus: Eesti Haigekassa, www.haigekassa.ee

Tere

Ravikindlustus hakkab kehtima töötamise registrisse kantud töötamise alustamise kuupäevast arvestatava neljateistkümnepäevase ooteaja möödumisel. Kui töötamise registrisse kantud töötamise alustamise kuupäev jääb kehtiva kindlustuskaitse ajavahemikku, jätkub ravikindlustus uuel alusel ilma katkemiseta.

Parimate soovidega
Ülvi Rebane
 

Küsimus: Kas haiguslehte on võimalik võtta isale, kui ema on lapsehoolduspuhkusel?06.01.2022

Kas haiguslehte on võimalik võtta isale, kui ema on lapsehoolduspuhkusel? Ema on LHP aga teeb kodus tööd. Kodus on 3 last ning kaks neist jäid haigeks - alla 3 aastane ja 9 aastane. Ema üksi hakkama ei saa, kuna peab ka tööd tegema. Kas isa saab haiguslehte võtta ja millise lapsega oleks seda mõistlik teha?

Vastus: Eesti Haigekassa, www.haigekassa.ee

Tere

Hoolduslehe saab arst väljastada lapse tegelikule põetajale. Seega, kui haigestunud last põetab isa, väljastab arst hoolduslehe isale. Hooldusleht väljastatakse selle lapse hooldamiseks, kelle põetusvajaduse tõttu vajab isa hoolduslehte.

Parimate soovidega
Ülvi Rebane
 

Küsimus: Kuidas saab ema ravikindlustuse, kui on lapsega kodus, ei tööta aga isa on ametlikult lapsehoolduspuhkusel?09.09.2021

Tere!
Kuidas saab ema ravikindlustuse, kui on lapsega kodus, ei tööta aga isa on ametlikult lapsehoolduspuhkusel?

Vastus: Eesti Haigekassa, www.haigekassa.ee

Tere

Riigipoolsele ravikindlustusele on õigus lapsi kasvataval vanemal, kelle eest riik maksab sotsiaalmaksu. Riigi poolt sotsiaalmaksu maksmisega on tagatud lapsi kasvatava isiku ravikindlustuskaitse. Seega kui lapsehoolduspuhkusel on isa, siis on isal ka kindlustus lapse kaudu ja emal ei ole samal ajal õigust ravikindlustusele lapse kaudu.

Kõik ülejäänud võimalused ja tingimused ravikindlustuse saamiseks leiate haigekassa kodulehelt https://www.haigekassa.ee/inimesele/ravikindlustus#tab-d2558.

Parimate soovidega

Ülvi Rebane
 

Küsimus: Kumb tööandja peab haiguslehte kinnitama, kui haigusleht on avatud eelmises töökohas ja vahepeal on olnud tööandja muudatus?04.05.2021

Jäin haiguslehele enne eelmise töölepingu lõppemist. Uus tööandja on mind Haigekassas registreerinud aga kuna olen veel haiguslehel siis tööle pole veel hetkel läinud. Arst pikendas haiguslehte veel. Kui haigusleht on avatud eelmises töökohas töötades ja vahepeal on olnud tööandja muudatus, kumb tööandja peab haiguslehte kinnitama?

Vastus: Eesti Haigekassa, www.haigekassa.ee

Tere

Töövõimetuslehe kinnitab tööandja, kelle kaudu omate kehtivat töösuhet ja ravikindlustust.

Kui Teil tekib täiendavaid küsimusi, siis võite kirjutada Eesti Haigekassa e-posti aadressile info@haigekassa.ee või helistada infotelefonile 669 6630.

Parimate soovidega

Ülvi Rebane
 

Küsimus: Kas kindlustuskaitse lõpeb 2 kuu möödudes peale TL lõppemist või kehtib see kogu haiguslehel oleku ajal?25.02.2021

Tere.
Jäin haiguslehele 28.jaanuaril ning minu tööleping lõppes 5. veebruaril. Arsti sõnul võib mu taastumisele kuluda ka üle 3 kuu. Kas kindlustuskaitse lõppeb sellisel juhul 2 kuu möödudes peale TL lõppemist (5.aprillil) või kehtib see kogu haiguslehel oleku ajal (ka pärast 5. aprilli kui olen jätkuvalt haiguslehel)?
Aitäh

Vastus: Eesti Haigekassa, www.haigekassa.ee

Tere


Ravikindlustus lõppeb kaks kuud peale töölepingu lõppemist.

Pille Sõõrde
Eesti Haigekassa
 

Küsimus: Kui õpilane on täiskasvanute gümnaasiumis ekstern õppel, siis kas tal on riigi poolt tagatud ravikindlustus?12.02.2021

Tere! Kui õpilane on täiskasvanute gümnaasiumis ekstern õppel, siis kas tal on riigi poolt tagatud ravikindlustus?

Vastus: Eesti Haigekassa, www.haigekassa.ee

Tere, eksternina õppijal ei ole õigust ravikindlustusele. Parimat soovides Pille Sõõrde Eesti Haigekassa
 

Küsimus: Kas mul on õigus saada ka sünnitushüvitist kuna uues töökohas võtan sünnituspuhkuse ikkagi välja?23.09.2020

Tere. Jäin rasedaks ja eelmises töökohas lõppes leping, kuna kolisin uude linna ja sinna tagasi tööle poleks enam läinud. Nüüd avanes võimalus väikse koormusega kodust töötada samal ajal vanemahüvitist edasi saades. Jäin aga teist last ootama ja sündide vahe tuleb vähem kui 2a. Kas mul on õigus saada ka sünnitushüvitist kuna uues töökohas võtan sünnituspuhkuse ikkagi välja? Kui jah siis, millise tasu järgi see hüvitis makstakse, kas eelmise või nüüd uue?

Vastus: Eesti Haigekassa, www.haigekassa.ee

Tere

Sünnitushüvitisele on Teil õigus, kui sünnituslehe algamise päeval omate kehtivat töösuhet ja ravikindlustust tööandja kaudu. Sünnitushüvitise arvutame eelneva kalendriaasta sotsiaalmaksuga maksustatava tulu andmete alusel. Kui Te eelneval
kalendriaastal ei töötanud ning tööandja Teie eest sotsiaalmaksu ei maksnud, arvutatakse hüvitis alampalgalt. Kui põhipalk on väiksem kuupalga alammäärast, siis päevatulu võrdub põhipalga ja arvu 30 jagatisega.Parimat soovides

Ülvi Rebane
Eesti Haigekassa
 

Küsimus: Kas saan hiljem trauma muuta töötraumaks, kuna ravi venib ja lasin ennast algul tööandjal "ära rääkida"?11.09.2020

Tere!
Kukkusin tööl ja murdsin jala. Tööandja rääkis teatud tingimustel mind pehmeks, et ma ei vormistaks seda kui kukkumist tööl, vaid et kukkusin omal vabal ajal. Haiguslehel olen nüüd juba 2 kuud ning kuna pean ka opile minema, siis võib see venida veel väga pikaks.
Tööandja aga ei täida tingimust, milles olime kokku leppinud.
Tean, et käitusin valesti, kuid kas ma nüüd kuidagi saan muuta oma traumat töötraumaks?

Vastus: Eesti Haigekassa, www.haigekassa.ee

Tere

Haigekassa maksab ajutist töövõimetushüvitist arsti väljastatud lehe alusel. Oma küsimusega pöörduge palun tööinspektsiooni poole www.ti.ee.

Parimat soovides

Pille Sõõrde
Eesti Haigekassa
 

Küsimus: Kas täiskasvanute gümnaasiumisse õppima asudes saab täiskasvanu tervisekindlustuse?31.08.2020

Tere

ma sooviksin teada, et kui ma asun õppima täiskasvanute gümnaasiumis, siis millal hakkab kehtima tervisekindlustus ja kas ma saan üldse tervisekindlustuse kui olen täiskasvanud õppija?

Lugupidamisega

Vastus: Eesti Haigekassa, www.haigekassa.ee

Tere

Üldkeskharidust omandavatel õpilastel on õigus ravikindlustusele sõltumata vanusest. Andmed Eestis õppivate õpilaste ja üliõpilaste kohta esitab haigekassale haridus- ja teadusministeerium. Andmed edastatakse tavapäraselt septembri esimestel nädalatel.

Parimat soovides

Ülvi Rebane
Eesti Haigekassa