Ravikindlustus

[pealkirja vaade|avatud vaade]
[uuemad enne|vanemad enne]
[10|20|30]

Küsimus: Kas kindlustuskaitse lõpeb 2 kuu möödudes peale TL lõppemist või kehtib see kogu haiguslehel oleku ajal?25.02.2021

Tere.
Jäin haiguslehele 28.jaanuaril ning minu tööleping lõppes 5. veebruaril. Arsti sõnul võib mu taastumisele kuluda ka üle 3 kuu. Kas kindlustuskaitse lõppeb sellisel juhul 2 kuu möödudes peale TL lõppemist (5.aprillil) või kehtib see kogu haiguslehel oleku ajal (ka pärast 5. aprilli kui olen jätkuvalt haiguslehel)?
Aitäh

Vastus: Eesti Haigekassa, www.haigekassa.ee

Tere


Ravikindlustus lõppeb kaks kuud peale töölepingu lõppemist.

Pille Sõõrde
Eesti Haigekassa
 

Küsimus: Kui õpilane on täiskasvanute gümnaasiumis ekstern õppel, siis kas tal on riigi poolt tagatud ravikindlustus?12.02.2021

Tere! Kui õpilane on täiskasvanute gümnaasiumis ekstern õppel, siis kas tal on riigi poolt tagatud ravikindlustus?

Vastus: Eesti Haigekassa, www.haigekassa.ee

Tere, eksternina õppijal ei ole õigust ravikindlustusele. Parimat soovides Pille Sõõrde Eesti Haigekassa
 

Küsimus: Kas mul on õigus saada ka sünnitushüvitist kuna uues töökohas võtan sünnituspuhkuse ikkagi välja?23.09.2020

Tere. Jäin rasedaks ja eelmises töökohas lõppes leping, kuna kolisin uude linna ja sinna tagasi tööle poleks enam läinud. Nüüd avanes võimalus väikse koormusega kodust töötada samal ajal vanemahüvitist edasi saades. Jäin aga teist last ootama ja sündide vahe tuleb vähem kui 2a. Kas mul on õigus saada ka sünnitushüvitist kuna uues töökohas võtan sünnituspuhkuse ikkagi välja? Kui jah siis, millise tasu järgi see hüvitis makstakse, kas eelmise või nüüd uue?

Vastus: Eesti Haigekassa, www.haigekassa.ee

Tere

Sünnitushüvitisele on Teil õigus, kui sünnituslehe algamise päeval omate kehtivat töösuhet ja ravikindlustust tööandja kaudu. Sünnitushüvitise arvutame eelneva kalendriaasta sotsiaalmaksuga maksustatava tulu andmete alusel. Kui Te eelneval
kalendriaastal ei töötanud ning tööandja Teie eest sotsiaalmaksu ei maksnud, arvutatakse hüvitis alampalgalt. Kui põhipalk on väiksem kuupalga alammäärast, siis päevatulu võrdub põhipalga ja arvu 30 jagatisega.Parimat soovides

Ülvi Rebane
Eesti Haigekassa
 

Küsimus: Kas saan hiljem trauma muuta töötraumaks, kuna ravi venib ja lasin ennast algul tööandjal "ära rääkida"?11.09.2020

Tere!
Kukkusin tööl ja murdsin jala. Tööandja rääkis teatud tingimustel mind pehmeks, et ma ei vormistaks seda kui kukkumist tööl, vaid et kukkusin omal vabal ajal. Haiguslehel olen nüüd juba 2 kuud ning kuna pean ka opile minema, siis võib see venida veel väga pikaks.
Tööandja aga ei täida tingimust, milles olime kokku leppinud.
Tean, et käitusin valesti, kuid kas ma nüüd kuidagi saan muuta oma traumat töötraumaks?

Vastus: Eesti Haigekassa, www.haigekassa.ee

Tere

Haigekassa maksab ajutist töövõimetushüvitist arsti väljastatud lehe alusel. Oma küsimusega pöörduge palun tööinspektsiooni poole www.ti.ee.

Parimat soovides

Pille Sõõrde
Eesti Haigekassa
 

Küsimus: Kas täiskasvanute gümnaasiumisse õppima asudes saab täiskasvanu tervisekindlustuse?31.08.2020

Tere

ma sooviksin teada, et kui ma asun õppima täiskasvanute gümnaasiumis, siis millal hakkab kehtima tervisekindlustus ja kas ma saan üldse tervisekindlustuse kui olen täiskasvanud õppija?

Lugupidamisega

Vastus: Eesti Haigekassa, www.haigekassa.ee

Tere

Üldkeskharidust omandavatel õpilastel on õigus ravikindlustusele sõltumata vanusest. Andmed Eestis õppivate õpilaste ja üliõpilaste kohta esitab haigekassale haridus- ja teadusministeerium. Andmed edastatakse tavapäraselt septembri esimestel nädalatel.

Parimat soovides

Ülvi Rebane
Eesti Haigekassa
 

Küsimus: Kui laps jääb haigeks kuu teisel poolel ehk siis kui ma tööl ei pea olema graafiku alusel, kas saan lapsega võtta hoolduslehe?05.02.2019

Tere!
Töötan osalise töötajaga (0,5 kohta) ning normtunnid, mis vajalikud teen ära kuu alguses. Tööandjaga selline kokkulepe. Ülejäänud pool kuud olen kodune. Tekkis küsimus, et kui laps jääb haigeks kuu teisel poolel ehk siis kui ma tööl ei pea olema graafiku alusel, kas saan lapsega võtta hoolduslehe?

Vastus: Eesti Haigekassa, www.haigekassa.ee

Tere

Hoolduslehe väljastab arst hooldusvajaduse tuvastamise korral kalendripäevade alusel ning töövõimatuslehte ja -hüvitist ei seota töötaja tööajakavaga või riigipühadega.

Parimate soovidega

Ülvi Rebane
 

Küsimus: Kas mul on ravikindlustus, kui töötan osalise tööajaga ja töötasu on 350 eurot, sest sot.maks on 115,50, mitte nõutud 155,10?29.11.2018

Kui ma töötan osalise tööajaga ja töölepinguga ja minu töötasu kuus on 350 eurot, kas mul on siis ravikindlustus, sest sot.maks 33% selle palga pealt oleks 115,50, mitte nõutud 155,10?

Vastus: Eesti Haigekassa, www.haigekassa.ee

Tere

Ravikindlustusele on õigus üle ühe kuu kehtiva töölepingu alusel töötaval töötaja.

Oma ravikindlustuse kehtivust saate kontrollida riigiportaalist www.eesti.ee lingilt: https://www.eesti.ee/est/teenused/kodanik/tervis_ja_tervisekaitse/kindlustatus_1.

Parimat soovides

Pille Sõõrde
Eesti Haigekassa
 

Küsimus: Kui ma töötan kaks kuud ainult käsunduslepingu alusel, kas mul kehtib sellel ajal ravikindlustus?18.06.2018

Kui ma töötan kaks kuud ainult käsunduslepingu alusel, kas mul kehtib sellel ajal ravikindlustus? Kui ei, siis kas ma võin sel perioodil end samal ajal töötuks võtta?

Vastus: Eesti Haigekassa, www.haigekassa.ee

Tere

Käsunduslepingu alusel töötaval isikul on ravikindlustus maksupõhine (kuigi ka nende töötamine tuleb registreerida töötamise registris). Ravikindlustus hakkab kehtima TSD esitamise tähtpäevast järgmisel päeval juhul, kui sotsiaalmaksu on deklareeritud kokku vähemalt sotsiaalmaksu kuumäära ulatuses (2018. aastal on sotsiaalmaksu kuumäär 470 eurot ja seega sotsiaalmaksu minimaalne kohustus 155,10 eurot kuus).

Tööandjal on kohustus deklareerida sotsiaalmaks väljamaksele järgneva kuu 10.-ndaks kuupäevaks. Kui sotsiaalmaksu on deklareeritud vähemalt 155.10 hakkab ravikindlustus kehtima väljamaksele järgneva kuu 11. kuupäevast.

Lisainfo leiate https://www.haigekassa.ee/inimesele/kindlustus/tooandja-kindlustatud.

Parimat soovides

Pille Sõõrde
Eesti Haigekassa
 

Küsimus: Kas Haigekassa korvab sünnituskulud välismaal?12.06.2018

Plaan on minna umbes 33.-34. rasedusnädalal Soome puhkama. Mis juhtub aga siis, kui seal algab sünnitus? Kas Haigekassa korvab sünnituskulud välismaal? Kuidas toimub lapsega tagasitulek Eestisse (kas lapsele on vaja pass taotleda, et Eestisse tagasi saada?) Kui laps peaks vajama sünnitusjärgset ravi, kuidas toimub nende kulude korvamine?

Vastus: Eesti Haigekassa, www.haigekassa.ee

Tere

Täname Teid pöördumast.

Eesti Haigekassas kindlustatud inimesed, kes viibivad teises EL liikmesriigis ajutiselt, saavad vajaminevat arstiabi võrdsetel tingimustel selles riigis elavate kindlustatud inimestega. Arstiabi saamiseks peab raviasutuses esitama Euroopa ravikindlustuskaardi või selle asendussertifikaadi ning isikut tõendava dokumendi. Euroopa ravikindlustuskaardi alusel on õigus saada tervishoiuteenuseid, mida osutatakse riikliku ravikindlustussüsteemiga hõlmatud raviasutustes. Hinnangu sellele, kas tegemist on vajamineva arstiabiga või mitte, annab tervishoiuteenust osutav arst.
Euroopa ravikindlustuskaart ei kata kõiki kulutusi, mis vajamineva arstiabiga võivad kaasneda. Patsiendil endal tuleb maksta omavastutustasud (visiiditasu, voodipäevatasu, ravimite omaosalustasu jne) asukohamaa hindades.

Kuidas lapsele dokumendid vormistatakse küsige palun siseministeeriumist www.siseministeerium.ee.

Parimat soovides

Pille Sõõrde
Eesti Haigekassa
 

Küsimus: Mille järgi saab ravikindlustuse, kas on mingi teatud arv tunde või teatud palgast alates?03.05.2018

Tere!
Kas poole kohaga töötamisel saab ravikindlustuse? Kas on mingi teatud arv tunde või on teatud palk kuus, mille puhul saan ravikindlustuse?

Vastus: Eesti Haigekassa, www.haigekassa.ee

Tere

Töölepingu alusel töötaval isikul on õigus ravikindlustusele, kui tööleping on üle ühe kuu pikkune või tähtajatu. Töölepinguga töötavate töötajate kindlustamiseks vajalikud andmed edastatakse haigekassale töötamise registrist automaatselt. Seega ei ole ravikindlustuse saamisel oluline, kas töötatakse osalise koormusega või täistööajaga.

Parimat soovides

Ülvi Rebane