Õigus

[pealkirja vaade|avatud vaade]
[uuemad enne|vanemad enne]
[10|20|30]

Küsimus: Kas ühistu esimehel on kohustus edastada korteri omanikule uuesti ühistu kodukord, kui see on mul kaduma läinud?23.09.2018

Tere.
Korteriühistu andis kõigile korteriomanikele ca 8 aastat tagasi ühistu kodukorra paberkandjal. Mul on see kaduma läinud ja palusin ühistu esimehelt see mulle uuesti saata. Ühistu esimees keeldus, tuues põhjuseks, et see on kõigile korteriomanikele edastatud. Kas tal on kohustus edastada korteri omanikule kodukord, kui seda küsitakse? Kui ja, siis millise aja jooksul ta peab selle edastama?
Tänan.

Vastus: Andry Krass, Õigusteaduse magister, Eesti Omanike Keskliit, juhatuse liige; Kvatro Kinnisvarahalduse OÜ, juhatuse liige, www.kvatro.ee

Tere, kodukord tuleb korteriomaniku nõudmisel talle esitada mõistliku aja jooksul. Antud juhul on mõistliku ajavahemiku pikkus mõõdetav päevade, mitte aga nädalate või kuudega.
Korteriomaniku nõude aluseks on korteriomandi- ja korteriühistuseaduse § 45, mille kohaselt on korteriomanikul õigus saada juhatuselt teavet korteriühistu tegevuse kohta ja tutvuda korteriühistu dokumentidega. Juhatus võib keelduda teabe andmisest ja dokumentide esitamisest, kui on alust eeldada, et see võib tekitada olulist kahju teise korteriomaniku või kolmanda isiku õigustatud huvidele. Juhul, kui juhatus keeldub teabe andmisest või dokumentidega tutvumise võimaldamisest, nõuda, et tema nõudmise õiguspärasuse üle otsustaks korteriomanike üldkoosolek, või esitada kahe nädala jooksul juhatuse keeldumise saamisest arvates või nelja nädala jooksul taotluse esitamisest arvates, kui juhatus sellele ei ole vastanud, hagita menetluses kohtule avalduse juhatuse kohustamiseks teavet andma või dokumentidega tutvumist võimaldama.

Tervitades,
Andry Krass
Kvatro Kinnisvarahalduse OÜ
 

Küsimus: Kas korteriühistu juhatuse liige võib volitada 1 kuni 2 korteriomanikku esindama korteriühistut kõikides toimingutes?23.09.2018

Kas korteriühistu juhatuse liige omab õigust volitada 1 kuni 2 korteriomanikku esindama korteriühistut kõikides toimingutes? Kas volitamise aluseks peab sel juhul olema korteriühistu üldkoosoleku vastav otsus ja kas volitamine peab olema notariaalne?

Lugupidamisega

Vastus: Andry Krass, Õigusteaduse magister, Eesti Omanike Keskliit, juhatuse liige; Kvatro Kinnisvarahalduse OÜ, juhatuse liige, www.kvatro.ee

Tere, korteriühistu juhatuse liige võib volitada korteriomanikke korteriühistut esindama. Volituse vorm ja ulatus sõltub tehingu sisust.
Näiteks kinnisasja võõrandamiseks antud volitus peab olema notariaalselt kinnitatud, samas korterelamu korrashoiuleping võib olla ka lihtkirjalik.

Tervitades,
Andry Krass
Kvatro Kinnisvarahalduse OÜ
 

Küsimus: Kas on õigus rooli istuda ja liikluses osaleda kui parem jalg on kipsis?20.09.2018

Kas on õigus rooli istuda ja liikluses osaleda kui parem jalg on kipsis?

Vastus: Maano Saareväli, vandeadvokaat, Advokaadibüroo Sirk ja Saareväli, www.sirk.ee

Konkreetselt kipsis jala kohta seadusest piiranguid ei leia. Samas reguleerivad juhi terviseseisundit mitmed muud sätted. Näiteks kohustab LS § 33 lg 2 p 1 juhti enne sõidu alustamist veenduma, et tema terviseseisund sõidukit juhtida. LS § 70 lg 2 p 3 kohaselt on haigusseisundiks, mille esinemise korral on sõiduki juhtimine keelatud näiteks tugevakujulised liikumispuuded (jäseme kaotus või moone, liigesejäikus või halvatus). Sõltuvalt kipsist võib ka sellega kaasneda jäseme jäikus. LS § 70 lg 1 kohaselt ei tohi juht olla sellises haigus- või väsimusseisundis, mis takistab liiklusolude täpset tajumist ning käesoleva seadusega või selle alusel kehtestatud nõuete kõrvalekaldumatut täitmist. Seega on kipsi puhul hinnangu küsimus, kas kõnealune terviseseisund takistab liiklusnõuete kõrvalekaldumatut täitmist või mitte. Kui põhjustate kipsis gaasi- ja pidurijala tõttu liiklusõnnetuse, võidakse asuda küll seisukohale, et terviseseisund ei võimaldanud sõiduki juhtimist.
 

Küsimus: Kas pean maksma ostetud korteri omanikuna maja remondiks võetud laenu, kui see on otsustatud enne mind?18.09.2018

Aasta tagasi sai soetatud uus korter. Enne kui korterid ostsin oli ühistul võetud laen maja soojustamiseks. Kas ma kui korteri omanik pean seda osa laenu maksma või mul on õigus mittemaksta. Kuna minu palvele kui uuele elanikule allkirjastada laenulepingud vastati, et seda pole vaja, et enne kui ma sinna kolisin nad otsustasid seda üldkoosolekul. Ja kui ma küsisin kodukorda oli ühistu vastus, et on otsas. Kas ma pean igakuiselt seda laenu kinnimaksma või ei pea kui uus elanik, kui ma pole kuhugi allakirjutanud?

Vastus: Andry Krass, Õigusteaduse magister, Eesti Omanike Keskliit, juhatuse liige; Kvatro Kinnisvarahalduse OÜ, juhatuse liige, www.kvatro.ee

Tere, korteriühistu üldkoosoleku poolt heaks kiidetud laenulepingu sõlmimise otsus kehtib ka korteriomaniku õigusjärglase suhtes. Eeltoodust tulenevalt kehtib õigusjärglase suhtes ka laenu tagamismaksmise kohustus.

Tervitades,
Andry Krass
Kvatro Kinnisvarahalduse OÜ
 

Küsimus: Kas mul on õigus ja võimalus kuidagi hooldusõigust poolitada ja alimentidest loobuda, et laps oleks isaga pool aeaga?18.09.2018

Tere, mul on 6-aastane laps ja minu sooviks on hooldusõiguse jagamine 50/50 lapse isaga, aga lapse isa keeldub sellest. Alimente maksab miinimumi ulatuses korralikult. Lapsega aega veedab samuti paar korda nädalas. Kas mul on mingi õigus ja võimalus, kuidagi seda hooldusõigust poolitada ja alimentidest loobuda? Alimendid pole notari poolt kinnitatud. Soov on nii, et ühes kuus on laps 2 nädalat isaga ja 2 nädalat minuga.

Vastus: Hanna Kivirand, jurist, Õigusbüroo Puurits & Partnerid, www.puurits.ee

Tere!

Kui vanemad ei saa lapsega suhtlemise korras omavahel kokkuleppele, tuleks esimeses järjekorras pöörduda elukohajärgse lastekaitsespetsialisti vastuvõtule. Kui tema vahendusel kokkulepet saavutada ei õnnestu, on võimalik taotleda kohtu kaudu lapsega suhtlemiskorra kindlaksmääramist.
Reeglina ei poolda kohtud ega lastekaitsespetsialistid lapsele vahelduvat elukohta. Üldlevinud seisukoht on see, et lapsel peaks olema üks kindel elukoht ja võimalus lahus elava vanemaga regulaarselt piisavas mahus suhelda. Seega ei pea ma väga tõenäoliseks, et kohus määraks Teie poolt soovitud suhtlemiskorra, seda enam, et lapse isa sellele vastu on.

Parimate soovidega,
Hanna Kivirand
 

Küsimus: Kas mul on õigus majas edasi elada, kui eluasemelaenu on pangale maksnud abikaasa (varasuhteks vara juurdekasvu tasaarvestus)?18.09.2018

Tere.
Soovin teada, millised on minu õigused ja kohustused. Soetasime kinnisvara enne abielu. (Kaasomandis, olen eluasemelaenu kaastaotleja). Soovin vabaneda kaastaotleja staatusest. Eluasemelaenu on pangale maksnud abikaasa, kas mul on õigus majas edasi elada?
Abielludes valisime varasuhteks vara juurdekasvu tasaarvestus.
Meil on 2 last.

Vastus: Hanna Kivirand, jurist, Õigusbüroo Puurits & Partnerid, www.puurits.ee

Tere!

Kui maja on Teie ja abikaasa kaasomandis, on teil mõlemal õigus maja oma elukohana kasutada, seda õigust ei mõjuta asjaolu, et abikaasa tasub laenumakseid. Kas pank on nõus lõpetama laenulepingut selliselt, et abikaasa jääb üksinda laenutaotlejaks, on panga otsus, tuginedes vastavatele asjaoludele.

Parimate soovidega,
Hanna Kivirand
 

Küsimus: Kas saan teda kelmuses süüdistada, kui kirjutasin alla, et kogu võlgnevus sai tasutud aga tegelikult ta ikkagi ei tasunud?18.09.2018

Lapse isale määrati kohtuotsusega elatise maksmine, kuid kuna ta seda vabatahtlikult ei olnud nõus maksma, siis läks see koos elatise võlgnevusega kohtutäituri menetleda. Mingil hetkel soovis lapse isa, et ma võtaksin tal kohtutäituri maha ja teeksime omavahel kokkuleppe, et ta on tasunud kogu võlgnevuse. See kokkulepe sai sõlmitud, kuid seda võlgnevust tasutud ei ole. Kokkuleppe paberil on kirjas et kogu võlgnevus sai tasutud ja selle kinnitasin heausklikult ka oma allkirjaga. Kas ma saan sellise teguviisiga pöörduda kelmusega politsei poole?

Vastus: Hanna Kivirand, jurist, Õigusbüroo Puurits & Partnerid, www.puurits.ee

Tere!

Tegemist võib tõepoolest olla kelmuse koosseisuga.

Parimate soovidega,
Hanna Kivirand
 

Küsimus: Kas juhatusel on õigus haldusleping lõpetada või on vaja eelnevat üldkoosoleku nõusolekut?17.09.2018

Tere
Üldkoosolek otsustas haldusfirmast teenust sisse osta. Juhatus sõlmis vastava lepingu, kas nüüd on juhatusel õigus ka haldusleping lõpetada või on eelnevalt vajalik üldkoosoleku nõusolek? See on haldusfirma nõudmine. Üldkoodoleku protokollis on kirjas:
Üldkoosolek otsustas:
1.2. Haldusteenuse osutamise teenuseid võtta osaühingult ....
Lugupidamisega
KÜ juhatus

Vastus: Andry Krass, Õigusteaduse magister, Eesti Omanike Keskliit, juhatuse liige; Kvatro Kinnisvarahalduse OÜ, juhatuse liige, www.kvatro.ee

Tere, lepingute sõlmimine ja lõpetamine kuulub korteriühistus juhatuse pädevusse. Asjaolu, et kunagi on haldusfirmaga sõlmitud leping kooskõlastatud üldkoosolekul, ei tähenda seda, et ka lepingu lõpetamiseks peab juhatus samuti üldkoosolekult selleks luba küsima.
Tervitades,
Andry Krass
Kvatro Kinnisvarahalduse OÜ
 

Küsimus: Mis asjakohase registri või asutusega tegu on, kellega ühendust võtta, kui pärandvaraks on korter?17.09.2018

Tere!
Pärimistunnistusel seisab punkt, et pärandvara pärija nimele registreerimiseks tuleb esitada asjakohasele registrile või asutusele vormikohane avaldus ning pärimistunnistus.
Mis asjakohase registri või asutusega tegu on, kellega ühendust võtta? Pärandvaraks on korter.

Vastus: Aldo Vassar, advokaat, Advokaadibüroo LINDEBERG, www.lindeberg.legal

Tere

Kuna tegemist on korteri ehk kinnisvaraga, tuleb esitada kinnistamisavaldus kinnistusraamatu kande muutmiseks ehk pärja märkimiseks kinnisasja omanikuna. Kinnistamisavalduse saate esitada internetis kinnistuportaali vahendusel, kuhu peate lisaks avaldusele esitama ka pärimistunnistuse. Kinnistuportaali saab kasutada igaüks sisenedes ID-kaardi või Mobiil-ID kaudu.

Juhul, kui vajate antud küsimuse lahendamiseks täiendavalt nõu või tekib täiendavaid küsimusi, siis pöörduge hinnapakkumise saamiseks Advokaadibüroo LINDEBERG poole kas telefoni teel 625 2000 või e-posti aadressil info@lindeberg.legal.

Aldo Vassar
Advokaadibüroo LINDEBERG
advokaat

Tallinn | Tartu | Pärnu
Tel: 625 2000
E-post: info@lindeberg.legal
www.lindeberg.legal
 

Küsimus: Kas KOV saab teha ilma isa nõusolekuta lapsele sissekirjutuse kui mul on kirjalikult olemas lapse isa mittenõusolek?17.09.2018

Tere. Kolisin hiljuti oma eelmisest elukohast ära ning tahaks sissekirjutust. Aga kuna meil on ühine hooldusõigus ning lapseisa ei ole nõus sissekirjutusega, kas oleks mingi muu variant? Kas KOV saab teha ilma isa nõusolekuta selle sissekirjutuse kui mul on kirjalikult olemas lapseisa mitte nõusolek? Lapse isa takistab ju lapse lasteaeda panemist kui ta sissekirjutust ei anna?

Lugupidamisega,

Vastus: Hanna Kivirand, jurist, Õigusbüroo Puurits & Partnerid, www.puurits.ee

Tere!

Kui Teil ja lapse isal on lapse suhtes ühine hooldusõigus, on elukoha ümberregistreerimiseks vajalik mõlema vanema nõusolek. Kui lapse isa ei ole nõus seda vabatahtlikult andma, pöörduge kõigepealt elukohajärgse lastekaitsespetsialisti poole, äkki õnnestub Teil tema vahendusel kokkuleppele jõuda. Kui mitte, on võimalik taotleda kohtult vastavat otsustusõigust/vastavas osas hooldusõiguse üleandmist – kui kohus Teie avalduse rahuldab, ei ole lapse isa nõusolek selleks toiminguks enam nõutav.

Parimate soovidega,
Hanna Kivirand