Kahju- ja elukindlustus


Küsimus: Kas pöördumatut kahju teinud õlavigastuse eest 2% kindlustushüvitist on ikka õiglane?16.05.2014

Tere
On olemas elukindlustus. 3 aastat tagasi sai kukutud, traumapunktis fikseeriti õla põrutus, et pole midagi hullu. Kuna valu läks järjest hullemaks sai pöördutud uuesti arsti juurde. Avastati, et kõõlused rebenenud ja mõni täiesti hävinenud. Kindlustus arvestas 2% valurahaks, kas siin ei peaks rakenduma ka mingi muu limiit kuna ajaline kannatus oli pikem? Ja tulemuseks ka see, et õlg ei saa olema enam endine.

Vastus: Lauri Potsepp, juhatuse liige, Eesti Liikluskindlustuse Fond; Eesti Kindlustusseltside Liit, www.lkf.ee, www.eksl.ee

Kindlustusandja hüvitab kahju kindlustuslepingu tingimuste järgi. Küsimuses ei ole seda küll toodud, kuid võib arvata, et kindlustuslepingus on üksikasjalikult kokku lepitud, kuidas toimub hüvitise arvutamine. Kui kindlustuslepingut sõlmides nõustusite, et sellise juhtumi puhul on hüvitis 2% kindlustussummast, siis tagantjärgi hüvitist suurendada tuginedes väitele, et see summa on ebaõiglaselt väike, ei saa.

Kui kindlustusandja on kindlustushüvitise arvutanud teisiti, kui kindlustuslepingus kokku lepitud, siis nõudke kindlustusandjalt hüvitise ümberarvutamist. Kui Te kindlustusandjaga kokkuleppele ei saa ja olete jätkuvalt arvamusel, et kindlustusandja otsus on vale, saate pöörduda vaidluse lahendamiseks kindlustuse lepitusorganisse.