Kahju- ja elukindlustus


Küsimus: Kes peab tõestama, et meie oleme alumiste naabrite veekahjus süüdi, kindlustus saatis meile lihtsalt arve?28.05.2014

Tere
Alumised naabrid väidavad, et meie ülemiste naabritena oleme neid nö uputanud. Endal kuskil veeleket ei tuvastanud.
Naabrite kindlustus saatis meile postiga mitmeid kuid hiljem kirja, kus palusid meil vastata või vastasel korral tunnistame ennast automaatselt süüdi. Õnneks saime posti teel tulnud kirja kätte (tavapostiga tulnud) viimasel päeval ning vastasime, et ennast süüdi ei tunnista.
Üle poole aasta möödudes tuli naabrite kindlustuselt järgmine kiri postiga, mis oli siis juba arve. Summa oli ebaloogiliselt suur. Naabrite kindlustus on nõus summat poole võrra vähendama, kui läheme nende kliendiks. Minu küsimus on - mida võime meie nõuda naabrite kindlustuselt?
Kas naabrite kindlustus peab tõestama meie süüd, kui jah, siis milline protsess see on?
Kas ja mida võime nõuda selle arves esitatud summa nö tõestamiseks? Arve järgi on remonditöid käinud naabritel teostamas mingi firma, kuid kuna olen kodune, pole kedagi naabrite pool remontimas näinud.

Ette tänades

Vastus: Lauri Potsepp, juhatuse liige, Eesti Liikluskindlustuse Fond; Eesti Kindlustusseltside Liit, www.lkf.ee, www.eksl.ee

Vaidluse osapooled peavad oma väiteid ja nõudeid tõendama. Kindlustusandja peab esitama tõendid, millele tuginedes Teilt kahju hüvitamist nõuab. Kui veekahju ei ole Teie korterist alguse saanud, ei saa keegi panna Teile kohustust tõendada oma vastutuse puudumist.

Kui vastutate kahju tekkimise eest peate hüvitama vähimad kulud, mis olid tarvilikud endise olukorra taastamiseks. Saate remondisumma vaidlustada näiteks siis, kui remonditöö tunnihind on asjakohatult suur, kalkulatsioonis on materjalid, mis on kallimad kahjustunud materjalidest vmt.