Kahju- ja elukindlustus


Küsimus: Kas liiklusõnnetuse põhjustaja kindlustus korvab kannataja varalise kahju (auto), kui kannataja oli tarvitanud alkoholi?21.08.2014

Tere!
Kas süüdlase ehk liiklusõnnetuse põhjustaja kindlustus korvab kannataja varalise kahju (auto), kui kannataja oli tarvitanud alkoholi? Tänan

Vastus: Lauri Potsepp, juhatuse liige, Eesti Liikluskindlustuse Fond; Eesti Kindlustusseltside Liit, www.lkf.ee, www.eksl.ee

Kahju põhjustaja kindlustusandja hüvitab kahju arvestades kahjustatud isiku (kannatanu) enda osa kahju tekkimises ja kahju suuruses. Kas ja kui palju mõjutas kahjustatud sõiduki juhi joove õnnetuse tekkimist ja kahju suurust, sõltub konkreetse juhtumi asjaoludest.

Kokkuvõtvalt ei ole ühest reeglit kas ja kui palju kannatanu joove mõjutab hüvitise maksmist.