Kahju- ja elukindlustus


Küsimus: Kuidas on põhjendatud, et auto remondiks on kindlustus valmis remondifirmale maksma 1600 €, kui ma aga ise taastaksin, siis üksnes 1200 €?01.09.2014

Tere,
Juhtus avarii, milles mina süüdi ei olnud, kindlustus oli nõus maksma 1600 € remondi eest suvalisele firmale, aga sellisel juhul tahab edaspidisest vastutusest loobuda. Küsisin siis, et kandku lihtsalt see raha mulle ja tegelen ise edasi, siis öeldi, et mulle üle 1200 € ei maksta. Kas selline vahetegemine on põhjendatud?

Vastus: Lauri Potsepp, juhatuse liige, Eesti Liikluskindlustuse Fond; Eesti Kindlustusseltside Liit, www.lkf.ee, www.eksl.ee

Täpse vastuse ja põhjalikud selgitused konkreetset juhtumit puudutava hüvitamise otsuse kohta saab anda kindlustusandja.

Tundub, et kindlustusandja rakendab liikluskindlustuse §35 lõikes 5 toodut, mille kohaselt on kindlustusandjal teatud juhtudel õigus hüvitada taastamise teenuse hind, mida on vähendatud osas, mis vastab ettevõtja suhtes kohaldatavatele maksudele.

Küsimusest ei selgu, miks Te ei soovi sõiduki taastamist remondiettevõttes. Sõiduki remondikoha valikust ja võimalike kvaliteediprobleemide lahendamise kohta vt täpsemalt siit http://lkf.ee/images/files/Remont_taastajavalik_kvaliteet(8).pdf