Kahju- ja elukindlustus


Küsimus: Kas kindlustuse tagasinõue on põhjendatud, kui aasta tagasi olin maksnud kahjukannatanule tema omavastutuse summa?08.09.2014

Tere,
Tekitasin võõrale sõidukile kahju ja kannatanu poolse otsusega tasusin ka talle kahju hüvitamiseks täiskasko kindlustuse omavastustuse kulud. Sellega pidi asi piirduma, kuna sain ka nendepoolse kinnituse, et kahju on hüvitatud ja asi unustatud. Nüüd aasta hiljem saan nende kindlustusseltsilt tagasinõude remondile kulunud kulude eest täies ulatuses. Kas see nõue on õigustatud? Kas neil on õigus minult, kui eraisikult seda sisse nõuda? Juhin tähelepanu sellele, et sõidukikahjus osales ainult üks sõiduk ja jalakäija.

Vastus: Lauri Potsepp, juhatuse liige, Eesti Liikluskindlustuse Fond; Eesti Kindlustusseltside Liit, www.lkf.ee, www.eksl.ee

Kui sõidukikindlustuse kindlustusandja on kahju hüvitanud, siis tekib kindlustusandjal tagasinõudeõigus kahju põhjustaja vastu. Seega, kui Te kahju põhjustasite, siis on kindlustusandjal õigus tagasinõue esitada. See, kas tagasinõude esitamine kogu summas mõistlik on, sõltub juhtumi asjaoludest.

Pöörduge kindlustusandja poole, et juhtumi asjaolud ja tagasinõue läbi rääkida. Püüdke kindlustusandjaga kokkuleppele saada.