Kahju- ja elukindlustus


Küsimus: Millisel juhul on õigus nõuda kindlustuselt asendusautot?12.09.2014

Minu pargitud autole sõideti sisse, mistõttu see muutus liiklemiskõlbmatuks. Õnnetuse põhjustaja oli sündmuskohalt lahkunud, tema auto oli sündmuspaigale jäetud. Õnnetuse fikseeris politsei. Õnnetuse põhjustanud auto kindlustus pole auto omanikuga ligi 3 nädala jooksul kontakti saanud ning ka politsei menetlus on lõpetamata. Kas mul on õigus õnnetuse põhjustanud auto kindlustuselt asendusautot nõuda?

Vastus: Lauri Potsepp, juhatuse liige, Eesti Liikluskindlustuse Fond; Eesti Kindlustusseltside Liit, www.lkf.ee, www.eksl.ee

Kahju põhjustanud sõiduki liikluskindlustuse kindlustusandjalt ei saa nõuda asendusauto kulude hüvitamist. Liikluskindlustuse seaduse kohaselt ei hüvitata kahju, mis tekib seoses sellega, et liiklusõnnetuses kahjustatud või hävinud sõidukit või muud vara ei saa kasutada.

Küsige kindlustusandjalt, mis põhjusel ei saa kahju hüvitamise otsust teha. Asjaolu, kes oli sõiduki juht, ei oma tavaliselt kahju hüvitamise puhul tähendust, kui on selge mis juhtus ja mis sõidukiga kahju põhjustati.