Kahju- ja elukindlustus


Küsimus: Kas kindlustus hüvitab liiklusõnnetuse tagajärjel invaliidile ka ümberõppe kulud?15.10.2014

Tere,
Liiklusõnnetuse järel jäin invaliidiks. Soovin õppida uue eriala, et suurendada toimetulekut. Mis kulud kindlustusselts sel juhul hüvitab? Kas ainult uue eriala kursuse maksumuse või transpordikulud ka? Elan linnast 50 km kaugusel ja transpordikulud ise maksta on raskendatud. Kas õppevahendite ostmisel kindlustusselts abistab?
Lugupidamisega

Vastus: Lauri Potsepp, juhatuse liige, Eesti Liikluskindlustuse Fond; Eesti Kindlustusseltside Liit, www.lkf.ee, www.eksl.ee

Üldiselt vastates hüvitab kindlustusandja kindlustusjuhtumi läbi tekkinud kahju, sh näiteks isiku sissetuleku vähenemise. Tarvidusel hüvitab kindlustusandja ka kahjustatud isiku ümberõppeks vajaliku kulu.

Pöörduge täpse vastuse saamiseks kahju hüvitava kindlustusandja poole. Iga juhtum on oma üksikasjadega ja ühest üldistatud vastust anda ei ole võimalik.