Kahju- ja elukindlustus


Küsimus: Kas kindlustus korvab majavammi poolt tekkinud kahju?17.10.2014

Tere
Hiljuti sai just valmis suvilas tuba. Suvel selgus, et toas on vamm. Hetkel selgus, et tuleb kõik välja lõhkuda ja kogu remont läks vastu taevast. Vammi tõrje läheb maksma ca 2000 eurot ja kogukahju ulatub juba 4000 euroni. Maja on kindlustatud. Kas on võimalik, et kindlustus ka korvab kahju?

Vastus: Lauri Potsepp, juhatuse liige, Eesti Liikluskindlustuse Fond; Eesti Kindlustusseltside Liit, www.lkf.ee, www.eksl.ee

Tavaliselt majavammi läbi tekkinud kahju ei hüvitata. Ka kodukindlustuse hea tava kohaselt ei hüvitata kahju, mis ei ole tekkinud konkreetse juhtumi tagajärjel, vaid on tekkinud järk-järgult, pikema aja jooksul. Näiteks kahju, mis on tekkinud korrosioonist, mädanemisest vmt pikaajalisest protsessist.

Kodukindlustuse hea tava vt http://eksl.ee/images/files/Hea_tava_kodukindlustus(14).pdf