Kahju- ja elukindlustus


Küsimus: Kas kindlustusandja võib hüvitada kogu vara maksumuse kui liiklusõnnetusega põhjustati osaline varaline kahju?17.10.2014

Tere!
Kindlustusandja esitas mulle tagasinõude, mille on hüvitanud kannatanule. Kui kindlustusandja keeldub esitamast kahju suurust kinnitavaid dokumente, kuhu pean edasi pöörduma?

Vastus: Lauri Potsepp, juhatuse liige, Eesti Liikluskindlustuse Fond; Eesti Kindlustusseltside Liit, www.lkf.ee, www.eksl.ee

Kindlustusandja hüvitamiskohustus piirneb kindlustusjuhtumi läbi tekkinud kahjuga. Kui kindlustusandja esitab kahju põhjustajale tagasinõude, siis piirneb tagasinõude summa tekitatud kahjuga.
Kindlustusandja ei tohi keelduda nõude sisu ja ulatust tõendavate dokumentide näitamisest.

Kui tegu on liikluskindlustuse juhtumiga ja Te ei saa kindlustusandjaga kokkuleppele, pöörduge liikluskindlustuse lepitusorgani poole, vt http://www.lkf.ee/et/lepitusorgan.