Kahju- ja elukindlustus


Küsimus: Kas kindlustus peab kannatada saanud autol taastama ka paigaldatud "sportvariandi" detailid?20.10.2014

Tervist,
kui minu kui liiklusõnnetuses kannatanud saanud autol on eelmise omaniku poolt paigaldatud sportvariandi küljetiivad ning esistange, ning küljetiibadega tavaline margikohane stange kokku ei sobi, siis kas kindlustus peab mu auto taastama samasse seisu mis ta oli enne avariid või on ka kindlustusel muid variante?

Lugupidamisega

Vastus: Lauri Potsepp, juhatuse liige, Eesti Liikluskindlustuse Fond; Eesti Kindlustusseltside Liit, www.lkf.ee, www.eksl.ee

Kindlustusandja peab hüvitama kindlustusjuhtumi läbi tekkinud kahju. Kahju hüvitamise eesmärk on panna kahjustatud isiku võimalikult samasse olukorda, milles ta oleks olnud, kui kahjujuhtumit ei oleks toimunud.

Kui nõuate kindlustusandjalt kahju hüvitamist liikluskindlustuse lepingu alusel, siis hüvitatakse ka täiendavalt paigaldatud sõiduki osad, näiteks küljetiivad vmt.

Kui nõuate kahju hüvitamist sõidukikindlustuse lepingu alusel, siis omab tähendust, kas täiendavalt paigaldatud sõiduki osad olid kindlustatud või ei olnud. Selle saate teada oma kindlustuslepingust.

Kui kindlustusandja ei hüvita võistlusauto stange kahjustumisest tekkinud kahju, siis täpsustage, mis põhjusel kindlustusandja seda kahju ei hüvita.