Kahju- ja elukindlustus


Küsimus: Kuidas peaksin edasi talitama, kuna ei ole kindel, kas uus ehitatud abihoone on kodukindlustuskaitsega?11.11.2014

Tere,
Mul on maja ja selle kõrval kaks lisahoonet (kuuri). Üks kuuridest on registreeritud, teine aga mitte (tegemist on uue ehitisega). Sõlmisin kindlustuslepingu pärast uue kuuri valmimist ja kindlustuslepingus on kindlustusobjektiks maja ja 20m2 kuur. Nüüd ei ole ma aga kindel, kas kahju korral ikka hüvitatakse uuele (registreerimata) kuurile tekkinud kahju, kui krundil paikneb ka registreeritud lisahoone (mida ma ei soovinud kindlustada, kuna ma ei hoia seal väärtuslikke asju). Kuidas peaksin edasi talitama?

Parimate soovidega

Vastus: Lauri Potsepp, juhatuse liige, Eesti Liikluskindlustuse Fond; Eesti Kindlustusseltside Liit, www.lkf.ee, www.eksl.ee

Kodukindlustuse hea tava kohaselt peab kindlustuslepingu sõlmimisel olema üheselt mõistetav, mis on kindlustatud ja mis ei ole kindlustatud. Kui kinnistul on mitu ehitist ja osad neist ei ole kindlustatud, siis peab kindlustuslepingus olema kindlustatud hooned niivõrd kirjeldatud, et ka kolmas isik saab vajadusel üheselt aru, millised hooned on kindlustatud.

Pöörduge kindlustusandja poole, selgitage kindlustusandjale olukorda ja nõudke kindlustuslepingu dokumentide täpsustamist nii, et kindlustatud ehitised oleks selgelt määratud ja eristatavad kindlustamata ehitistest.

Kodukindlustuse hea tava vt siit http://lkf.ee/images/files/Hea_tava_kodukindlustus(14).pdf