Kahju- ja elukindlustus


Küsimus: Kui liikluskindlustuse teeb isik, kes ei ole auto passis, siis kelle järgi arvestatakse kindlustusmakse?12.11.2014

Tere,

Lugesin just, et autole võib kindlustus teha ükskõik kes, kes on kindlustushuviline. Kui kindlustushuviline ei ole registreeritud auto passis, siis kuidas arvutatakse kindlustusmakse? Ikkagi auto omaniku ja vastutava kasutaja andmeid vaadates?
Kui mina olen auto omanik ja ema tahab kindlustust ise maksta, siis ta võib (peab?) kindlustuslepingu enda nimele teha? Ning kui mina olen omanik ja vastutav kasutaja teeb kindlustuse enda nimele, siis kas minu kui auto omaniku koefitsient langeb aasta möödudes (kui ei ole avariid põhjustanud)?
Kui teha lisaks liikluskindlustusele ka kasko, siis kas koefitsient langeb kui ei ole aasta jooksul avariid põhjustanud? Kas liikluskindlustus ja kasko võivad olla tehtud eri firmades?

Vastus: Lauri Potsepp, juhatuse liige, Eesti Liikluskindlustuse Fond; Eesti Kindlustusseltside Liit, www.lkf.ee, www.eksl.ee

Ühtset reeglit, kelle järgi kindlustusmakse arvutataks ei ole. Iga kindlustusandja võib teha oma reeglid. Seega võib kindlustusandja kindlustusmakse määramisel arvestada kindlustusvõtja (isik, kes sõlmib kindlustusandjaga kindlustuslepingu), sõiduki omaniku, sõiduki vastutava kasutaja või sõiduki kasutaja kindlustus- ja kahjuajalugu. Mis isikuid ja mis kombinatsioonis neid andmeid arvesse võetakse on kindlustusandja määrata.

Täpsemalt vt kindlustusmakset mõjutavatest asjaoludest siit http://www.lkf.ee/images/files/Liiklus_kindlustusmakse_veebitekst4.pdf. Sealt laiate ka vastused küsimustele, mis puudutavad koefitsiendi langemist.

Kui on põhjus, miks ema tahab oma täisealise lapse eest liikluskindlustuse kindlustusmakset maksta, siis ei pea ema olema kindlustusvõtja. Kindlustusvõtjana sõlmib lepingu täisealine laps ja ema maksab arve oma lapse eest. Kui täisealine laps soovib, et tema sõiduki liikluskindlustuse kindlustusmakse arvestamisel lähtutaks ema kahjuajaloost ja jäetakse kõrvale lapse kahjuajalugu, siis selline soov ei ole õige kindlustusmaksemakse määramise aspektist õigustatud.

Kui emal on lapse sõidukiga seotud vastutuse kindlustamiseks kindlustushuvi, siis võib ta olla lepingus kindlustusvõtja. Kindlustusvõtja põhikohustus on kindlustusmakse tasumine, kuid tuleb arvestada, et kindlustusvõtjal on ka muid kohustusi ja õigusi.

Liikluskindlustus ja vabatahtlik sõidukikindlustus võivad olla tehtud eri firmades.