Kahju- ja elukindlustus


Küsimus: Kas ka liikluskahju tekitajal on õigus tutvuda kahjufirma lahendiga?19.11.2014

Küsimus siis selline, et kui liiklusõnnetuse kahju katab 100% kindlustusfirma, kas sel juhul on kahju tekitajal õigus tutvuda lahendiga jm toimikuga? Tahaks veenduda, et minu põhjustatud liiklusõnnetuse lahendi abil ei tehta autole üldremonti, mida ma siis hakkan kaudselt liikluskindlustusega kinni maksma.

Vastus: Lauri Potsepp, juhatuse liige, Eesti Liikluskindlustuse Fond; Eesti Kindlustusseltside Liit, www.lkf.ee, www.eksl.ee

Kahju põhjustanud isikul on üldiselt õigus tutvuda tema kindlustuslepingu alusel hüvitatud nõude üksikasjadega. On asjakohane, et kindlustusandja ei näita teiste asjaosaliste isikuandmeid, mida kahju põhjustaja ei tea ja mille osas tal õigustatud huvi puudub.

On mõistlik enne materjaliga tutvumise nõudmist läbi mõelda, mis eesmärgil seda tehakse ja kaaluda, kas on tark kulutada inimvara selleks tegevuseks. Kindlustusandja töötajad tegelevad kahju suuruse hindamisega igapäevaselt. Seega põhjuseta kontroll võib olla asjatu raiskamine.