Kahju- ja elukindlustus


Küsimus: Kas jalakäijal on otsa sõitnud autojuhilt võimalik kindlustuse kaudu kahjutasu nõuda, ka aasta hiljem?25.11.2014

Toimus kokkupõrge sõiduki ja jalakäiaga halvasti valgustatud ülekäigurajal. Kas on võimalik tagastada mulle, ehk jalakäiale, tekitatud kahju (rahaline, moraalne kahju, töövõime kaotus) juhilt, keda tunnistati süüdlaseks. Kas juht vastutab millegi eest? Liiklusõnnetus oli 1 aasta tagasi. Kas pole veel hilja midagi ette võtta?

Vastus: Lauri Potsepp, juhatuse liige, Eesti Liikluskindlustuse Fond; Eesti Kindlustusseltside Liit, www.lkf.ee, www.eksl.ee

Jalakäija saab liiklusõnnetuse läbi tekkinud kahju hüvitamist nõuda kahju põhjustanud sõiduki juhilt ja/või selle sõiduki suhtes liikluskindlustuse lepingu sõlminud kindlustusandjalt ka siis, kui õnnetusest on möödas aasta.

Pöörduge esmalt nõudega liikluskindlustuse kindlustusandja poole. Kindlustusandja teadasaamiseks sõiduki registreerimismärgi ja kuupäeva kasutage LKF-i lehel olevat päringut https://vs.lkf.ee/pls/xlk/!sysadm.ic_insurance_cover_pkt.show_form?p_purpose=CLAIM .