Kahju- ja elukindlustus


Küsimus: Kas kindlustusselts saab maksta kahjuhüvitist vähem kui praegune turuväärtus on?01.12.2014

Tere,
Kas on see võimalik, et kindlustusselts maksab kahju hüvitist vähem, kui auto turuväärtus täna on? Kindlustusselts tellis riikliku eksperdi, kelle arvates auto väärtus enne õnnetust oli väiksem kui auto turuväärtus liikluskahju läbivaatamise ajal. Kas kindlustusselts saab maksta kahjuhüvitist vähem, kui auto turuväärtus läbivaatamise momendil.

Vastus: Lauri Potsepp, juhatuse liige, Eesti Liikluskindlustuse Fond; Eesti Kindlustusseltside Liit, www.lkf.ee, www.eksl.ee

Tavaliselt maksab kindlustusandja sõiduki hävimisel hüvitise, mis vastab uue samaväärse sõiduki soetamise kulule hüvitise maksmise ajal.

Samas võib olla ka teistsuguseid lahendeid. Täpne vastus sõltub näiteks, mis põhjusel on sõiduki väärtus kasvanud; kui palju kulus aega eksperdi hinnangust hüvitamiseni; kas protsess viibis kahjustatud isikust tulenevate asjaolude tõttu; mis on kindlustuslepingus kokku lepitud.