Kahju- ja elukindlustus


Küsimus: Garantiikirjaga tegutsev firma on ebamõistlikult kallis13.06.2011

Maja oli kindlustatud, kahjusumma hüvitatakse garantiikirja alusel. Garantiikirjaga määratud firma on võtnud monopoolse seisaku ja esitab tööde kohta üüratuid summasid.

Mis võimalused on rahad enda kätte saada või kindlustuselt garantiikirja oma nimele saada, et võtta erinevatelt firmadelt pakkumisi ja teha see maja mõistlike summade eest korda mitte osaliselt ja ülemakstult.

Vastus: Lauri Potsepp, juhatuse liige, Eesti Liikluskindlustuse Fond; Eesti Kindlustusseltside Liit, www.lkf.ee, www.eksl.ee

Kahju hüvitamise üksikasjad on kokku lepitud kindlustuslepingus ja kindlustustingimustes. Vastavad kokkulepped on kindlustusandjatel erinevad.

Ehitise taastamise puhul on võimalik rahas hüvitamine või kindlustusobjekti taastamine. On tavaline, et valikuõigus on kindlustusandjal. Taastamise korral on tavaliselt kindlustusandjal õigus otsustada, kes ehitise taastab.

Eeltoodule vaatamata soovitan kindlustusandjaga läbi rääkida. Kui läbirääkimine ei õnnestu, kuid arvate, et Teil on õigus, on Teil võimalik pöörduda vaidluse lahendamiseks kindlustuslepitaja poole, vt http://www.eksl.ee/index.php?option=com_content&view=article&id=165&Itemid=232&lang=et.