Kahju- ja elukindlustus


Küsimus: Kas mul on õigus saada naabrilt või naabri kindlustuselt mingit infot minu korteri uputamise hüvitise suuruse kohta?08.01.2015

Ülemine naaber uputas minu köögi, kuid tal on vastutuskindlustus, mis mu remondi katab. Naabri kindlustusfirma kannab raha tema kontole ning tema seejärel minule. Kas ma saan naabri kindlustusfirmalt kahjuhüvituse summa kohta mingi teatis või on mul õigus nõuda naabrilt või naabri kindlustusandjalt arvet selle kohta, kui suur kahjuhüvitis minu korterile määrati?

Vastus: Lauri Potsepp, juhatuse liige, Eesti Liikluskindlustuse Fond; Eesti Kindlustusseltside Liit, www.lkf.ee, www.eksl.ee

Kui ülemine naaber on Teie korterit uputanud, siis saate ülemiselt naabrilt nõuda Teile tekkinud kahju hüvitamist. See, kas ja mis summas saab ülemine naaber raha Teile tekitatud kahju hüvitamiseks oma vastutuskindlustuse kindlustusandjalt, ei puutu otseselt Teisse.

Teil ei ole õigust nõuda naabrilt ega tema kindlustusandjalt teavet vastutuskindlustuse lepingu alusel väljamakstud hüvitise kohta.