Kahju- ja elukindlustus


Küsimus: Avarii minu autoga ja kindlustushüvitis14.06.2011

Tere, sooviksin teada, kas mul on õigus mingile kahju hüvitamisele kindlustuse poolt, kui minu autoga toimus avarii, kus juht ise süüdi oli. Auto on minu nimel ja mina olen liikluskindlustuse maksja, kuid õnnetuse põhjustas teine inimene minu autoga ja enda süül (sõitis kraavi).

Ette tänades ja vastust ootama jäädes.

Vastus: Lauri Potsepp, juhatuse liige, Eesti Liikluskindlustuse Fond; Eesti Kindlustusseltside Liit, www.lkf.ee, www.eksl.ee

Teie kirjeldatud juhtumi tagajärjel tekkinud kahju sõidukile kuulub hüvitamisele sõidukikindlustuse lepingu alusel.

Kui Teil oli üksnes liikluskindlustus, siis kindlustusandja Teile kahju ei hüvita. Liikluskindlustus on sõiduki valdaja vastutuskindlustus. Liikluskindlustuse alusel hüvitab kindlustusandja liiklusõnnetuse põhjustaja tekitatud liikluskahju teisele isikule. Ei hüvitata liiklusõnnetuse põhjustanud sõidukijuhi juhitud sõiduki omanikule või valdajale tekitatud kahju.